Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Windows. Nghiêm trọng hơn của các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ đăng nhập vào một hệ thống bị ảnh hưởng và chạy một ứng dụng đặc biệt crafted.

Lưu ý Khách hàng đang sử dụng xa báo cáo chứng thực giải pháp nên xem xét chi tiết CVE-2015-2552. Điều này được thảo luận trong bản tin bảo mật của Microsoft được đề cập trong đoạn sau.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-111.

Thông tin

Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

 • Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này trên một máy tính dựa trên Lenovo, bạn có thể nhận được thông báo lỗi trên màn hình xanh giống như sau:

  Máy tính của bạn chạy vào một vấn đề và cần phải khởi động lại. Chúng tôi chỉ đang thu thập thông tin về một số lỗi và sau đó bạn có thể khởi động lại.

  Lenovo đã xác nhận rằng đây là sự cố trong Lenovo USB chặn Phiên bản ứng dụng 1.0.0.37. Lenovo USB chặn Phiên bản ứng dụng 1.0.0.62 không có vấn đề này. Vui lòng liên hệ với Lenovo để tải xuống phiên bản cập nhật ứng dụng.

  Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

  3107998 loại bỏ Lenovo USB chặn phiên 1.0.0.37 để tránh sự cố hệ thống
  Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Nhấp vào liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS15-111 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Thông tin

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.


Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.6002. 19 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 và Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Csrsrv.dll

6.0.6002.19454

49,664

21-Jul-2015

16:03

x86

Csrsrv.dll

6.0.6002.23813

49,664

26-Sep-2015

15:31

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.19503

1,206,192

28-Sep-2015

17:17

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.23813

1,207,240

26-Sep-2015

19:35

x86

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.19503

3,606,464

26-Sep-2015

16:09

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19503

3,554,240

26-Sep-2015

16:09

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.23813

3,610,048

26-Sep-2015

15:38

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23813

3,557,824

26-Sep-2015

15:38

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.19279

64,000

09-Jan-2015

00:18

x86

Smss.exe

6.0.6002.23813

64512

26-Sep-2015

14:17

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Csrsrv.dll

6.0.6002.19454

85,504

21-Jul-2015

15:40

x64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.23813

85,504

26-Sep-2015

15:40

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.19503

1,586,304

28-Sep-2015

17:21

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23813

1,580,112

26-Sep-2015

19:32

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19503

4,690,880

26-Sep-2015

16:03

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23813

4,662,208

26-Sep-2015

15:48

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.19279

75,264

09-Jan-2015

00:29

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.23813

75,776

26-Sep-2015

14:48

x64

Không áp dụng

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19346

16,384

13-Mar-2015

01:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C

Wow64.dll

6.0.6002.19346

234,496

13-Mar-2015

01:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19346

17,408

13-Mar-2015

01:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C

Wow64win.dll

6.0.6002.19346

301,568

13-Mar-2015

01:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_C6058C1D8CEE087C

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23813

16,384

26-Sep-2015

15:42

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_C6AC9F66A5F5FD0A

Wow64.dll

6.0.6002.23813

234,496

26-Sep-2015

15:43

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_C6AC9F66A5F5FD0A

Wow64cpu.dll

6.0.6002.23813

17,408

26-Sep-2015

15:43

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_C6AC9F66A5F5FD0A

Wow64win.dll

6.0.6002.23813

301,568

26-Sep-2015

15:43

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_C6AC9F66A5F5FD0A

Ntdll.dll

6.0.6002.19503

1,168,600

28-Sep-2015

17:21

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23813

1,165,504

26-Sep-2015

19:32

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.0.6002.19346

43,008

13-Mar-2015

01:43

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Instnm.exe

6.0.6002.19346

7,680

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19346

14,336

13-Mar-2015

01:44

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

User.exe

6.0.6002.19346

2,560

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Wow32.dll

6.0.6002.19346

5.120

13-Mar-2015

01:44

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Acwow64.dll

6.0.6002.23813

43,008

26-Sep-2015

15:31

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

Instnm.exe

6.0.6002.23813

7,680

26-Sep-2015

14:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23813

14,336

26-Sep-2015

15:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

26-Sep-2015

14:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

User.exe

6.0.6002.23813

2,560

26-Sep-2015

14:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

Wow32.dll

6.0.6002.23813

5.120

26-Sep-2015

15:33

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 của Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Csrsrv.dll

6.0.6002.19454

145920

21-Jul-2015

15:17

IA-64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.23813

149,504

26-Sep-2015

15:01

IA-64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.19503

2,570,248

28-Sep-2015

17:14

IA-64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23813

2,547,136

26-Sep-2015

19:28

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19503

9,477,568

26-Sep-2015

15:29

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23813

9,463,232

26-Sep-2015

15:09

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.19279

159,232

09-Jan-2015

00:13

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.23813

159,232

26-Sep-2015

14:19

IA-64

Không áp dụng

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

07-May-2014

23:57

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19346

27,648

13-Mar-2015

01:15

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Wow64.dll

6.0.6002.19346

524,288

13-Mar-2015

01:16

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19346

43,008

13-Mar-2015

01:16

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Wow64win.dll

6.0.6002.19346

617,984

13-Mar-2015

01:16

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

13-Mar-2015

01:16

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_69E8948FD48EA042

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

07-May-2014

23:57

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_6A8FA7D8ED9694D0

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23813

27,648

26-Sep-2015

15:02

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_6A8FA7D8ED9694D0

Wow64.dll

6.0.6002.23813

524,288

26-Sep-2015

15:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_6A8FA7D8ED9694D0

Wow64cpu.dll

6.0.6002.23813

43,008

26-Sep-2015

15:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_6A8FA7D8ED9694D0

Wow64win.dll

6.0.6002.23813

617,984

26-Sep-2015

15:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_6A8FA7D8ED9694D0

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

26-Sep-2015

15:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_6A8FA7D8ED9694D0

Ntdll.dll

6.0.6002.19503

1,168,600

28-Sep-2015

17:14

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23813

1,165,504

26-Sep-2015

19:28

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.0.6002.19346

43,008

13-Mar-2015

01:43

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Instnm.exe

6.0.6002.19346

7,680

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19346

14,336

13-Mar-2015

01:44

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

User.exe

6.0.6002.19346

2,560

13-Mar-2015

00:08

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Wow32.dll

6.0.6002.19346

5.120

13-Mar-2015

01:44

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.19346_NONE_D05A366FC14ECA77

Acwow64.dll

6.0.6002.23813

43,008

26-Sep-2015

15:31

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

Instnm.exe

6.0.6002.23813

7,680

26-Sep-2015

14:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23813

14,336

26-Sep-2015

15:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

26-Sep-2015

14:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

User.exe

6.0.6002.23813

2,560

26-Sep-2015

14:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

Wow32.dll

6.0.6002.23813

5.120

26-Sep-2015

15:33

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.0.6002.23813_NONE_D10149B8DA56BF05

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn) và chi nhánh dịch vụ (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.7601.18xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.23xxx

  Windows 7 và Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ của Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

28-Sep-2015

20:40

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.23223

50,688

28-Sep-2015

16:50

x86

Appidapi.dll

6.1.7601.23223

50,688

28-Sep-2015

20:17

x86

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23223

16,896

28-Sep-2015

20:16

x86

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23223

97,792

28-Sep-2015

20:16

x86

Appidsvc.dll

6.1.7601.23223

29,696

28-Sep-2015

20:17

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23223

50,176

28-Sep-2015

20:17

x86

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

36,800

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

20:10

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

20:10

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,632

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:37

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:37

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,728

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

36,800

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

20:10

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

20:10

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,632

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:37

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:37

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,728

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

03-Jun-2015

20:16

x86

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

10,752

28-Sep-2015

20:21

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

9,728

28-Sep-2015

20:06

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

10,752

28-Sep-2015

20:19

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

10,752

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

11,264

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

6,656

28-Sep-2015

20:26

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

9,728

28-Sep-2015

20:31

Không áp dụng

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

03-Jun-2015

20:20

x86

Driver.stl

Không áp dụng

4,186

03-Jun-2015

20:15

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.19018

36,864

29-Sep-2015

02:58

x86

Cryptbase.dll

6.1.7601.23223

36,864

28-Sep-2015

20:17

x86

Csrsrv.dll

6.1.7601.19018

38,912

29-Sep-2015

02:58

x86

Csrsrv.dll

6.1.7601.23223

38,912

28-Sep-2015

20:17

x86

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23223

50,176

28-Sep-2015

20:17

x86

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23223

469,688

28-Sep-2015

20:19

x86

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

36,800

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

20:10

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

20:10

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,632

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:37

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:37

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:44

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,728

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

20:10

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

20:10

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:38

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

20:35

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

20:36

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

14-Sep-2015

21:39

x86

Winresume.exe

6.1.7601.23223

469,688

28-Sep-2015

20:19

x86

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

45,056

15-Sep-2015

17:48

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

49,664

15-Sep-2015

17:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

52,224

15-Sep-2015

17:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

56,320

15-Sep-2015

17:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

57,344

15-Sep-2015

17:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

46,592

15-Sep-2015

17:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

54,272

15-Sep-2015

17:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

50,688

15-Sep-2015

17:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

56,832

15-Sep-2015

17:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

43,008

15-Sep-2015

17:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

54,272

15-Sep-2015

17:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

55,296

15-Sep-2015

17:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

34,304

15-Sep-2015

17:43

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

33,280

15-Sep-2015

17:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

50,176

15-Sep-2015

17:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

54,784

15-Sep-2015

17:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

53,248

15-Sep-2015

17:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

52,224

15-Sep-2015

17:49

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

53,760

15-Sep-2015

17:41

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

52,736

15-Sep-2015

17:44

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

50,688

15-Sep-2015

17:45

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

49,664

15-Sep-2015

17:40

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

26,624

15-Sep-2015

17:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

27,136

15-Sep-2015

17:39

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

45,056

15-Sep-2015

23:31

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

49,664

15-Sep-2015

23:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

52,224

15-Sep-2015

23:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

56,832

15-Sep-2015

23:28

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

57,856

15-Sep-2015

23:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

47,104

15-Sep-2015

23:10

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

54,784

15-Sep-2015

23:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

50,688

15-Sep-2015

23:33

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

56,832

15-Sep-2015

23:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

43,008

15-Sep-2015

23:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

54,272

15-Sep-2015

23:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

55,296

15-Sep-2015

23:29

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

34,304

15-Sep-2015

23:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

33,280

15-Sep-2015

23:32

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

50,176

15-Sep-2015

23:24

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

55,296

15-Sep-2015

23:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

53,248

15-Sep-2015

23:25

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

52,736

15-Sep-2015

23:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

54,272

15-Sep-2015

23:30

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

52,736

15-Sep-2015

23:36

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

50,688

15-Sep-2015

23:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

49,664

15-Sep-2015

23:34

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

26,624

15-Sep-2015

23:27

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

27,136

15-Sep-2015

23:24

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.18739

370,488

03-Jun-2015

20:17

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.19007

67,520

15-Sep-2015

17:42

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.19007

139,096

15-Sep-2015

17:42

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.19007

1,061,376

15-Sep-2015

17:36

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.19007

22,528

15-Sep-2015

17:35

x86

Secur32.dll

6.1.7601.19007

22,016

15-Sep-2015

17:36

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.19007

100,352

15-Sep-2015

17:36

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.19007

15,872

15-Sep-2015

17:36

x86

Cng.sys

6.1.7601.22946

370,488

03-Jun-2015

20:16

x86

Ksecdd.sys

6.1.7601.23211

67,520

15-Sep-2015

23:31

x86

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23211

139,096

15-Sep-2015

23:31

x86

Lsasrv.dll

6.1.7601.23211

1,062,912

15-Sep-2015

23:25

x86

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23211

22,528

15-Sep-2015

23:25

x86

Secur32.dll

6.1.7601.23211

22,016

15-Sep-2015

23:25

x86

Sspicli.dll

6.1.7601.23211

100,352

15-Sep-2015

23:25

x86

Sspisrv.dll

6.1.7601.23211

15,872

15-Sep-2015

23:25

x86

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

245,760

29-Sep-2015

03:14

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

29,184

29-Sep-2015

03:11

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

152,064

29-Sep-2015

03:16

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

62,464

29-Sep-2015

03:13

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

263,168

29-Sep-2015

03:06

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

31,232

29-Sep-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

164,864

29-Sep-2015

03:17

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

73,728

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

253,440

29-Sep-2015

03:11

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

30,720

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

156,672

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

67,584

29-Sep-2015

03:09

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

279,040

29-Sep-2015

03:06

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

33,280

29-Sep-2015

03:11

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

160,256

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

73,216

29-Sep-2015

03:13

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

308,736

29-Sep-2015

03:17

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

32,768

29-Sep-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

187,392

29-Sep-2015

03:13

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

75,776

29-Sep-2015

03:16

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

248,320

29-Sep-2015

02:49

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

29,184

29-Sep-2015

02:49

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

146,432

29-Sep-2015

02:49

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

60,416

29-Sep-2015

02:49

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

295,936

29-Sep-2015

03:16

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

32,256

29-Sep-2015

03:18

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

185,344

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

69,632

29-Sep-2015

03:15

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

253,952

29-Sep-2015

03:11

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

31,232

29-Sep-2015

03:09

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

160,768

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

69,632

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

311,808

29-Sep-2015

03:14

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

32,768

29-Sep-2015

03:16

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

183,296

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

69,120

29-Sep-2015

03:09

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

216,064

29-Sep-2015

03:10

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

29,184

29-Sep-2015

03:07

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

136,192

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

62,976

29-Sep-2015

03:13

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

280,064

29-Sep-2015

03:15

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

31,744

29-Sep-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

171,008

29-Sep-2015

03:12

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

78,336

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

281,600

29-Sep-2015

03:10

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

33,280

29-Sep-2015

03:12

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

168,448

29-Sep-2015

03:12

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

72,192

29-Sep-2015

03:09

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

176,640

29-Sep-2015

03:09

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

22,528

29-Sep-2015

03:07

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

110,592

29-Sep-2015

03:15

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

43,520

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

159,232

29-Sep-2015

03:13

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

22,016

29-Sep-2015

03:07

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

101,376

29-Sep-2015

03:11

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

43,008

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

256,512

29-Sep-2015

03:07

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

30,208

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

153.600

29-Sep-2015

03:12

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

66,560

29-Sep-2015

03:09

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

268,800

29-Sep-2015

03:11

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

32,256

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

165,888

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

72,192

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

290,816

29-Sep-2015

03:10

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

31,744

29-Sep-2015

03:09

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

180,224

29-Sep-2015

03:11

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

73,728

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

294400

29-Sep-2015

03:07

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

31,232

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

181,248

29-Sep-2015

03:12

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

70,144

29-Sep-2015

03:16

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

288,256

29-Sep-2015

03:10

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

33,792

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

181,248

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

69,120

29-Sep-2015

03:14

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

283,648

29-Sep-2015

03:15

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

30,720

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

163,328

29-Sep-2015

03:13

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

76,800

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

255,488

29-Sep-2015

03:06

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

30,208

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

161.280

29-Sep-2015

03:16

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

66,560

29-Sep-2015

03:09

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

256.000

29-Sep-2015

03:07

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

29,696

29-Sep-2015

03:17

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

159,744

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

61,952

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

134,656

29-Sep-2015

03:06

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

19,968

29-Sep-2015

03:15

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

87,040

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

33,280

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

139,264

29-Sep-2015

03:15

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

18,944

29-Sep-2015

03:11

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

89,600

29-Sep-2015

03:12

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

36,864

29-Sep-2015

03:13

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

246,784

28-Sep-2015

20:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

29,184

28-Sep-2015

20:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

152,064

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

62,464

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

264,704

28-Sep-2015

20:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

31,232

28-Sep-2015

20:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

164,864

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

73,728

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

254,976

28-Sep-2015

20:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

30,720

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

156,672

28-Sep-2015

20:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

67,584

28-Sep-2015

20:29

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

280,576

28-Sep-2015

20:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

33,280

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

160,256

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

73,216

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

310,784

28-Sep-2015

20:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

32,768

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

187,392

28-Sep-2015

20:33

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

75,776

28-Sep-2015

20:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

249,856

28-Sep-2015

20:07

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

29,184

28-Sep-2015

20:07

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

146,432

28-Sep-2015

20:08

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

60,416

28-Sep-2015

20:07

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

297,472

28-Sep-2015

20:31

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

32,256

28-Sep-2015

20:32

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

185,344

28-Sep-2015

20:34

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

69,632

28-Sep-2015

20:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

255,488

28-Sep-2015

20:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

31,232

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

160,768

28-Sep-2015

20:31

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

69,632

28-Sep-2015

20:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

313,856

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

32,768

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

183,296

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

69,120

28-Sep-2015

20:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

217,600

28-Sep-2015

20:30

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

29,184

28-Sep-2015

20:32

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

136,192

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

62,976

28-Sep-2015

20:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

282,112

28-Sep-2015

20:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

31,744

28-Sep-2015

20:21

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

171,008

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

78,336

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

283,136

28-Sep-2015

20:21

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

33,280

28-Sep-2015

20:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

168,448

28-Sep-2015

20:24

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

72,192

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

177,664

28-Sep-2015

20:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

22,528

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

110,592

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

43,520

28-Sep-2015

20:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

159,744

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

22,016

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

101,376

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

43,008

28-Sep-2015

20:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

258,048

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

30,208

28-Sep-2015

20:32

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

153.600

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

66,560

28-Sep-2015

20:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

270,336

28-Sep-2015

20:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

32,256

28-Sep-2015

20:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

165,888

28-Sep-2015

20:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

72,192

28-Sep-2015

20:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

292,352

28-Sep-2015

20:30

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

31,744

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

180,224

28-Sep-2015

20:28

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

73,728

28-Sep-2015

20:19

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

296,448

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

31,232

28-Sep-2015

20:26

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

181,248

28-Sep-2015

20:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

70,144

28-Sep-2015

20:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

290,304

28-Sep-2015

20:26

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

33,792

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

181,248

28-Sep-2015

20:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

69,120

28-Sep-2015

20:29

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

285,184

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

30,720

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

163,328

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

76,800

28-Sep-2015

20:20

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

257,024

28-Sep-2015

20:24

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

30,208

28-Sep-2015

20:31

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

161.280

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

66,560

28-Sep-2015

20:24

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

257,536

28-Sep-2015

20:29

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

29,696

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

159,744

28-Sep-2015

20:26

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

61,952

28-Sep-2015

20:28

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

135,168

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

19,968

28-Sep-2015

20:30

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

87,040

28-Sep-2015

20:30

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

33,280

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

139,264

28-Sep-2015

20:20

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

18,944

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

89,600

28-Sep-2015

20:30

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

36,864

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.19018

686,080

29-Sep-2015

02:49

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.19018

50,176

29-Sep-2015

02:58

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.19018

146,432

29-Sep-2015

02:53

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.19018

60,416

29-Sep-2015

02:53

x86

Adtschema.dll

6.1.7601.23223

690,688

28-Sep-2015

20:07

x86

Auditpol.exe

6.1.7601.23223

50,176

28-Sep-2015

20:16

x86

Msaudite.dll

6.1.7601.23223

146,432

28-Sep-2015

20:11

x86

Msobjs.dll

6.1.7601.23223

60,416

28-Sep-2015

20:11

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.19007

221,184

15-Sep-2015

17:36

x86

Ncrypt.dll

6.1.7601.23211

221,184

15-Sep-2015

23:25

x86

Ntdll.dll

6.1.7601.19018

1,308,160

29-Sep-2015

03:02

x86

Ntdll.dll

6.1.7601.23223

1,308,160

28-Sep-2015

20:19

x86

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.19018

3,990,976

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.19018

3,936,192

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23223

3,996,608

28-Sep-2015

20:21

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23223

3,940,800

28-Sep-2015

20:21

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23223

141,312

28-Sep-2015

20:17

x86

Rpcrt4.dll

6.1.7601.19018

655,360

29-Sep-2015

02:59

x86

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23223

655,872

28-Sep-2015

20:17

x86

Credssp.dll

6.1.7601.19018

17,408

29-Sep-2015

02:58

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.19018

65,536

29-Sep-2015

02:59

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

03-Jun-2015

20:19

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23223

17,408

28-Sep-2015

20:17

x86

Tspkg.dll

6.1.7601.23223

65,536

28-Sep-2015

20:17

x86

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

03-Jun-2015

20:18

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.19018

172,032

29-Sep-2015

02:59

x86

Wdigest.dll

6.1.7601.23223

172,032

28-Sep-2015

20:17

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.19018

552,960

29-Sep-2015

02:59

x86

Kerberos.dll

6.1.7601.23223

553,472

28-Sep-2015

20:17

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.19018

259,584

29-Sep-2015

02:59

x86

Msv1_0.dll

6.1.7601.23223

260,608

28-Sep-2015

20:17

x86

Schannel.dll

6.1.7601.19007

248,832

15-Sep-2015

17:36

x86

Schannel.dll

6.1.7601.23211

248,832

15-Sep-2015

23:25

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.19018

225,792

29-Sep-2015

01:43

x86

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23223

226,304

28-Sep-2015

16:35

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.19018

98,304

29-Sep-2015

01:43

x86

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23223

98,304

28-Sep-2015

16:35

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.19018

124,416

29-Sep-2015

01:43

x86

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23223

124,928

28-Sep-2015

16:35

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.19018

6,656

29-Sep-2015

02:49

x86

Smss.exe

6.1.7601.19018

69,632

29-Sep-2015

02:58

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.23223

6,656

28-Sep-2015

20:07

x86

Smss.exe

6.1.7601.23223

69,632

28-Sep-2015

20:16

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.19018

6,656

29-Sep-2015

02:49

x86

Smss.exe

6.1.7601.19018

69,632

29-Sep-2015

02:58

x86

Apisetschema.dll

6.1.7601.23223

6,656

28-Sep-2015

20:07

x86

Smss.exe

6.1.7601.23223

69,632

28-Sep-2015

20:16

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.19018

262,656

29-Sep-2015

02:58

x86

Srclient.dll

6.1.7601.19018

43,008

29-Sep-2015

02:59

x86

Srcore.dll

6.1.7601.19018

400,896

29-Sep-2015

02:59

x86

Rstrui.exe

6.1.7601.23223

262,656

28-Sep-2015

20:16

x86

Srclient.dll

6.1.7601.23223

43,008

28-Sep-2015

20:17

x86

Srcore.dll

6.1.7601.23223

400,896

28-Sep-2015

20:17

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

29-Sep-2015

07:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.23223

131,584

29-Sep-2015

06:05

IA-64

Không áp dụng

Appidapi.dll

6.1.7601.23223

119,296

29-Sep-2015

06:51

IA-64

Không áp dụng

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23223

39,424

29-Sep-2015

06:51

IA-64

Không áp dụng

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23223

282,624

29-Sep-2015

06:51

IA-64

Không áp dụng

Appidsvc.dll

6.1.7601.23223

76,288

29-Sep-2015

06:51

IA-64

Không áp dụng

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23223

154,112

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23223

1,843,648

29-Sep-2015

06:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

29-Sep-2015

06:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

29,632

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

29-Sep-2015

06:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

29,632

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23223

1,843,648

29-Sep-2015

06:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

10,752

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

9,728

29-Sep-2015

06:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

10,752

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

6,656

28-Sep-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll

6.1.7601.22730

218,856

03-Jun-2015

20:19

IA-64

Không áp dụng

Driver.stl

Không áp dụng

4,186

03-Jun-2015

20:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.19018

748,544

29-Sep-2015

02:17

IA-64

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.23223

748,544

29-Sep-2015

06:51

IA-64

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.19018

63,488

29-Sep-2015

02:18

IA-64

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23223

63,488

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.19018

95,232

29-Sep-2015

02:18

IA-64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.23223

95,232

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.19018

2,138,624

29-Sep-2015

02:18

IA-64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.23223

2,139,136

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.19018

729,600

29-Sep-2015

02:18

IA-64

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.23223

730,624

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

56,320

15-Sep-2015

18:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

46,592

15-Sep-2015

17:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

56,832

15-Sep-2015

18:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

34,304

15-Sep-2015

18:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

33,280

15-Sep-2015

18:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

26,624

15-Sep-2015

18:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

27,136

15-Sep-2015

18:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

56,832

16-Sep-2015

00:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

47,104

15-Sep-2015

22:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

56,832

16-Sep-2015

00:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

34,304

16-Sep-2015

00:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

33,280

16-Sep-2015

00:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

26,624

16-Sep-2015

00:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

27,136

16-Sep-2015

00:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.18739

790,176

03-Jun-2015

20:13

IA-64

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.19007

181,080

15-Sep-2015

17:21

IA-64

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.19007

319,320

15-Sep-2015

17:21

IA-64

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.19007

2,696,704

15-Sep-2015

17:16

IA-64

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.19007

56,320

15-Sep-2015

17:15

IA-64

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.19007

48.640

15-Sep-2015

17:16

IA-64

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.19007

275,456

15-Sep-2015

17:16

IA-64

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.19007

46,080

15-Sep-2015

17:16

IA-64

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.22946

790,176

03-Jun-2015

20:14

IA-64

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.23211

181,080

15-Sep-2015

22:32

IA-64

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23211

317,888

15-Sep-2015

22:32

IA-64

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.23211

2,700,800

15-Sep-2015

22:28

IA-64

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23211

56,320

15-Sep-2015

22:27

IA-64

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23211

48.640

15-Sep-2015

22:28

IA-64

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23211

275,456

15-Sep-2015

22:28

IA-64

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.23211

46,080

15-Sep-2015

22:28

IA-64

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

279,040

29-Sep-2015

04:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

33,280

29-Sep-2015

04:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

160,256

29-Sep-2015

04:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

73,216

29-Sep-2015

04:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

248,320

29-Sep-2015

02:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

29,184

29-Sep-2015

02:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

146,432

29-Sep-2015

02:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

60,416

29-Sep-2015

02:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

311,808

29-Sep-2015

04:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

32,768

29-Sep-2015

04:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

183,296

29-Sep-2015

04:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

69,120

29-Sep-2015

04:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

176,640

29-Sep-2015

04:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

22,528

29-Sep-2015

04:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

110,592

29-Sep-2015

04:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

43,520

29-Sep-2015

04:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

159,232

29-Sep-2015

04:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

22,016

29-Sep-2015

04:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

101,376

29-Sep-2015

04:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

43,008

29-Sep-2015

04:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

134,656

29-Sep-2015

04:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

19,968

29-Sep-2015

04:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

87,040

29-Sep-2015

04:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

33,280

29-Sep-2015

04:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

139,264

29-Sep-2015

04:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

18,944

29-Sep-2015

04:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

89,600

29-Sep-2015

04:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

36,864

29-Sep-2015

04:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

280,576

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

33,280

28-Sep-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

160,256

28-Sep-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

73,216

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

249,856

29-Sep-2015

06:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

29,184

29-Sep-2015

06:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

146,432

29-Sep-2015

06:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

60,416

29-Sep-2015

06:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

313,856

28-Sep-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

32,768

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

183,296

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

69,120

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

177,664

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

22,528

28-Sep-2015

21:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

110,592

28-Sep-2015

21:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

43,520

28-Sep-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

159,744

28-Sep-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

22,016

28-Sep-2015

21:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

101,376

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

43,008

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

135,168

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

19,968

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

87,040

28-Sep-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

33,280

28-Sep-2015

21:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

139,264

28-Sep-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

18,944

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

89,600

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

36,864

28-Sep-2015

21:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

5.120

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4,608

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4.096

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4.096

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4,608

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4.096

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4.096

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4,608

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

6,144

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

5.120

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4,608

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4.096

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4.096

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4,608

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4.096

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4.096

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4,608

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

6,144

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.19018

686,080

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.19018

145,408

29-Sep-2015

02:17

IA-64

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.19018

146,432

29-Sep-2015

02:12

IA-64

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.19018

60,416

29-Sep-2015

02:13

IA-64

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.23223

690,688

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.23223

145,408

29-Sep-2015

06:51

IA-64

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.23223

146,432

29-Sep-2015

06:46

IA-64

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.23223

60,416

29-Sep-2015

06:46

IA-64

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.19007

552,448

15-Sep-2015

17:16

IA-64

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.23211

554,496

15-Sep-2015

22:28

IA-64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.1.7601.23223

2,772,008

29-Sep-2015

06:54

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.19018

11,156,416

29-Sep-2015

02:24

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23223

11,102,144

29-Sep-2015

06:56

IA-64

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23223

401.408

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.19018

2,582,528

29-Sep-2015

02:18

IA-64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23223

2,580,992

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.19018

49,664

29-Sep-2015

02:18

IA-64

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.19018

188,416

29-Sep-2015

02:18

IA-64

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23223

49,664

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.23223

188,416

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.19018

475,136

29-Sep-2015

02:19

IA-64

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.23223

475,136

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.19018

1,531,392

29-Sep-2015

02:18

IA-64

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23223

1,532,416

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.19018

647,680

29-Sep-2015

02:18

IA-64

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23223

650,240

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.19007

714,752

15-Sep-2015

17:16

IA-64

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23211

714,752

15-Sep-2015

22:28

IA-64

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.19018

684,544

29-Sep-2015

01:13

IA-64

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23223

685,056

29-Sep-2015

05:48

IA-64

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.19018

314,368

29-Sep-2015

01:13

IA-64

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23223

315,392

29-Sep-2015

05:48

IA-64

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.1.7601.19018

370,688

29-Sep-2015

01:13

IA-64

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23223

371,712

29-Sep-2015

05:48

IA-64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.19018

6,656

29-Sep-2015

02:08

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.19018

207,872

29-Sep-2015

02:18

IA-64

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23223

6,656

29-Sep-2015

06:41

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.23223

207,872

29-Sep-2015

06:51

IA-64

Không áp dụng

Winsrv.dll

6.1.7601.19018

340,480

29-Sep-2015

02:19

IA-64

Không áp dụng

Winsrv.dll

6.1.7601.23223

341,504

29-Sep-2015

06:52

IA-64

Không áp dụng

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8,781,824

03-Jun-2015

20:20

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_6A32A005358BFAAB

Ntvdm64.dll

6.1.7601.19018

27,648

29-Sep-2015

02:18

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_6A32A005358BFAAB

Wow64.dll

6.1.7601.19018

582,144

29-Sep-2015

02:19

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_6A32A005358BFAAB

Wow64cpu.dll

6.1.7601.19018

37,376

29-Sep-2015

02:19

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_6A32A005358BFAAB

Wow64win.dll

6.1.7601.19018

717,312

29-Sep-2015

02:19

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_6A32A005358BFAAB

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88,576

29-Sep-2015

02:19

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_6A32A005358BFAAB

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8,781,824

03-Jun-2015

20:20

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_6AAC6D584EB634DA

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23223

27,648

29-Sep-2015

06:52

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_6AAC6D584EB634DA

Wow64.dll

6.1.7601.23223

582,144

29-Sep-2015

06:52

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_6AAC6D584EB634DA

Wow64cpu.dll

6.1.7601.23223

37,376

29-Sep-2015

06:52

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_6AAC6D584EB634DA

Wow64win.dll

6.1.7601.23223

717,312

29-Sep-2015

06:52

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_6AAC6D584EB634DA

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88,576

29-Sep-2015

06:52

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_6AAC6D584EB634DA

Appidapi.dll

6.1.7601.23223

50,688

28-Sep-2015

20:17

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.19018

1,114,112

29-Sep-2015

02:57

x86

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.23223

1,114,112

28-Sep-2015

20:15

x86

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.19018

274,944

29-Sep-2015

02:57

x86

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.23223

275,456

28-Sep-2015

20:15

x86

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.19007

22,016

15-Sep-2015

17:36

x86

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.19007

96,768

15-Sep-2015

17:35

x86

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23211

22,016

15-Sep-2015

23:25

x86

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23211

96,768

15-Sep-2015

23:21

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.1.7601.23223

1,311,768

28-Sep-2015

20:19

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.19018

665,088

29-Sep-2015

02:57

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23223

665,600

28-Sep-2015

20:15

x86

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.19018

172,032

29-Sep-2015

02:59

x86

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.23223

172,032

28-Sep-2015

20:17

x86

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.19018

552,960

29-Sep-2015

02:59

x86

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23223

553,472

28-Sep-2015

20:17

x86

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.19018

259,584

29-Sep-2015

02:59

x86

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23223

260,608

28-Sep-2015

20:17

x86

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.19007

248,832

15-Sep-2015

17:36

x86

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23211

248,832

15-Sep-2015

23:25

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.19018

6,656

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23223

6,656

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.1.7601.19018

44,032

29-Sep-2015

02:58

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_D0A441E5224C24E0

Instnm.exe

6.1.7601.19018

7,680

29-Sep-2015

01:43

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_D0A441E5224C24E0

Ntvdm64.dll

6.1.7601.19018

14,336

29-Sep-2015

02:59

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_D0A441E5224C24E0

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

29-Sep-2015

02:58

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_D0A441E5224C24E0

User.exe

6.1.7601.19018

2.048 người

29-Sep-2015

01:43

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_D0A441E5224C24E0

Wow32.dll

6.1.7601.19018

5.120

29-Sep-2015

02:57

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.19018_NONE_D0A441E5224C24E0

Acwow64.dll

6.1.7601.23223

44,032

28-Sep-2015

20:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_D11E0F383B765F0F

Instnm.exe

6.1.7601.23223

7,680

28-Sep-2015

16:35

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_D11E0F383B765F0F

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23223

14,336

28-Sep-2015

20:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_D11E0F383B765F0F

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

28-Sep-2015

20:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_D11E0F383B765F0F

User.exe

6.1.7601.23223

2.048 người

28-Sep-2015

16:35

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_D11E0F383B765F0F

Wow32.dll

6.1.7601.23223

5.120

28-Sep-2015

20:15

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW64_31BF3856AD364E35_6.1.7601.23223_NONE_D11E0F383B765F0F

Cryptbase.dll

6.1.7601.19018

36,864

29-Sep-2015

02:58

x86

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23223

36,864

28-Sep-2015

20:17

x86

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

279,040

29-Sep-2015

03:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

33,280

29-Sep-2015

03:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

160,256

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

73,216

29-Sep-2015

03:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

248,320

29-Sep-2015

02:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

29,184

29-Sep-2015

02:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

146,432

29-Sep-2015

02:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

60,416

29-Sep-2015

02:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

311,808

29-Sep-2015

03:14

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

32,768

29-Sep-2015

03:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

183,296

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

69,120

29-Sep-2015

03:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

176,640

29-Sep-2015

03:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

22,528

29-Sep-2015

03:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

110,592

29-Sep-2015

03:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

43,520

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

159,232

29-Sep-2015

03:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

22,016

29-Sep-2015

03:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

101,376

29-Sep-2015

03:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

43,008

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

134,656

29-Sep-2015

03:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

19,968

29-Sep-2015

03:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

87,040

29-Sep-2015

03:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

33,280

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

139,264

29-Sep-2015

03:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

18,944

29-Sep-2015

03:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

89,600

29-Sep-2015

03:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

36,864

29-Sep-2015

03:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

280,576

28-Sep-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

33,280

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

160,256

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

73,216

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

249,856

28-Sep-2015

20:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

29,184

28-Sep-2015

20:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

146,432

28-Sep-2015

20:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

60,416

28-Sep-2015

20:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

313,856

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

32,768

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

183,296

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

69,120

28-Sep-2015

20:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

177,664

28-Sep-2015

20:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

22,528

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

110,592

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

43,520

28-Sep-2015

20:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

159,744

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

22,016

28-Sep-2015

20:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

101,376

28-Sep-2015

20:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

43,008

28-Sep-2015

20:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

135,168

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

19,968

28-Sep-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

87,040

28-Sep-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

33,280

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

139,264

28-Sep-2015

20:20

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

18,944

28-Sep-2015

20:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

89,600

28-Sep-2015

20:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

36,864

28-Sep-2015

20:23

Không áp dụng

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

5.120

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4.096

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4.096

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4.096

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4,608

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4.096

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4.096

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

4,608

29-Sep-2015

01:40

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

01:40

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3.584 người

29-Sep-2015

01:40

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

6,144

29-Sep-2015

01:40

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

5.120

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4.096

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4.096

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4.096

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4,608

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4.096

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4.096

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

4,608

28-Sep-2015

16:33

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3,072

28-Sep-2015

16:33

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

3.584 người

28-Sep-2015

16:33

x86

Không áp dụng

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23223

6,144

28-Sep-2015

16:33

x86

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.19018

686,080

29-Sep-2015

02:49

x86

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.19018

50,176

29-Sep-2015

02:58

x86

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.19018

146,432

29-Sep-2015

02:53

x86

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.19018

60,416

29-Sep-2015

02:53

x86

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.23223

690,688

28-Sep-2015

20:07

x86

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.23223

50,176

28-Sep-2015

20:16

x86

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.23223

146,432

28-Sep-2015

20:11

x86

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.23223

60,416

28-Sep-2015

20:11

x86

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.19007

221,184

15-Sep-2015

17:36

x86

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.23211

221,184

15-Sep-2015

23:25

x86

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.19018

3,990,976

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.19018

3,936,192

29-Sep-2015

03:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23223

3,996,608

28-Sep-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23223

3,940,800

28-Sep-2015

20:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23223

141,312

28-Sep-2015

20:17

x86

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.19018

17,408

29-Sep-2015

02:58

x86

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.19018

65,536

29-Sep-2015

02:59

x86

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

03-Jun-2015

20:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23223

17,408

28-Sep-2015

20:17

x86

Không áp dụng

Tspkg.dll

6.1.7601.23223

65,536

28-Sep-2015

20:17

x86

Không áp dụng

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

03-Jun-2015

20:18

Không áp dụng

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

28-Sep-2015

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.23223

62,464

28-Sep-2015

17:08

x64

Không áp dụng

Appidapi.dll

6.1.7601.23223

59,392

28-Sep-2015

18:16

x64

Không áp dụng

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23223

17,920

28-Sep-2015

18:15

x64

Không áp dụng

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23223

148,480

28-Sep-2015

18:15

x64

Không áp dụng

Appidsvc.dll

6.1.7601.23223

34,816

28-Sep-2015

18:16

x64

Không áp dụng

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23223

63,488

28-Sep-2015

18:16

x64

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23223

706,496

28-Sep-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23223

631,384

28-Sep-2015

18:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

36,800

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

29,632

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,632

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,728

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

36,800

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

29,632

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,632

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,728

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23223

706,496

28-Sep-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23223

631,384

28-Sep-2015

18:19

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

10,752

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

9,728

28-Sep-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

10,752

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

10,752

28-Sep-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

11,264

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

6,656

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Ci.dll.mui

6.1.7601.23223

9,728

28-Sep-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

14,336

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

16,384

28-Sep-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

16,896

28-Sep-2015

21:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

17,920

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

17,920

28-Sep-2015

21:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

14,336

28-Sep-2015

18:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

17,408

28-Sep-2015

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

16,384

28-Sep-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

18,944

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

14,848

28-Sep-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

17,920

28-Sep-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

16,384

28-Sep-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

10.240 người

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

9,728

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

15,360

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

17,408

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

17,920

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

18,432

28-Sep-2015

21:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

16,896

28-Sep-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

15,872

28-Sep-2015

21:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

16,896

28-Sep-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

14,848

28-Sep-2015

21:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

8,192

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll.mui

6.1.7601.23223

8,192

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.23223

463,872

28-Sep-2015

18:16

x64

Không áp dụng

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

03-Jun-2015

20:22

x64

Không áp dụng

Driver.stl

Không áp dụng

4,186

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.19018

338,432

29-Sep-2015

03:09

x64

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.23223

338,432

28-Sep-2015

18:15

x64

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.19018

44,032

29-Sep-2015

03:10

x64

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23223

44,032

28-Sep-2015

18:16

x64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.19018

43,520

29-Sep-2015

03:10

x64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.23223

43,520

28-Sep-2015

18:16

x64

Không áp dụng

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23223

63,488

28-Sep-2015

18:16

x64

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23223

706,496

28-Sep-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23223

586,176

28-Sep-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23223

547,176

28-Sep-2015

18:19

x64

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

36,800

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

29,632

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,632

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,752

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

34,240

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,728

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,656

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:47

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

28,096

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,072

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

18:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,776

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,680

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

29,120

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

27,584

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi.mui

6.1.7601.23223

33,216

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe.mui

6.1.7601.23223

35,264

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.efi.mui

6.1.7601.23223

30,144

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe.mui

6.1.7601.23223

31,168

28-Sep-2015

21:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23223

706,496

28-Sep-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

14-Sep-2015

21:40

x64

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23223

586,176

28-Sep-2015

18:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23223

547,176

28-Sep-2015

18:19

x64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.19018

1,164,800

29-Sep-2015

03:10

x64

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.23223

1,166,336

28-Sep-2015

18:16

x64

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.19018

424,960

29-Sep-2015

03:10

x64

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.23223

421,376

28-Sep-2015

18:16

x64

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

45,056

15-Sep-2015

18:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

49,664

15-Sep-2015

18:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

52,224

15-Sep-2015

19:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

56,320

15-Sep-2015

19:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

57,344

15-Sep-2015

18:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

46,592

15-Sep-2015

18:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

54,272

15-Sep-2015

18:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

50,688

15-Sep-2015

19:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

56,832

15-Sep-2015

18:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

43,008

15-Sep-2015

18:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

54,272

15-Sep-2015

18:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

55,296

15-Sep-2015

18:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

34,304

15-Sep-2015

18:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

33,280

15-Sep-2015

18:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

50,176

15-Sep-2015

18:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

54,784

15-Sep-2015

19:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

53,248

15-Sep-2015

18:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

52,224

15-Sep-2015

18:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

53,760

15-Sep-2015

18:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

52,736

15-Sep-2015

18:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

50,688

15-Sep-2015

19:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

49,664

15-Sep-2015

19:00

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

26,624

15-Sep-2015

18:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.19007

27,136

15-Sep-2015

18:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

45,056

16-Sep-2015

00:49

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

49,664

16-Sep-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

52,224

16-Sep-2015

00:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

56,832

16-Sep-2015

00:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

57,856

16-Sep-2015

00:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

47,104

15-Sep-2015

23:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

54,784

16-Sep-2015

00:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

50,688

16-Sep-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

56,832

16-Sep-2015

00:57

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

43,008

16-Sep-2015

00:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

54,272

16-Sep-2015

00:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

55,296

16-Sep-2015

00:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

34,304

16-Sep-2015

00:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

33,280

16-Sep-2015

00:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

50,176

16-Sep-2015

00:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

55,296

16-Sep-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

53,248

16-Sep-2015

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

52,736

16-Sep-2015

00:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

54,272

16-Sep-2015

00:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

52,736

16-Sep-2015

00:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

50,688

16-Sep-2015

00:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

49,664

16-Sep-2015

00:52

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

26,624

16-Sep-2015

00:56

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.23211

27,136

16-Sep-2015

00:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.18739

459,336

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.19007

97,112

15-Sep-2015

18:17

x64

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.19007

157,016

15-Sep-2015

18:17

x64

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.19007

1,461,760

15-Sep-2015

18:11

x64

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.19007

31,232

15-Sep-2015

18:10

x64

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.19007

28,160

15-Sep-2015

18:11

x64

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.19007

136,192

15-Sep-2015

18:11

x64

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.19007

29,184

15-Sep-2015

18:11

x64

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.22946

459,344

03-Jun-2015

20:17

x64

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.23211

97,112

15-Sep-2015

23:45

x64

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23211

157,016

15-Sep-2015

23:45

x64

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.23211

1,464,832

15-Sep-2015

23:37

x64

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23211

31,232

15-Sep-2015

23:37

x64

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23211

28,160

15-Sep-2015

23:37

x64

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23211

136,192

15-Sep-2015

23:37

x64

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.23211

29,184

15-Sep-2015

23:37

x64

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

245,760

29-Sep-2015

04:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

29,184

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

152,064

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

62,464

29-Sep-2015

04:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

263,168

29-Sep-2015

04:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

31,232

29-Sep-2015

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

164,864

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

73,728

29-Sep-2015

04:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

253,440

29-Sep-2015

04:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

30,720

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

156,672

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

67,584

29-Sep-2015

04:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

279,040

29-Sep-2015

04:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

33,280

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

160,256

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

73,216

29-Sep-2015

04:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

308,736

29-Sep-2015

04:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

32,768

29-Sep-2015

04:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

187,392

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

75,776

29-Sep-2015

04:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

248,320

29-Sep-2015

03:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

29,184

29-Sep-2015

03:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

146,432

29-Sep-2015

03:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

60,416

29-Sep-2015

03:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

295,936

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

32,256

29-Sep-2015

04:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

185,344

29-Sep-2015

04:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

69,632

29-Sep-2015

04:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

253,952

29-Sep-2015

04:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

31,232

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

160,768

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

69,632

29-Sep-2015

04:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

311,808

29-Sep-2015

04:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

32,768

29-Sep-2015

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

183,296

29-Sep-2015

04:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

69,120

29-Sep-2015

04:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

216,064

29-Sep-2015

04:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

29,184

29-Sep-2015

04:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

136,192

29-Sep-2015

04:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

62,976

29-Sep-2015

04:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

280,064

29-Sep-2015

04:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

31,744

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

171,008

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

78,336

29-Sep-2015

04:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

281,600

29-Sep-2015

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

33,280

29-Sep-2015

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

168,448

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

72,192

29-Sep-2015

04:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

176,640

29-Sep-2015

04:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

22,528

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

110,592

29-Sep-2015

04:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

43,520

29-Sep-2015

04:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

159,232

29-Sep-2015

04:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

22,016

29-Sep-2015

04:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

101,376

29-Sep-2015

04:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

43,008

29-Sep-2015

04:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

256,512

29-Sep-2015

04:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

30,208

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

153.600

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

66,560

29-Sep-2015

04:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

268,800

29-Sep-2015

04:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

32,256

29-Sep-2015

04:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

165,888

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

72,192

29-Sep-2015

04:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

290,816

29-Sep-2015

04:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

31,744

29-Sep-2015

04:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

180,224

29-Sep-2015

04:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

73,728

29-Sep-2015

04:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

294400

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

31,232

29-Sep-2015

04:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

181,248

29-Sep-2015

04:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

70,144

29-Sep-2015

04:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

288,256

29-Sep-2015

04:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

33,792

29-Sep-2015

04:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

181,248

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

69,120

29-Sep-2015

04:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

283,648

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

30,720

29-Sep-2015

04:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

163,328

29-Sep-2015

04:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

76,800

29-Sep-2015

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

255,488

29-Sep-2015

04:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

30,208

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

161.280

29-Sep-2015

04:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

66,560

29-Sep-2015

04:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

256.000

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

29,696

29-Sep-2015

04:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

159,744

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

61,952

29-Sep-2015

04:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

134,656

29-Sep-2015

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

19,968

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

87,040

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

33,280

29-Sep-2015

04:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.19018

139,264

29-Sep-2015

04:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.19018

18,944

29-Sep-2015

04:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.19018

89,600

29-Sep-2015

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.19018

36,864

29-Sep-2015

04:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

246,784

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

29,184

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

152,064

28-Sep-2015

21:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

62,464

28-Sep-2015

21:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

264,704

28-Sep-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

31,232

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

164,864

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

73,728

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

254,976

28-Sep-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

30,720

28-Sep-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

156,672

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

67,584

28-Sep-2015

21:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

280,576

28-Sep-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

33,280

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

160,256

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

73,216

28-Sep-2015

21:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

310,784

28-Sep-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

32,768

28-Sep-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

187,392

28-Sep-2015

21:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

75,776

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

249,856

28-Sep-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

29,184

28-Sep-2015

18:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

146,432

28-Sep-2015

18:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

60,416

28-Sep-2015

18:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

297,472

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

32,256

28-Sep-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

185,344

28-Sep-2015

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

69,632

28-Sep-2015

21:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

255,488

28-Sep-2015

21:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

31,232

28-Sep-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

160,768

28-Sep-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

69,632

28-Sep-2015

21:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

313,856

28-Sep-2015

21:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

32,768

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

183,296

28-Sep-2015

21:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

69,120

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

217,600

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

29,184

28-Sep-2015

21:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

136,192

28-Sep-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

62,976

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

282,112

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

31,744

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

171,008

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

78,336

28-Sep-2015

21:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

283,136

28-Sep-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

33,280

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

168,448

28-Sep-2015

21:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

72,192

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

177,664

28-Sep-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

22,528

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

110,592

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

43,520

28-Sep-2015

21:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

159,744

28-Sep-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

22,016

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

101,376

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

43,008

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

258,048

28-Sep-2015

21:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

30,208

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

153.600

28-Sep-2015

21:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

66,560

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

270,336

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

32,256

28-Sep-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

165,888

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

72,192

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

292,352

28-Sep-2015

21:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

31,744

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

180,224

28-Sep-2015

21:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

73,728

28-Sep-2015

21:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

296,448

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

31,232

28-Sep-2015

21:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

181,248

28-Sep-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

70,144

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

290,304

28-Sep-2015

21:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

33,792

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

181,248

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

69,120

28-Sep-2015

21:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

285,184

28-Sep-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

30,720

28-Sep-2015

21:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

163,328

28-Sep-2015

21:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

76,800

28-Sep-2015

21:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

257,024

28-Sep-2015

21:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

30,208

28-Sep-2015

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

161.280

28-Sep-2015

21:39

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

66,560

28-Sep-2015

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

257,536

28-Sep-2015

21:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

29,696

28-Sep-2015

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

159,744

28-Sep-2015

21:46

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

61,952

28-Sep-2015

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

135,168

28-Sep-2015

21:43

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

19,968

28-Sep-2015

21:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

87,040

28-Sep-2015

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

33,280

28-Sep-2015

21:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.23223

139,264

28-Sep-2015

21:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.23223

18,944

28-Sep-2015

21:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.23223

89,600

28-Sep-2015

21:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.23223

36,864

28-Sep-2015

21:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

03:01

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

03:01

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

03:01

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

03:01

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

03:01

x64

Không áp dụng

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.19018

3,072

29-Sep-2015

03:01

x64

Không áp dụng