Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép nâng cao đặc quyền nếu kẻ tiêm một kịch bản phía máy khách vào trình duyệt của người dùng. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-118.

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật tính năng tự động cập nhật, hãy xem Tự động nhận các bản cập nhật bảo mật.

Lưu ý Windows RT, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt bản cập nhật này, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Download Tải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3098780

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3104507.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này thay thế bản Cập Nhật đã được phát hành 2901127.

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,592

30-Jun-2015

03:11

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

30-Jul-2015

17:02

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

30-Jul-2015

17:02

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

30-Jun-2015

03:14

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,624

30-Jul-2015

17:01

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:14

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:13

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,608

30-Jun-2015

03:18

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:23

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

30-Jun-2015

03:16

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:22

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:23

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:20

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,632

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

30-Jun-2015

03:16

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

30-Jun-2015

03:14

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,592

04-Jun-2015

22:46

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

30-Jul-2015

17:13

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

30-Jul-2015

17:13

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

30-Jun-2015

19:25

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

36,896

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

36,800

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

34,768

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

36,792

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

33,840

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

35,280

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

33,760

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

35,872

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

33,840

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

36,288

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

35,280

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

36,800

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

33,760

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

35,272

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

38,328

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

34,760

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

35,280

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

34,768

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

34,848

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34274

71,440

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36323

71,448

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

127,232

30-Jun-2015

03:11

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,880

30-Jul-2015

17:02

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,312

30-Jul-2015

17:02

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

30-Jun-2015

03:14

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

152,320

30-Jul-2015

17:01

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,376

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,832

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,416

30-Jun-2015

03:14

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

119,552

30-Jun-2015

03:13

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

120,072

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

123,656

30-Jun-2015

03:18

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

116,480

30-Jun-2015

03:23

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

105,728

30-Jun-2015

03:16

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,440

30-Jun-2015

03:22

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

30-Jun-2015

03:23

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

30-Jun-2015

03:20

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

142,592

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

108,296

30-Jun-2015

03:16

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

110,336

30-Jun-2015

03:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

102,152

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

101,632

30-Jun-2015

03:14

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

127,232

04-Jun-2015

22:46

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,880

30-Jul-2015

17:13

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,312

30-Jul-2015

17:13

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

30-Jun-2015

19:25

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

153,840

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

113,904

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

111,424

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

115,008

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

121,072

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

120,224

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

112,800

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

126,760

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

116,480

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

107,248

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

116,032

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

115,616

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

114,312

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

113,984

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

144,032

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

111,400

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

111,776

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

105,256

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

104,592

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.0.30319.34274

1,859,288

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.0.30319.36323

1,859,296

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

877,264

30-Jun-2015

03:11

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

792,784

30-Jul-2015

17:02

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

779,472

30-Jul-2015

17:02

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

812,752

30-Jun-2015

03:14

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

1,024,208

30-Jul-2015

17:01

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

801,488

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,864

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

809,680

30-Jun-2015

03:14

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

838,864

30-Jun-2015

03:13

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

821,968

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

797,392

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

866,512

30-Jun-2015

03:18

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

813,264

30-Jun-2015

03:23

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

763,600

30-Jun-2015

03:16

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

814,288

30-Jun-2015

03:22

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

798,416

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

790,736

30-Jun-2015

03:23

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

795,856

30-Jun-2015

03:20

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

958,160

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,352

30-Jun-2015

03:16

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

784,592

30-Jun-2015

03:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

733,904

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

737,488

30-Jun-2015

03:14

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36213

877,264

04-Jun-2015

22:46

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36213

792,784

30-Jul-2015

17:13

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36213

779,472

30-Jul-2015

17:13

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36213

812,752

30-Jun-2015

19:25

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

1,026,672

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

805,472

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

778,336

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

812,224

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

839,384

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

825,440

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

799,344

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

868,976

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

815,216

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

767,072

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

816,240

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

800,368

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

794,208

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

799,840

23-Sep-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

961,632

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

777,824

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

788,064

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

737,376

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

739,440

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

Aspnet_perf.h

Không áp dụng

7,177

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745

Aspnet_perf2.ini

Không áp dụng

995,534

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745

Aspnet_perf2_d.ini

Không áp dụng

31

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745

Aspnet_state_perf_d.ini

Không áp dụng

36

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_041E5848F5FA4745

Aspnet_perf.h

Không áp dụng

7,177

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461

Aspnet_perf2.ini

Không áp dụng

995,534

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461

Aspnet_perf2_d.ini

Không áp dụng

31

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461

Aspnet_state_perf_d.ini

Không áp dụng

36

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

X86_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_04A4272E0F19B461

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.34274

41,648

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36323

41,648

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

30-Jun-2015

03:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

04-Jun-2015

23:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

30-Jun-2015

03:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

04-Jun-2015

23:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.34274

43,176

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.36323

43,176

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.51714.34274

875,720

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.52323.36323

875,720

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.0.30319.34274

1,859,288

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.0.30319.36323

1,859,296

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.0.30319.34274

509,608

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.0.30319.36323

509,608

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

Webengine.dll

4.0.30319.34274

24,744

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

Webengine.dll

4.0.30319.36323

24,744

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

System.web.dll

4.0.30319.34274

5,456,552

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

System.web.dll

4.0.30319.36323

5,457,576

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Aspnet_perf.h

Không áp dụng

7,177

02-Jun-2012

14:32

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B

Aspnet_perf2.ini

Không áp dụng

995,534

02-Jun-2012

14:32

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B

Aspnet_perf2_d.ini

Không áp dụng

31

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B

Aspnet_state_perf_d.ini

Không áp dụng

36

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.17531_NONE_603CF3CCAE57B87B

Aspnet_perf.h

Không áp dụng

7,177

02-Jun-2012

14:32

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597

Aspnet_perf2.ini

Không áp dụng

995,534

02-Jun-2012

14:32

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597

Aspnet_perf2_d.ini

Không áp dụng

31

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597

Aspnet_state_perf_d.ini

Không áp dụng

36

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

AMD64_NETFX-ASPNET-NONWOW64-SHARED_B03F5F7F11D50A3A_4.0.9200.21648_NONE_60C2C2B1C7772597

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.34274

45,232

01-Oct-2015

13:10

x64

Không áp dụng

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36323

45,232

01-Oct-2015

13:11

x64

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

30-Jun-2015

03:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

04-Jun-2015

22:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

30-Jun-2015

03:21

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

04-Jun-2015

22:53

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.34274

47,784

01-Oct-2015

13:10

x64

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.36323

47,784

01-Oct-2015

13:11

x64

Không áp dụng

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.51714.34274

869,568

01-Oct-2015

13:10

x64

Không áp dụng

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.52323.36323

869,568

01-Oct-2015

13:11

x64

Không áp dụng

System.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34274

71,440

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36323

71,448

01-Oct-2015

13:11

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.0.30319.34274

1,859,288

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.0.30319.36323

1,859,296

01-Oct-2015

13:11

x86

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.0.30319.34274

621,232

01-Oct-2015

13:10

x64

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.0.30319.36323

621,232

01-Oct-2015

13:11

x64

Không áp dụng

Webengine.dll

4.0.30319.34274

26,792

01-Oct-2015

13:10

x64

Không áp dụng

Webengine.dll

4.0.30319.36323

26,792

01-Oct-2015

13:11

x64

Không áp dụng

System.web.dll

4.0.30319.34274

5,450,416

01-Oct-2015

13:10

x64

Không áp dụng

System.web.dll

4.0.30319.36323

5,450,928

01-Oct-2015

13:11

x64

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,592

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,624

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,088

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:23

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,608

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:18

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:18

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:20

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

33,632

30-Jun-2015

03:09

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31.584

30-Jun-2015

03:10

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

32,096

30-Jun-2015

03:08

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

30-Jun-2015

03:09

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.34209

31,576

30-Jun-2015

03:22

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,592

04-Jun-2015

22:47

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

30-Jul-2015

17:14

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

31,576

30-Jul-2015

17:14

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36213

32,088

30-Jun-2015

19:25

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

36,896

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

36,800

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

34,768

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

36,792

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

33,840

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

35,280

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

33,760

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

35,872

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

33,840

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

36,288

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

35,280

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

36,800

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

33,760

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

35,272

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

38,328

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

34,760

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

35,280

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

34,768

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.resources.dll

4.0.30319.36320

34,848

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.dll

4.0.30319.34274

71,440

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

System.web.applicationservices.dll

4.0.30319.36323

71,448

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

127,232

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,880

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,312

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

152,320

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

109,824

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

113,416

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

119,552

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

120,072

30-Jun-2015

03:23

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

123,656

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

116,480

30-Jun-2015

03:18

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

105,728

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

114,440

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

115,464

30-Jun-2015

03:18

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

111,360

30-Jun-2015

03:20

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

112,392

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

142,592

30-Jun-2015

03:09

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

108,296

30-Jun-2015

03:10

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

110,336

30-Jun-2015

03:08

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

102,152

30-Jun-2015

03:09

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.34209

101,632

30-Jun-2015

03:22

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

127,232

04-Jun-2015

22:47

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

111,880

30-Jul-2015

17:14

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

109,312

30-Jul-2015

17:14

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36213

115,464

30-Jun-2015

19:25

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

153,760

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

113,984

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

112,776

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

115,008

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

119,552

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

123,176

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

111,360

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

125,248

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

116,480

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

108,680

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

114,592

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

118,576

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

114,320

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

112,544

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

144,032

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

111,400

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

110,336

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

102,304

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.resources.dll

4.0.30319.36320

103,072

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.0.30319.34274

1,859,288

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.0.30319.36323

1,859,296

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

877,264

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

792,784

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

779,472

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

812,752

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

1,024,208

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

801,488

30-Jun-2015

03:21

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,864

30-Jul-2015

17:03

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

809,680

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

838,864

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

821,968

30-Jun-2015

03:23

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

797,392

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

866,512

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

813,264

30-Jun-2015

03:18

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

763,600

30-Jun-2015

03:17

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

814,288

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

798,416

30-Jun-2015

03:18

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

790,736

30-Jun-2015

03:20

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

795,856

30-Jun-2015

03:19

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

958,160

30-Jun-2015

03:09

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

774,352

30-Jun-2015

03:10

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

784,592

30-Jun-2015

03:08

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

733,904

30-Jun-2015

03:09

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.34209

737,488

30-Jun-2015

03:22

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36213

877,264

04-Jun-2015

22:47

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36213

792,784

30-Jul-2015

17:14

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36213

779,472

30-Jul-2015

17:14

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36213

812,752

30-Jun-2015

19:25

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

1,026,752

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

803,952

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

778,336

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

810,712

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

840,896

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

823,920

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

799,344

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

870,496

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

815,216

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

767,072

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

814,808

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

801,888

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

792,688

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

799,840

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

960,112

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

776,392

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

786,624

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

734,424

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

System.web.resources.dll

4.0.30319.36320

739,440

23-Sep-2015

13:12

x86

Không áp dụng

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.34274

41,648

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

Aspnet_perf.dll

4.0.30319.36323

41,648

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

30-Jun-2015

03:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.h

Không áp dụng

318

04-Jun-2015

23:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

30-Jun-2015

03:22

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_state_perf.ini

Không áp dụng

42,996

04-Jun-2015

23:02

Không áp dụng

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.34274

43,176

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

Aspnet_wp.exe

4.0.30319.36323

43,176

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.51714.34274

875,720

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

Msvcr120_clr0400.dll

12.0.52323.36323

875,720

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.0.30319.34274

1,859,288

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

System.web.extensions.dll

4.0.30319.36323

1,859,296

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.0.30319.34274

509,608

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

Webengine4.dll

4.0.30319.36323

509,608

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

Webengine.dll

4.0.30319.34274

24,744

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

Webengine.dll

4.0.30319.36323

24,744

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng

System.web.dll

4.0.30319.34274

5,456,552

01-Oct-2015

13:09

x86

Không áp dụng

System.web.dll

4.0.30319.36323

5,457,576

01-Oct-2015

13:10

x86

Không áp dụng


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế


Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

 • Microsoft .NET Framework 4.5.1 khi được sử dụng với:

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

 • Microsoft .NET Framework 4.5 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×