Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ tấn công truy cập hệ thống cục bộ và chạy một ứng dụng đặc biệt crafted.Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS15-132.

Thông tin

Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Nhấp vào liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS15-132 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Thông tin

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.1-KB3108381-x86.msu

79C077F0A5CD42F5542586F6979F3A33DCC9B9F6

CE07606676F2A315B21F50CE3286BCAA5A60F4B85CD1D05FEB48355D8574D45C

Windows6.1-KB3108381-ia64.msu

60D49E90952F43EA347E2898BE8A95DC38E6AFAF

B7874859146948F0D179D68F2A51BAE7B21E603EF81779F497632F9B570080CC

Windows6.1-KB3108381-x64.msu

0B39234A75BDE39B2EB68EEB37C396B665FFC494

EC44760B2057571D2F920DCF69F28D2811388AE0ED750E9B84447D143713E627

Windows8.1-KB3108381-x64.msu

F76C075B28AE44CE9FD2BAFEE205A8C8CF3E53CB

41DB312CDBEF8FA2446C2CCCBBA6E08782CAFAFF9C66CAD5F98CFA4B56AB3130

Windows6.0-KB3108381-x86.msu

B7B3E2F57FB03EF15C2498D9D55C6F493D530087

2D1006AD98E34D3362190371DCF49E5BE810DAAD0E47039A7D1755F7B047B307

Windows6.0-KB3108381-ia64.msu

5AD018E0CDE4EF393294245C1E2A9F7AAB761D15

46840BC7FCB190CDC384D74EB863CF1F1C6E301E0CA044D568504974D1F589C0

Windows6.0-KB3108381-x64.msu

22B3DA0D96B48CF07B6A5AC70A8E950D6FE8D87E

07159F05690DB14014D8627A6A30A3C465DE2E978B13472DEB9A3D0BBB17A239

Windows8.1-KB3108381-x86.msu

4729C28B207337F3877103B074B82A3449D5B60C

CAAC961BE5830463B313DD8D1517993AD572246055B10138FFF4E896761FB34A

Windows8-RT-KB3108381-x86.msu

4D766F7216EB8199697545DB6A2356EFF7BC143B

5033E9578368AC40662678A75378342ECCF8690A58F825A422C45495B3356C0F

Windows8-RT-KB3108381-x64.msu

B9D03DB253C47ED1C22AD0B4830CD03D8701C37E

29543716446AA247A7F8CD0CCA36C144D95C0F20ADE4DAAE929C22E060FCEE93


Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Xin lưu ý rằng ngày và giờ của các tệp trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè hiện tại của bạn. Ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác trên tệp.

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1,18xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1,23 xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Catsrvut.dll

2001.12.8531.19062

487,936

11-Nov-2015

18:39

x86

Comsvcs.dll

2001.12.8531.19062

1,242,624

11-Nov-2015

18:39

x86

Catsrvut.dll

2001.12.8531.23278

487,936

13-Nov-2015

18:37

x86

Comsvcs.dll

2001.12.8531.23278

1,242,624

13-Nov-2015

18:37

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Catsrvut.dll

2001.12.8531.19062

1,215,488

11-Nov-2015

17:56

IA-64

Comsvcs.dll

2001.12.8531.19062

3,294,720

11-Nov-2015

17:56

IA-64

Catsrvut.dll

2001.12.8531.23278

1,215,488

13-Nov-2015

18:04

IA-64

Comsvcs.dll

2001.12.8531.23278

3,294,720

13-Nov-2015

18:04

IA-64

Catsrvut.dll

2001.12.8531.19062

487,936

11-Nov-2015

18:39

x86

Comsvcs.dll

2001.12.8531.19062

1,242,624

11-Nov-2015

18:39

x86

Catsrvut.dll

2001.12.8531.23278

487,936

13-Nov-2015

18:37

x86

Comsvcs.dll

2001.12.8531.23278

1,242,624

13-Nov-2015

18:37

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Catsrvut.dll

2001.12.8531.19062

525,312

11-Nov-2015

18:53

x64

Comsvcs.dll

2001.12.8531.19062

1,735,680

11-Nov-2015

18:53

x64

Catsrvut.dll

2001.12.8531.23278

525,824

13-Nov-2015

19:11

x64

Comsvcs.dll

2001.12.8531.23278

1,735,680

13-Nov-2015

19:11

x64

Catsrvut.dll

2001.12.8531.19062

487,936

11-Nov-2015

18:39

x86

Comsvcs.dll

2001.12.8531.19062

1,242,624

11-Nov-2015

18:39

x86

Catsrvut.dll

2001.12.8531.23278

487,936

13-Nov-2015

18:37

x86

Comsvcs.dll

2001.12.8531.23278

1,242,624

13-Nov-2015

18:37

x86

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Winload.efi

6.3.9600.18146

1,659,568

22-Nov-2015

06:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe

6.3.9600.18146

1,519,592

22-Nov-2015

06:59

x64

Không áp dụng

Winresume.efi

6.3.9600.18146

1,487,008

22-Nov-2015

06:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe

6.3.9600.18146

1,355,848

22-Nov-2015

06:59

x64

Không áp dụng

Catsrvut.dll

2001.12.10530.18146

522,240

21-Nov-2015

16:47

x64

Không áp dụng

Comsvcs.dll

2001.12.10530.18146

1,706,496

21-Nov-2015

16:59

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.3.9600.18146

1,735,000

22-Nov-2015

06:59

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.18146

7,455,064

22-Nov-2015

06:59

x64

Không áp dụng

Microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.17734

246,272

20-Mar-2015

04:12

x64

Không áp dụng

Ntvdm64.dll

6.3.9600.18146

16,896

21-Nov-2015

18:32

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.3.9600.17734

285,184

20-Mar-2015

04:10

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.3.9600.17734

13,312

20-Mar-2015

04:10

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntdll.dll

6.3.9600.18146

1,499,920

22-Nov-2015

06:58

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.3.9600.17734

37,376

20-Mar-2015

03:06

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.3.9600.17475

8.704 người

29-Oct-2014

01:13

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.3.9600.18146

14,336

21-Nov-2015

17:50

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

29-Oct-2014

01:13

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.3.9600.17475

4.096

29-Oct-2014

01:14

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.3.9600.17475

5.632

29-Oct-2014

01:15

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Catsrvut.dll

2001.12.10530.18146

414,208

21-Nov-2015

16:40

x86

Không áp dụng

Comsvcs.dll

2001.12.10530.18146

1,344,000

21-Nov-2015

16:49

x86

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Winload.efi

6.3.9600.18146

1,393,584

22-Nov-2015

07:05

Không áp dụng

Winload.exe

6.3.9600.18146

1,282,528

22-Nov-2015

07:04

x86

Winresume.efi

6.3.9600.18146

1,269,072

22-Nov-2015

07:04

Không áp dụng

Winresume.exe

6.3.9600.18146

1,168,920

22-Nov-2015

07:04

x86

Catsrvut.dll

2001.12.10530.18146

414,208

21-Nov-2015

16:40

x86

Comsvcs.dll

2001.12.10530.18146

1,344,000

21-Nov-2015

16:49

x86

Ntdll.dll

6.3.9600.18146

1,469,968

22-Nov-2015

07:05

x86

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.18146

5,766,488

22-Nov-2015

07:04

Không áp dụng

Microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.17734

246,272

20-Mar-2015

03:25

x86

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.600 2.19xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2,23xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Catsrvut.dll

2001.12.6932.19537

488,448

10-Nov-2015

17:03

x86

Comsvcs.dll

2001.12.6932.19537

1,208,832

10-Nov-2015

17:03

x86

Catsrvut.dll

2001.12.6932.23847

488,448

10-Nov-2015

16:31

x86

Comsvcs.dll

2001.12.6932.23847

1,208,832

10-Nov-2015

16:31

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Catsrvut.dll

2001.12.6932.19537

1,220,096

10-Nov-2015

16:22

IA-64

Comsvcs.dll

2001.12.6932.19537

3,225,600

10-Nov-2015

16:22

IA-64

Catsrvut.dll

2001.12.6932.23847

1,220,096

10-Nov-2015

16:00

IA-64

Comsvcs.dll

2001.12.6932.23847

3,225,600

10-Nov-2015

16:00

IA-64

Catsrvut.dll

2001.12.6932.19537

488,448

10-Nov-2015

17:03

x86

Comsvcs.dll

2001.12.6932.19537

1,208,832

10-Nov-2015

17:03

x86

Catsrvut.dll

2001.12.6932.23847

488,448

10-Nov-2015

16:31

x86

Comsvcs.dll

2001.12.6932.23847

1,208,832

10-Nov-2015

16:31

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Catsrvut.dll

2001.12.6932.19537

533,504

10-Nov-2015

16:40

x64

Comsvcs.dll

2001.12.6932.19537

1,683,968

10-Nov-2015

16:40

x64

Catsrvut.dll

2001.12.6932.23847

533,504

10-Nov-2015

16:26

x64

Comsvcs.dll

2001.12.6932.23847

1,683,968

10-Nov-2015

16:26

x64

Catsrvut.dll

2001.12.6932.19537

488,448

10-Nov-2015

17:03

x86

Comsvcs.dll

2001.12.6932.19537

1,208,832

10-Nov-2015

17:03

x86

Catsrvut.dll

2001.12.6932.23847

488,448

10-Nov-2015

16:31

x86

Comsvcs.dll

2001.12.6932.23847

1,208,832

10-Nov-2015

16:31

x86

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0,17xxx

  Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21xxx

  Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Winload.efi

6.2.9200.17522

1,166,320

22-Sep-2015

17:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.2.9200.17522

1,064,048

22-Sep-2015

17:53

x86

Không có

Không áp dụng

Winresume.efi

6.2.9200.16622

1,035,512

24-May-2013

22:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.2.9200.16622

939,448

24-May-2013

22:08

x86

Không có

Không áp dụng

Winload.efi

6.2.9200.21638

1,167,840

22-Sep-2015

21:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.2.9200.21638

1,064,048

22-Sep-2015

21:46

x86

Không có

Không áp dụng

Winresume.efi

6.2.9200.20726

1,035,512

24-May-2013

22:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.2.9200.20726

939,448

24-May-2013

22:05

x86

Không có

Không áp dụng

Catsrvut.dll

2001.12.10130.17581

384,512

16-Nov-2015

14:28

x86

Không có

Không áp dụng

Comsvcs.dll

2001.12.10130.17581

1,223,168

16-Nov-2015

14:28

x86

Không có

Không áp dụng

Catsrvut.dll

2001.12.10130.21703

384,512

17-Nov-2015

08:08

x86

Không có

Không áp dụng

Comsvcs.dll

2001.12.10130.21703

1,223,168

17-Nov-2015

08:08

x86

Không có

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.2.9200.17361

80,728

02-May-2015

04:36

x86

Không có

Không áp dụng

Lsass.exe

6.2.9200.16864

23,552

11-Mar-2014

00:42

x86

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.2.9200.17581

131,584

16-Nov-2015

14:29

x86

Không có

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.2.9200.16864

16,384

11-Mar-2014

00:41

x86

Không có

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.2.9200.21473

80,728

02-May-2015

03:54

x86

Không có

Không áp dụng

Lsass.exe

6.2.9200.20521

23,040

20-Sep-2012

05:56

x86

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.2.9200.21703

130,048

17-Nov-2015

08:09

x86

Không có

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.2.9200.20521

16,384

20-Sep-2012

05:55

x86

Không có

Không áp dụng

Cng.sys

6.2.9200.17522

492,256

23-Sep-2015

13:10

x86

Không có

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.2.9200.17581

156,504

16-Nov-2015

14:59

x86

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.2.9200.17581

1,026,560

16-Nov-2015

14:28

x86

Không có

Không áp dụng

Cng.sys

6.2.9200.21637

494,800

22-Sep-2015

13:43

x86

Không có

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21703

156,504

17-Nov-2015

08:36

x86

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.2.9200.21703

1,033,728

17-Nov-2015

08:08

x86

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.2.9200.17231

717,824

15-Jan-2015

09:09

x86

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.2.9200.17150

146,944

11-Oct-2014

05:05

x86

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.2.9200.21345

719,360

12-Jan-2015

03:31

x86

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.2.9200.21269

146,944

11-Oct-2014

04:35

x86

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

Không có

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.2.9200.17581

1,473,000

16-Nov-2015

14:55

x86

Không có

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.2.9200.21703

1,470,960

17-Nov-2015

08:30

x86

Không có

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.2.9200.17581

5,578,072

16-Nov-2015

14:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.2.9200.21703

5,553,496

17-Nov-2015

08:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.2.9200.17581

17,408

16-Nov-2015

14:28

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.17581

76,800

16-Nov-2015

14:29

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.2.9200.21703

17,408

17-Nov-2015

08:08

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.21703

76,800

17-Nov-2015

08:09

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.2.9200.17581

178,688

16-Nov-2015

14:29

x86

Không có

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.2.9200.21703

176,640

17-Nov-2015

08:09

x86

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.2.9200.17581

668,160

16-Nov-2015

14:28

x86

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.2.9200.21703

665,600

17-Nov-2015

08:08

x86

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.2.9200.17581

273,920

16-Nov-2015

14:29

x86

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.2.9200.21703

273,920

17-Nov-2015

08:08

x86

Không có

Không áp dụng

Shcore.dll

6.2.9200.17581

452,608

16-Nov-2015

14:29

x86

Không có

Không áp dụng

Shcore.dll

6.2.9200.21703

460,800

17-Nov-2015

08:09

x86

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.2.9200.17420

246,272

25-Jun-2015

18:07

x86

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.2.9200.21529

246,272

25-Jun-2015

17:25

x86

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.2.9200.17420

160,256

25-Jun-2015

18:09

x86

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.2.9200.21548

158,720

11-Jul-2015

16:20

x86

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.2.9200.17225

341,504

07-Jan-2015

03:57

x86

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.2.9200.21342

340,992

06-Jan-2015

23:17

x86

Không có

Không áp dụng

Lsm.dll

6.2.9200.17581

350,720

16-Nov-2015

14:28

x86

Không có

Không áp dụng

Workerdd.dll

6.2.9200.16384

12,288

26-Jul-2012

02:38

x86

Không có

Không áp dụng

Lsm.dll

6.2.9200.21703

350,720

17-Nov-2015

08:08

x86

Không có

Không áp dụng

Workerdd.dll

6.2.9200.16384

12,288

26-Jul-2012

02:38

x86

Không có

Không áp dụng

Usercpl.dll

6.2.9200.17581

961,536

16-Nov-2015

14:29

x86

Không có

Không áp dụng

Usercpl.ptxml

Không áp dụng

789

11-Oct-2012

00:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Usercpl.dll

6.2.9200.21703

961,536

17-Nov-2015

08:09

x86

Không có

Không áp dụng

Usercpl.ptxml

Không áp dụng

789

11-Oct-2012

00:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winlogon.exe

6.2.9200.17581

429,056

16-Nov-2015

14:29

x86

Không có

Không áp dụng

Winlogon.exe

6.2.9200.21703

429,056

17-Nov-2015

08:09

x86

Không có

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Winload.efi

6.2.9200.17522

1,405,408

22-Sep-2015

17:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.2.9200.17522

1,273,184

22-Sep-2015

17:53

x64

Không có

Không áp dụng

Winresume.efi

6.2.9200.16622

1,217,352

24-May-2013

22:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.2.9200.16622

1,093,904

24-May-2013

22:09

x64

Không có

Không áp dụng

Winload.efi

6.2.9200.21638

1,405,408

22-Sep-2015

21:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.2.9200.21638

1,273,184

22-Sep-2015

21:46

x64

Không có

Không áp dụng

Winresume.efi

6.2.9200.20726

1,217,352

25-May-2013

00:17

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.2.9200.20726

1,093,904

25-May-2013

00:17

x64

Không có

Không áp dụng

Catsrvut.dll

2001.12.10130.17581

499,200

16-Nov-2015

14:26

x64

Không có

Không áp dụng

Comsvcs.dll

2001.12.10130.17581

1,637,376

16-Nov-2015

14:26

x64

Không có

Không áp dụng

Catsrvut.dll

2001.12.10130.21703

499,200

17-Nov-2015

07:59

x64

Không có

Không áp dụng

Comsvcs.dll

2001.12.10130.21703

1,631,744

17-Nov-2015

07:59

x64

Không có

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.2.9200.17361

100,184

02-May-2015

06:28

x64

Không có

Không áp dụng

Lsass.exe

6.2.9200.16864

35,840

11-Mar-2014

00:39

x64

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.2.9200.17581

164,864

16-Nov-2015

14:26

x64

Không có

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.2.9200.16864

27,648

11-Mar-2014

00:38

x64

Không có

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.2.9200.21473

100,184

02-May-2015

06:23

x64

Không có

Không áp dụng

Lsass.exe

6.2.9200.20521

35,840

20-Sep-2012

06:33

x64

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.2.9200.21703

164,352

17-Nov-2015

08:00

x64

Không có

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.2.9200.20521

27,648

20-Sep-2012

06:32

x64

Không có

Không áp dụng

Cng.sys

6.2.9200.17522

570,256

23-Sep-2015

13:10

x64

Không có

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.2.9200.17581

171,864

16-Nov-2015

14:42

x64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.2.9200.17581

1,282,560

16-Nov-2015

14:26

x64

Không có

Không áp dụng

Cng.sys

6.2.9200.21637

566,072

22-Sep-2015

13:43

x64

Không có

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21703

171,352

17-Nov-2015

09:52

x64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.2.9200.21703

1,280,512

17-Nov-2015

08:00

x64

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.2.9200.17231

717,824

15-Jan-2015

09:38

x64

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.2.9200.17150

146,944

11-Oct-2014

05:41

x64

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:36

x64

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.2.9200.21289

719,360

10-Nov-2014

04:43

x64

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.2.9200.21269

146,944

11-Oct-2014

05:38

x64

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:36

x64

Không có

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.2.9200.17581

1,821,192

16-Nov-2015

16:10

x64

Không có

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.2.9200.21703

1,815,008

17-Nov-2015

09:46

x64

Không có

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,960

26-Jul-2012

05:07

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.134 người

26-Jul-2012

08:00

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,210

26-Jul-2012

07:59

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.098

26-Jul-2012

08:00

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

26-Jul-2012

07:59

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,140

26-Jul-2012

05:21

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.642 người

26-Jul-2012

08:11

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

26-Jul-2012

05:20

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.026 người

26-Jul-2012

07:36

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

26-Jul-2012

07:48

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,188

26-Jul-2012

05:30

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,126

26-Jul-2012

05:08

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.064 người

26-Jul-2012

07:49

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,092

26-Jul-2012

07:52

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.828 người

26-Jul-2012

05:12

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,464

26-Jul-2012

08:05

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.480

26-Jul-2012

05:13

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.460 người

26-Jul-2012

08:11

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe

6.2.9200.21345

272,384

15-Jan-2015

05:27

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.h

Không áp dụng

1,569

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ntoskrnl.exe

6.2.9200.17581

6,970,712

16-Nov-2015

16:17

x64

Không có

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.2.9200.21703

6,941,528

17-Nov-2015

09:50

x64

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.2.9200.17581

20,480

16-Nov-2015

14:26

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.17581

94,720

16-Nov-2015

14:26

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.2.9200.21703

20,480

17-Nov-2015

07:59

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.21703

94,720

17-Nov-2015

08:01

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.2.9200.17581

208,896

16-Nov-2015

14:26

x64

Không có

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.2.9200.21703

208,896

17-Nov-2015

08:01

x64

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.2.9200.17581

830,464

16-Nov-2015

14:26

x64

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.2.9200.21703

829,440

17-Nov-2015

08:00

x64

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.2.9200.17581

318,464

16-Nov-2015

14:26

x64

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.2.9200.21703

317,440

17-Nov-2015

08:00

x64

Không có

Không áp dụng

Shcore.dll

6.2.9200.17581

588,800

16-Nov-2015

14:26

x64

Không có

Không áp dụng

Shcore.dll

6.2.9200.21703

590,848

17-Nov-2015

08:00

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.2.9200.17420

281,600

25-Jun-2015

18:27

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.2.9200.21529

281,600

25-Jun-2015

18:52

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.2.9200.17420

210,432

25-Jun-2015

18:29

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.2.9200.21548

205,312

11-Jul-2015

17:07

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.2.9200.17225

403,456

07-Jan-2015

04:25

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.2.9200.21342

396,800

06-Jan-2015

23:17

x64

Không có

Không áp dụng

Lsm.dll

6.2.9200.17581

439,808

16-Nov-2015

14:26

x64

Không có

Không áp dụng

Workerdd.dll

6.2.9200.16891

14,848

12-Apr-2014

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Lsm.dll

6.2.9200.21703

439,808

17-Nov-2015

08:00

x64

Không có

Không áp dụng

Workerdd.dll

6.2.9200.21012

14,848

12-Apr-2014

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Usercpl.dll

6.2.9200.17581

1,043,968

16-Nov-2015

14:26

x64

Không có

Không áp dụng

Usercpl.ptxml

Không áp dụng

789

11-Oct-2012

00:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Usercpl.dll

6.2.9200.21703

1,043,968

17-Nov-2015

08:01

x64

Không có

Không áp dụng

Usercpl.ptxml

Không áp dụng

789

11-Oct-2012

00:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winlogon.exe

6.2.9200.17581

578,048

16-Nov-2015

14:27

x64

Không có

Không áp dụng

Winlogon.exe

6.2.9200.21703

578,048

17-Nov-2015

08:01

x64

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.2.9200.16864

99,840

10-Mar-2014

01:27

x86

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.2.9200.20984

99,840

10-Mar-2014

01:34

x86

Không có

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.2.9200.17581

1,410,000

16-Nov-2015

14:55

x86

Không có

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.2.9200.21703

1,410,512

17-Nov-2015

08:30

x86

Không có

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.2.9200.17581

178,688

16-Nov-2015

14:29

x86

Không có

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.2.9200.21703

176,640

17-Nov-2015

08:09

x86

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.2.9200.17581

668,160

16-Nov-2015

14:28

x86

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.2.9200.21703

665,600

17-Nov-2015

08:08

x86

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.2.9200.17581

273,920

16-Nov-2015

14:29

x86

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.2.9200.21703

273,920

17-Nov-2015

08:08

x86

Không có

Không áp dụng

Catsrvut.dll

2001.12.10130.17581

384,512

16-Nov-2015

14:28

x86

Không có

Không áp dụng

Comsvcs.dll

2001.12.10130.17581

1,223,168

16-Nov-2015

14:28

x86

Không có

Không áp dụng

Catsrvut.dll

2001.12.10130.21703

384,512

17-Nov-2015

08:08

x86

Không có

Không áp dụng

Comsvcs.dll

2001.12.10130.21703

1,223,168

17-Nov-2015

08:08

x86

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.2.9200.17231

717,824

15-Jan-2015

09:09

x86

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.2.9200.17150

146,944

11-Oct-2014

05:05

x86

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.2.9200.21289

719,360

10-Nov-2014

03:40

x86

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.2.9200.21269

146,944

11-Oct-2014

04:35

x86

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.2.9200.17581

17,408

16-Nov-2015

14:28

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.17581

76,800

16-Nov-2015

14:29

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Credssp.dll

6.2.9200.21703

17,408

17-Nov-2015

08:08

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.21703

76,800

17-Nov-2015

08:09

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Shcore.dll

6.2.9200.17581

452,608

16-Nov-2015

14:29

x86

Không có

Không áp dụng

Shcore.dll

6.2.9200.21703

460,800

17-Nov-2015

08:09

x86

Không có

Không áp dụng

Usercpl.dll

6.2.9200.17581

961,536

16-Nov-2015

14:29

x86

Không có

Không áp dụng

Usercpl.ptxml

Không áp dụng

789

11-Oct-2012

00:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Usercpl.dll

6.2.9200.21703

961,536

17-Nov-2015

08:09

x86

Không có

Không áp dụng

Usercpl.ptxml

Không áp dụng

789

11-Oct-2012

00:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×