Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở một tệp nhật ký đặc biệt crafted. Người dùng có tài khoản được cấu hình để có ít quyền người dùng trên hệ thống có thể bị ảnh hưởng ít hơn người dùng với quyền quản trị người dùng.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-013.

Thông tin

Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Cải tiến và sửa chữa


Bản Cập Nhật bảo mật này chứa các bản sửa lỗi cho vấn đề cập sau đây:

 • Giả sử rằng bạn có bảo mật Cập Nhật 3069114, mà được ghi lại trong bản tin bảo mật MS15-098, cài đặt trên máy tính đang chạy Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2. Khi bạn nhập hoặc in nội dung từ Microsoft Word tạp chí Windows bằng cách sử dụng cửa sổ Nhật ký ghi chú văn, nội dung không hiển thị đúng.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Nhấp vào liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS16-013 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Thông tin

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows8.1-KB3115858-x86.msu

5BB1F6398C59D5634107C9595402BC425ED8C517

30CDAABD2E7F8C9962615BA953B216884D4024BB5CF2C559389374C9AA152948

Windows8.1-KB3115858-x64.msu

A46DADE6B4DD319B5A1FD6BCFF789A69F621C814

C56177C8F75939A5077A0A68FEAAD1A3695EF6E2F44ED1CF01555F15F2C69CD2

Windows6.1-KB3115858-x86.msu

11F3B68870F5C03DD66232DA895B212D52B9F950

AB5FC331CA3CB5D36B49E070351FE05209BF9910B060F366A2BA4ED440C7D541

Windows6.1-KB3115858-x64.msu

A95BE5AD42A22D5787980BCD137738B52A0C4758

562A7C22C8E37768FC23833883AA5AAE3D43E1688C7F1A7C0C88AC805D982298

Windows8-RT-KB3115858-x64.msu

4B39792304919792889CEF7980D84DC9A9354A55

13D38473944C06F912397A980D170526864BAC02C802652641D6C670A57ADF6F

Windows6.0-KB3115858-x86.msu

415B9B5F2FEE2C9446DFC93ADA9600163267A78C

7F499005C6A4D3B569F9BA377EE2E3ABA21C9566D60BA7504C747511E7702D30

Windows6.0-KB3115858-x64.msu

C0DCB2CEDF9C373C96E503AF58B85E67D4493A3F

75A05ED340EF84C3758C587C32D6C4FCE658F3152A9D5CD6991555902143FD80


Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.9600.18189

1,131,520

06-Jan-2016

17:15

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9600.17415

140,800

29-Oct-2014

01:35

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9600.17415

20,480

29-Oct-2014

01:57

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9600.17415

23,552

29-Oct-2014

02:00

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9600.17415

47,616

29-Oct-2014

01:37

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9600.18189

1,131,520

06-Jan-2016

17:15

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.9600.17415

140,800

29-Oct-2014

01:35

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.9600.17415

20,480

29-Oct-2014

01:57

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.9600.17415

23,552

29-Oct-2014

02:00

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Inkdiv.dll

6.3.9600.18189

314,368

06-Jan-2016

16:49

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.3.9600.18000

230,912

30-Jul-2015

16:22

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.3.9600.18189

1,587,200

06-Jan-2016

16:48

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.3.9600.18189

1,065,984

06-Jan-2016

16:37

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.3.9600.18189

121,856

06-Jan-2016

16:50

x86

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

18-Jun-2013

12:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.3.9600.18189

745,984

06-Jan-2016

17:30

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.3.9600.18189

1,098,752

06-Jan-2016

17:16

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.3.9600.18000

1,880,064

30-Jul-2015

16:42

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.3.9600.18189

517,120

06-Jan-2016

17:22

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.3.9600.18189

1,376,768

06-Jan-2016

17:07

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.3.9600.17415

48,128

29-Oct-2014

01:46

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

21-Aug-2013

23:45

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

18-Jun-2013

12:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.9600.18189

1,321,984

06-Jan-2016

17:47

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9600.17415

152,576

29-Oct-2014

02:14

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9600.17415

26,112

29-Oct-2014

02:42

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9600.17415

27,136

29-Oct-2014

02:45

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9600.17415

51.200

29-Oct-2014

02:16

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9600.18189

1,321,984

06-Jan-2016

17:47

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.9600.17415

152,576

29-Oct-2014

02:14

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.9600.17415

26,112

29-Oct-2014

02:42

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.9600.17415

27,136

29-Oct-2014

02:45

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Inkdiv.dll

6.3.9600.18189

377,344

06-Jan-2016

17:07

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.3.9600.18000

268,288

30-Jul-2015

17:18

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.3.9600.18189

2,132,992

06-Jan-2016

17:05

x64

Không áp dụng

Journal.dll

6.3.9600.18189

1,276,928

06-Jan-2016

16:46

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.3.9600.18189

160,768

06-Jan-2016

17:08

x64

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.3.9600.18189

910,336

06-Jan-2016

18:08

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.3.9600.18189

1,305,088

06-Jan-2016

17:49

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.3.9600.18000

2,138,112

30-Jul-2015

17:49

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.3.9600.18189

660,992

06-Jan-2016

17:58

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.3.9600.18189

1,657,856

06-Jan-2016

17:37

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.3.9600.17415

60,416

29-Oct-2014

02:27

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

22-Aug-2013

06:50

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

18-Jun-2013

14:55

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.3.9600.18189

314,368

06-Jan-2016

16:49

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.3.9600.18000

230,912

30-Jul-2015

16:22

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.3.9600.18189

1,587,200

06-Jan-2016

16:48

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.3.9600.18189

1,065,984

06-Jan-2016

16:37

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.3.9600.18189

121,856

06-Jan-2016

16:50

x86

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1,18xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1,23 xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.7601.19112

971,776

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.7601.19112

84,480

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.7601.19112

19,968

06-Jan-2016

17:56

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.7601.19112

22,528

06-Jan-2016

17:56

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.7601.19112

48.640

06-Jan-2016

17:56

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.7601.23316

971,776

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.7601.23316

84,480

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.7601.23316

19,968

06-Jan-2016

18:02

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.7601.23316

22,528

06-Jan-2016

18:02

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.7601.23316

48.640

06-Jan-2016

18:02

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.7601.19112

971,776

06-Jan-2016

18:41

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.7601.19112

84,480

06-Jan-2016

18:41

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.7601.19112

19,968

06-Jan-2016

17:56

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.7601.19112

22,528

06-Jan-2016

17:56

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdrv.dll

0.3.7601.23316

971,776

06-Jan-2016

18:46

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.7601.23316

84,480

06-Jan-2016

18:46

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.7601.23316

19,968

06-Jan-2016

18:02

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.7601.23316

22,528

06-Jan-2016

18:02

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Inkdiv.dll

6.1.7601.19112

274,944

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7601.19112

216,064

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7601.19112

1,415,168

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.19112

939,520

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7601.19112

126,464

06-Jan-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.1.7601.23316

274,944

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7601.23316

216,064

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7601.23316

1,416,192

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.23316

939,520

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7601.23316

126,464

06-Jan-2016

18:47

x86

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7601.19112

672,768

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.19112

991,232

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.19112

1,785,344

06-Jan-2016

17:57

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7601.19112

483,840

06-Jan-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.19112

1,225,216

06-Jan-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7601.19112

47,104

06-Jan-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7601.23316

672,768

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.23316

991,232

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.23316

1,785,344

06-Jan-2016

18:03

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7601.23316

483,840

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.23316

1,225,216

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7601.23316

47,104

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7601.19112

672,768

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.19112

991,232

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.19112

1,785,344

06-Jan-2016

17:57

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7601.19112

483,840

06-Jan-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.19112

1,225,216

06-Jan-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7601.19112

47,104

06-Jan-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7601.23316

672,768

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.23316

991,232

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.23316

1,785,344

06-Jan-2016

18:03

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7601.23316

483,840

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.23316

1,225,216

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7601.23316

47,104

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

03-Jun-2015

20:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.7601.19112

1,411,072

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.7601.19112

98,816

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.7601.19112

24,576

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.7601.19112

27,648

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.7601.19112

51.200

06-Jan-2016

18:08

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.7601.23316

1,411,072

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.7601.23316

98,816

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.7601.23316

24,576

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.7601.23316

27,648

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.7601.23316

51.200

06-Jan-2016

18:17

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.7601.19112

1,411,072

06-Jan-2016

19:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.7601.19112

98,816

06-Jan-2016

19:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.7601.19112

24,576

06-Jan-2016

19:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.7601.19112

27,648

06-Jan-2016

19:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdrv.dll

0.3.7601.23316

1,411,072

06-Jan-2016

19:15

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.7601.23316

98,816

06-Jan-2016

19:15

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.7601.23316

24,576

06-Jan-2016

19:15

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.7601.23316

27,648

06-Jan-2016

19:15

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Inkdiv.dll

6.1.7601.19112

353,280

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7601.19112

275,456

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7601.19112

2,103,296

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.19112

1,371,648

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7601.19112

169,984

06-Jan-2016

19:06

x64

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.1.7601.23316

353,280

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7601.23316

275,456

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7601.23316

2,104,320

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.23316

1,371,648

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7601.23316

169,984

06-Jan-2016

19:18

x64

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7601.19112

929,792

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.19112

1,397,760

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.19112

2,163,712

06-Jan-2016

18:10

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7601.19112

668,160

06-Jan-2016

19:04

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.19112

1,737,216

06-Jan-2016

19:04

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7601.19112

62,976

06-Jan-2016

19:04

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7601.23316

929,792

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.23316

1,397,760

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.23316

2,163,200

06-Jan-2016

18:18

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7601.23316

668,160

06-Jan-2016

19:16

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.23316

1,737,216

06-Jan-2016

19:16

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7601.23316

62,976

06-Jan-2016

19:16

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7601.19112

929,792

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.19112

1,397,760

06-Jan-2016

19:02

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.19112

2,163,712

06-Jan-2016

18:10

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7601.19112

668,160

06-Jan-2016

19:04

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.19112

1,737,216

06-Jan-2016

19:04

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7601.19112

62,976

06-Jan-2016

19:04

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.1.7601.23316

929,792

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.1.7601.23316

1,397,760

06-Jan-2016

19:15

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.1.7601.23316

2,163,200

06-Jan-2016

18:18

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.1.7601.23316

668,160

06-Jan-2016

19:16

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.1.7601.23316

1,737,216

06-Jan-2016

19:16

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.1.7601.23316

62,976

06-Jan-2016

19:16

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

03-Jun-2015

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.1.7601.19112

274,944

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7601.19112

216,064

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7601.19112

1,415,168

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.19112

939,520

06-Jan-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7601.19112

126,464

06-Jan-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.1.7601.23316

274,944

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.1.7601.23316

216,064

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.1.7601.23316

1,416,192

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.1.7601.23316

939,520

06-Jan-2016

18:46

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.1.7601.23316

126,464

06-Jan-2016

18:47

x86

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 8 và Windows Server 2012

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0,17xxx

  Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21xxx

  Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.9200.17623

1,326,080

10-Jan-2016

15:40

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

174,592

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

25.600

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

27,648

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9200.16384

50,688

26-Jul-2012

03:08

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9200.21743

1,326,080

10-Jan-2016

02:24

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

174,592

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

25.600

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

27,648

26-Jul-2012

03:05

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.9200.16384

50,688

26-Jul-2012

03:08

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.9200.17623

1,326,080

10-Jan-2016

15:40

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

174,592

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

25.600

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

27,648

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdrv.dll

0.3.9200.21743

1,326,080

10-Jan-2016

02:24

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.9200.16384

174,592

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.9200.16384

25.600

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.9200.16384

27,648

26-Jul-2012

03:05

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Inkdiv.dll

6.2.9200.17016

336,384

02-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.2.9200.17016

265,216

02-Jun-2014

22:33

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.2.9200.17623

2,035,200

10-Jan-2016

15:40

x64

Không áp dụng

Journal.dll

6.2.9200.17623

1,278,976

10-Jan-2016

15:40

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.2.9200.17623

166,912

10-Jan-2016

15:41

x64

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.2.9200.21135

336,384

03-Jun-2014

00:03

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.2.9200.21135

265,216

03-Jun-2014

00:03

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.2.9200.21743

2,034,688

10-Jan-2016

02:24

x64

Không áp dụng

Journal.dll

6.2.9200.21743

1,278,976

10-Jan-2016

02:24

x64

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.2.9200.21743

166,912

10-Jan-2016

02:25

x64

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.2.9200.17623

881,152

10-Jan-2016

15:40

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.2.9200.17623

1,313,792

10-Jan-2016

15:40

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.2.9200.17623

2,190,336

10-Jan-2016

15:42

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.2.9200.17623

627,712

10-Jan-2016

15:41

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.2.9200.17623

1,624,576

10-Jan-2016

15:41

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.2.9200.16384

60,928

26-Jul-2012

03:06

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

25-Jul-2012

20:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.2.9200.21743

881,152

10-Jan-2016

02:24

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.2.9200.21743

1,313,792

10-Jan-2016

02:24

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.2.9200.21743

2,190,336

10-Jan-2016

02:26

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.2.9200.21743

627,712

10-Jan-2016

02:24

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.2.9200.21743

1,624,576

10-Jan-2016

02:24

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.2.9200.16384

60,928

26-Jul-2012

03:06

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Windows journal.lnk

Không áp dụng

1.156 người

25-Jul-2012

20:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.2.9200.16384

275,968

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.2.9200.16384

220,672

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.2.9200.17623

1,413,632

10-Jan-2016

12:04

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.2.9200.17623

1,032,704

10-Jan-2016

12:04

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.2.9200.17623

110,592

10-Jan-2016

12:05

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.2.9200.16384

275,968

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.2.9200.16384

220,672

26-Jul-2012

03:18

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.2.9200.21743

1,413,632

10-Jan-2016

00:13

x86

Không áp dụng

Journal.dll

6.2.9200.21743

1,032,704

10-Jan-2016

00:13

x86

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.2.9200.21743

110,592

10-Jan-2016

00:13

x86

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.600 2.19xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2,23xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.6002.19578

967,680

09-Jan-2016

17:06

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.6001.18000

83,968

19-Jan-2008

07:34

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.6000.16386

19,968

02-Nov-2006

09:46

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.6000.16386

22,528

02-Nov-2006

09:46

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.6002.18579

47,104

01-Feb-2012

13:58

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.6002.23888

967,680

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.6002.23888

83,968

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.6002.23888

19,968

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.6002.23888

22,528

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.6002.23888

47,104

09-Jan-2016

15:23

x86

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.6002.19578

967,680

09-Jan-2016

17:06

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.6001.18000

83,968

19-Jan-2008

07:34

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.6000.16386

19,968

02-Nov-2006

09:46

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.6000.16386

22,528

02-Nov-2006

09:46

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdrv.dll

0.3.6002.23888

967,680

09-Jan-2016

16:33

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.6002.23888

83,968

09-Jan-2016

16:33

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.6002.23888

19,968

09-Jan-2016

16:33

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.6002.23888

22,528

09-Jan-2016

16:33

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Inkdiv.dll

6.0.6001.18000

276,992

19-Jan-2008

07:34

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.18005

217,600

11-Apr-2009

06:28

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.18579

1,404,928

01-Feb-2012

15:10

x86

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

18-Sep-2006

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.19578

940,032

09-Jan-2016

17:06

x86

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.18005

153.600

11-Apr-2009

06:28

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.0.6002.23888

276,992

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.23888

217,600

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.23888

1,404,416

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

08-May-2014

00:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.23888

940,032

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

08-May-2014

00:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.23888

153.600

09-Jan-2016

16:34

x86

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.0.6002.19578

672,768

09-Jan-2016

17:06

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.0.6002.19578

985,600

09-Jan-2016

17:06

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.0.6002.19578

1,850,880

09-Jan-2016

15:31

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.0.6001.18000

484,352

19-Jan-2008

07:35

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.0.6002.19578

1,220,608

09-Jan-2016

17:06

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.0.6002.18005

47,104

11-Apr-2009

06:28

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

08-May-2014

00:12

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.0.6002.23888

672,768

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.0.6002.23888

985,600

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Journal.exe

6.0.6002.23888

1,850,880

09-Jan-2016

15:24

x86

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.0.6002.23888

484,352

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.0.6002.23888

1,220,608

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.0.6002.23888

47,104

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

08-May-2014

00:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Jnwdrv.dll

0.3.6002.19578

1,506,816

09-Jan-2016

16:42

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.6001.18000

98,304

19-Jan-2008

08:01

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.6002.18579

24,576

01-Feb-2012

15:30

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.6002.18579

27,648

01-Feb-2012

15:30

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.6002.18579

49,664

01-Feb-2012

14:23

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.6002.23888

1,506,816

09-Jan-2016

16:40

x64

Không áp dụng

Jnwdui.dll

0.3.6002.23888

98,304

09-Jan-2016

16:40

x64

Không áp dụng

Jnwmon.dll

0.3.6002.23888

24,576

09-Jan-2016

16:40

x64

Không áp dụng

Jnwppr.dll

0.3.6002.23888

27,648

09-Jan-2016

16:40

x64

Không áp dụng

Pdialog.exe

0.3.6002.23888

49,664

09-Jan-2016

15:56

x64

Không áp dụng

Jnwdrv.dll

0.3.6002.19578

1,506,816

09-Jan-2016

16:42

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.6001.18000

98,304

19-Jan-2008

08:01

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.6002.18579

24,576

01-Feb-2012

15:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.6002.18579

27,648

01-Feb-2012

15:30

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdrv.dll

0.3.6002.23888

1,506,816

09-Jan-2016

16:40

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwdui.dll

0.3.6002.23888

98,304

09-Jan-2016

16:40

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwmon.dll

0.3.6002.23888

24,576

09-Jan-2016

16:40

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Jnwppr.dll

0.3.6002.23888

27,648

09-Jan-2016

16:40

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-T..OURNALNOTEWRITERQFE

Inkdiv.dll

6.0.6001.18000

354,816

19-Jan-2008

08:01

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.18005

276,480

11-Apr-2009

07:11

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.18005

2,107,392

11-Apr-2009

07:11

x64

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

18-Sep-2006

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.19578

1,455,104

09-Jan-2016

16:42

x64

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

18-Sep-2006

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.18005

177,152

11-Apr-2009

07:11

x64

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.0.6002.23888

354,816

09-Jan-2016

16:40

x64

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.23888

276,480

09-Jan-2016

16:40

x64

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.23888

2,106,880

09-Jan-2016

16:40

x64

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

08-May-2014

00:13

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.23888

1,455,104

09-Jan-2016

16:40

x64

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

08-May-2014

00:05

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.23888

177,152

09-Jan-2016

16:41

x64

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

18-Sep-2006

21:35

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.0.6002.19578

944,640

09-Jan-2016

16:42

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.0.6002.19578

1,482,752

09-Jan-2016

16:42

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.0.6002.19465

2,294,784

05-Aug-2015

14:42

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.0.6002.18579

689,664

01-Feb-2012

15:31

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.0.6002.19578

1,823,232

09-Jan-2016

16:43

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.0.6002.18005

65,024

11-Apr-2009

07:11

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

18-Sep-2006

21:34

Không áp dụng

Không áp dụng

Blank.jtp

Không áp dụng

5,470

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Blue_gradient.jpg

Không áp dụng

2.575 người

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Cave_drawings.gif

Không áp dụng

4,587

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Connectivity.gif

Không áp dụng

2,319

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

91

08-May-2014

00:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_line.jtp

Không áp dụng

11,494

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Dotted_lines.emf

Không áp dụng

3,792

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.emf

Không áp dụng

5,524

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_1.jtp

Không áp dụng

13,852

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.emf

Không áp dụng

10,340

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Genko_2.jtp

Không áp dụng

19,596

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.emf

Không áp dụng

116,724

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Graph.jtp

Không áp dụng

123,228

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(cm).wmf

Không áp dụng

2,920

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Grid_(inch).wmf

Không áp dụng

7,498

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkseg.dll

6.0.6002.23888

944,640

09-Jan-2016

16:40

x64

Không áp dụng

Jntfiltr.dll

6.0.6002.23888

1,482,752

09-Jan-2016

16:40

x64

Không áp dụng

Journal.exe

6.0.6002.23888

2,294,784

09-Jan-2016

15:57

x64

Không áp dụng

Journal.jnt

Không áp dụng

4,544

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.emf

Không áp dụng

152,300

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Memo.jtp

Không áp dụng

159,598

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Monet.jpg

Không áp dụng

2.209

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.emf

Không áp dụng

4,192

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Month_calendar.jtp

Không áp dụng

10,076

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Mspvwctl.dll

6.0.6002.23888

689,664

09-Jan-2016

16:41

x64

Không áp dụng

Music.emf

Không áp dụng

26,036

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Music.jtp

Không áp dụng

40,792

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Nbdoc.dll

6.0.6002.23888

1,823,232

09-Jan-2016

16:41

x64

Không áp dụng

Nbmaptip.dll

6.0.6002.23888

65,024

09-Jan-2016

16:41

x64

Không áp dụng

Notebook.jpg

Không áp dụng

2.950 người

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Pine_lumber.jpg

Không áp dụng

3,981

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Pretty_peacock.jpg

Không áp dụng

5,115

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Psychedelic.jpg

Không áp dụng

14,049

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Sand_paper.jpg

Không áp dụng

15,776

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.emf

Không áp dụng

37,316

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Seyes.jtp

Không áp dụng

43.354

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.emf

Không áp dụng

81,292

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Shorthand.jtp

Không áp dụng

87,898

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Small_news.jpg

Không áp dụng

1.990 người

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Stucco.gif

Không áp dụng

1.864 người

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Tanspecks.jpg

Không áp dụng

3,650

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Tiki.gif

Không áp dụng

4,638

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.emf

Không áp dụng

26,720

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

To_do_list.jtp

Không áp dụng

32,602

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

White_chocolate.jpg

Không áp dụng

3,168

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Wrinkled_paper.gif

Không áp dụng

15,063

08-May-2014

00:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.0.6001.18000

276,992

19-Jan-2008

07:34

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.18005

217,600

11-Apr-2009

06:28

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.18579

1,404,928

01-Feb-2012

15:10

x86

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

18-Sep-2006

21:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.19578

940,032

09-Jan-2016

17:06

x86

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

18-Sep-2006

21:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.18005

153.600

11-Apr-2009

06:28

x86

Không áp dụng

Inkdiv.dll

6.0.6002.23888

276,992

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Inked.dll

6.0.6002.23888

217,600

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Inkobj.dll

6.0.6002.23888

1,404,416

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Inkobj.mof

Không áp dụng

2,263

08-May-2014

00:16

Không áp dụng

Không áp dụng

Journal.dll

6.0.6002.23888

940,032

09-Jan-2016

16:33

x86

Không áp dụng

Journal.mof

Không áp dụng

2,287

08-May-2014

00:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Rtscom.dll

6.0.6002.23888

153.600

09-Jan-2016

16:34

x86

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×