Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows, Microsoft .NET Framework, Microsoft Office, Skype dành cho doanh nghiệp, và Microsoft Lync. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng mở tài liệu đặc biệt crafted hoặc truy cập trang web chứa các phông chữ nhúng đặc biệt crafted.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-039.

Thông tin

Bản Cập Nhật bảo mật này cũng khắc phục sự cố không-bảo mật sau:

 • Khi bạn liên tục chạy tập lệnh trong phiên 0, lỗi "0xc0000142" được ghi lại trong Nhật ký sự kiện hệ thống. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận được thông báo lỗi "0xc0000142" trong cửa sổ bật lên.

  Ví dụ: sự cố này có thể xảy ra nếu bạn sử dụng lập lịch tác vụ khởi động tập tin thực thi (* .bat). Trong trường hợp này, Windows khởi động trình cmd.exe, và sau đó 0xc0000142 lỗi xảy ra.

Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Nhấp vào liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS16-039 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Thông tin

Làm thế nào để nhận trợ giúp và hỗ trợ cho bản cập nhật bảo mật này

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.0-KB3145739-x64.msu

918212EB27224CF312F865E159F172A4B8A75B76

636825D07A04B82C478686FD91EE4067AF7F332E93BC29AB4C8B31C1AAB61BC1

Windows8.1-KB3145739-x64.msu

0ACA0069538191F5C1BC69B9CC3F03718659A40F

AD5739EE7DC3539DE1A636B376419182E7F928CAC13ABC4E3B14D7D32EF4E4AE

Windows6.0-KB3145739-x86.msu

265B6025B25AF91F377D98FED6ADF278CFA824DE

0822D5AA87D699CFA8C9BFD913CBB84D0F632F48A326E01731BAC224A5FDF02F

Windows6.1-KB3145739-x86.msu

4F25A57341BE0A4F2A2D8E98115F53CAB2FF7EE4

D96C2B455D6EC85C49D4EB9532DA55A631B45055BF34910FB75C00AEE3C83EB3

Windows6.0-KB3145739-ia64.msu

0A5A7A52D18491AB2FB480F62C14ADE06499142B

389B90DDD224043EC09B4E20DC8D1F6E2ADAD12553A2506352EB4F01E5A5B702

Windows8.1-KB3145739-x86.msu

9A5C3FB8B759E2785BAE7D49DF06BEF407497276

5E77DED51AE873BCCD6CFBA29EFB1A1F50B849815ED44E7405091AA7A0D3834F

Windows6.1-KB3145739-x64.msu

B9AE7EE29555DCE4D1A225FD1324176A2538178A

FB9F1857BCA4F95CE30B5E1EA8F4A047BDCA9730199A93F1F8D94FB7BF2DB44C

Windows6.1-KB3145739-ia64.msu

DFAFF97FD08BCE3310E09E882D9CE23BA5C6A2FB

6ADE763C98E90F3AE0CFA496A35640B3B4A48CF53C0D605024E11754C8C311AC

Windows8-RT-KB3145739-x64.msu

0E5573E132821BA4C182DE1DCEDC12A8C6CE4CA2

2006B2A04466B9B7E0C75626B0482CCC0A7E2BD9E0EA6C589C443B38787D5515


Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.600 2.19xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2,23xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.sys

6.0.6002.19626

2,800,640

29-Mar-2016

21:48

x64

Win32k.sys

6.0.6002.23943

2,803,200

30-Mar-2016

19:58

x64

Gdiplus.dll

5.2.6002.19626

2,194,432

29-Mar-2016

23:05

x64

Gdiplus.dll

5.2.6002.23943

2,194,944

30-Mar-2016

20:53

x64

Gdiplus.dll

6.0.6002.19626

2,425,856

29-Mar-2016

23:05

x64

Gdiplus.dll

6.0.6002.23943

2,426,368

30-Mar-2016

20:53

x64

Gdiplus.dll

5.2.6002.19626

1,748,992

29-Mar-2016

22:05

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.23943

1,748,992

30-Mar-2016

20:54

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.19626

1,840,640

29-Mar-2016

22:05

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.23943

1,840,640

30-Mar-2016

20:54

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.sys

6.0.6002.19626

2,070,016

29-Mar-2016

20:30

x86

Win32k.sys

6.0.6002.23943

2,078,208

30-Mar-2016

19:27

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.19626

1,748,992

29-Mar-2016

22:05

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.23943

1,748,992

30-Mar-2016

20:54

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.19626

1,840,640

29-Mar-2016

22:05

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.23943

1,840,640

30-Mar-2016

20:54

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.sys

6.0.6002.19626

6,694,912

29-Mar-2016

20:35

IA-64

Win32k.sys

6.0.6002.23943

6,704,640

30-Mar-2016

19:33

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.6002.19626

4,915,712

29-Mar-2016

21:28

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.6002.23943

4,916,224

30-Mar-2016

20:16

IA-64

Gdiplus.dll

6.0.6002.19626

5,271,552

29-Mar-2016

21:28

IA-64

Gdiplus.dll

6.0.6002.23943

5,271,552

30-Mar-2016

20:16

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.6002.19626

1,748,992

29-Mar-2016

22:05

x86

Gdiplus.dll

5.2.6002.23943

1,748,992

30-Mar-2016

20:54

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.19626

1,840,640

29-Mar-2016

22:05

x86

Gdiplus.dll

6.0.6002.23943

1,840,640

30-Mar-2016

20:54

x86

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

22-Aug-2013

06:44

Không áp dụng

Win32k.sys

6.3.9600.18290

4,175,872

29-Mar-2016

14:05

x64

Wow64_win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

21-Aug-2013

23:39

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.ptxml

Không áp dụng

4,213

21-Aug-2013

23:39

Không áp dụng

Win32k.sys

6.3.9600.18290

3,509,760

29-Mar-2016

14:03

x86

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1,18xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1,23 xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.sys

6.1.7601.23407

2,397,184

29-Mar-2016

17:35

x86

Gdiplus.dll

5.2.7601.23407

1,724,416

29-Mar-2016

18:25

x86

Gdiplus.dll

6.1.7601.23407

1,627,648

29-Mar-2016

18:25

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.sys

6.1.7601.23407

3,216,896

29-Mar-2016

17:53

x64

Gdiplus.dll

5.2.7601.23407

2,294,784

29-Mar-2016

18:58

x64

Gdiplus.dll

6.1.7601.23407

2,167,808

29-Mar-2016

18:58

x64

Gdiplus.dll

5.2.7601.23407

1,724,416

29-Mar-2016

18:25

x86

Gdiplus.dll

6.1.7601.23407

1,627,648

29-Mar-2016

18:25

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.sys

6.1.7601.23407

7,511,552

29-Mar-2016

17:12

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.7601.23407

4,925,952

29-Mar-2016

17:52

IA-64

Gdiplus.dll

6.1.7601.23407

4,606,464

29-Mar-2016

17:52

IA-64

Gdiplus.dll

5.2.7601.23407

1,724,416

29-Mar-2016

18:25

x86

Gdiplus.dll

6.1.7601.23407

1,627,648

29-Mar-2016

18:25

x86

Thông tin tệp Windows Server 2012

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0,17xxx

  Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21xxx

  Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Win32k.ptxml

Không áp dụng

4,172

25-Jul-2012

20:29

Không áp dụng

Win32k.sys

6.2.9200.21824

4,058,112

29-Mar-2016

19:36

x64

Wow64_win32k.ptxml

Không áp dụng

4,172

12-Feb-2013

00:09

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×