Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Lỗ hổng bảo mật có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu Windows OLE không được xác thực người dùng vào. Kẻ tấn công có thể khai thác lỗ hổng bảo mật để thực thi mã độc hại. Tuy nhiên, kẻ trước tiên phải thuyết phục người dùng mở một tập tin đặc biệt crafted hoặc chương trình từ trang web hoặc thư email.

Để tìm hiểu thêm về lỗ hổng bảo mật, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-044.

Thông tin

Các vấn đề trong bản Cập Nhật bảo mật này

 • Sau khi bạn cài đặt bản Cập Nhật bảo mật này trên một hệ thống Windows 7 SP1, bạn có thể gặp các vấn đề sau:

  • Hệ thống chậm

  • Bạn không thể truy cập thư mục tài liệu và cài đặt thư mục.

  • Bạn không thể thay đổi quyền bảo mật tab trong một hộp thoại thuộc tính

  • Bạn có thể nhận được thông báo lỗi lỗi ghi đĩa

  Sự cố này có thể xảy ra khi phần mềm DRM bên thứ ba được cài đặt. Sự cố đã biết xảy ra với phần mềm DRM từ Fasoo.com.

  Liên hệ với nhà sản xuất phần mềm của bạn để biết thêm thông tin về cách giải quyết vấn đề này.

  Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Nhấp vào liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS16-044 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Windows Vista (Tất cả các phiên bản)

Reference Table

Bảng sau có chứa thông tin Cập Nhật bảo mật cho phần mềm này.

Tên tập tin Cập Nhật bảo mật

Cho tất cả các hỗ trợ phiên bản 32-bit của Windows Vista:
Windows6.0-KB3146706-x86.msu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×