Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một số báo cáo lỗ hổng trong Internet Explorer. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một trang web đặc biệt crafted trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-051.

Ngoài ra, bản cập nhật bảo mật này bao gồm một số bản sửa lỗi không liên quan đến bảo mật cho Internet Explorer.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bảo mật Cập nhật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Trung tâm bảo mật và an toàn bài viếtnày.

Lưu ý Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Microsoft Update.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Xem Microsoft Security Bulletin MS16-051 tìm thấy liên kết tải xuống bản cập nhật này.

Thông tin

Sửa chữa phiên bản phân phối rộng rãi (GDR) Các bản Cập Nhật không có thể được cài đặt, tuỳ thuộc vào phiên bản Windows và các phiên bản của ứng dụng bị ảnh hưởng. Xem các bài viết riêng để xác định trạng thái Cập Nhật của bạn.

Số KB

Tiêu đề

3157588

"Lỗi HTTP 401" lỗi khi bạn cố gắng tải lên tệp trong Internet Explorer 11 trên Windows 8.1 hoặc Windows 7

3161703

Internet Explorer 11 lỗi sau khi bạn thay đổi tải về phông chữ cài đặt "Nhắc"

3161704

Duyệt web chậm khi bạn sử dụng chuyển vùng hồ sơ người dùng chuyển hướng thư mục trong Internet Explorer 11

3161706

Không thể nhập các ký tự dấu yêu cầu chết khoá trong Internet Explorer 11

3161707

Textalign = Trung tâm cho bức tử được tính không đúng trong Internet Explorer 11

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

IE9-Windows6.0-KB3154070-x86.msu

758269FC43816BA2B1762622D4610D022E08DFAB

223029F2BA44D4B91E52402D55E4BEB49B1FABD3B3E65411EC4707E5CA662559

IE9-Windows6.0-KB3154070-x64.msu

A53201FD0BD036429FCFE7E568FD964C48DE5D39

2FEE742908844C21862F43AC114385B716823BA9083C8AF41F490C9ECC471D8B

Windows8-RT-KB3154070-x64.msu

E62CB33AB8CD4F0C8EA5ABB730FF5B468871769D

3E53376CAC79C0D55E48FDB6694086CC6D2BD3B4A3D95F6A0192E8BCDB11886C

Windows8.1-KB3154070-arm.msu

FC2E5D5A080FE075B858A2435BB6DC302E6588B6

C3B64B4AD1622FF1A97FBEFB20A6850B32AFFE96F333AC172C5C37ED08DF9064

Windows8.1-KB3154070-x86.msu

3197FE5E5A3E022723525D4105C2C6D52F5BDC65

0D73B5901BCAA0A5B3BC76D446EE603F08A4B641FA62CDC6C73A816090608CDF

IE11-Windows6.1-KB3154070-x86.msu

50B62F097F66D4B043D4FAB69C33E35C425D4B69

9699685BCF01BE6D662EDE45540D392E73093AC5A0E110FD8CE408F7246AD748

Windows8.1-KB3154070-x64.msu

A65B5EF67A75355DC3DE1F4982F472FDAA5AD976

390BD409F73FC614A0699E0A60535D71F8A7C012FF6E2E1227E6A2887B27DF5E

IE11-Windows6.1-KB3154070-x64.msu

546A71DAA50810F8E93341684B5C1554F3A11FE5

A6CE578647E98BAE53F217966F8416A666A3CA5C1824361AD48DCCBB9DA9A33D


Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 trên tất cả các phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

9.0.8112.16781

1,094,656

23-Apr-2016

17:00

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20896

1,094,656

23-Apr-2016

16:54

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16781

759,536

23-Apr-2016

17:08

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20896

759,536

23-Apr-2016

17:02

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16781

1,436,160

23-Apr-2016

17:00

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20896

1,436,160

23-Apr-2016

16:53

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16781

64512

23-Apr-2016

16:59

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16781

1,089,024

23-Apr-2016

17:00

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Apr-2016

16:59

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20896

73,728

23-Apr-2016

16:53

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20896

1,089,536

23-Apr-2016

16:53

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Apr-2016

16:53

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16781

678,400

23-Apr-2016

17:00

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20896

678,400

23-Apr-2016

16:54

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16781

358,912

23-Apr-2016

16:59

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.16781

217,088

23-Apr-2016

16:59

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20896

358,912

23-Apr-2016

16:53

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.20896

217,088

23-Apr-2016

16:53

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16781

615,424

23-Apr-2016

16:59

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

23-Apr-2016

16:42

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20896

615,424

23-Apr-2016

16:53

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

23-Apr-2016

16:43

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16781

42,496

23-Apr-2016

16:59

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

23-Apr-2016

16:42

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16781

10,752

23-Apr-2016

16:59

x86

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20896

42,496

23-Apr-2016

16:53

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

23-Apr-2016

16:43

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20896

10,752

23-Apr-2016

16:53

x86

Mshta.exe

9.0.8112.16781

11,776

23-Apr-2016

16:59

x86

Mshta.exe

9.0.8112.20896

11,776

23-Apr-2016

16:53

x86

Html.iec

2019.0.0.17295

367,616

23-Apr-2016

17:03

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.20906

367,616

23-Apr-2016

16:54

Không áp dụng

Mshtmled.dll

9.0.8112.16781

77,312

23-Apr-2016

16:59

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20896

77,312

23-Apr-2016

16:53

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16781

12,858,880

23-Apr-2016

17:03

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16781

2,382,848

23-Apr-2016

16:59

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20896

12,859,392

23-Apr-2016

16:57

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20896

2,382,848

23-Apr-2016

16:53

Không áp dụng

Ielowutil.exe

9.0.8112.16781

223,232

23-Apr-2016

17:00

x86

Ielowutil.exe

9.0.8112.20896

223,232

23-Apr-2016

16:53

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16781

197,632

23-Apr-2016

16:59

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20896

197,632

23-Apr-2016

16:53

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16781

189,440

23-Apr-2016

16:59

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20896

189,440

23-Apr-2016

16:53

x86

Extexport.exe

9.0.8112.16781

22,528

23-Apr-2016

17:00

x86

Extexport.exe

9.0.8112.20896

22,528

23-Apr-2016

16:53

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16781

142,848

23-Apr-2016

17:00

x86

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

04-Feb-2016

16:55

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

04-Feb-2016

16:55

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

04-Feb-2016

16:55

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

04-Feb-2016

16:55

Không áp dụng

Ieunatt.exe

9.0.8112.20896

142,848

23-Apr-2016

16:53

x86

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

04-Feb-2016

17:15

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

04-Feb-2016

17:15

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

04-Feb-2016

17:15

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

04-Feb-2016

17:15

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16781

388,096

23-Apr-2016

17:00

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20896

388,096

23-Apr-2016

16:53

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16781

1,789,952

23-Apr-2016

16:59

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Apr-2016

17:08

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20896

1,789,952

23-Apr-2016

16:53

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Apr-2016

17:02

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16781

836,608

23-Apr-2016

16:59

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20896

836,608

23-Apr-2016

16:53

x86

Url.dll

9.0.8112.16781

232,960

23-Apr-2016

17:00

x86

Url.dll

9.0.8112.20896

232,960

23-Apr-2016

16:53

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16781

9,729,536

23-Apr-2016

17:01

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16781

173,056

23-Apr-2016

16:59

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20896

9,730,048

23-Apr-2016

16:55

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20896

173,056

23-Apr-2016

16:53

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16781

474,624

23-Apr-2016

17:00

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20896

474,624

23-Apr-2016

16:53

x86

Inetres.adml

Không áp dụng

393,813

23-Apr-2016

17:12

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

393,813

23-Apr-2016

17:05

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,601,204

04-Feb-2016

16:56

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,601,204

04-Feb-2016

17:16

Không áp dụng

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16781

104,448

23-Apr-2016

17:00

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20896

104,448

23-Apr-2016

16:53

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17295

711,168

23-Apr-2016

16:59

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16781

1,831,424

23-Apr-2016

17:00

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20906

711,168

23-Apr-2016

16:53

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20896

1,831,936

23-Apr-2016

16:54

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17295

414,208

23-Apr-2016

16:59

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20906

414,208

23-Apr-2016

16:53

x86

Internet Explorer 9 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

9.0.8112.16781

1,300,480

23-Apr-2016

17:29

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20896

1,301,504

23-Apr-2016

17:26

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16781

763,120

23-Apr-2016

17:35

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20896

763,120

23-Apr-2016

17:33

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16781

1,494,528

23-Apr-2016

17:29

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20896

1,494,528

23-Apr-2016

17:26

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16781

81,408

23-Apr-2016

17:29

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16781

1,295,872

23-Apr-2016

17:29

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

23-Apr-2016

17:29

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20896

92,672

23-Apr-2016

17:25

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20896

1,296,896

23-Apr-2016

17:26

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

23-Apr-2016

17:25

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16781

875,008

23-Apr-2016

17:29

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20896

875,008

23-Apr-2016

17:26

x64

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16781

452,608

23-Apr-2016

17:29

x64

Dxtrans.dll

9.0.8112.16781

269,312

23-Apr-2016

17:29

x64

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20896

452,608

23-Apr-2016

17:25

x64

Dxtrans.dll

9.0.8112.20896

269,312

23-Apr-2016

17:25

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16781

724,992

23-Apr-2016

17:29

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

23-Apr-2016

17:19

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20896

724,992

23-Apr-2016

17:25

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

23-Apr-2016

17:11

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16781

52,224

23-Apr-2016

17:29

x64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

23-Apr-2016

17:19

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16781

11,264

23-Apr-2016

17:29

x64

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20896

52,224

23-Apr-2016

17:25

x64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

23-Apr-2016

17:11

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20896

11,264

23-Apr-2016

17:25

x64

Mshta.exe

9.0.8112.16781

12.800

23-Apr-2016

17:29

x64

Mshta.exe

9.0.8112.20896

12.800

23-Apr-2016

17:25

x64

Html.iec

2019.0.0.17295

448,512

23-Apr-2016

17:30

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.20906

448,512

23-Apr-2016

17:29

Không áp dụng

Mshtmled.dll

9.0.8112.16781

95,744

23-Apr-2016

17:29

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20896

95,744

23-Apr-2016

17:25

x64

Mshtml.dll

9.0.8112.16781

17,974,784

23-Apr-2016

17:33

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16781

2,382,848

23-Apr-2016

17:29

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20896

17,975,808

23-Apr-2016

17:30

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20896

2,382,848

23-Apr-2016

17:25

Không áp dụng

Ielowutil.exe

9.0.8112.16781

223,744

23-Apr-2016

17:29

x64

Ielowutil.exe

9.0.8112.20896

223,744

23-Apr-2016

17:25

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.16781

536,576

23-Apr-2016

17:29

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20896

536,576

23-Apr-2016

17:25

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16781

293,376

23-Apr-2016

17:29

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20896

293,376

23-Apr-2016

17:25

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16781

173,568

23-Apr-2016

17:29

x64

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

04-Feb-2016

16:55

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

04-Feb-2016

16:55

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

04-Feb-2016

16:55

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

04-Feb-2016

16:55

Không áp dụng

Ieunatt.exe

9.0.8112.20896

173,568

23-Apr-2016

17:25

x64

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

04-Feb-2016

17:15

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

04-Feb-2016

17:15

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

04-Feb-2016

17:15

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

04-Feb-2016

17:15

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16781

499,712

23-Apr-2016

17:29

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20896

499,712

23-Apr-2016

17:26

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16781

2,129,920

23-Apr-2016

17:29

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

23-Apr-2016

17:35

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20896

2,129,920

23-Apr-2016

17:25

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

23-Apr-2016

17:33

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16781

1,094,144

23-Apr-2016

17:29

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20896

1,094,144

23-Apr-2016

17:25

x64

Url.dll

9.0.8112.16781

234,496

23-Apr-2016

17:29

x64

Url.dll

9.0.8112.20896

234,496

23-Apr-2016

17:25

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16781

10,888,192

23-Apr-2016

17:30

x64

Ieui.dll

9.0.8112.16781

228,864

23-Apr-2016

17:29

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20896

10,888,704

23-Apr-2016

17:27

x64

Ieui.dll

9.0.8112.20896

228,864

23-Apr-2016

17:25

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.16781

490,496

23-Apr-2016

17:29

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.20896

490,496

23-Apr-2016

17:25

x64

Inetres.adml

Không áp dụng

393,813

23-Apr-2016

17:37

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

393,813

23-Apr-2016

17:36

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,601,204

04-Feb-2016

16:56

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,601,204

04-Feb-2016

17:16

Không áp dụng

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16781

141,312

23-Apr-2016

17:29

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20896

141,312

23-Apr-2016

17:25

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17295

887,296

23-Apr-2016

17:29

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16781

2,265,600

23-Apr-2016

17:30

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20906

887,296

23-Apr-2016

17:25

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20896

2,265,600

23-Apr-2016

17:26

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17295

524,288

23-Apr-2016

17:29

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20906

524,288

23-Apr-2016

17:25

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16781

759,536

23-Apr-2016

17:08

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20896

759,536

23-Apr-2016

17:02

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16781

142,848

23-Apr-2016

17:00

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20896

142,848

23-Apr-2016

16:53

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16781

1,094,656

23-Apr-2016

17:00

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20896

1,094,656

23-Apr-2016

16:54

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16781

1,436,160

23-Apr-2016

17:00

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20896

1,436,160

23-Apr-2016

16:53

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16781

64512

23-Apr-2016

16:59

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16781

1,089,024

23-Apr-2016

17:00

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Apr-2016

16:59

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20896

73,728

23-Apr-2016

16:53

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20896

1,089,536

23-Apr-2016

16:53

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

23-Apr-2016

16:53

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16781

678,400

23-Apr-2016

17:00

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20896

678,400

23-Apr-2016

16:54

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16781

358,912

23-Apr-2016

16:59

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.16781

217,088

23-Apr-2016

16:59

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20896

358,912

23-Apr-2016

16:53

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.20896

217,088

23-Apr-2016

16:53

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16781

615,424

23-Apr-2016

16:59

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

23-Apr-2016

16:42

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20896

615,424

23-Apr-2016

16:53

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

23-Apr-2016

16:43

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16781

42,496

23-Apr-2016

16:59

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

23-Apr-2016

16:42

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16781

10,752

23-Apr-2016

16:59

x86

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20896

42,496

23-Apr-2016

16:53

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

23-Apr-2016

16:43

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20896

10,752

23-Apr-2016

16:53

x86

Mshta.exe

9.0.8112.16781

11,776

23-Apr-2016

16:59

x86

Mshta.exe

9.0.8112.20896

11,776

23-Apr-2016

16:53

x86

Html.iec

2019.0.0.17295

367,616

23-Apr-2016

17:03

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.20906

367,616

23-Apr-2016

16:54

Không áp dụng

Mshtmled.dll

9.0.8112.16781

77,312

23-Apr-2016

16:59

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20896

77,312

23-Apr-2016

16:53

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16781

12,858,880

23-Apr-2016

17:03

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16781

2,382,848

23-Apr-2016

16:59

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20896

12,859,392

23-Apr-2016

16:57

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20896

2,382,848

23-Apr-2016

16:53

Không áp dụng

Ielowutil.exe

9.0.8112.16781

223,232

23-Apr-2016

17:00

x86

Ielowutil.exe

9.0.8112.20896

223,232

23-Apr-2016

16:53

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16781

197,632

23-Apr-2016

16:59

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20896

197,632

23-Apr-2016

16:53

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16781

189,440

23-Apr-2016

16:59

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20896

189,440

23-Apr-2016

16:53

x86

Extexport.exe

9.0.8112.16781

22,528

23-Apr-2016

17:00

x86

Extexport.exe

9.0.8112.20896

22,528

23-Apr-2016

16:53

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16781

388,096

23-Apr-2016

17:00

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20896

388,096

23-Apr-2016

16:53

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16781

1,789,952

23-Apr-2016

16:59

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Apr-2016

17:08

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20896

1,789,952

23-Apr-2016

16:53

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

23-Apr-2016

17:02

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16781

836,608

23-Apr-2016

16:59

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20896

836,608

23-Apr-2016

16:53

x86

Url.dll

9.0.8112.16781

232,960

23-Apr-2016

17:00

x86

Url.dll

9.0.8112.20896

232,960

23-Apr-2016

16:53

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16781

9,729,536

23-Apr-2016

17:01

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16781

173,056

23-Apr-2016

16:59

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20896

9,730,048

23-Apr-2016

16:55

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20896

173,056

23-Apr-2016

16:53

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16781

474,624

23-Apr-2016

17:00

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20896

474,624

23-Apr-2016

16:53

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16781

104,448

23-Apr-2016

17:00

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20896

104,448

23-Apr-2016

16:53

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17295

711,168

23-Apr-2016

16:59

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16781

1,831,424

23-Apr-2016

17:00

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20906

711,168

23-Apr-2016

16:53

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20896

1,831,936

23-Apr-2016

16:54

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17295

414,208

23-Apr-2016

16:59

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20906

414,208

23-Apr-2016

16:53

x86


Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

10.0.9200.21841

1,387,520

24-Apr-2016

12:47

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

10.0.9200.21841

775,864

24-Apr-2016

12:58

x64

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.21841

441,856

24-Apr-2016

11:15

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

10.0.9200.21841

1,509,376

24-Apr-2016

12:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

10.0.9200.21841

53,760

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

10.0.9200.21841

2,249,216

24-Apr-2016

12:47

x64

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9200.21841

255,488

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

24-Apr-2016

06:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,843

24-Apr-2016

06:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

10.0.9200.21841

452,608

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

10.0.9200.21841

281,088

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

10.0.9200.21841

603,136

24-Apr-2016

12:47

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

24-Apr-2016

06:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

10.0.9200.21841

96,768

24-Apr-2016

12:47

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

24-Apr-2016

06:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

10.0.9200.21841

20,135,936

24-Apr-2016

12:47

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

10.0.9200.21841

2,706,432

24-Apr-2016

11:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

10.0.9200.21841

223,744

24-Apr-2016

12:48

x64

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

10.0.9200.21841

703,488

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

10.0.9200.21841

365,568

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

24-Apr-2016

05:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

10.0.9200.21841

197,120

24-Apr-2016

12:47

x64

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

24-Apr-2016

05:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

10.0.9200.21841

2,682,880

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

10.0.9200.21841

51,712

24-Apr-2016

12:48

x64

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

10.0.9200.21841

39,936

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

10.0.9200.21841

67,072

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Iesysprep.dll

10.0.9200.21841

136,704

24-Apr-2016

12:46

x64

SPR

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Vgx.dll

10.0.9200.21841

1,085,440

24-Apr-2016

12:47

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

10.0.9200.21841

15,441,408

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

25,923

24-Apr-2016

06:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

10.0.9200.21841

492,544

24-Apr-2016

12:48

x64

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

431,913

24-Apr-2016

12:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,649,803

24-Apr-2016

06:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.21841

148,992

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Inetcomm.dll

6.2.9200.21841

949,760

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Inetres.dll

6.2.9200.21841

84,480

24-Apr-2016

11:45

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

10.0.9200.21841

3,927,552

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9200.21841

856,576

24-Apr-2016

12:46

x64

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9200.21841

585,216

24-Apr-2016

12:47

x64

Không có

Không áp dụng

Uxinit.dll

6.2.9200.21841

53,760

24-Apr-2016

12:47

x64

Không có

Không áp dụng

Uxtheme.dll

6.2.9200.21841

907,776

24-Apr-2016

12:47

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

10.0.9200.21841

770,752

24-Apr-2016

12:50

x86

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.21841

361,984

24-Apr-2016

11:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

10.0.9200.21841

359,936

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

10.0.9200.21841

228,352

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

10.0.9200.21841

493,056

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

24-Apr-2016

06:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

10.0.9200.21841

80.384

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

10.0.9200.21841

14,743,040

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

10.0.9200.21841

2,706,432

24-Apr-2016

11:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

24-Apr-2016

06:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

10.0.9200.21841

33,280

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

10.0.9200.21841

61,440

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,843

24-Apr-2016

06:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

10.0.9200.21841

13,779,456

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

25,923

24-Apr-2016

06:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

10.0.9200.21841

2,817,536

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9200.21841

718,848

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9200.21841

516,608

24-Apr-2016

12:29

x86

Không có

Không áp dụng

Uxtheme.dll

6.2.9200.21841

534,528

24-Apr-2016

09:12

x86

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

10.0.9200.21841

1,168,384

24-Apr-2016

12:29

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

10.0.9200.21841

1,441,280

24-Apr-2016

12:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

10.0.9200.21841

38,912

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

10.0.9200.21841

1,770,496

24-Apr-2016

12:29

x86

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9200.21841

226,816

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

24-Apr-2016

06:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

10.0.9200.21841

222,208

24-Apr-2016

12:30

x86

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

10.0.9200.21841

258,048

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

10.0.9200.21841

245,248

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

24-Apr-2016

05:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

10.0.9200.21841

163,840

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

24-Apr-2016

05:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

10.0.9200.21841

2,086,400

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Iesysprep.dll

10.0.9200.21841

109,056

24-Apr-2016

12:28

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Vgx.dll

10.0.9200.21841

818,688

24-Apr-2016

12:29

x86

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

10.0.9200.21841

477,696

24-Apr-2016

12:30

x86

Không có

Không áp dụng

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.21841

108,032

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcomm.dll

6.2.9200.21841

737,280

24-Apr-2016

12:28

x86

Không có

Không áp dụng

Inetres.dll

6.2.9200.21841

84,480

24-Apr-2016

11:31

x86

Không có

Không áp dụng

Uxinit.dll

6.2.9200.21841

44,032

24-Apr-2016

12:29

x86

Không có

Không áp dụng


Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 11

Hỗ trợ Internet Explorer 11 trên tất cả Windows RT 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Actxprxy.dll

6.3.9600.18231

1,064,448

08-Feb-2016

19:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Hlink.dll

6.3.9600.18231

68,608

08-Feb-2016

19:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Pngfilt.dll

11.0.9600.16384

47,616

22-Aug-2013

03:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.18321

1,025,536

22-Apr-2016

18:15

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18283

806,392

31-Mar-2016

00:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

6.3.9600.16384

33,792

22-Aug-2013

02:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.17937

320,000

16-Jul-2015

19:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18321

2,001,408

22-Apr-2016

18:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.17416

63,488

31-Oct-2014

02:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.17905

215,552

15-Jun-2015

19:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.17416

39,936

31-Oct-2014

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18321

1,875,968

22-Apr-2016

18:14

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18123

427,520

08-Nov-2015

20:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18283

290,304

30-Mar-2016

23:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

22-Apr-2016

16:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

24-Sep-2013

02:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18321

548,352

22-Apr-2016

18:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iepeers.dll

11.0.9600.18283

107,008

30-Mar-2016

23:17

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Licmgr10.dll

11.0.9600.17416

23,552

31-Oct-2014

02:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Tdc.ocx

11.0.9600.17905

61,952

15-Jun-2015

19:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.17416

495,616

31-Oct-2014

02:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18321

726,016

22-Apr-2016

19:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.17416

38,912

31-Oct-2014

02:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18052

368,640

10-Sep-2015

15:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18283

222,208

30-Mar-2016

23:17

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Không áp dụng

11,892

15-Aug-2014

22:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.17937

174,592

16-Jul-2015

19:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.17905

263,168

15-Jun-2015

19:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.18231

1,184,256

08-Feb-2016

19:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18321

585,216

22-Apr-2016

18:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Feb-2014

05:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.17416

43,008

31-Oct-2014

02:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

21-Aug-2013

23:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

11.0.9600.16384

11,776

22-Aug-2013

03:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18283

72,704

30-Mar-2016

23:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

06-Feb-2014

05:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18321

16,256,512

22-Apr-2016

18:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

09:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieadvpack.dll

11.0.9600.16384

98,816

22-Aug-2013

02:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.17416

97,280

31-Oct-2014

02:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16518

4.096

06-Feb-2014

09:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.16518

43,008

06-Feb-2014

09:23

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.17031

222,208

22-Feb-2014

09:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18123

281,600

08-Nov-2015

20:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18123

265,728

08-Nov-2015

20:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Imgutil.dll

11.0.9600.18123

35,328

08-Nov-2015

20:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

24-Sep-2013

02:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.16518

112,128

06-Feb-2014

09:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

22-Apr-2016

19:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

11.0.9600.17905

457,216

15-Jun-2015

19:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.17905

574,976

15-Jun-2015

19:46

Không áp dụng

SPR

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.17905

1,934,848

15-Jun-2015

20:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18283

60,928

30-Mar-2016

23:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18321

1,105,408

22-Apr-2016

18:46

Không áp dụng

SPE

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Không áp dụng

65

18-Jun-2013

14:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.18283

121,856

30-Mar-2016

23:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

18-Jun-2013

14:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18321

201,216

22-Apr-2016

18:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msdbg2.dll

12.0.20712.1

295,320

26-Jul-2013

17:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Pdm.dll

12.0.20712.1

420,752

26-Jul-2013

17:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Pdmproxy100.dll

12.0.20712.1

76,712

26-Jul-2013

17:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

24-Sep-2013

02:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.17905

157,184

15-Jun-2015

19:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

24-Sep-2013

02:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18321

2,164,736

22-Apr-2016

19:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.18321

675,840

22-Apr-2016

18:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.16518

28,160

06-Feb-2014

09:15

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.16518

59,904

06-Feb-2014

09:23

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.16384

77,312

22-Aug-2013

02:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iesysprep.dll

11.0.9600.17416

87,552

31-Oct-2014

02:28

Không áp dụng

SPR

ARM_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Timeline.dll

11.0.9600.17416

155,136

31-Oct-2014

02:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Timeline.cpu.xml

Không áp dụng

3.197

24-Jul-2014

19:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Timeline_is.dll

11.0.9600.17416

129,536

31-Oct-2014

02:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18283

734,208

30-Mar-2016

23:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Url.dll

11.0.9600.17416

236,032

31-Oct-2014

02:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18321

12,304,384

22-Apr-2016

18:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

06-Feb-2014

05:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,451

22-Aug-2015

17:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

490,956

22-Aug-2015

17:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

543,170

22-Aug-2015

17:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

929,820

22-Aug-2015

17:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

22-Aug-2015

17:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

535,001

22-Aug-2015

17:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,562

22-Aug-2015

17:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

566,723

22-Aug-2015

17:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

561,485

22-Aug-2015

17:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,532

22-Aug-2015

17:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

628,709

22-Aug-2015

17:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

516,455

22-Aug-2015

17:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

479,952

22-Aug-2015

17:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,770

22-Aug-2015

17:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

549,724

22-Aug-2015

17:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

526,329

22-Aug-2015

17:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

532,889

22-Aug-2015

17:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

791,614

22-Aug-2015

17:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

495,591

22-Aug-2015

17:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

512,822

22-Aug-2015

17:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

412,397

22-Aug-2015

17:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

22-Aug-2015

17:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

22-Aug-2015

17:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,670,335

22-Aug-2015

13:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcomm.dll

6.3.9600.18321

674,816

22-Apr-2016

18:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.dll

6.3.9600.16384

84,480

22-Aug-2013

03:15

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18321

3,910,656

22-Apr-2016

18:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.18231

557,568

08-Feb-2016

19:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18321

518,144

22-Apr-2016

19:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18321

402,944

22-Apr-2016

19:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Hỗ trợ Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản dựa trên x86 Windows 8.1

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Actxprxy.dll

6.3.9600.18124

1,048,576

09-Nov-2015

23:25

x86

Không có

Không áp dụng

Hlink.dll

6.3.9600.18231

99,328

08-Feb-2016

20:29

x86

Không có

Không áp dụng

Pngfilt.dll

11.0.9600.17416

57,344

31-Oct-2014

03:26

x86

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.18321

1,311,744

22-Apr-2016

18:24

x86

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18124

815,280

11-Nov-2015

21:14

x86

Không có

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

6.3.9600.17416

35,328

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.17937

341,504

16-Jul-2015

19:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18321

2,056,192

22-Apr-2016

18:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.17416

60,416

31-Oct-2014

02:57

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.17905

230,400

15-Jun-2015

20:50

x86

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.17416

47,104

31-Oct-2014

03:16

x86

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18321

2,121,216

22-Apr-2016

18:27

x86

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18124

476,160

10-Nov-2015

00:04

x86

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18321

330,752

22-Apr-2016

18:52

x86

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

22-Apr-2016

16:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

24-Sep-2013

02:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18321

710,144

22-Apr-2016

18:23

x86

Không có

Không áp dụng

Iepeers.dll

11.0.9600.18283

128,000

30-Mar-2016

23:30

x86

Không có

Không áp dụng

Licmgr10.dll

11.0.9600.17416

27,136

31-Oct-2014

03:03

x86

Không có

Không áp dụng

Tdc.ocx

11.0.9600.17905

73,216

15-Jun-2015

20:47

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.17416

489,472

31-Oct-2014

03:27

x86

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18321

772,608

22-Apr-2016

20:07

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.17416

37,888

31-Oct-2014

03:29

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18052

416,256

10-Sep-2015

16:17

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18283

279,040

30-Mar-2016

23:30

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Không áp dụng

11,892

15-Aug-2014

22:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.17905

174,592

15-Jun-2015

20:52

x86

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.17905

255,488

15-Jun-2015

20:51

x86

Không có

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.17905

1,206,272

15-Jun-2015

20:38

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18321

693,248

22-Apr-2016

18:52

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Feb-2014

05:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.17416

52,736

31-Oct-2014

02:53

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

21-Aug-2013

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

11,264

31-Oct-2014

03:25

x86

Không có

Không áp dụng

Mshta.exe

11.0.9600.17416

12.800

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18052

76,288

10-Sep-2015

16:07

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

06-Feb-2014

05:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18321

20,349,952

22-Apr-2016

20:06

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

10:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieadvpack.dll

11.0.9600.17416

112,128

31-Oct-2014

03:14

x86

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.17416

102,912

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16518

4.096

06-Feb-2014

10:19

x86

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.17416

47,616

31-Oct-2014

03:23

x86

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.17416

221,184

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18052

285,696

10-Sep-2015

15:23

x86

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18124

288,256

09-Nov-2015

23:16

x86

Không có

Không áp dụng

Iexpress.exe

11.0.9600.17416

152,064

31-Oct-2014

03:27

x86

Không có

Không áp dụng

Wextract.exe

11.0.9600.17416

137,728

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Không áp dụng

Imgutil.dll

11.0.9600.17416

40,448

31-Oct-2014

02:24

x86

Không có

Không áp dụng

Extexport.exe

11.0.9600.17416

25.600

31-Oct-2014

03:20

x86

Không có

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

24-Sep-2013

02:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.17416

115,712

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

22-Apr-2016

20:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

24-Sep-2013

02:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

24-Sep-2013

02:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

24-Sep-2013

02:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

24-Sep-2013

02:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

11.0.9600.17905

459,776

15-Jun-2015

20:44

x86

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.17905

579,584

15-Jun-2015

20:45

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.17937

1,399,296

16-Jul-2015

19:36

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18124

64,000

10-Nov-2015

00:11

x86

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18283

1,075,200

30-Mar-2016

23:28

x86

SPE

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Không áp dụng

65

18-Jun-2013

12:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.17416

130,048

31-Oct-2014

02:48

x86

Không có

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

18-Jun-2013

12:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18321

230,400

22-Apr-2016

18:53

x86

Không có

Không áp dụng

Msdbg2.dll

12.0.41202.0

315,008

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Pdm.dll

12.0.41202.0

442,992

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

99,984

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

24-Sep-2013

02:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.17905

168,960

15-Jun-2015

20:44

x86

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

24-Sep-2013

02:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18321

2,285,568

22-Apr-2016

19:29

x86

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.18321

689,664

22-Apr-2016

18:51

x86

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.17416

30,720

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.17416

62,464

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.17416

91,136

31-Oct-2014

02:56

x86

Không có

Không áp dụng

Iesysprep.dll

11.0.9600.17416

90,624

31-Oct-2014

02:56

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Timeline.dll

11.0.9600.17416

153.600

31-Oct-2014

02:55

x86

Không có

Không áp dụng

Timeline.cpu.xml

Không áp dụng

3.197

24-Jul-2014

19:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Timeline_is.dll

11.0.9600.17416

124,416

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18283

817,664

30-Mar-2016

23:31

x86

Không có

Không áp dụng

Url.dll

11.0.9600.17416

235,520

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18321

13,811,200

22-Apr-2016

18:54

x86

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

06-Feb-2014

05:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18321

474,112

22-Apr-2016

19:02

x86

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,451

22-Aug-2015

19:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

490,956

22-Aug-2015

18:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

543,170

22-Aug-2015

19:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

929,820

22-Aug-2015

19:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

22-Aug-2015

18:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

535,001

22-Aug-2015

18:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,562

22-Aug-2015

18:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

566,723

22-Aug-2015

18:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

561,485

22-Aug-2015

18:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,532

22-Aug-2015

18:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

628,709

22-Aug-2015

18:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

516,455

22-Aug-2015

18:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

479,952

22-Aug-2015

18:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,770

22-Aug-2015

18:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

549,724

22-Aug-2015

18:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

526,329

22-Aug-2015

18:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

532,889

22-Aug-2015

18:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

791,614

22-Aug-2015

18:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

495,591

22-Aug-2015

18:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

512,822

22-Aug-2015

18:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

412,397

22-Aug-2015

18:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

22-Aug-2015

19:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

22-Aug-2015

19:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,670,335

22-Aug-2015

13:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcomm.dll

6.3.9600.18321

880,128

22-Apr-2016

18:58

x86

Không có

Không áp dụng

Inetres.dll

6.3.9600.16384

84,480

22-Aug-2013

04:14

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18321

4,611,072

22-Apr-2016

18:58

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.17840

620,032

23-May-2015

03:04

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18321

663,552

22-Apr-2016

19:23

x86

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18321

497,152

22-Apr-2016

19:35

x86

Không có

Không áp dụng

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Actxprxy.dll

6.3.9600.18231

2,880,000

08-Feb-2016

17:15

x64

Không có

Không áp dụng

Hlink.dll

6.3.9600.18231

108,544

08-Feb-2016

18:14

x64

Không có

Không áp dụng

Pngfilt.dll

11.0.9600.17416

64512

31-Oct-2014

05:09

x64

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.18321

1,547,264

22-Apr-2016

18:40

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18123

814,256

11-Nov-2015

21:14

x64

Không có

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

6.3.9600.17416

43,008

31-Oct-2014

04:51

x64

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.17937

417,792

16-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18321

2,131,968

22-Apr-2016

19:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.17416

77,824

31-Oct-2014

04:30

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.17905

276,480

15-Jun-2015

22:05

x64

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.17416

54,784

31-Oct-2014

04:57

x64

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18321

2,596,864

22-Apr-2016

18:52

x64

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18123

615,936

08-Nov-2015

22:02

x64

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18321

379,392

22-Apr-2016

19:14

x64

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

22-Apr-2016

16:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

24-Sep-2013

02:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18321

800,768

22-Apr-2016

18:29

x64

Không có

Không áp dụng

Iepeers.dll

11.0.9600.18283

145,408

30-Mar-2016

23:56

x64

Không có

Không áp dụng

Licmgr10.dll

11.0.9600.17416

33,280

31-Oct-2014

04:40

x64

Không có

Không áp dụng

Tdc.ocx

11.0.9600.17905

87,552

15-Jun-2015

22:02

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.17416

666,624

31-Oct-2014

05:10

x64

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18321

950,784

22-Apr-2016

20:55

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.17416

49,664

31-Oct-2014

05:13

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18052

489,984

10-Sep-2015

16:51

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18283

315,392

30-Mar-2016

23:55

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Không áp dụng

11,892

15-Aug-2014

22:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.17905

244,224

15-Jun-2015

22:09

x64

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.17905

372,224

15-Jun-2015

22:07

x64

Không có

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.18231

1,421,312

08-Feb-2016

17:45

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18321

806,400

22-Apr-2016

19:14

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Feb-2014

05:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.17416

60,416

31-Oct-2014

04:24

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

22-Aug-2013

06:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

12.800

31-Oct-2014

05:08

x64

Không có

Không áp dụng

Mshta.exe

11.0.9600.17416

13,824

31-Oct-2014

05:12

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18283

92,160

30-Mar-2016

23:56

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

06-Feb-2014

05:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18321

25,816,576

22-Apr-2016

20:54

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

11:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieadvpack.dll

11.0.9600.17416

132,096

31-Oct-2014

04:54

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.17416

114,688

31-Oct-2014

04:51

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16518

4.096

06-Feb-2014

11:30

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.17416

48.640

31-Oct-2014

05:06

x64

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.17416

222,720

31-Oct-2014

04:55

x64

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18321

743,424

22-Apr-2016

18:24

x64

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18123

382,976

08-Nov-2015

20:36

x64

Không có

Không áp dụng

Iexpress.exe

11.0.9600.17416

167,424

31-Oct-2014

05:10

x64

Không có

Không áp dụng

Wextract.exe

11.0.9600.17416

143,872

31-Oct-2014

05:12

x64

Không có

Không áp dụng

Imgutil.dll

11.0.9600.17416

51.200

31-Oct-2014

03:42

x64

Không có

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

24-Sep-2013

02:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.17416

144,384

31-Oct-2014

04:51

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

22-Apr-2016

21:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

11.0.9600.17905

591,360

15-Jun-2015

21:58

x64

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.17905

628,736

15-Jun-2015

21:59

x64

SPR

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.17937

1,862,144

16-Jul-2015

20:19

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18052

88,064

10-Sep-2015

17:18

x64

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18321

1,217,024

22-Apr-2016

19:27

x64

SPE

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Không áp dụng

65

18-Jun-2013

14:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.17416

152,064

31-Oct-2014

04:19

x64

Không có

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

18-Jun-2013

14:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18321

262,144

22-Apr-2016

19:17

x64

Không có

Không áp dụng

Msdbg2.dll

12.0.41202.0

403,592

30-Sep-2014

23:01

x64

Không có

Không áp dụng

Pdm.dll

12.0.41202.0

579,192

30-Sep-2014

23:01

x64

Không có

Không áp dụng

Pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

107,152

30-Sep-2014

23:01

x64

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

24-Sep-2013

02:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.17905

199,680

15-Jun-2015

21:58

x64

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

24-Sep-2013

02:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18321

2,893,312

22-Apr-2016

20:14

x64

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.18321

725,504

22-Apr-2016

19:14

x64

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.17416

34,304

31-Oct-2014

04:56

x64

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.17416

66,560

31-Oct-2014

05:06

x64

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.17801

107,520

21-Apr-2015

16:13

x64

Không có

Không áp dụng

Iesysprep.dll

11.0.9600.17416

111,616

31-Oct-2014

04:29

x64

SPR

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Timeline.dll

11.0.9600.17905

219,136

15-Jun-2015

22:01

x64

Không có

Không áp dụng

Timeline.cpu.xml

Không áp dụng

3.197

24-Jul-2014

18:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Timeline_is.dll

11.0.9600.17416

171,008

31-Oct-2014

04:56

x64

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18283

1,018,368

30-Mar-2016

23:56

x64

Không có

Không áp dụng

Url.dll

11.0.9600.17416

237,568

31-Oct-2014

05:06

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18321

15,414,784

22-Apr-2016

19:19

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

06-Feb-2014

05:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18321

491,008

22-Apr-2016

19:30

x64

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,451

22-Aug-2015

19:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

490,956

22-Aug-2015

19:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

543,170

22-Aug-2015

19:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

929,820

22-Aug-2015

19:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

22-Aug-2015

18:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

535,001

22-Aug-2015

19:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,562

22-Aug-2015

19:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

566,723

22-Aug-2015

19:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

561,485

22-Aug-2015

19:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,532

22-Aug-2015

19:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

628,709

22-Aug-2015

19:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

516,455

22-Aug-2015

19:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

479,952

22-Aug-2015

19:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,770

22-Aug-2015

19:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

549,724

22-Aug-2015

19:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

526,329

22-Aug-2015

19:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

532,889

22-Aug-2015

19:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

791,614

22-Aug-2015

19:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

495,591

22-Aug-2015

19:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

512,822

22-Aug-2015

19:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

412,397

22-Aug-2015

19:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

22-Aug-2015

19:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

22-Aug-2015

19:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,670,335

22-Aug-2015

13:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcomm.dll

6.3.9600.18321

1,032,704

22-Apr-2016

19:24

x64

Không có

Không áp dụng

Inetres.dll

6.3.9600.16384

84,480

22-Aug-2013

11:43

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18321

6,052,864

22-Apr-2016

20:08

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.17840

814,080

22-May-2015

18:47

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18321

817,664

22-Apr-2016

20:00

x64

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18321

571,904

22-Apr-2016

20:15

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18124

815,280

11-Nov-2015

21:14

x86

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.17937

341,504

16-Jul-2015

19:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18124

476,160

10-Nov-2015

00:04

x86

Không có

Không áp dụng

Iepeers.dll

11.0.9600.18283

128,000

30-Mar-2016

23:30

x86

Không có

Không áp dụng

Tdc.ocx

11.0.9600.17905

73,216

15-Jun-2015

20:47

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18052

416,256

10-Sep-2015

16:17

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18283

279,040

30-Mar-2016

23:30

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18321

693,248

22-Apr-2016

18:52

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Feb-2014

05:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshta.exe

11.0.9600.17416

12.800

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18052

76,288

10-Sep-2015

16:07

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18321

20,349,952

22-Apr-2016

20:06

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

10:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

06-Feb-2014

05:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.17416

47,616

31-Oct-2014

03:23

x86

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.17416

115,712

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.17416

130,048

31-Oct-2014

02:48

x86

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18321

230,400

22-Apr-2016

18:53

x86

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.17416

30,720

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.17416

62,464

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Không áp dụng

Iesysprep.dll

11.0.9600.17416

90,624

31-Oct-2014

02:56

x86

SPR

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,843

24-Sep-2013

02:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18321

13,811,200

22-Apr-2016

18:54

x86

Không có

Không áp dụng

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

06-Feb-2014

05:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18321

4,611,072

22-Apr-2016

18:58

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.17840

620,032

23-May-2015

03:04

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18321

663,552

22-Apr-2016

19:23

x86

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18321

497,152

22-Apr-2016

19:35

x86

Không có

Không áp dụng

Actxprxy.dll

6.3.9600.18124

1,048,576

09-Nov-2015

23:25

x86

Không có

Không áp dụng

Hlink.dll

6.3.9600.18231

99,328

08-Feb-2016

20:29

x86

Không có

Không áp dụng

Pngfilt.dll

11.0.9600.17416

57,344

31-Oct-2014

03:26

x86

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.18321

1,311,744

22-Apr-2016

18:24

x86

Không có

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

6.3.9600.17416

35,328

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18321

2,056,192

22-Apr-2016

18:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.17416

60,416

31-Oct-2014

02:57

x86

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.17416

47,104

31-Oct-2014

03:16

x86

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18321

2,121,216

22-Apr-2016

18:27

x86

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18321

330,752

22-Apr-2016

18:52

x86

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

22-Apr-2016

16:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

24-Sep-2013

02:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18321

710,144

22-Apr-2016

18:23

x86

Không có

Không áp dụng

Licmgr10.dll

11.0.9600.17416

27,136

31-Oct-2014

03:03

x86

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18321

772,608

22-Apr-2016

20:07

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.17905

174,592

15-Jun-2015

20:52

x86

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.17905

255,488

15-Jun-2015

20:51

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.17416

52,736

31-Oct-2014

02:53

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

21-Aug-2013

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

11,264

31-Oct-2014

03:25

x86

Không có

Không áp dụng

Ieadvpack.dll

11.0.9600.17416

112,128

31-Oct-2014

03:14

x86

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.17416

221,184

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18052

285,696

10-Sep-2015

15:23

x86

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18124

288,256

09-Nov-2015

23:16

x86

Không có

Không áp dụng

Iexpress.exe

11.0.9600.17416

152,064

31-Oct-2014

03:27

x86

Không có

Không áp dụng

Wextract.exe

11.0.9600.17416

137,728

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Không áp dụng

Imgutil.dll

11.0.9600.17416

40,448

31-Oct-2014

02:24

x86

Không có

Không áp dụng

Extexport.exe

11.0.9600.17416

25.600

31-Oct-2014

03:20

x86

Không có

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

11.0.9600.17905

459,776

15-Jun-2015

20:44

x86

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.17905

579,584

15-Jun-2015

20:45

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18124

64,000

10-Nov-2015

00:11

x86

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18283

1,075,200

30-Mar-2016

23:28

x86

SPE

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Msdbg2.dll

12.0.41202.0

315,008

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Pdm.dll

12.0.41202.0

442,992

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

99,984

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

24-Sep-2013

02:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.17905

168,960

15-Jun-2015

20:44

x86

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

24-Sep-2013

02:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18321

2,285,568

22-Apr-2016

19:29

x86

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.17416

91,136

31-Oct-2014

02:56

x86

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18283

817,664

30-Mar-2016

23:31

x86

Không có

Không áp dụng

Url.dll

11.0.9600.17416

235,520

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18321

474,112

22-Apr-2016

19:02

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcomm.dll

6.3.9600.18321

880,128

22-Apr-2016

18:58

x86

Không có

Không áp dụng

Inetres.dll

6.3.9600.16384

84,480

22-Aug-2013

04:14

x86

Không có

Không áp dụng


Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x86 dựa trên Windows 7

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

11.0.9600.18315

1,312,256

23-Apr-2016

03:09

x86

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18315

815,304

23-Apr-2016

16:24

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18315

2,056,192

23-Apr-2016

03:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.18315

60,416

23-Apr-2016

03:45

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.18315

230,400

23-Apr-2016

03:47

x86

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.18315

47,104

23-Apr-2016

04:02

x86

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18315

2,121,216

23-Apr-2016

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18315

346,312

23-Apr-2016

16:24

x86

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

23-Apr-2016

01:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

12-Aug-2015

13:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18315

710,144

23-Apr-2016

03:07

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.18315

489,472

23-Apr-2016

04:12

x86

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18315

772,608

23-Apr-2016

04:12

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.18315

38,400

23-Apr-2016

04:14

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18315

416,256

23-Apr-2016

03:50

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18315

279,040

23-Apr-2016

03:40

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Không áp dụng

11,892

23-Apr-2016

01:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.18315

174,592

23-Apr-2016

03:49

x86

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.18315

255,488

23-Apr-2016

03:48

x86

Không có

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.18315

1,206,272

23-Apr-2016

03:38

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18315

693,248

23-Apr-2016

03:31

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

23-Apr-2016

01:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.18315

341,504

23-Apr-2016

04:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18315

76,288

23-Apr-2016

03:41

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmlmedia.dll

11.0.9600.18315

1,155,072

23-Apr-2016

03:30

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

23-Apr-2016

01:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18315

20,350,464

23-Apr-2016

04:11

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.18315

2,724,864

23-Apr-2016

04:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.18315

102,912

23-Apr-2016

03:58

x86

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.18315

4.096

23-Apr-2016

04:20

x86

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.18315

47,616

23-Apr-2016

04:08

x86

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.18315

221,184

23-Apr-2016

04:01

x86

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18315

285,696

23-Apr-2016

03:04

x86

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18315

288,256

23-Apr-2016

03:10

x86

Không có

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

12-Aug-2015

13:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.18315

115,712

23-Apr-2016

03:58

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

23-Apr-2016

17:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

12-Aug-2015

13:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

12-Aug-2015

13:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

12-Aug-2015

13:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

12-Aug-2015

13:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.18315

579,584

23-Apr-2016

03:43

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.18315

1,399,296

23-Apr-2016

03:56

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18315

64,000

23-Apr-2016

04:07

x86

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18315

1,075,200

23-Apr-2016

03:39

x86

SPE

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Không áp dụng

65

12-Aug-2015

13:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.18315

130,048

23-Apr-2016

03:39

x86

Không có

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

12-Aug-2015

13:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18315

230,400

23-Apr-2016

03:33

x86

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

12-Aug-2015

13:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.18315

168,960

23-Apr-2016

03:43

x86

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

12-Aug-2015

13:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18315

2,285,568

23-Apr-2016

04:04

x86

Không có

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

235,216

23-Apr-2016

16:24

x86

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.18315

689,664

23-Apr-2016

03:31

x86

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.18315

30,720

23-Apr-2016

04:01

x86

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.18315

62,464

23-Apr-2016

04:08

x86

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.18315

91,136

23-Apr-2016

03:44

x86

Không có

Không áp dụng

Timeline.dll

11.0.9600.18315

153.600

23-Apr-2016

03:44

x86

Không có

Không áp dụng

Timeline.cpu.xml

Không áp dụng

3.197

12-Aug-2015

13:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Timeline_is.dll

11.0.9600.18315

124,928

23-Apr-2016

04:01

x86

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18315

817,664

23-Apr-2016

03:42

x86

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18315

13,811,200

23-Apr-2016

03:26

x86

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

23-Apr-2016

01:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18315

476,160

23-Apr-2016

03:59

x86

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18315

474,112

23-Apr-2016

03:40

x86

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,451

23-Apr-2016

16:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

490,956

23-Apr-2016

16:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

543,170

23-Apr-2016

16:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

929,820

23-Apr-2016

16:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

535,001

23-Apr-2016

16:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,562

23-Apr-2016

16:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

566,723

23-Apr-2016

16:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

561,485

23-Apr-2016

16:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,532

23-Apr-2016

16:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

628,709

23-Apr-2016

16:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

516,455

23-Apr-2016

16:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

479,952

23-Apr-2016

16:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,770

23-Apr-2016

16:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

549,724

23-Apr-2016

16:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

526,329

23-Apr-2016

16:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

532,889

23-Apr-2016

16:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

791,614

23-Apr-2016

16:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

495,591

23-Apr-2016

16:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

512,822

23-Apr-2016

16:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

16:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

412,397

23-Apr-2016

16:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

23-Apr-2016

16:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

23-Apr-2016

16:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,670,335

28-Dec-2015

14:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msspellcheckingfacility.exe

6.3.9600.18315

667,648

23-Apr-2016

03:53

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18315

4,611,072

23-Apr-2016

03:36

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.18315

620,032

23-Apr-2016

03:58

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18315

663,552

23-Apr-2016

03:58

x86

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18315

497,152

23-Apr-2016

04:08

x86

Không có

Không áp dụng

Hỗ trợ Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản dựa trên x64 của Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

11.0.9600.18315

1,547,776

23-Apr-2016

03:39

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18315

814,288

23-Apr-2016

17:08

x64

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18315

2,131,968

23-Apr-2016

04:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.18315

77,824

23-Apr-2016

04:29

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.18315

276,480

23-Apr-2016

04:31

x64

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.18315

54,784

23-Apr-2016

04:52

x64

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18315

2,596,864

23-Apr-2016

03:51

x64

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18315

394,960

23-Apr-2016

17:08

x64

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

23-Apr-2016

01:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

12-Aug-2015

13:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18315

800,768

23-Apr-2016

03:28

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.18315

666,624

23-Apr-2016

05:05

x64

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18315

950,784

23-Apr-2016

05:25

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.18315

50,176

23-Apr-2016

05:08

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18315

489,984

23-Apr-2016

04:36

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18315

315,392

23-Apr-2016

04:21

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Không áp dụng

11,892

23-Apr-2016

01:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.18315

244,224

23-Apr-2016

04:34

x64

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.18315

372,224

23-Apr-2016

04:33

x64

Không có

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.18315

1,421,312

23-Apr-2016

04:18

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18315

806,400

23-Apr-2016

04:06

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

23-Apr-2016

01:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.18315

417,792

23-Apr-2016

05:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18315

92,160

23-Apr-2016

04:24

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtmlmedia.dll

11.0.9600.18315

1,359,360

23-Apr-2016

04:06

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

23-Apr-2016

01:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18315

25,816,064

23-Apr-2016

05:25

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.18315

2,724,864

23-Apr-2016

05:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.18315

114,688

23-Apr-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.18315

4.096

23-Apr-2016

05:16

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.18315

48.640

23-Apr-2016

05:00

x64

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.18315

222,720

23-Apr-2016

04:51

x64

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18315

743,424

23-Apr-2016

03:23

x64

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18315

382,976

23-Apr-2016

03:32

x64

Không có

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

12-Aug-2015

13:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.18315

144,384

23-Apr-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

23-Apr-2016

18:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

12-Aug-2015

13:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

12-Aug-2015

13:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

12-Aug-2015

13:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

12-Aug-2015

13:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.18315

628,736

23-Apr-2016

04:25

x64

SPR

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.18315

1,862,144

23-Apr-2016

04:45

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18315

88,064

23-Apr-2016

05:00

x64

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18315

1,217,024

23-Apr-2016

04:19

x64

SPE

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Không áp dụng

65

12-Aug-2015

13:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.18315

152,064

23-Apr-2016

04:20

x64

Không có

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

12-Aug-2015

13:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18315

262,144

23-Apr-2016

04:09

x64

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

12-Aug-2015

13:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.18315

199,680

23-Apr-2016

04:25

x64

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

12-Aug-2015

13:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18315

2,893,312

23-Apr-2016

05:00

x64

Không có

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

293,072

23-Apr-2016

17:08

x64

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.18315

725,504

23-Apr-2016

04:07

x64

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.18315

34,304

23-Apr-2016

04:51

x64

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.18315

66,560

23-Apr-2016

05:01

x64

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.18315

107,520

23-Apr-2016

04:27

x64

Không có

Không áp dụng

Timeline.dll

11.0.9600.18315

219,136

23-Apr-2016

04:27

x64

Không có

Không áp dụng

Timeline.cpu.xml

Không áp dụng

3.197

12-Aug-2015

13:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Timeline_is.dll

11.0.9600.18315

171,520

23-Apr-2016

04:52

x64

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18315

1,018,368

23-Apr-2016

04:24

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18315

15,415,808

23-Apr-2016

04:00

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

23-Apr-2016

01:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18315

615,936

23-Apr-2016

04:48

x64

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18315

491,008

23-Apr-2016

04:21

x64

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:10

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,451

23-Apr-2016

17:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

490,956

23-Apr-2016

17:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

543,170

23-Apr-2016

17:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

929,820

23-Apr-2016

17:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

18:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

535,001

23-Apr-2016

17:14

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:14

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,562

23-Apr-2016

17:15

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

566,723

23-Apr-2016

17:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:17

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

561,485

23-Apr-2016

17:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,532

23-Apr-2016

17:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

628,709

23-Apr-2016

17:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

516,455

23-Apr-2016

17:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

479,952

23-Apr-2016

17:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,770

23-Apr-2016

17:23

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

549,724

23-Apr-2016

17:24

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

526,329

23-Apr-2016

17:24

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

532,889

23-Apr-2016

17:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

791,614

23-Apr-2016

17:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

495,591

23-Apr-2016

17:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

512,822

23-Apr-2016

17:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

23-Apr-2016

17:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

412,397

23-Apr-2016

17:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

23-Apr-2016

17:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

23-Apr-2016

17:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,670,335

12-Aug-2015

13:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msspellcheckingfacility.exe

6.3.9600.18315

968,704

23-Apr-2016

04:40

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18315

6,052,352

23-Apr-2016

04:46

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.18315

814,080

23-Apr-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18315

817,664

23-Apr-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18315

571,904

23-Apr-2016

05:00

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18315

815,304

23-Apr-2016

16:24

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18315

416,256

23-Apr-2016

03:50

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18315

279,040

23-Apr-2016

03:40

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18315

693,248

23-Apr-2016

03:31

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

23-Apr-2016

01:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18315

76,288

23-Apr-2016

03:41

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmlmedia.dll

11.0.9600.18315

1,155,072

23-Apr-2016

03:30

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18315

20,350,464

23-Apr-2016

04:11

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.18315

2,724,864

23-Apr-2016

04:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

23-Apr-2016

01:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.18315

47,616

23-Apr-2016

04:08

x86

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.18315

115,712

23-Apr-2016

03:58

x86

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.18315

130,048

23-Apr-2016

03:39

x86

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18315

230,400

23-Apr-2016

03:33

x86

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.18315

30,720

23-Apr-2016

04:01

x86

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.18315

62,464

23-Apr-2016

04:08

x86

Không có

Không áp dụng

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,843

12-Aug-2015

13:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18315

13,811,200

23-Apr-2016

03:26

x86

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18315

476,160

23-Apr-2016

03:59

x86

Không có

Không áp dụng

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

23-Apr-2016

01:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18315

4,611,072

23-Apr-2016

03:36

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.18315

620,032

23-Apr-2016

03:58

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18315

663,552

23-Apr-2016

03:58

x86

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18315

497,152

23-Apr-2016

04:08

x86

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.18315

1,312,256

23-Apr-2016

03:09

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18315

2,056,192

23-Apr-2016

03:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.18315

60,416

23-Apr-2016

03:45

x86

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.18315

47,104

23-Apr-2016

04:02

x86

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18315

2,121,216

23-Apr-2016

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18315

346,312

23-Apr-2016

16:24

x86

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

23-Apr-2016

01:33

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

12-Aug-2015

13:28

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18315

710,144

23-Apr-2016

03:07

x86

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18315

772,608

23-Apr-2016

04:12

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.18315

174,592

23-Apr-2016

03:49

x86

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.18315

255,488

23-Apr-2016

03:48

x86

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.18315

341,504

23-Apr-2016

04:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.18315

221,184

23-Apr-2016

04:01

x86

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18315

285,696

23-Apr-2016

03:04

x86

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18315

288,256

23-Apr-2016

03:10

x86

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.18315

579,584

23-Apr-2016

03:43

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18315

64,000

23-Apr-2016

04:07

x86

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18315

1,075,200

23-Apr-2016

03:39

x86

SPE

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

12-Aug-2015

13:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.18315

168,960

23-Apr-2016

03:43

x86

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

12-Aug-2015

13:31

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18315

2,285,568

23-Apr-2016

04:04

x86

Không có

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

235,216

23-Apr-2016

16:24

x86

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.18315

91,136

23-Apr-2016

03:44

x86

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18315

817,664

23-Apr-2016

03:42

x86

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18315

474,112

23-Apr-2016

03:40

x86

Không có

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×