Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft Windows. Các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu kẻ xác thực thực hiện định dạng sai gọi thủ tục từ xa (RPC) yêu cầu đối với một máy chủ bị ảnh hưởng, hoặc nếu kẻ đăng nhập vào một hệ thống bị ảnh hưởng và chạy một ứng dụng đặc biệt crafted.

Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem
Microsoft Security Bulletin MS16-060

Microsoft Security Bulletin MS16-061.

Thông tin

Quan trọng

 • Bảo mật trong tương lai và Cập Nhật không bảo mật cho Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2 yêu cầu Cập Nhật 2919355 được cài đặt. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bản cập nhật 2919355 trên máy tính dựa trên Windows RT 8.1, Windows 8.1 hoặc Windows Server 2012 R2 để nhận được bản cập nhật trong tương lai.

 • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bất kỳ ngôn ngữ gói mà bạn cần trước khi bạn cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm gói ngôn ngữ vào Windows

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem
Tự động nhận các bản Cập Nhật bảo mật.

Lưu ý Đối với Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Windows Update.

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống để cài đặt bản Cập Nhật.

Nhấp vào liên kết tải xuống Microsoft Security Bulletin MS16-061 hoặc Microsoft Security Bulletin MS16-060 tương ứng với phiên bản Windows bạn đang chạy.

Thông tin

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows8.1-KB3153171-x86.msu

219F262DFAD8A2EC70ECF94E8A8CE535FB9FEE92

565B9EB2F06A5A5877A6B97BA3A8D5F122F25B22DF40914FEF9D76ADC41ED2B4

Windows6.0-KB3153171-ia64.msu

D86A878DCA2A180A7F53DD6F029C9CD7D1B11CDE

398B82291B4EE166FF45E7AD75595A29A1952CC074D5A22A9B9C3F6F365C9F3D

Windows6.0-KB3153171-x86.msu

0F5CFDA0F62BBF648ED2188F91AC8366D77D15DD

D2A923218FDBF49F7C88851A1A643787DB7284CDFB600CDF24427DCF704A62D5

Windows8.1-KB3153171-x64.msu

599BEB58F369DC051D091C0CC49DDBC441C1F5EC

99931CCFE04CC5A89A62ABA0CE8685C349B574512C6F67C8942287FBA6D71FA3

Windows6.0-KB3153171-x64.msu

F195F31FD9D6FBD8D9B8AB68D97A0E99C1AF2BD7

A3738E190442D4D53543BF4FEBB8FD51AEAA2CC5CA15F50B410D28AA29ECE8DD

Windows6.1-KB3153171-ia64.msu

1F9052FA914443F375AE1276499DAE0EEDC4BA3B

DA763AC59188401178562ABFD5238555953E25A9B6EDA3342AE1BFD40340F8A5

Windows6.1-KB3153171-x86.msu

4EEB2F63C5443FD7E84290E994AF64143F7B6C89

B37691E1E690BDF91FEC582D00A60F095F10E049986FF44916B63718834798EC

Windows8-RT-KB3153171-x64.msu

F781B1CEA3021BC6C8F0412E3D288632F574B020

2DF7399E98E726C9AE00DC1C3B7227076B66E8C07ECCA007AA47BF4FCBE3E697

Windows6.1-KB3153171-x64.msu

56B98EDD7F72542D7B5E0A6D6307268DE9C97617

0C2CA000534BFB2645123AC9B6F973D8FA672305858CB7AD602E832EF7327C22


Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin tệp Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.3.960 0,17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chs_boot.ttf

Không áp dụng

3,695,658

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Msyhn_boot.ttf

Không áp dụng

150,727

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Msyh_boot.ttf

Không áp dụng

154,830

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Cht_boot.ttf

Không áp dụng

3,878,350

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Msjhn_boot.ttf

Không áp dụng

161,495

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Msjh_boot.ttf

Không áp dụng

163,499

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Segmono_boot.ttf

Không áp dụng

44,626

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Segoen_slboot.ttf

Không áp dụng

85,694

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Segoe_slboot.ttf

Không áp dụng

86,010

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Wgl4_boot.ttf

Không áp dụng

49,026

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Jpn_boot.ttf

Không áp dụng

1,985,806

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Meiryon_boot.ttf

Không áp dụng

141,491

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Meiryo_boot.ttf

Không áp dụng

143,110

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Kor_boot.ttf

Không áp dụng

2,372,935

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Malgunn_boot.ttf

Không áp dụng

174,367

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Malgun_boot.ttf

Không áp dụng

176,815

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Winload.efi

6.3.9600.18233

1,396,688

11-Feb-2016

20:21

Không áp dụng

Winload.exe

6.3.9600.18233

1,285,600

11-Feb-2016

20:21

x86

Winresume.efi

6.3.9600.18232

1,272,184

11-Feb-2016

20:21

Không áp dụng

Winresume.exe

6.3.9600.18232

1,171,992

11-Feb-2016

20:21

x86

Ntdll.dll

6.3.9600.18233

1,471,544

11-Feb-2016

20:21

x86

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.18289

5,764,448

29-Mar-2016

01:00

Không áp dụng

Microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.18232

246,784

09-Feb-2016

17:24

x86

Krnlprov.dll

6.3.9600.18289

38,912

28-Mar-2016

23:54

x86

Krnlprov.mof

Không áp dụng

14,840

21-Aug-2013

23:46

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Chs_boot.ttf

Không áp dụng

3,695,655

29-Mar-2016

01:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Msyhn_boot.ttf

Không áp dụng

150,730

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Msyh_boot.ttf

Không áp dụng

154,831

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Cht_boot.ttf

Không áp dụng

3,878,347

29-Mar-2016

01:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Msjhn_boot.ttf

Không áp dụng

161,495

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Msjh_boot.ttf

Không áp dụng

163,502

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Segmono_boot.ttf

Không áp dụng

44,626

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Segoen_slboot.ttf

Không áp dụng

85,691

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Segoe_slboot.ttf

Không áp dụng

86,004

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Wgl4_boot.ttf

Không áp dụng

49,027

29-Mar-2016

01:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Jpn_boot.ttf

Không áp dụng

1,985,803

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Meiryon_boot.ttf

Không áp dụng

141,491

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Meiryo_boot.ttf

Không áp dụng

143,111

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Kor_boot.ttf

Không áp dụng

2,372,935

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Malgunn_boot.ttf

Không áp dụng

174,365

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Malgun_boot.ttf

Không áp dụng

176,815

29-Mar-2016

01:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.efi

6.3.9600.18233

1,663,184

11-Feb-2016

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Winload.exe

6.3.9600.18233

1,523,208

11-Feb-2016

20:17

x64

Không áp dụng

Winresume.efi

6.3.9600.18232

1,490,120

11-Feb-2016

20:17

Không áp dụng

Không áp dụng

Winresume.exe

6.3.9600.18232

1,358,952

11-Feb-2016

20:17

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.3.9600.18233

1,737,088

11-Feb-2016

20:17

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.3.9600.18289

7,446,368

29-Mar-2016

01:42

x64

Không áp dụng

Microsoft-windows-system-events.dll

6.3.9600.18232

246,784

09-Feb-2016

18:07

x64

Không áp dụng

Krnlprov.dll

6.3.9600.18289

46,592

29-Mar-2016

00:32

x64

Không áp dụng

Krnlprov.mof

Không áp dụng

14,840

22-Aug-2013

06:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Ntvdm64.dll

6.3.9600.18146

16,896

21-Nov-2015

18:32

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.3.9600.17734

285,184

20-Mar-2015

04:10

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.3.9600.17734

13,312

20-Mar-2015

04:10

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntdll.dll

6.3.9600.18233

1,501,488

11-Feb-2016

20:16

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.3.9600.17734

37,376

20-Mar-2015

03:06

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.3.9600.17475

8.704 người

29-Oct-2014

01:13

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.3.9600.18146

14,336

21-Nov-2015

17:50

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

29-Oct-2014

01:13

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.3.9600.17475

4.096

29-Oct-2014

01:14

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.3.9600.17475

5.632

29-Oct-2014

01:15

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Thông tin tệp Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.0.600 2.19xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  GDR

  6.0.600 2,23xxx

  Windows Vista hoặc Windows Server 2008

  SP2

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

1,964,544

06-Feb-2016

01:39

IA-64

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.23950

1,963,520

09-Apr-2016

19:43

IA-64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.19598

145920

06-Feb-2016

01:40

IA-64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.23950

149,504

09-Apr-2016

19:43

IA-64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

2,575,672

21-Mar-2016

22:52

IA-64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23950

2,551,536

13-Apr-2016

23:58

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19636

9,481,960

09-Apr-2016

20:04

IA-64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23950

9,468,136

09-Apr-2016

19:48

IA-64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

3,298,816

06-Feb-2016

01:41

IA-64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.23950

3,289,088

09-Apr-2016

19:44

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.19598

159,232

06-Feb-2016

00:36

IA-64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.23950

159,232

09-Apr-2016

19:00

IA-64

Không áp dụng

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

07-May-2014

23:57

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

27,648

06-Feb-2016

01:41

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.19598

524,288

06-Feb-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19598

43,008

06-Feb-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.19598

617,984

06-Feb-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

06-Feb-2016

01:42

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ia32exec.bin

6.5.6524.0

8,262,048

07-May-2014

23:57

Không áp dụng

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23950

27,648

09-Apr-2016

19:44

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.23950

524,288

09-Apr-2016

19:44

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.23950

43,008

09-Apr-2016

19:44

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.23950

617,984

09-Apr-2016

19:44

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.5.6563.0

88,576

09-Apr-2016

19:44

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1,171,488

21-Mar-2016

22:52

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23950

1,168,392

13-Apr-2016

23:58

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

679,424

06-Feb-2016

02:12

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.23950

678,912

09-Apr-2016

21:17

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.0.6002.19598

43,008

06-Feb-2016

02:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.19598

7,680

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

14,336

06-Feb-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.19598

2,560

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.19598

5.120

06-Feb-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.0.6002.23950

43,008

09-Apr-2016

21:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.23950

7,680

09-Apr-2016

18:58

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23950

14,336

09-Apr-2016

21:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

09-Apr-2016

18:59

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.23950

2,560

09-Apr-2016

18:58

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.23950

5.120

09-Apr-2016

21:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802,304

06-Feb-2016

02:11

x86

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.23950

802,816

09-Apr-2016

21:16

x86

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802,304

06-Feb-2016

02:11

x86

Advapi32.dll

6.0.6002.23950

802,816

09-Apr-2016

21:16

x86

Csrsrv.dll

6.0.6002.19598

49,664

06-Feb-2016

02:11

x86

Csrsrv.dll

6.0.6002.23950

49,664

09-Apr-2016

21:16

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1,208,568

21-Mar-2016

22:57

x86

Ntdll.dll

6.0.6002.23950

1,209,080

14-Apr-2016

00:06

x86

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.19636

3,608,808

09-Apr-2016

20:37

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19636

3,556,584

09-Apr-2016

20:37

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.0.6002.23950

3,612,392

09-Apr-2016

21:22

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23950

3,560,168

09-Apr-2016

21:22

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

783,872

06-Feb-2016

02:12

x86

Rpcrt4.dll

6.0.6002.23950

783,872

09-Apr-2016

21:17

x86

Smss.exe

6.0.6002.19598

64,000

06-Feb-2016

00:32

x86

Smss.exe

6.0.6002.23950

64512

09-Apr-2016

18:58

x86

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

1,067,008

06-Feb-2016

01:59

x64

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.23950

1,067,520

09-Apr-2016

20:46

x64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.19598

85,504

06-Feb-2016

02:00

x64

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.0.6002.23950

85,504

09-Apr-2016

20:46

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1,589,168

21-Mar-2016

23:00

x64

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23950

1,583,000

14-Apr-2016

00:02

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.19636

4,692,200

09-Apr-2016

21:39

x64

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.0.6002.23950

4,663,528

09-Apr-2016

20:53

x64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

1,304,576

06-Feb-2016

02:01

x64

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.23950

1,308,160

09-Apr-2016

20:48

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.19598

75,264

06-Feb-2016

00:48

x64

Không áp dụng

Smss.exe

6.0.6002.23950

75,776

09-Apr-2016

19:46

x64

Không áp dụng

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

16,896

06-Feb-2016

02:01

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.19598

234,496

06-Feb-2016

02:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.19598

17,408

06-Feb-2016

02:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.19598

301,568

06-Feb-2016

02:02

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23950

16,896

09-Apr-2016

20:47

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.0.6002.23950

234,496

09-Apr-2016

20:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.0.6002.23950

17,408

09-Apr-2016

20:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.0.6002.23950

301,568

09-Apr-2016

20:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntdll.dll

6.0.6002.19623

1,171,488

21-Mar-2016

23:00

x86

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.0.6002.23950

1,168,392

14-Apr-2016

00:02

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.19598

679,424

06-Feb-2016

02:12

x86

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.0.6002.23950

678,912

09-Apr-2016

21:17

x86

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.0.6002.19598

43,008

06-Feb-2016

02:11

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.19598

7,680

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.19598

14,336

06-Feb-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.19598

2,560

06-Feb-2016

00:32

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.19598

5.120

06-Feb-2016

02:12

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Acwow64.dll

6.0.6002.23950

43,008

09-Apr-2016

21:16

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.0.6002.23950

7,680

09-Apr-2016

18:58

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.0.6002.23950

14,336

09-Apr-2016

21:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

26,112

09-Apr-2016

18:59

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.0.6002.23950

2,560

09-Apr-2016

18:58

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.0.6002.23950

5.120

09-Apr-2016

21:17

x86

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll

6.0.6002.19598

802,304

06-Feb-2016

02:11

x86

Không áp dụng

Advapi32.dll

6.0.6002.23950

802,816

09-Apr-2016

21:16

x86

Không áp dụng

Thông tin tệp Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.1.760 1,18xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1,23 xxx

  Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên ia64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Advapi32.dll

6.1.7601.23418

1,568,256

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

09-Apr-2016

07:14

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.23418

131,584

09-Apr-2016

05:41

IA-64

Không có

Không áp dụng

Appidapi.dll

6.1.7601.23418

119,296

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23418

39,424

09-Apr-2016

05:41

IA-64

Không có

Không áp dụng

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23418

282,624

09-Apr-2016

05:41

IA-64

Không có

Không áp dụng

Appidsvc.dll

6.1.7601.23418

76,288

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23418

154,112

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23418

1,843,432

09-Apr-2016

07:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23418

1,843,432

09-Apr-2016

07:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

503,656

23-Mar-2016

22:40

IA-64

Không có

Không áp dụng

Ci.dll

6.1.7601.22730

218,856

23-Mar-2016

22:43

IA-64

Không có

Không áp dụng

Driver.stl

Không áp dụng

4,349

23-Mar-2016

22:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.23418

748,032

09-Apr-2016

05:37

IA-64

Không có

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23418

62,976

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.23418

95,232

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.23418

2,138,112

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.23418

731,648

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.23217

790,176

23-Mar-2016

22:40

IA-64

Không có

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.23418

179,432

09-Apr-2016

07:05

IA-64

Không có

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23418

318,696

09-Apr-2016

07:05

IA-64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.23418

2,700,800

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

23-Mar-2016

22:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23418

55,808

09-Apr-2016

05:31

IA-64

Không có

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23418

48.640

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23418

274,944

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.23418

45,568

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

5.120

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4,608

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4,608

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4,608

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

6,144

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SPA

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.23418

690,688

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.23418

145,408

09-Apr-2016

05:40

IA-64

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.23418

146,432

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.23418

60,416

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.23418

561,152

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.1.7601.23418

2,775,912

09-Apr-2016

07:03

IA-64

Không có

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23418

11,104,488

09-Apr-2016

07:05

IA-64

Không có

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23418

401.408

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23418

2,574,336

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23418

49,664

09-Apr-2016

07:00

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23418

188,416

09-Apr-2016

07:01

IA-64

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

23-Mar-2016

22:42

Không áp dụng

SP_

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.23418

474,624

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23418

1,534,976

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23418

650,240

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23418

722,944

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23418

685,056

09-Apr-2016

05:32

IA-64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23418

315,392

09-Apr-2016

05:32

IA-64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23418

371,200

09-Apr-2016

05:32

IA-64

Không có

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23418

6,656

09-Apr-2016

07:00

IA-64

Không có

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.23418

207,872

09-Apr-2016

05:31

IA-64

Không có

Không áp dụng

Winsrv.dll

6.1.7601.23418

341,504

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

Không áp dụng

Ia32exec.bin

6.8.6808.0

8,781,824

23-Mar-2016

22:44

Không áp dụng

Không có

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23418

27,648

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.1.7601.23418

582,144

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.1.7601.23418

37,376

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.1.7601.23418

717,312

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wowia32x.dll

6.8.6807.0

88,576

09-Apr-2016

07:01

IA-64

Không có

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Appidapi.dll

6.1.7601.23418

50,688

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.23418

1,114,112

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.23418

275,456

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

23-Mar-2016

22:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23418

22,016

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23418

96,768

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.1.7601.23418

1,314,112

09-Apr-2016

06:57

x86

Không có

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23418

666,112

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.23418

171,520

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23418

553,472

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23418

260,608

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23418

251,392

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23418

6,656

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.1.7601.23418

44,032

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.1.7601.23418

7,680

09-Apr-2016

05:38

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23418

14,336

09-Apr-2016

05:38

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

09-Apr-2016

05:38

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.1.7601.23418

2.048 người

09-Apr-2016

05:38

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.1.7601.23418

5.120

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll

6.1.7601.23418

644,096

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

251,000

23-Mar-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23418

36,352

09-Apr-2016

05:37

x86

Không có

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

5.120

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4,608

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4,608

09-Apr-2016

05:37

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

05:37

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

05:37

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

6,144

09-Apr-2016

05:37

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.23418

690,688

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.23418

50,176

09-Apr-2016

05:42

x86

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.23418

146,432

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.23418

60,416

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.23418

223,232

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23418

3,998,952

09-Apr-2016

06:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23418

3,943,144

09-Apr-2016

06:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23418

141,312

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23418

17,408

09-Apr-2016

06:54

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23418

65,536

09-Apr-2016

06:54

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Advapi32.dll

6.1.7601.23418

644,096

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

09-Apr-2016

07:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.23418

50,688

09-Apr-2016

05:42

x86

Không có

Không áp dụng

Appidapi.dll

6.1.7601.23418

50,688

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23418

16,896

09-Apr-2016

05:42

x86

Không có

Không áp dụng

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23418

97,792

09-Apr-2016

05:42

x86

Không có

Không áp dụng

Appidsvc.dll

6.1.7601.23418

29,696

09-Apr-2016

05:42

x86

Không có

Không áp dụng

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23418

50,176

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

23-Mar-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

23-Mar-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

23-Mar-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23003

470,704

23-Mar-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

251,000

23-Mar-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Ci.dll

6.1.7601.22730

409,272

23-Mar-2016

22:42

x86

Không có

Không áp dụng

Driver.stl

Không áp dụng

4,349

23-Mar-2016

22:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23418

36,352

09-Apr-2016

05:37

x86

Không có

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.23418

38,912

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23418

50,176

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

23-Mar-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23418

469,480

09-Apr-2016

07:02

x86

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

534,816

23-Mar-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23418

469,480

09-Apr-2016

07:02

x86

Không có

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.23217

371,920

23-Mar-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.23418

67,304

09-Apr-2016

06:59

x86

Không có

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23418

137,960

09-Apr-2016

06:59

x86

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.23418

1,062,400

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

23-Mar-2016

22:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23418

22,016

09-Apr-2016

05:37

x86

Không có

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23418

22,016

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23418

99,840

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.23418

15,872

09-Apr-2016

05:37

x86

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.1.7601.23418

690,688

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.23418

50,176

09-Apr-2016

05:42

x86

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.23418

146,432

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.23418

60,416

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.23418

223,232

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.1.7601.23418

1,310,528

09-Apr-2016

06:57

x86

Không có

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23418

3,998,952

09-Apr-2016

06:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23418

3,943,144

09-Apr-2016

06:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23418

141,312

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23418

655,360

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23418

17,408

09-Apr-2016

06:54

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23418

65,536

09-Apr-2016

06:54

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.23418

171,520

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23418

553,472

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23418

260,608

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23418

251,392

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23418

226,304

09-Apr-2016

05:38

x86

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23418

98,304

09-Apr-2016

05:38

x86

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23418

124,416

09-Apr-2016

05:38

x86

Không có

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23418

6,656

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.23418

69,632

09-Apr-2016

05:37

x86

Không có

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23418

6,656

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.23418

69,632

09-Apr-2016

05:37

x86

Không có

Không áp dụng

Rstrui.exe

6.1.7601.23418

262,656

09-Apr-2016

05:40

x86

Không có

Không áp dụng

Srclient.dll

6.1.7601.23418

43,008

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Srcore.dll

6.1.7601.23418

400,896

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Advapi32.dll

6.1.7601.23418

880,640

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Appid-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

3.013 người

09-Apr-2016

07:23

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Appid.sys

6.1.7601.23418

62,464

09-Apr-2016

05:52

x64

Không có

Không áp dụng

Appidapi.dll

6.1.7601.23418

59,904

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Appidcertstorecheck.exe

6.1.7601.23418

17,920

09-Apr-2016

05:52

x64

Không có

Không áp dụng

Appidpolicyconverter.exe

6.1.7601.23418

148,480

09-Apr-2016

05:52

x64

Không có

Không áp dụng

Appidsvc.dll

6.1.7601.23418

34,816

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23418

63,488

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23418

706,280

09-Apr-2016

07:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

23-Mar-2016

22:40

x64

Không có

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23418

631,176

09-Apr-2016

07:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

23-Mar-2016

22:40

x64

Không có

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23418

706,280

09-Apr-2016

07:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

23-Mar-2016

22:40

x64

Không có

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23418

631,176

09-Apr-2016

07:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23003

546,656

23-Mar-2016

22:40

x64

Không có

Không áp dụng

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

298,192

23-Mar-2016

22:40

x64

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.23418

463,872

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Ci.dll

6.1.7601.22730

457,400

23-Mar-2016

22:43

x64

Không có

Không áp dụng

Driver.stl

Không áp dụng

4,349

23-Mar-2016

22:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Conhost.exe

6.1.7601.23418

338,432

09-Apr-2016

05:48

x64

Không có

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23418

43,520

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Csrsrv.dll

6.1.7601.23418

43,520

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Setbcdlocale.dll

6.1.7601.23418

63,488

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23418

706,280

09-Apr-2016

07:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

23-Mar-2016

22:40

x64

Không có

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23418

585,960

09-Apr-2016

07:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23418

546,960

09-Apr-2016

07:02

x64

Không có

Không áp dụng

Winload.efi

6.1.7601.23418

706,280

09-Apr-2016

07:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.1.7601.23207

634,432

23-Mar-2016

22:40

x64

Không có

Không áp dụng

Winresume.efi

6.1.7601.23418

585,960

09-Apr-2016

07:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.1.7601.23418

546,960

09-Apr-2016

07:02

x64

Không có

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.23418

1,163,264

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.23418

419,840

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Cng.sys

6.1.7601.23217

459,344

23-Mar-2016

22:40

x64

Không có

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.1.7601.23418

95,464

09-Apr-2016

07:01

x64

Không có

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.1.7601.23418

154,344

09-Apr-2016

07:01

x64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.1.7601.23418

1,464,320

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

23-Mar-2016

22:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Lsass.exe

6.1.7601.23418

30,720

09-Apr-2016

05:43

x64

Không có

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23418

28,160

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23418

135,680

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.1.7601.23418

28,672

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

5.120

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4,608

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4,608

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

6,144

09-Apr-2016

06:57

x64

SPA

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.23418

690,688

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.23418

64,000

09-Apr-2016

05:51

x64

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.23418

146,432

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.23418

60,416

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.23418

312,320

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.1.7601.23418

1,732,864

09-Apr-2016

06:59

x64

Không có

Không áp dụng

Ocspisapi.dll

6.1.7601.23418

355,840

09-Apr-2016

06:57

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspisapictrs.h

Không áp dụng

1.421 người

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspisapictrs.ini

Không áp dụng

2,636

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,960

09-Apr-2016

07:57

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.134 người

09-Apr-2016

08:02

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

09-Apr-2016

06:57

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,210

09-Apr-2016

08:02

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.098

09-Apr-2016

07:58

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

09-Apr-2016

08:01

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,140

09-Apr-2016

07:59

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.642 người

09-Apr-2016

07:59

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

09-Apr-2016

08:00

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.026 người

09-Apr-2016

07:57

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

09-Apr-2016

08:03

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,188

09-Apr-2016

08:03

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,130

09-Apr-2016

08:02

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.064 người

09-Apr-2016

08:03

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,092

09-Apr-2016

07:57

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.828 người

09-Apr-2016

07:58

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,158

09-Apr-2016

07:59

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.460 người

09-Apr-2016

08:01

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe

6.1.7601.23418

275,968

09-Apr-2016

05:51

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.h

Không áp dụng

1,569

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23418

5,546,216

09-Apr-2016

07:01

x64

Không có

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23418

190,464

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23418

1,212,928

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23418

22,016

09-Apr-2016

06:57

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23418

86,528

09-Apr-2016

06:58

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.1.7601.23418

210,432

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23418

730,624

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23418

316,416

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23418

344,064

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.1.7601.23418

291,328

09-Apr-2016

05:44

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.1.7601.23418

129,536

09-Apr-2016

05:44

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.1.7601.23418

159,744

09-Apr-2016

05:44

x64

Không có

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23418

6,656

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.23418

112,640

09-Apr-2016

05:43

x64

Không có

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23418

6,656

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Smss.exe

6.1.7601.23418

112,640

09-Apr-2016

05:43

x64

Không có

Không áp dụng

Rstrui.exe

6.1.7601.23418

296,960

09-Apr-2016

05:47

x64

Không có

Không áp dụng

Srclient.dll

6.1.7601.23418

50,176

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Srcore.dll

6.1.7601.23418

503,808

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Winsrv.dll

6.1.7601.23418

215,552

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23418

16,384

09-Apr-2016

06:57

x64

Không có

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64.dll

6.1.7601.23418

243,712

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64cpu.dll

6.1.7601.23418

13,312

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow64win.dll

6.1.7601.23418

362,496

09-Apr-2016

06:58

x64

Không có

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Appidapi.dll

6.1.7601.23418

50,688

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Kernel32.dll

6.1.7601.23418

1,114,112

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Kernelbase.dll

6.1.7601.23418

275,456

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.mof

Không áp dụng

13,780

23-Mar-2016

22:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Secur32.dll

6.1.7601.23418

22,016

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.1.7601.23418

96,768

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Ntdll.dll

6.1.7601.23418

1,314,112

09-Apr-2016

06:57

x86

Không có

Không áp dụng

Rpcrt4.dll

6.1.7601.23418

666,112

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.1.7601.23418

171,520

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.1.7601.23418

553,472

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.1.7601.23418

260,608

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Schannel.dll

6.1.7601.23418

251,392

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23418

6,656

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Apisetschema.dll

6.1.7601.23418

6,656

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Srclient.dll

6.1.7601.23418

43,008

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Acwow64.dll

6.1.7601.23418

44,032

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Instnm.exe

6.1.7601.23418

7,680

09-Apr-2016

05:38

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Ntvdm64.dll

6.1.7601.23418

14,336

09-Apr-2016

05:38

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Setup16.exe

3.1.0.1918

25.600

09-Apr-2016

05:38

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

User.exe

6.1.7601.23418

2.048 người

09-Apr-2016

05:38

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Wow32.dll

6.1.7601.23418

5.120

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-WOW

Advapi32.dll

6.1.7601.23418

644,096

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Bcryptprimitives.dll

6.1.7601.23217

251,000

23-Mar-2016

22:39

x86

Không có

Không áp dụng

Certcli.dll

6.1.7601.23418

342,528

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Cryptbase.dll

6.1.7601.23418

36,352

09-Apr-2016

05:37

x86

Không có

Không áp dụng

Api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

5.120

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4,608

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4.096

09-Apr-2016

06:54

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

4,608

09-Apr-2016

05:37

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3,072

09-Apr-2016

05:37

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

3.584 người

09-Apr-2016

05:37

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

6.1.7601.23418

6,144

09-Apr-2016

05:37

x86

SPA

X86_MICROSOFT-WINDOWS-MINKERNELAPINAMESP

Adtschema.dll

6.1.7601.23418

690,688

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Auditpol.exe

6.1.7601.23418

50,176

09-Apr-2016

05:42

x86

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.1.7601.23418

146,432

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.1.7601.23418

60,416

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Ncrypt.dll

6.1.7601.23418

223,232

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Ntkrnlpa.exe

6.1.7601.23418

3,998,952

09-Apr-2016

06:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ntoskrnl.exe

6.1.7601.23418

3,943,144

09-Apr-2016

06:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Rpchttp.dll

6.1.7601.23418

141,312

09-Apr-2016

06:54

x86

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.1.7601.23418

17,408

09-Apr-2016

06:54

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.1.7601.23418

65,536

09-Apr-2016

06:54

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

23-Mar-2016

22:41

Không áp dụng

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Thông tin tệp Windows Server 2012

Lưu ý:

 • Các tệp áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bản gốc (RTM, SPn), và dịch vụ chi nhánh (LDR, GDR) có thể được xác định bằng cách kiểm tra các số phiên bản tệp như trình bày ở bảng sau:

  Phiên bản

  Sản phẩm

  Bản gốc

  Chi nhánh dịch vụ

  6.2.920 0,17xxx

  Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0.21xxx

  Windows 8, Windows RT hoặc Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • Chi nhánh dịch vụ GDR chỉ chứa các bản vá được phát hành rộng rãi để khắc phục các sự cố nghiêm trọng, thường gặp. Ngoài các bản vá được phát hành rộng rãi, chi nhánh dịch vụ LDR còn chứa các cập nhật nóng.

 • Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Winload.efi

6.2.9200.21638

1,405,408

22-Sep-2015

21:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winload.exe

6.2.9200.21638

1,273,184

22-Sep-2015

21:46

x64

Không có

Không áp dụng

Winresume.efi

6.2.9200.20726

1,217,352

25-May-2013

00:17

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winresume.exe

6.2.9200.20726

1,093,904

25-May-2013

00:17

x64

Không có

Không áp dụng

Ksecdd.sys

6.2.9200.21473

100,184

02-May-2015

06:23

x64

Không có

Không áp dụng

Lsass.exe

6.2.9200.20521

35,840

20-Sep-2012

06:33

x64

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.2.9200.21703

164,352

17-Nov-2015

08:00

x64

Không có

Không áp dụng

Sspisrv.dll

6.2.9200.20521

27,648

20-Sep-2012

06:32

x64

Không có

Không áp dụng

Cng.sys

6.2.9200.21637

566,072

22-Sep-2015

13:43

x64

Không có

Không áp dụng

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21703

171,352

17-Nov-2015

09:52

x64

Không có

Không áp dụng

Lsasrv.dll

6.2.9200.21830

1,280,000

07-Apr-2016

20:42

x64

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.2.9200.21289

719,360

10-Nov-2014

04:43

x64

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.2.9200.21269

146,944

11-Oct-2014

05:38

x64

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:36

x64

Không có

Không áp dụng

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,960

26-Jul-2012

05:07

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.134 người

26-Jul-2012

08:00

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

26-Jul-2012

04:43

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,210

26-Jul-2012

07:59

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.098

26-Jul-2012

08:00

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

26-Jul-2012

07:59

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,140

26-Jul-2012

05:21

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.642 người

26-Jul-2012

08:11

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,576

26-Jul-2012

05:20

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.026 người

26-Jul-2012

07:36

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,028

26-Jul-2012

07:48

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,188

26-Jul-2012

05:30

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,126

26-Jul-2012

05:08

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3.064 người

26-Jul-2012

07:49

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

3,092

26-Jul-2012

07:52

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.828 người

26-Jul-2012

05:12

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,464

26-Jul-2012

08:05

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.480

26-Jul-2012

05:13

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2.460 người

26-Jul-2012

08:11

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvc.exe

6.2.9200.21345

272,384

15-Jan-2015

05:27

x64

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.h

Không áp dụng

1,569

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ocspsvcctrs.ini

Không áp dụng

2,918

02-Jun-2012

14:34

Không áp dụng

SPS

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSP

Ntoskrnl.exe

6.2.9200.21830

6,938,456

07-Apr-2016

22:42

x64

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.2.9200.21703

20,480

17-Nov-2015

07:59

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.21703

94,720

17-Nov-2015

08:01

x64

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

SP_

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Wdigest.dll

6.2.9200.21703

208,896

17-Nov-2015

08:01

x64

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.2.9200.21830

829,952

07-Apr-2016

20:42

x64

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.2.9200.21830

317,952

07-Apr-2016

20:42

x64

Không có

Không áp dụng

Shcore.dll

6.2.9200.21703

590,848

17-Nov-2015

08:00

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb10.sys

6.2.9200.21529

281,600

25-Jun-2015

18:52

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb20.sys

6.2.9200.21548

205,312

11-Jul-2015

17:07

x64

Không có

Không áp dụng

Mrxsmb.sys

6.2.9200.21342

396,800

06-Jan-2015

23:17

x64

Không có

Không áp dụng

Lsm.dll

6.2.9200.21703

439,808

17-Nov-2015

08:00

x64

Không có

Không áp dụng

Workerdd.dll

6.2.9200.21012

14,848

12-Apr-2014

06:58

x64

Không có

Không áp dụng

Usercpl.dll

6.2.9200.21703

1,043,968

17-Nov-2015

08:01

x64

Không có

Không áp dụng

Usercpl.ptxml

Không áp dụng

789

11-Oct-2012

00:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Winlogon.exe

6.2.9200.21703

578,048

17-Nov-2015

08:01

x64

Không có

Không áp dụng

Sspicli.dll

6.2.9200.20984

99,840

10-Mar-2014

01:34

x86

Không có

Không áp dụng

Wdigest.dll

6.2.9200.21703

176,640

17-Nov-2015

08:09

x86

Không có

Không áp dụng

Kerberos.dll

6.2.9200.21830

666,112

07-Apr-2016

21:06

x86

Không có

Không áp dụng

Msv1_0.dll

6.2.9200.21830

274,944

07-Apr-2016

21:06

x86

Không có

Không áp dụng

Adtschema.dll

6.2.9200.21289

719,360

10-Nov-2014

03:40

x86

Không có

Không áp dụng

Msaudite.dll

6.2.9200.21269

146,944

11-Oct-2014

04:35

x86

Không có

Không áp dụng

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

Không có

Không áp dụng

Credssp.dll

6.2.9200.21703

17,408

17-Nov-2015

08:08

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.dll

6.2.9200.21703

76,800

17-Nov-2015

08:09

x86

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Tspkg.mof

Không áp dụng

964

02-Jun-2012

14:33

Không áp dụng

SP_

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP

Shcore.dll

6.2.9200.21703

460,800

17-Nov-2015

08:09

x86

Không có

Không áp dụng

Usercpl.dll

6.2.9200.21703

961,536

17-Nov-2015

08:09

x86

Không có

Không áp dụng

Usercpl.ptxml

Không áp dụng

789

11-Oct-2012

00:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×