Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Lỗ hổng bảo mật có thể gây ra tiết lộ thông tin nếu kẻ tấn công tiêm mã hóa dữ liệu trong kênh an toàn mục tiêu và sau đó thực hiện một cuộc tấn công người trong Trung (MiTM) giữa các khách hàng nhắm mục tiêu và máy chủ hợp pháp. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-065 và bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

3155464 MS16-065: mô tả TLS/SSL giao thức thông tin tiết lộ lỗ hổng bảo mật (CVE-2016-0149): 10 tháng 5 năm 2016

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật này

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bảo mật Cập nhật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong bảng điều khiển" Trung tâm bảo mật an toàn & bài viết này.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt bản cập nhật này, hãy làm theo các hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Download Tải xuống bản Cập Nhật bảo mật 3142024

Cập nhật thông tin triển khai

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft 3156757.

Cập nhật thông tin bị loại bỏ

Lưu ý Chúng tôi không khuyến khích bạn loại bỏ bất kỳ bản cập nhật bảo mật nào.

Để xóa bản cập nhật này, sử dụng mục Chương trình và Tính năng trong Bảng điều khiển.

Cập nhật thông tin khởi động lại

Bản cập nhật này không yêu cầu khởi động lại hệ thống sau khi bạn áp dụng trừ khi các tệp đang được cập nhật bị khóa hoặc đang được sử dụng.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bất cứ bản cập nhật nào được phát hành trước đó.

Tập tin băm

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

Windows6.1-KB3142024-ia64.msu

0A40CF2C643DF7B1550B82398D0199280927024C

573565C1C276C6E5C946E588FA3A3AD20C206A58C6871E99A32E237813E985DE

Windows6.1-KB3142024-x64.msu

1F039BE67E608A5A2719137524A70A28DB5F01CD

3DF96427B086E49FD6ECD135903D99429F399586F879303B980DC119F368AF86

Windows6.1-KB3142024-x86.msu

F71439763D753DA6EF509A6D9968319933834984

69BADD1F7562F726597174296F6C09891B5D48E77CFB1F328A8C199AF640C5F2

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Đối với tất cả phiên bản hệ thống x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

05-Jun-2015

13:54

system.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

03-Jun-2015

20:18

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

03-Jun-2015

20:16

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

05-Jun-2015

13:54

system.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

03-Jun-2015

20:16

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

03-Jun-2015

20:18

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

03-Jun-2015

20:16

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

05-Jun-2015

13:54

system.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

03-Jun-2015

20:16

system.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

03-Jun-2015

20:18

system.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

03-Jun-2015

20:19

system.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

05-Jun-2015

13:54

system.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

05-Jun-2015

13:54

system.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

03-Jun-2015

20:16

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

03-Jun-2015

20:18

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

03-Jun-2015

20:18

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

03-Jun-2015

20:18

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

03-Jun-2015

20:18

system.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

03-Jun-2015

20:18

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

03-Jun-2015

20:18

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

03-Jun-2015

20:18

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

05-Jun-2015

13:54

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

05-Jun-2015

14:25

system.dll

2.0.50727.8686

3,203,072

24-Feb-2016

14:07

Đối với tất cả phiên bản x64 dựa trên hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.dll

2.0.50727.8686

3,203,072

24-Feb-2016

14:07

system.resources.dll

2.0.50727.5420

241,664

19-Jun-2015

13:11

system.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

03-Jun-2015

20:19

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

03-Jun-2015

20:16

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

19-Jun-2015

13:13

system.resources.dll

2.0.50727.5420

294,912

19-Jun-2015

13:11

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

19-Jun-2015

13:12

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

03-Jun-2015

20:16

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

19-Jun-2015

13:13

system.resources.dll

2.0.50727.5420

221,184

03-Jun-2015

20:17

system.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

03-Jun-2015

20:19

system.resources.dll

2.0.50727.5420

204,800

03-Jun-2015

20:19

system.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

19-Jun-2015

13:13

system.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

19-Jun-2015

13:12

system.resources.dll

2.0.50727.5420

196,608

03-Jun-2015

20:17

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

03-Jun-2015

20:19

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

03-Jun-2015

20:19

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

19-Jun-2015

13:12

system.resources.dll

2.0.50727.5420

208,896

03-Jun-2015

20:19

system.resources.dll

2.0.50727.5420

266,240

19-Jun-2015

13:12

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

03-Jun-2015

20:19

system.resources.dll

2.0.50727.5420

200,704

03-Jun-2015

20:18

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

19-Jun-2015

13:13

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

19-Jun-2015

13:13

system.dll

2.0.50727.8686

3,203,072

24-Feb-2016

14:07

Đối với tất cả phiên bản IA64 dựa trên hệ thống

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

system.dll

2.0.50727.8686

3,203,072

24-Feb-2016

14:07

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

19-Jun-2015

13:09

system.resources.dll

2.0.50727.5420

212,992

19-Jun-2015

13:09

system.resources.dll

2.0.50727.5420

233,472

19-Jun-2015

13:09

system.resources.dll

2.0.50727.5420

217,088

19-Jun-2015

13:09

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

19-Jun-2015

13:09

system.resources.dll

2.0.50727.5420

184,320

19-Jun-2015

13:09

system.dll

2.0.50727.8686

3,203,072

24-Feb-2016

14:07


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế


Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

  • Microsoft .NET Framework 3.5.1 khi được sử dụng với:

    • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1

    • Windows 7 Gói Dịch vụ 1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×