Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết một số báo cáo lỗ hổng trong Internet Explorer. Nghiêm trọng nhất của các lỗ hổng có thể cho phép thực thi mã từ xa nếu người dùng xem một trang web đặc biệt crafted trong Internet Explorer. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-084.

Ngoài ra, bản Cập Nhật bảo mật này bao gồm nhiều bản sửa lỗi liên quan đến cập cho Internet Explorer.

Cách tải và cài đặt bản cập nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có Microsoft Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bảo mật Cập nhật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong Pa-nen điều khiển" Trung tâm bảo mật an toàn & bài viếtnày.

Lưu ý Đối với Windows RT và Windows RT 8.1, bản cập nhật này chỉ có sẵn thông qua Microsoft Update.

Bạn có thể nhận được gói cập nhật riêng thông qua Trung tâm tải xuống của Microsoft. Xem Microsoft Security Bulletin MS16-084 tìm thấy liên kết tải xuống bản cập nhật này.

Thông tin

Sửa chữa phiên bản phân phối rộng rãi (GDR)Các bản Cập Nhật không có thể được cài đặt, tuỳ thuộc vào phiên bản Windows và các phiên bản của ứng dụng bị ảnh hưởng. Xem các bài viết riêng để xác định trạng thái Cập Nhật của bạn.

Số KB

Tiêu đề

3165802

Thanh vị trí được đặt lại sau khi màn hình được đặt không có trong Internet Explorer 11

3176753

Gl_pointSize không hoạt động khi bạn sử dụng drawElements trong Internet Explorer 11

3176752

Document.referrer không phải là không khi window.location.href được sử dụng trong Internet Explorer 11

3176755

PreventDefault() không hoạt động trong Internet Explorer 11 IME hỗ trợ

3176757

IFrame là trống sau khi cập nhật bảo mật 3154070 được cài đặt trong Internet Explorer 11

3180315

Biểu tượng khoá khỏi thanh địa chỉ của trang web được bảo vệ bởi sa-1 chứng chỉ trong Internet Explorer 11


Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật phần mềm này cài đặt tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau.

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

IE9-Windows6.0-KB3170106-x86.msu

196223A8A74317D933B96CD20A19122264748254

6F35BBE3DD8A33292CC2F4A6104064874FA437D5D7BCC6E8E8862C6A43B700FB

IE9-Windows6.0-KB3170106-x64.msu

2B193310DBD5C10270B1CBDD8E4C5D61515486EE

85BBA91D3DF15CD763B6176646DA15872F01DF98009A277F6007457AB9789FD7

Windows8-RT-KB3170106-x64.msu

BF3C23C25959D4CCABB00797F4073D688F7609EE

F8EBBBCA950350318843BB722337BDA72D38F070A54161443516130727358016

Windows8.1-KB3170106-x86.msu

B848442153562535DF5566E8D239DA73B112B437

C54B352D5E9BFDAE36A7A01B05BE4367A0CABE4F38681BFBD1D2A6120AE6591D

IE11-Windows6.1-KB3170106-x86.msu

554155D9C4354DEA381F12B5BFC363BE500FE93B

378800AE1DDB8BFC67C64E40E208F4DD97727EC7DB05A10B54CF1D5AC8118D08

Windows8.1-KB3170106-x64.msu

71943707A0D50E0BB2942C6E968CB5B88497CF90

BA9FDC6854F5A52D14AA3D7DDB86C94EB96AB8781D081C4F78C64C18D5115487

IE11-Windows6.1-KB3170106-x64.msu

8F4710D11F1EA87FCA8CE7C5FF9D2B43D1A8465A

231BA0AF8A2644AF81EABD1745F23E419DD4DA2AD56AE75A22052EA4AE964531


Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 9

Internet Explorer 9 trên tất cả các phiên bản x86 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

9.0.8112.16800

1,140,224

20-Jun-2016

17:45

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20915

1,140,224

20-Jun-2016

17:43

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.16800

758,512

20-Jun-2016

17:53

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20915

758,512

20-Jun-2016

18:17

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16800

1,427,968

20-Jun-2016

17:43

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20915

1,427,968

20-Jun-2016

17:41

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16800

65,536

20-Jun-2016

17:43

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16800

1,129,984

20-Jun-2016

17:44

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

20-Jun-2016

17:43

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20915

75,776

20-Jun-2016

17:41

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20915

1,131,008

20-Jun-2016

17:42

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

20-Jun-2016

17:41

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16800

678,912

20-Jun-2016

17:43

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20915

678,912

20-Jun-2016

17:41

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16800

354,304

20-Jun-2016

17:42

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.16800

223,744

20-Jun-2016

17:42

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20915

354,304

20-Jun-2016

17:41

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.20915

223,744

20-Jun-2016

17:41

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16800

607,744

20-Jun-2016

17:42

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

20-Jun-2016

17:23

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20915

607,744

20-Jun-2016

17:41

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

20-Jun-2016

17:25

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16800

41,472

20-Jun-2016

17:42

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

20-Jun-2016

17:23

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16800

10,752

20-Jun-2016

17:42

x86

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20915

41,472

20-Jun-2016

17:41

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

20-Jun-2016

17:25

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20915

10,752

20-Jun-2016

17:40

x86

Mshta.exe

9.0.8112.16800

11,776

20-Jun-2016

17:42

x86

Mshta.exe

9.0.8112.20915

11,776

20-Jun-2016

17:40

x86

Html.iec

2019.0.0.17325

367,616

20-Jun-2016

17:46

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.20936

367,616

20-Jun-2016

17:43

Không áp dụng

Mshtmled.dll

9.0.8112.16800

72,704

20-Jun-2016

17:42

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20915

72,704

20-Jun-2016

17:41

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16800

12,842,496

20-Jun-2016

17:48

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16800

2,382,848

20-Jun-2016

17:42

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20915

12,841,472

20-Jun-2016

17:47

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20915

2,382,848

20-Jun-2016

17:40

Không áp dụng

Ielowutil.exe

9.0.8112.16800

223,232

20-Jun-2016

17:43

x86

Ielowutil.exe

9.0.8112.20915

223,232

20-Jun-2016

17:41

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16800

195,072

20-Jun-2016

17:43

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20915

195,072

20-Jun-2016

17:41

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16800

194,560

20-Jun-2016

17:43

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20915

194,560

20-Jun-2016

17:41

x86

Extexport.exe

9.0.8112.16800

22,528

20-Jun-2016

17:43

x86

Extexport.exe

9.0.8112.20915

22,528

20-Jun-2016

17:41

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16800

142,848

20-Jun-2016

17:43

x86

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

28-Jul-2015

19:28

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

28-Jul-2015

19:28

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

28-Jul-2015

19:28

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

28-Jul-2015

19:28

Không áp dụng

Ieunatt.exe

9.0.8112.20915

142,848

20-Jun-2016

17:41

x86

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

28-Jul-2015

20:05

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

28-Jul-2015

20:05

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

28-Jul-2015

20:05

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

28-Jul-2015

20:05

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16800

388,096

20-Jun-2016

17:43

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20915

388,096

20-Jun-2016

17:41

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16800

1,804,800

20-Jun-2016

17:43

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

20-Jun-2016

17:53

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20915

1,804,800

20-Jun-2016

17:41

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

20-Jun-2016

18:17

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16800

769,024

20-Jun-2016

17:43

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20915

769,024

20-Jun-2016

17:41

x86

Url.dll

9.0.8112.16800

231,936

20-Jun-2016

17:43

x86

Url.dll

9.0.8112.20915

231,936

20-Jun-2016

17:41

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16800

9,755,136

20-Jun-2016

17:45

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16800

176,640

20-Jun-2016

17:42

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20915

9,755,648

20-Jun-2016

17:43

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20915

176,640

20-Jun-2016

17:40

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16800

474,624

20-Jun-2016

17:43

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20915

474,624

20-Jun-2016

17:41

x86

Inetres.adml

Không áp dụng

393,813

20-Jun-2016

17:57

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

393,813

20-Jun-2016

18:21

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,601,204

10-Oct-2015

02:34

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,601,204

10-Oct-2015

02:34

Không áp dụng

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16800

104,448

20-Jun-2016

17:43

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20915

104,448

20-Jun-2016

17:41

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17325

719,360

20-Jun-2016

17:43

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16800

1,815,552

20-Jun-2016

17:50

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20936

719,360

20-Jun-2016

17:41

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20915

1,815,552

20-Jun-2016

17:48

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17325

425,472

20-Jun-2016

17:43

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20936

425,472

20-Jun-2016

17:41

x86

Internet Explorer 9 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows Vista và Windows Server 2008

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Urlmon.dll

9.0.8112.16800

1,389,056

20-Jun-2016

18:15

x64

Urlmon.dll

9.0.8112.20915

1,389,056

20-Jun-2016

18:44

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16800

764,656

20-Jun-2016

18:28

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.20915

764,656

20-Jun-2016

18:57

x64

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16800

1,494,528

20-Jun-2016

18:13

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20915

1,494,528

20-Jun-2016

18:43

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16800

86,016

20-Jun-2016

18:13

x64

Wininet.dll

9.0.8112.16800

1,392,640

20-Jun-2016

18:14

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

20-Jun-2016

18:13

x64

Jsproxy.dll

9.0.8112.20915

97,280

20-Jun-2016

18:43

x64

Wininet.dll

9.0.8112.20915

1,393,664

20-Jun-2016

18:44

x64

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

86,528

20-Jun-2016

18:43

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.16800

887,296

20-Jun-2016

18:14

x64

Iedvtool.dll

9.0.8112.20915

887,296

20-Jun-2016

18:43

x64

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16800

452,608

20-Jun-2016

18:13

x64

Dxtrans.dll

9.0.8112.16800

281,600

20-Jun-2016

18:13

x64

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20915

452,608

20-Jun-2016

18:43

x64

Dxtrans.dll

9.0.8112.20915

281,600

20-Jun-2016

18:43

x64

Msfeeds.dll

9.0.8112.16800

729,088

20-Jun-2016

18:13

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

20-Jun-2016

18:04

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20915

729,088

20-Jun-2016

18:43

x64

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

20-Jun-2016

18:29

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16800

55,296

20-Jun-2016

18:13

x64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

20-Jun-2016

18:04

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16800

11,264

20-Jun-2016

18:13

x64

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20915

55,296

20-Jun-2016

18:43

x64

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

20-Jun-2016

18:29

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20915

11,264

20-Jun-2016

18:43

x64

Mshta.exe

9.0.8112.16800

12.800

20-Jun-2016

18:13

x64

Mshta.exe

9.0.8112.20915

12.800

20-Jun-2016

18:43

x64

Html.iec

2019.0.0.17325

448,512

20-Jun-2016

18:15

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.20936

448,512

20-Jun-2016

18:47

Không áp dụng

Mshtmled.dll

9.0.8112.16800

96,256

20-Jun-2016

18:13

x64

Mshtmled.dll

9.0.8112.20915

96,256

20-Jun-2016

18:43

x64

Mshtml.dll

9.0.8112.16800

18,804,736

20-Jun-2016

18:24

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.16800

2,382,848

20-Jun-2016

18:13

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20915

18,805,248

20-Jun-2016

18:54

x64

Mshtml.tlb

9.0.8112.20915

2,382,848

20-Jun-2016

18:43

Không áp dụng

Ielowutil.exe

9.0.8112.16800

223,744

20-Jun-2016

18:13

x64

Ielowutil.exe

9.0.8112.20915

223,744

20-Jun-2016

18:43

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.16800

550,912

20-Jun-2016

18:13

x64

Ieproxy.dll

9.0.8112.20915

550,912

20-Jun-2016

18:43

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.16800

305,664

20-Jun-2016

18:13

x64

Ieshims.dll

9.0.8112.20915

305,664

20-Jun-2016

18:43

x64

Ieunatt.exe

9.0.8112.16800

173,568

20-Jun-2016

18:13

x64

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

28-Jul-2015

19:28

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

28-Jul-2015

19:28

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

28-Jul-2015

19:28

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

28-Jul-2015

19:28

Không áp dụng

Ieunatt.exe

9.0.8112.20915

173,568

20-Jun-2016

18:43

x64

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

28-Jul-2015

20:05

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

28-Jul-2015

20:05

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

28-Jul-2015

20:05

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

28-Jul-2015

20:05

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16800

499,712

20-Jun-2016

18:14

x64

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20915

499,712

20-Jun-2016

18:43

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.16800

2,159,104

20-Jun-2016

18:14

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

20-Jun-2016

18:28

x64

Iertutil.dll

9.0.8112.20915

2,159,104

20-Jun-2016

18:43

x64

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

183,024

20-Jun-2016

18:57

x64

Vgx.dll

9.0.8112.16800

997,376

20-Jun-2016

18:14

x64

Vgx.dll

9.0.8112.20915

997,376

20-Jun-2016

18:43

x64

Url.dll

9.0.8112.16800

237,056

20-Jun-2016

18:13

x64

Url.dll

9.0.8112.20915

237,056

20-Jun-2016

18:43

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.16800

10,940,416

20-Jun-2016

18:16

x64

Ieui.dll

9.0.8112.16800

248,320

20-Jun-2016

18:13

x64

Ieframe.dll

9.0.8112.20915

10,941,952

20-Jun-2016

18:46

x64

Ieui.dll

9.0.8112.20915

248,320

20-Jun-2016

18:42

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.16800

490,496

20-Jun-2016

18:13

x64

Ieinstal.exe

9.0.8112.20915

490,496

20-Jun-2016

18:43

x64

Inetres.adml

Không áp dụng

393,813

20-Jun-2016

18:31

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

393,813

20-Jun-2016

19:00

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,601,204

10-Oct-2015

02:34

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,601,204

10-Oct-2015

02:34

Không áp dụng

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16800

141,312

20-Jun-2016

18:13

x64

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20915

141,312

20-Jun-2016

18:43

x64

Jscript.dll

5.8.7601.17325

816,640

20-Jun-2016

18:13

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.16800

2,351,616

20-Jun-2016

18:21

x64

Jscript.dll

5.8.7601.20936

816,640

20-Jun-2016

18:43

x64

Jscript9.dll

9.0.8112.20915

2,351,616

20-Jun-2016

18:50

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.17325

579,584

20-Jun-2016

18:14

x64

Vbscript.dll

5.8.7601.20936

579,584

20-Jun-2016

18:43

x64

Iexplore.exe

9.0.8112.16800

758,512

20-Jun-2016

17:53

x86

Iexplore.exe

9.0.8112.20915

758,512

20-Jun-2016

18:17

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.16800

142,848

20-Jun-2016

17:43

x86

Ieunatt.exe

9.0.8112.20915

142,848

20-Jun-2016

17:41

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.16800

1,140,224

20-Jun-2016

17:45

x86

Urlmon.dll

9.0.8112.20915

1,140,224

20-Jun-2016

17:43

x86

Inetcpl.cpl

9.0.8112.16800

1,427,968

20-Jun-2016

17:43

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

9.0.8112.20915

1,427,968

20-Jun-2016

17:41

Không áp dụng

Jsproxy.dll

9.0.8112.16800

65,536

20-Jun-2016

17:43

x86

Wininet.dll

9.0.8112.16800

1,129,984

20-Jun-2016

17:44

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

20-Jun-2016

17:43

x86

Jsproxy.dll

9.0.8112.20915

75,776

20-Jun-2016

17:41

x86

Wininet.dll

9.0.8112.20915

1,131,008

20-Jun-2016

17:42

x86

Wininetplugin.dll

1.0.0.1

66,048

20-Jun-2016

17:41

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.16800

678,912

20-Jun-2016

17:43

x86

Iedvtool.dll

9.0.8112.20915

678,912

20-Jun-2016

17:41

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.16800

354,304

20-Jun-2016

17:42

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.16800

223,744

20-Jun-2016

17:42

x86

Dxtmsft.dll

9.0.8112.20915

354,304

20-Jun-2016

17:41

x86

Dxtrans.dll

9.0.8112.20915

223,744

20-Jun-2016

17:41

x86

Msfeeds.dll

9.0.8112.16800

607,744

20-Jun-2016

17:42

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

20-Jun-2016

17:23

Không áp dụng

Msfeeds.dll

9.0.8112.20915

607,744

20-Jun-2016

17:41

x86

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

20-Jun-2016

17:25

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.16800

41,472

20-Jun-2016

17:42

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

20-Jun-2016

17:23

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.16800

10,752

20-Jun-2016

17:42

x86

Msfeedsbs.dll

9.0.8112.20915

41,472

20-Jun-2016

17:41

x86

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

20-Jun-2016

17:25

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

9.0.8112.20915

10,752

20-Jun-2016

17:40

x86

Mshta.exe

9.0.8112.16800

11,776

20-Jun-2016

17:42

x86

Mshta.exe

9.0.8112.20915

11,776

20-Jun-2016

17:40

x86

Html.iec

2019.0.0.17325

367,616

20-Jun-2016

17:46

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.20936

367,616

20-Jun-2016

17:43

Không áp dụng

Mshtmled.dll

9.0.8112.16800

72,704

20-Jun-2016

17:42

x86

Mshtmled.dll

9.0.8112.20915

72,704

20-Jun-2016

17:41

x86

Mshtml.dll

9.0.8112.16800

12,842,496

20-Jun-2016

17:48

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.16800

2,382,848

20-Jun-2016

17:42

Không áp dụng

Mshtml.dll

9.0.8112.20915

12,841,472

20-Jun-2016

17:47

x86

Mshtml.tlb

9.0.8112.20915

2,382,848

20-Jun-2016

17:40

Không áp dụng

Ielowutil.exe

9.0.8112.16800

223,232

20-Jun-2016

17:43

x86

Ielowutil.exe

9.0.8112.20915

223,232

20-Jun-2016

17:41

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.16800

195,072

20-Jun-2016

17:43

x86

Ieproxy.dll

9.0.8112.20915

195,072

20-Jun-2016

17:41

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.16800

194,560

20-Jun-2016

17:43

x86

Ieshims.dll

9.0.8112.20915

194,560

20-Jun-2016

17:41

x86

Extexport.exe

9.0.8112.16800

22,528

20-Jun-2016

17:43

x86

Extexport.exe

9.0.8112.20915

22,528

20-Jun-2016

17:41

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.16800

388,096

20-Jun-2016

17:43

x86

Jsdbgui.dll

9.0.8112.20915

388,096

20-Jun-2016

17:41

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.16800

1,804,800

20-Jun-2016

17:43

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

20-Jun-2016

17:53

x86

Iertutil.dll

9.0.8112.20915

1,804,800

20-Jun-2016

17:41

x86

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

149,744

20-Jun-2016

18:17

x86

Vgx.dll

9.0.8112.16800

769,024

20-Jun-2016

17:43

x86

Vgx.dll

9.0.8112.20915

769,024

20-Jun-2016

17:41

x86

Url.dll

9.0.8112.16800

231,936

20-Jun-2016

17:43

x86

Url.dll

9.0.8112.20915

231,936

20-Jun-2016

17:41

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.16800

9,755,136

20-Jun-2016

17:45

x86

Ieui.dll

9.0.8112.16800

176,640

20-Jun-2016

17:42

x86

Ieframe.dll

9.0.8112.20915

9,755,648

20-Jun-2016

17:43

x86

Ieui.dll

9.0.8112.20915

176,640

20-Jun-2016

17:40

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.16800

474,624

20-Jun-2016

17:43

x86

Ieinstal.exe

9.0.8112.20915

474,624

20-Jun-2016

17:41

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.16800

104,448

20-Jun-2016

17:43

x86

Jsdebuggeride.dll

9.0.8112.20915

104,448

20-Jun-2016

17:41

x86

Jscript.dll

5.8.7601.17325

719,360

20-Jun-2016

17:43

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.16800

1,815,552

20-Jun-2016

17:50

x86

Jscript.dll

5.8.7601.20936

719,360

20-Jun-2016

17:41

x86

Jscript9.dll

9.0.8112.20915

1,815,552

20-Jun-2016

17:48

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.17325

425,472

20-Jun-2016

17:43

x86

Vbscript.dll

5.8.7601.20936

425,472

20-Jun-2016

17:41

x86


Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows Server 2012

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

10.0.9200.21896

1,388,544

11-Jun-2016

04:48

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

10.0.9200.21684

775,856

08-Nov-2015

07:23

x64

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.21489

441,856

27-May-2015

23:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

10.0.9200.21896

1,509,376

11-Jun-2016

04:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

10.0.9200.21489

53,760

28-May-2015

00:33

x64

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

10.0.9200.21896

2,249,216

11-Jun-2016

04:48

x64

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9200.21896

255,488

11-Jun-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

08-Jun-2016

19:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,843

19-Dec-2013

22:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

10.0.9200.21896

452,608

11-Jun-2016

04:46

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

10.0.9200.21896

281,088

11-Jun-2016

04:46

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

10.0.9200.21896

603,648

11-Jun-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

27-May-2015

19:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

10.0.9200.21896

96,768

11-Jun-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

13-Aug-2015

06:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

10.0.9200.21896

20,136,960

11-Jun-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

10.0.9200.21595

2,706,432

13-Aug-2015

10:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

10.0.9200.21489

223,744

28-May-2015

00:35

x64

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

10.0.9200.21636

703,488

17-Sep-2015

19:24

x64

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

10.0.9200.21489

365,568

28-May-2015

00:33

x64

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

19-Dec-2013

21:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

10.0.9200.21489

197,120

28-May-2015

00:34

x64

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

19-Dec-2013

21:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

10.0.9200.21896

2,682,880

11-Jun-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

10.0.9200.21489

51,712

28-May-2015

00:35

x64

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

10.0.9200.21489

39,936

28-May-2015

00:33

x64

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

10.0.9200.21489

67,072

28-May-2015

00:33

x64

Không có

Không áp dụng

Iesysprep.dll

10.0.9200.21489

136,704

28-May-2015

00:33

x64

SPR

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Vgx.dll

10.0.9200.21896

1,085,440

11-Jun-2016

04:48

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

10.0.9200.21896

15,442,432

11-Jun-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

25,923

27-May-2015

19:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

10.0.9200.21896

492,544

11-Jun-2016

04:48

x64

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

496,073

22-Aug-2015

16:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

471,216

22-Aug-2015

16:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

521,514

22-Aug-2015

16:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

891,899

22-Aug-2015

18:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

431,913

22-Aug-2015

14:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

513,874

22-Aug-2015

19:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

499,586

22-Aug-2015

19:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

544,437

22-Aug-2015

16:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,484

22-Aug-2015

17:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

518,202

22-Aug-2015

18:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

603,821

22-Aug-2015

18:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

499,713

22-Aug-2015

16:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

460,208

22-Aug-2015

18:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

519,382

22-Aug-2015

18:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

527,261

22-Aug-2015

16:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

505,383

22-Aug-2015

18:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

511,915

22-Aug-2015

18:15

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

761,065

22-Aug-2015

18:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

481,848

22-Aug-2015

18:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

492,315

22-Aug-2015

17:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

395,563

22-Aug-2015

17:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

411,744

22-Aug-2015

16:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

411,744

22-Aug-2015

19:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,649,803

28-Jul-2015

13:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.21489

148,992

28-May-2015

00:33

x64

Không có

Không áp dụng

Inetcomm.dll

6.2.9200.21896

949,760

11-Jun-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Inetres.dll

6.2.9200.21489

84,480

28-May-2015

00:14

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

10.0.9200.21896

3,927,040

11-Jun-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9200.21896

856,576

11-Jun-2016

04:47

x64

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9200.21894

588,288

11-Jun-2016

04:48

x64

Không có

Không áp dụng

Uxinit.dll

6.2.9200.21726

53,760

13-Dec-2015

08:15

x64

Không có

Không áp dụng

Uxtheme.dll

6.2.9200.21896

907,776

11-Jun-2016

04:48

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

10.0.9200.21684

770,736

07-Nov-2015

15:55

x86

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.21489

361,984

27-May-2015

23:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

10.0.9200.21780

359,936

11-Feb-2016

21:56

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

10.0.9200.21896

228,352

11-Jun-2016

09:28

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

10.0.9200.21896

493,056

11-Jun-2016

09:29

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

27-May-2015

19:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

10.0.9200.21896

80.384

11-Jun-2016

09:29

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

10.0.9200.21896

14,742,528

11-Jun-2016

09:29

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

10.0.9200.21595

2,706,432

13-Aug-2015

10:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

13-Aug-2015

06:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

10.0.9200.21489

33,280

28-May-2015

00:47

x86

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

10.0.9200.21489

61,440

28-May-2015

00:47

x86

Không có

Không áp dụng

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,843

19-Dec-2013

22:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

10.0.9200.21896

13,782,016

11-Jun-2016

09:29

x86

Không có

Không áp dụng

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

25,923

27-May-2015

19:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

10.0.9200.21896

2,818,048

11-Jun-2016

09:29

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9200.21896

718,848

11-Jun-2016

09:29

x86

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9200.21896

518,144

11-Jun-2016

09:30

x86

Không có

Không áp dụng

Uxtheme.dll

6.2.9200.21726

534,528

13-Dec-2015

03:58

x86

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

10.0.9200.21896

1,168,384

11-Jun-2016

09:30

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

10.0.9200.21489

1,441,280

28-May-2015

00:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

10.0.9200.21489

38,912

28-May-2015

00:47

x86

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

10.0.9200.21896

1,770,496

11-Jun-2016

09:30

x86

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9200.21896

226,816

11-Jun-2016

09:29

x86

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

11-Jun-2016

01:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

10.0.9200.21489

222,208

28-May-2015

00:48

x86

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

10.0.9200.21636

258,048

17-Sep-2015

19:52

x86

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

10.0.9200.21489

245,248

28-May-2015

00:47

x86

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

19-Dec-2013

21:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

10.0.9200.21489

163,840

28-May-2015

00:47

x86

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

19-Dec-2013

21:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

10.0.9200.21896

2,086,912

11-Jun-2016

09:29

x86

Không có

Không áp dụng

Iesysprep.dll

10.0.9200.21489

109,056

28-May-2015

00:47

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Vgx.dll

10.0.9200.21896

818,688

11-Jun-2016

09:30

x86

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

10.0.9200.21896

477,696

11-Jun-2016

09:30

x86

Không có

Không áp dụng

Jsdebuggeride.dll

10.0.9200.21489

108,032

28-May-2015

00:47

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcomm.dll

6.2.9200.21896

737,280

11-Jun-2016

09:29

x86

Không có

Không áp dụng

Inetres.dll

6.2.9200.21489

84,480

28-May-2015

00:23

x86

Không có

Không áp dụng

Uxinit.dll

6.2.9200.21726

44,032

13-Dec-2015

08:12

x86

Không có

Không áp dụng


Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x86 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Actxprxy.dll

6.3.9600.18124

1,048,576

09-Nov-2015

23:25

x86

Không có

Không áp dụng

Hlink.dll

6.3.9600.18231

99,328

08-Feb-2016

20:29

x86

Không có

Không áp dụng

Pngfilt.dll

11.0.9600.17416

57,344

31-Oct-2014

03:26

x86

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.18378

1,315,840

11-Jun-2016

15:56

x86

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18124

815,280

11-Nov-2015

21:14

x86

Không có

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

6.3.9600.17416

35,328

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.17937

341,504

16-Jul-2015

19:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18378

2,055,680

11-Jun-2016

16:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.17416

60,416

31-Oct-2014

02:57

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.17905

230,400

15-Jun-2015

20:50

x86

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.17416

47,104

31-Oct-2014

03:16

x86

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18378

2,392,576

11-Jun-2016

15:59

x86

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18124

476,160

10-Nov-2015

00:04

x86

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18378

330,752

11-Jun-2016

16:31

x86

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

11-Jun-2016

14:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

24-Sep-2013

02:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18378

710,144

11-Jun-2016

15:56

x86

Không có

Không áp dụng

Iepeers.dll

11.0.9600.18378

128,000

11-Jun-2016

16:44

x86

Không có

Không áp dụng

Licmgr10.dll

11.0.9600.17416

27,136

31-Oct-2014

03:03

x86

Không có

Không áp dụng

Tdc.ocx

11.0.9600.17905

73,216

15-Jun-2015

20:47

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.17416

489,472

31-Oct-2014

03:27

x86

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18378

772,608

11-Jun-2016

17:15

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.17416

37,888

31-Oct-2014

03:29

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18052

416,256

10-Sep-2015

16:17

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18378

279,040

11-Jun-2016

16:43

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Không áp dụng

11,892

15-Aug-2014

22:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.17905

174,592

15-Jun-2015

20:52

x86

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.17905

255,488

15-Jun-2015

20:51

x86

Không có

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.18378

1,206,272

11-Jun-2016

16:39

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18378

692,736

11-Jun-2016

16:31

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Feb-2014

05:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.17416

52,736

31-Oct-2014

02:53

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

21-Aug-2013

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

11,264

31-Oct-2014

03:25

x86

Không có

Không áp dụng

Mshta.exe

11.0.9600.17416

12.800

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18052

76,288

10-Sep-2015

16:07

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

06-Feb-2014

05:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18378

20,348,928

11-Jun-2016

17:12

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

10:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieadvpack.dll

11.0.9600.17416

112,128

31-Oct-2014

03:14

x86

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.17416

102,912

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16518

4.096

06-Feb-2014

10:19

x86

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.17416

47,616

31-Oct-2014

03:23

x86

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.17416

221,184

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18378

286,208

11-Jun-2016

15:51

x86

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18124

288,256

09-Nov-2015

23:16

x86

Không có

Không áp dụng

Iexpress.exe

11.0.9600.17416

152,064

31-Oct-2014

03:27

x86

Không có

Không áp dụng

Wextract.exe

11.0.9600.17416

137,728

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Không áp dụng

Imgutil.dll

11.0.9600.17416

40,448

31-Oct-2014

02:24

x86

Không có

Không áp dụng

Extexport.exe

11.0.9600.17416

25.600

31-Oct-2014

03:20

x86

Không có

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

24-Sep-2013

02:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.17416

115,712

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

11-Jun-2016

18:24

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

24-Sep-2013

02:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

24-Sep-2013

02:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

24-Sep-2013

02:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

24-Sep-2013

02:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

11.0.9600.17905

459,776

15-Jun-2015

20:44

x86

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.17905

579,584

15-Jun-2015

20:45

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.17937

1,399,296

16-Jul-2015

19:36

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18378

64,000

11-Jun-2016

17:21

x86

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18378

1,075,200

11-Jun-2016

16:40

x86

SPE

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Không áp dụng

65

18-Jun-2013

12:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.17416

130,048

31-Oct-2014

02:48

x86

Không có

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

18-Jun-2013

12:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18378

230,400

11-Jun-2016

16:33

x86

Không có

Không áp dụng

Msdbg2.dll

12.0.41202.0

315,008

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Pdm.dll

12.0.41202.0

442,992

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

99,984

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

24-Sep-2013

02:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.17905

168,960

15-Jun-2015

20:44

x86

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

24-Sep-2013

02:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18378

2,287,104

11-Jun-2016

17:13

x86

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.18378

689,152

11-Jun-2016

16:31

x86

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.17416

30,720

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.17416

62,464

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.17416

91,136

31-Oct-2014

02:56

x86

Không có

Không áp dụng

Iesysprep.dll

11.0.9600.17416

90,624

31-Oct-2014

02:56

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Timeline.dll

11.0.9600.17416

153.600

31-Oct-2014

02:55

x86

Không có

Không áp dụng

Timeline.cpu.xml

Không áp dụng

3.197

24-Jul-2014

19:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Timeline_is.dll

11.0.9600.17416

124,416

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18378

817,664

11-Jun-2016

16:45

x86

Không có

Không áp dụng

Url.dll

11.0.9600.17416

235,520

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18378

13,806,080

11-Jun-2016

16:15

x86

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

06-Feb-2014

05:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18321

474,112

22-Apr-2016

19:02

x86

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,451

22-Aug-2015

19:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

490,956

22-Aug-2015

18:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

543,170

22-Aug-2015

19:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

929,820

22-Aug-2015

19:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

22-Aug-2015

18:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

535,001

22-Aug-2015

18:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,562

22-Aug-2015

18:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

566,723

22-Aug-2015

18:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

561,485

22-Aug-2015

18:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,532

22-Aug-2015

18:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

628,709

22-Aug-2015

18:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

516,455

22-Aug-2015

18:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

479,952

22-Aug-2015

18:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,770

22-Aug-2015

18:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

549,724

22-Aug-2015

18:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

526,329

22-Aug-2015

18:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

532,889

22-Aug-2015

18:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

791,614

22-Aug-2015

18:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

495,591

22-Aug-2015

18:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

512,822

22-Aug-2015

18:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

412,397

22-Aug-2015

18:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

22-Aug-2015

19:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

22-Aug-2015

19:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,670,335

22-Aug-2015

13:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcomm.dll

6.3.9600.18378

880,128

11-Jun-2016

16:38

x86

Không có

Không áp dụng

Inetres.dll

6.3.9600.16384

84,480

22-Aug-2013

04:14

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18378

4,608,000

11-Jun-2016

16:31

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.17840

620,032

23-May-2015

03:04

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18378

663,552

11-Jun-2016

17:07

x86

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18378

497,664

11-Jun-2016

17:22

x86

Không có

Không áp dụng

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Actxprxy.dll

6.3.9600.18231

2,880,000

08-Feb-2016

17:15

x64

Không có

Không áp dụng

Hlink.dll

6.3.9600.18231

108,544

08-Feb-2016

18:14

x64

Không có

Không áp dụng

Pngfilt.dll

11.0.9600.17416

64512

31-Oct-2014

05:09

x64

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.18378

1,550,848

11-Jun-2016

16:12

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18123

814,256

11-Nov-2015

21:14

x64

Không có

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

6.3.9600.17416

43,008

31-Oct-2014

04:51

x64

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.17937

417,792

16-Jul-2015

20:36

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18378

2,131,456

11-Jun-2016

16:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.17416

77,824

31-Oct-2014

04:30

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.17905

276,480

15-Jun-2015

22:05

x64

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.17416

54,784

31-Oct-2014

04:57

x64

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18378

2,869,248

11-Jun-2016

16:26

x64

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18123

615,936

08-Nov-2015

22:02

x64

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18378

378,880

11-Jun-2016

17:01

x64

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

11-Jun-2016

13:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

24-Sep-2013

02:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18378

800,768

11-Jun-2016

16:02

x64

Không có

Không áp dụng

Iepeers.dll

11.0.9600.18378

145,408

11-Jun-2016

17:22

x64

Không có

Không áp dụng

Licmgr10.dll

11.0.9600.17416

33,280

31-Oct-2014

04:40

x64

Không có

Không áp dụng

Tdc.ocx

11.0.9600.17905

87,552

15-Jun-2015

22:02

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.17416

666,624

31-Oct-2014

05:10

x64

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18378

950,784

11-Jun-2016

18:00

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.17416

49,664

31-Oct-2014

05:13

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18052

489,984

10-Sep-2015

16:51

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18378

315,392

11-Jun-2016

17:20

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Không áp dụng

11,892

15-Aug-2014

22:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.17905

244,224

15-Jun-2015

22:09

x64

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.17905

372,224

15-Jun-2015

22:07

x64

Không có

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.18378

1,421,312

11-Jun-2016

17:14

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18378

806,400

11-Jun-2016

17:00

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Feb-2014

05:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.17416

60,416

31-Oct-2014

04:24

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

22-Aug-2013

06:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

12.800

31-Oct-2014

05:08

x64

Không có

Không áp dụng

Mshta.exe

11.0.9600.17416

13,824

31-Oct-2014

05:12

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18378

92,160

11-Jun-2016

17:23

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

06-Feb-2014

05:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18378

25,812,992

11-Jun-2016

17:56

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

11:30

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieadvpack.dll

11.0.9600.17416

132,096

31-Oct-2014

04:54

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.17416

114,688

31-Oct-2014

04:51

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.16518

4.096

06-Feb-2014

11:30

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.17416

48.640

31-Oct-2014

05:06

x64

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.17416

222,720

31-Oct-2014

04:55

x64

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18378

744,960

11-Jun-2016

15:55

x64

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18123

382,976

08-Nov-2015

20:36

x64

Không có

Không áp dụng

Iexpress.exe

11.0.9600.17416

167,424

31-Oct-2014

05:10

x64

Không có

Không áp dụng

Wextract.exe

11.0.9600.17416

143,872

31-Oct-2014

05:12

x64

Không có

Không áp dụng

Imgutil.dll

11.0.9600.17416

51.200

31-Oct-2014

03:42

x64

Không có

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

24-Sep-2013

02:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.17416

144,384

31-Oct-2014

04:51

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

11-Jun-2016

19:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

24-Sep-2013

03:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

11.0.9600.17905

591,360

15-Jun-2015

21:58

x64

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.17905

628,736

15-Jun-2015

21:59

x64

SPR

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.17937

1,862,144

16-Jul-2015

20:19

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18052

88,064

10-Sep-2015

17:18

x64

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18321

1,217,024

22-Apr-2016

19:27

x64

SPE

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Không áp dụng

65

18-Jun-2013

14:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.17416

152,064

31-Oct-2014

04:19

x64

Không có

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

18-Jun-2013

14:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18378

262,144

11-Jun-2016

17:03

x64

Không có

Không áp dụng

Msdbg2.dll

12.0.41202.0

403,592

30-Sep-2014

23:01

x64

Không có

Không áp dụng

Pdm.dll

12.0.41202.0

579,192

30-Sep-2014

23:01

x64

Không có

Không áp dụng

Pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

107,152

30-Sep-2014

23:01

x64

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

24-Sep-2013

02:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.17905

199,680

15-Jun-2015

21:58

x64

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

24-Sep-2013

02:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18378

2,895,360

11-Jun-2016

18:11

x64

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.18378

724,992

11-Jun-2016

17:00

x64

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.17416

34,304

31-Oct-2014

04:56

x64

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.17416

66,560

31-Oct-2014

05:06

x64

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.17801

107,520

21-Apr-2015

16:13

x64

Không có

Không áp dụng

Iesysprep.dll

11.0.9600.17416

111,616

31-Oct-2014

04:29

x64

SPR

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Timeline.dll

11.0.9600.17905

219,136

15-Jun-2015

22:01

x64

Không có

Không áp dụng

Timeline.cpu.xml

Không áp dụng

3.197

24-Jul-2014

18:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Timeline_is.dll

11.0.9600.17416

171,008

31-Oct-2014

04:56

x64

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18378

1,018,368

11-Jun-2016

17:23

x64

Không có

Không áp dụng

Url.dll

11.0.9600.17416

237,568

31-Oct-2014

05:06

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18378

15,409,664

11-Jun-2016

16:30

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

06-Feb-2014

05:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18321

491,008

22-Apr-2016

19:30

x64

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,451

22-Aug-2015

19:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

490,956

22-Aug-2015

19:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

543,170

22-Aug-2015

19:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

929,820

22-Aug-2015

19:48

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

22-Aug-2015

18:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

535,001

22-Aug-2015

19:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,562

22-Aug-2015

19:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

566,723

22-Aug-2015

19:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

561,485

22-Aug-2015

19:39

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,532

22-Aug-2015

19:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

628,709

22-Aug-2015

19:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

516,455

22-Aug-2015

19:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

479,952

22-Aug-2015

19:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,770

22-Aug-2015

19:44

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

549,724

22-Aug-2015

19:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

526,329

22-Aug-2015

19:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

532,889

22-Aug-2015

19:42

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

791,614

22-Aug-2015

19:41

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

495,591

22-Aug-2015

19:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

512,822

22-Aug-2015

19:37

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

412,397

22-Aug-2015

19:40

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

22-Aug-2015

19:46

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

22-Aug-2015

19:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,670,335

22-Aug-2015

13:35

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetcomm.dll

6.3.9600.18378

1,032,704

11-Jun-2016

17:12

x64

Không có

Không áp dụng

Inetres.dll

6.3.9600.16384

84,480

22-Aug-2013

11:43

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18378

6,047,744

11-Jun-2016

17:42

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.17840

814,080

22-May-2015

18:47

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18378

817,664

11-Jun-2016

17:56

x64

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18378

572,416

11-Jun-2016

18:14

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18124

815,280

11-Nov-2015

21:14

x86

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.17937

341,504

16-Jul-2015

19:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18124

476,160

10-Nov-2015

00:04

x86

Không có

Không áp dụng

Iepeers.dll

11.0.9600.18378

128,000

11-Jun-2016

16:44

x86

Không có

Không áp dụng

Tdc.ocx

11.0.9600.17905

73,216

15-Jun-2015

20:47

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18052

416,256

10-Sep-2015

16:17

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18378

279,040

11-Jun-2016

16:43

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18378

692,736

11-Jun-2016

16:31

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

06-Feb-2014

05:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshta.exe

11.0.9600.17416

12.800

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18052

76,288

10-Sep-2015

16:07

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18378

20,348,928

11-Jun-2016

17:12

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.16518

2,724,864

06-Feb-2014

10:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

06-Feb-2014

05:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.17416

47,616

31-Oct-2014

03:23

x86

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.17416

115,712

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.17416

130,048

31-Oct-2014

02:48

x86

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18378

230,400

11-Jun-2016

16:33

x86

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.17416

30,720

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.17416

62,464

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Không áp dụng

Iesysprep.dll

11.0.9600.17416

90,624

31-Oct-2014

02:56

x86

SPR

WOW64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-SYSP

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,843

24-Sep-2013

02:34

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18378

13,806,080

11-Jun-2016

16:15

x86

Không có

Không áp dụng

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

06-Feb-2014

05:43

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18378

4,608,000

11-Jun-2016

16:31

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.17840

620,032

23-May-2015

03:04

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18378

663,552

11-Jun-2016

17:07

x86

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18378

497,664

11-Jun-2016

17:22

x86

Không có

Không áp dụng

Actxprxy.dll

6.3.9600.18124

1,048,576

09-Nov-2015

23:25

x86

Không có

Không áp dụng

Hlink.dll

6.3.9600.18231

99,328

08-Feb-2016

20:29

x86

Không có

Không áp dụng

Pngfilt.dll

11.0.9600.17416

57,344

31-Oct-2014

03:26

x86

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.18378

1,315,840

11-Jun-2016

15:56

x86

Không có

Không áp dụng

Wininetplugin.dll

6.3.9600.17416

35,328

31-Oct-2014

03:12

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18378

2,055,680

11-Jun-2016

16:29

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.17416

60,416

31-Oct-2014

02:57

x86

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.17416

47,104

31-Oct-2014

03:16

x86

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18378

2,392,576

11-Jun-2016

15:59

x86

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18378

330,752

11-Jun-2016

16:31

x86

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

11-Jun-2016

14:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

24-Sep-2013

02:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18378

710,144

11-Jun-2016

15:56

x86

Không có

Không áp dụng

Licmgr10.dll

11.0.9600.17416

27,136

31-Oct-2014

03:03

x86

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18378

772,608

11-Jun-2016

17:15

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.17905

174,592

15-Jun-2015

20:52

x86

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.17905

255,488

15-Jun-2015

20:51

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.dll

11.0.9600.17416

52,736

31-Oct-2014

02:53

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeedsbs.mof

Không áp dụng

1.574 người

21-Aug-2013

23:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msfeedssync.exe

11.0.9600.17416

11,264

31-Oct-2014

03:25

x86

Không có

Không áp dụng

Ieadvpack.dll

11.0.9600.17416

112,128

31-Oct-2014

03:14

x86

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.17416

221,184

31-Oct-2014

03:15

x86

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18378

286,208

11-Jun-2016

15:51

x86

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18124

288,256

09-Nov-2015

23:16

x86

Không có

Không áp dụng

Iexpress.exe

11.0.9600.17416

152,064

31-Oct-2014

03:27

x86

Không có

Không áp dụng

Wextract.exe

11.0.9600.17416

137,728

31-Oct-2014

03:28

x86

Không có

Không áp dụng

Imgutil.dll

11.0.9600.17416

40,448

31-Oct-2014

02:24

x86

Không có

Không áp dụng

Extexport.exe

11.0.9600.17416

25.600

31-Oct-2014

03:20

x86

Không có

Không áp dụng

Jsdbgui.dll

11.0.9600.17905

459,776

15-Jun-2015

20:44

x86

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.17905

579,584

15-Jun-2015

20:45

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18378

64,000

11-Jun-2016

17:21

x86

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18378

1,075,200

11-Jun-2016

16:40

x86

SPE

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Msdbg2.dll

12.0.41202.0

315,008

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Pdm.dll

12.0.41202.0

442,992

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Pdmproxy100.dll

12.0.41202.0

99,984

30-Sep-2014

23:00

x86

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

24-Sep-2013

02:25

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.17905

168,960

15-Jun-2015

20:44

x86

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

24-Sep-2013

02:26

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18378

2,287,104

11-Jun-2016

17:13

x86

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.17416

91,136

31-Oct-2014

02:56

x86

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18378

817,664

11-Jun-2016

16:45

x86

Không có

Không áp dụng

Url.dll

11.0.9600.17416

235,520

31-Oct-2014

03:24

x86

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18321

474,112

22-Apr-2016

19:02

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcomm.dll

6.3.9600.18378

880,128

11-Jun-2016

16:38

x86

Không có

Không áp dụng

Inetres.dll

6.3.9600.16384

84,480

22-Aug-2013

04:14

x86

Không có

Không áp dụng


Lưu ý Các tệp MANIFEST (.manifest) và tệp MUM (.mum) đã cài đặt chưa được liệt kê.

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x86 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

11.0.9600.18377

1,315,840

10-Jun-2016

17:41

x86

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18377

815,312

11-Jun-2016

04:48

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18377

2,055,680

10-Jun-2016

18:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.18377

60,416

10-Jun-2016

18:27

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.18377

230,400

10-Jun-2016

18:29

x86

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.18377

47,104

10-Jun-2016

18:46

x86

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18377

2,392,576

10-Jun-2016

17:45

x86

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18377

346,320

11-Jun-2016

04:48

x86

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

10-Jun-2016

15:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

20-Apr-2016

23:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18377

710,144

10-Jun-2016

17:42

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.18377

489,472

10-Jun-2016

18:58

x86

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18377

772,608

10-Jun-2016

18:45

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.18377

37,888

10-Jun-2016

19:00

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18377

416,256

10-Jun-2016

18:32

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18377

279,040

10-Jun-2016

18:21

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Không áp dụng

11,892

10-Jun-2016

15:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.18377

174,592

10-Jun-2016

18:31

x86

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.18377

255,488

10-Jun-2016

18:30

x86

Không có

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.18377

1,206,272

10-Jun-2016

18:18

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18377

692,736

10-Jun-2016

18:10

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

10-Jun-2016

15:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.18377

341,504

10-Jun-2016

18:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18377

76,288

10-Jun-2016

18:23

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmlmedia.dll

11.0.9600.18377

1,155,072

10-Jun-2016

18:09

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

10-Jun-2016

15:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18377

20,348,928

10-Jun-2016

18:42

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.18377

2,724,864

10-Jun-2016

19:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.18377

102,912

10-Jun-2016

18:41

x86

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.18377

4.096

10-Jun-2016

19:09

x86

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.18377

47,616

10-Jun-2016

18:53

x86

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.18377

221,184

10-Jun-2016

18:44

x86

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18377

286,208

10-Jun-2016

17:37

x86

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18377

288,256

10-Jun-2016

17:44

x86

Không có

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

21-Apr-2016

00:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.18377

115,712

10-Jun-2016

18:41

x86

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

11-Jun-2016

07:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

21-Apr-2016

01:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

21-Apr-2016

01:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

21-Apr-2016

01:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

21-Apr-2016

01:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.18377

579,584

10-Jun-2016

18:25

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.18377

1,399,296

10-Jun-2016

18:39

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18377

64,000

10-Jun-2016

18:52

x86

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18377

1,075,200

10-Jun-2016

18:19

x86

SPE

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Không áp dụng

65

21-Apr-2016

00:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.18377

130,048

10-Jun-2016

18:19

x86

Không có

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

21-Apr-2016

00:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18377

230,400

10-Jun-2016

18:12

x86

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

21-Apr-2016

00:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.18377

168,960

10-Jun-2016

18:24

x86

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

21-Apr-2016

00:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18377

2,287,104

10-Jun-2016

18:47

x86

Không có

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

235,216

11-Jun-2016

04:48

x86

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.18377

689,152

10-Jun-2016

18:10

x86

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.18377

30,720

10-Jun-2016

18:45

x86

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.18377

62,464

10-Jun-2016

18:54

x86

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.18377

91,136

10-Jun-2016

18:26

x86

Không có

Không áp dụng

Timeline.dll

11.0.9600.18377

153.600

10-Jun-2016

18:26

x86

Không có

Không áp dụng

Timeline.cpu.xml

Không áp dụng

3.197

21-Apr-2016

00:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Timeline_is.dll

11.0.9600.18377

124,416

10-Jun-2016

18:46

x86

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18377

817,664

10-Jun-2016

18:23

x86

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18377

13,806,080

10-Jun-2016

17:58

x86

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

10-Jun-2016

15:45

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18377

476,160

10-Jun-2016

18:42

x86

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18377

474,112

10-Jun-2016

18:21

x86

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

04:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

04:50

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,451

11-Jun-2016

04:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

490,956

11-Jun-2016

04:51

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

543,170

11-Jun-2016

04:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

929,820

11-Jun-2016

04:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

535,001

11-Jun-2016

04:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

04:54

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,562

11-Jun-2016

04:55

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

566,723

11-Jun-2016

04:56

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

04:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

04:57

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

561,485

11-Jun-2016

04:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,532

11-Jun-2016

04:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

628,709

11-Jun-2016

05:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

516,455

11-Jun-2016

05:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

05:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

05:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

479,952

11-Jun-2016

05:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,770

11-Jun-2016

05:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

549,724

11-Jun-2016

05:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

526,329

11-Jun-2016

05:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

532,889

11-Jun-2016

05:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

05:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

791,614

11-Jun-2016

05:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

05:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

05:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

05:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

495,591

11-Jun-2016

05:10

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

05:10

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

512,822

11-Jun-2016

05:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

05:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

412,397

11-Jun-2016

05:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

11-Jun-2016

05:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

11-Jun-2016

05:14

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,670,335

21-Apr-2016

01:32

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msspellcheckingfacility.exe

6.3.9600.18377

667,648

10-Jun-2016

18:35

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18377

4,608,000

10-Jun-2016

18:14

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.18377

620,032

10-Jun-2016

18:41

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18377

663,552

10-Jun-2016

18:41

x86

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18377

497,664

10-Jun-2016

18:53

x86

Không có

Không áp dụng

Internet Explorer 11 trên tất cả các phiên bản x64 dựa trên Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Yêu cầu SP

Chi nhánh dịch vụ

Urlmon.dll

11.0.9600.18377

1,550,848

10-Jun-2016

19:30

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18377

814,280

11-Jun-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18377

2,131,456

10-Jun-2016

20:10

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.18377

77,824

10-Jun-2016

20:40

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.scriptedsandboxplugin.dll

11.0.9600.18377

276,480

10-Jun-2016

20:43

x64

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.18377

54,784

10-Jun-2016

21:10

x64

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18377

2,869,248

10-Jun-2016

19:44

x64

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18377

394,448

11-Jun-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

10-Jun-2016

17:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

20-Apr-2016

22:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18377

800,768

10-Jun-2016

19:21

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub.datawarehouse.dll

11.0.9600.18377

666,624

10-Jun-2016

21:25

x64

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18377

950,784

10-Jun-2016

21:09

x64

Không có

Không áp dụng

Diagnosticshub_is.dll

11.0.9600.18377

49,664

10-Jun-2016

21:29

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18377

489,984

10-Jun-2016

20:50

x64

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18377

315,392

10-Jun-2016

20:31

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-f12-provider.ptxml

Không áp dụng

11,892

10-Jun-2016

17:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.18377

244,224

10-Jun-2016

20:47

x64

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.18377

372,224

10-Jun-2016

20:45

x64

Không có

Không áp dụng

F12.dll

11.0.9600.18377

1,421,312

10-Jun-2016

20:26

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18377

806,400

10-Jun-2016

20:12

x64

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

10-Jun-2016

17:24

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.18377

417,792

10-Jun-2016

21:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18377

92,160

10-Jun-2016

20:34

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtmlmedia.dll

11.0.9600.18377

1,359,360

10-Jun-2016

20:11

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

10-Jun-2016

17:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18377

25,814,016

10-Jun-2016

21:05

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.18377

2,724,864

10-Jun-2016

21:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollector.exe

11.0.9600.18377

114,688

10-Jun-2016

21:03

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwcollectorres.dll

11.0.9600.18377

4.096

10-Jun-2016

21:38

x64

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.18377

48.640

10-Jun-2016

21:19

x64

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.18377

222,720

10-Jun-2016

21:07

x64

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18377

744,960

10-Jun-2016

19:15

x64

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18377

382,976

10-Jun-2016

19:27

x64

Không có

Không áp dụng

Bing.ico

Không áp dụng

5,430

20-Apr-2016

22:38

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.18377

144,384

10-Jun-2016

21:03

x64

Không có

Không áp dụng

Microsoft-windows-ie-internetexplorer-ppdlic.xrm-ms

Không áp dụng

2.956 người

11-Jun-2016

07:52

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows nguồn cấp dữ liệu discovered.wav

Không áp dụng

19,884

20-Apr-2016

23:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ thông tin bar.wav

Không áp dụng

23,308

20-Apr-2016

23:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Windows hướng start.wav

Không áp dụng

11,340

20-Apr-2016

23:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Cửa sổ bật lên blocked.wav

Không áp dụng

85,548

20-Apr-2016

23:27

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.18377

628,736

10-Jun-2016

20:36

x64

SPR

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Memoryanalyzer.dll

11.0.9600.18377

1,862,144

10-Jun-2016

21:01

x64

Không có

Không áp dụng

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18377

88,064

10-Jun-2016

21:18

x64

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18377

1,217,024

10-Jun-2016

20:27

x64

SPE

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Desktop.ini

Không áp dụng

65

20-Apr-2016

22:24

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.18377

152,064

10-Jun-2016

20:28

x64

Không có

Không áp dụng

Desktop.ini

Không áp dụng

65

20-Apr-2016

22:24

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18377

262,144

10-Jun-2016

20:15

x64

Không có

Không áp dụng

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

20-Apr-2016

22:24

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.18377

199,680

10-Jun-2016

20:35

x64

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

20-Apr-2016

22:24

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18377

2,895,360

10-Jun-2016

21:17

x64

Không có

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

293,072

11-Jun-2016

06:57

x64

Không có

Không áp dụng

Ie4uinit.exe

11.0.9600.18377

724,992

10-Jun-2016

20:13

x64

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.18377

34,304

10-Jun-2016

21:08

x64

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.18377

66,560

10-Jun-2016

21:20

x64

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.18377

107,520

10-Jun-2016

20:38

x64

Không có

Không áp dụng

Timeline.dll

11.0.9600.18377

219,136

10-Jun-2016

20:38

x64

Không có

Không áp dụng

Timeline.cpu.xml

Không áp dụng

3.197

20-Apr-2016

22:23

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Timeline_is.dll

11.0.9600.18377

171,008

10-Jun-2016

21:09

x64

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18377

1,018,368

10-Jun-2016

20:34

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18377

15,409,664

10-Jun-2016

19:45

x64

Không có

Không áp dụng

Ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

10-Jun-2016

17:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18377

615,936

10-Jun-2016

21:04

x64

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18377

491,008

10-Jun-2016

20:31

x64

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

06:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

06:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,451

11-Jun-2016

06:59

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

490,956

11-Jun-2016

07:00

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

543,170

11-Jun-2016

07:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

929,820

11-Jun-2016

07:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

535,001

11-Jun-2016

07:02

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

517,562

11-Jun-2016

07:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

566,723

11-Jun-2016

07:04

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:05

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

561,485

11-Jun-2016

07:06

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,532

11-Jun-2016

07:07

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

628,709

11-Jun-2016

07:08

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

516,455

11-Jun-2016

07:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:10

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

479,952

11-Jun-2016

07:11

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

539,770

11-Jun-2016

07:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

549,724

11-Jun-2016

07:12

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

526,329

11-Jun-2016

07:13

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

532,889

11-Jun-2016

07:14

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:14

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

791,614

11-Jun-2016

07:15

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:16

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:17

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

495,591

11-Jun-2016

07:18

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

512,822

11-Jun-2016

07:19

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

449,721

11-Jun-2016

07:20

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

412,397

11-Jun-2016

07:21

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

11-Jun-2016

07:22

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.adml

Không áp dụng

429,012

11-Jun-2016

07:23

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Inetres.admx

Không áp dụng

1,670,335

21-Apr-2016

00:01

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msspellcheckingfacility.exe

6.3.9600.18377

968,704

10-Jun-2016

20:53

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18377

6,047,744

10-Jun-2016

20:49

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.18377

814,080

10-Jun-2016

21:02

x64

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18377

817,664

10-Jun-2016

21:02

x64

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18377

572,416

10-Jun-2016

21:18

x64

Không có

Không áp dụng

Iexplore.exe

11.0.9600.18377

815,312

11-Jun-2016

04:48

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtmsft.dll

11.0.9600.18377

416,256

10-Jun-2016

18:32

x86

Không có

Không áp dụng

Dxtrans.dll

11.0.9600.18377

279,040

10-Jun-2016

18:21

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.dll

11.0.9600.18377

692,736

10-Jun-2016

18:10

x86

Không có

Không áp dụng

Msfeeds.mof

Không áp dụng

1,518

10-Jun-2016

15:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Mshtmled.dll

11.0.9600.18377

76,288

10-Jun-2016

18:23

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtmlmedia.dll

11.0.9600.18377

1,155,072

10-Jun-2016

18:09

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.dll

11.0.9600.18377

20,348,928

10-Jun-2016

18:42

x86

Không có

Không áp dụng

Mshtml.tlb

11.0.9600.18377

2,724,864

10-Jun-2016

19:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Wow64_microsoft-windows-ie-htmlrendering.ptxml

Không áp dụng

3.228 người

10-Jun-2016

15:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieetwproxystub.dll

11.0.9600.18377

47,616

10-Jun-2016

18:53

x86

Không có

Không áp dụng

Ieunatt.exe

11.0.9600.18377

115,712

10-Jun-2016

18:41

x86

Không có

Không áp dụng

Occache.dll

11.0.9600.18377

130,048

10-Jun-2016

18:19

x86

Không có

Không áp dụng

Webcheck.dll

11.0.9600.18377

230,400

10-Jun-2016

18:12

x86

Không có

Không áp dụng

Iernonce.dll

11.0.9600.18377

30,720

10-Jun-2016

18:45

x86

Không có

Không áp dụng

Iesetup.dll

11.0.9600.18377

62,464

10-Jun-2016

18:54

x86

Không có

Không áp dụng

Ie9props.propdesc

Không áp dụng

2,843

21-Apr-2016

00:17

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieframe.dll

11.0.9600.18377

13,806,080

10-Jun-2016

17:58

x86

Không có

Không áp dụng

Ieui.dll

11.0.9600.18377

476,160

10-Jun-2016

18:42

x86

Không có

Không áp dụng

Wow64_ieframe.ptxml

Không áp dụng

24,486

10-Jun-2016

15:47

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Jscript9.dll

11.0.9600.18377

4,608,000

10-Jun-2016

18:14

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript9diag.dll

11.0.9600.18377

620,032

10-Jun-2016

18:41

x86

Không có

Không áp dụng

Jscript.dll

5.8.9600.18377

663,552

10-Jun-2016

18:41

x86

Không có

Không áp dụng

Vbscript.dll

5.8.9600.18377

497,664

10-Jun-2016

18:53

x86

Không có

Không áp dụng

Urlmon.dll

11.0.9600.18377

1,315,840

10-Jun-2016

17:41

x86

Không có

Không áp dụng

Inetcpl.cpl

11.0.9600.18377

2,055,680

10-Jun-2016

18:09

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Javascriptcollectionagent.dll

11.0.9600.18377

60,416

10-Jun-2016

18:27

x86

Không có

Không áp dụng

Jsproxy.dll

11.0.9600.18377

47,104

10-Jun-2016

18:46

x86

Không có

Không áp dụng

Wininet.dll

11.0.9600.18377

2,392,576

10-Jun-2016

17:45

x86

Không có

Không áp dụng

Iedkcs32.dll

18.0.9600.18377

346,320

11-Jun-2016

04:48

x86

Không có

Không áp dụng

Install.ins

Không áp dụng

464

10-Jun-2016

15:49

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dat

10.0.9301.0

616,104

20-Apr-2016

23:58

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ieapfltr.dll

11.0.9600.18377

710,144

10-Jun-2016

17:42

x86

Không có

Không áp dụng

Iedvtool.dll

11.0.9600.18377

772,608

10-Jun-2016

18:45

x86

Không có

Không áp dụng

Diagnosticstap.dll

11.0.9600.18377

174,592

10-Jun-2016

18:31

x86

Không có

Không áp dụng

F12tools.dll

11.0.9600.18377

255,488

10-Jun-2016

18:30

x86

Không có

Không áp dụng

Html.iec

2019.0.0.18377

341,504

10-Jun-2016

18:53

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Ielowutil.exe

11.0.9600.18377

221,184

10-Jun-2016

18:44

x86

Không có

Không áp dụng

Ieproxy.dll

11.0.9600.18377

286,208

10-Jun-2016

17:37

x86

Không có

Không áp dụng

Ieshims.dll

11.0.9600.18377

288,256

10-Jun-2016

17:44

x86

Không có

Không áp dụng

Jsprofilerui.dll

11.0.9600.18377

579,584

10-Jun-2016

18:25

x86

SPR

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-JSP

Mshtmldac.dll

11.0.9600.18377

64,000

10-Jun-2016

18:52

x86

Không có

Không áp dụng

Networkinspection.dll

11.0.9600.18377

1,075,200

10-Jun-2016

18:19

x86

SPE

X86_MICROSOFT-WINDOWS-IE-NETWORKINSP

Icrav03.rat

Không áp dụng

8,798

21-Apr-2016

00:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Msrating.dll

11.0.9600.18377

168,960

10-Jun-2016

18:24

x86

Không có

Không áp dụng

Ticrf.rat

Không áp dụng

1,988

21-Apr-2016

00:03

Không áp dụng

Không có

Không áp dụng

Iertutil.dll

11.0.9600.18377

2,287,104

10-Jun-2016

18:47

x86

Không có

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.2.9200.16384

235,216

11-Jun-2016

04:48

x86

Không có

Không áp dụng

Inseng.dll

11.0.9600.18377

91,136

10-Jun-2016

18:26

x86

Không có

Không áp dụng

Vgx.dll

11.0.9600.18377

817,664

10-Jun-2016

18:23

x86

Không có

Không áp dụng

Ieinstal.exe

11.0.9600.18377

474,112

10-Jun-2016

18:21

x86

Không có

Không áp dụng


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×