Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Tóm tắt

Bản cập nhật này khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft SQL Server. Lỗ hổng nghiêm trọng nhất có thể cho phép kẻ tấn công được đặc quyền nâng cao có thể được sử dụng để tạo tài khoản, hoặc để xem, thay đổi hoặc xoá dữ liệu. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-136.


Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Microsoft Update

Bản cập nhật này có sẵn thông qua Windows Update. Khi bạn bật cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bảo mật Cập nhật tự động, hãy xem phần "Bật Cập nhật tự động trong bảng điều khiển" Trung tâm bảo mật an toàn & bài viết này.

Phương pháp 2: Trung tâm Tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống gói cập nhật riêng thông qua Microsoft Download Center. Để cài đặt bản Cập Nhật, hãy làm theo hướng dẫn cài đặt trên trang tải xuống.

Download Tải xuống (3194724)

Phương pháp 3: Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hay truy cập trang web Danh mục Cập nhật Microsoft .

Thông tin triển khai bản Cập Nhật bảo mật

Để triển khai các thông tin về bản cập nhật này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức Microsoft 3199641.

Thông tin thay thế bản cập nhật bảo mật

Bản Cập Nhật bảo mật này không thay thế bất kỳ bản Cập Nhật phát hành trước đó.

Tập tin băm

Tên tệp

Thuật toán băm SHA1

Thuật toán băm Sha256

SQLServer2012-KB3194724-x64.exe

EDD46EA0DE5C7539C5FACD735B50334719B3268F

32D1F08F4109A35551F00B518934B2E723472DBC32396FB1C5174D6B958E7DF5

SQLServer2012-KB3194724-x86.exe

4CE4E07B13A7C072F99D652F5E24CF35DD8EB01D

A19B25C0050BC3F6F11312812CFCC72FD0284D441994D63DD900B6852DC02B11

Thuộc tính tệp

Phiên bản tiếng Anh (Mỹ) của bản cập nhật này cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Phối hợp Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ cũng có thể thay đổi khi bạn thực hiện các thao tác nhất định trên tệp.

Tất cả hỗ trợ hệ thống x86

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

Chi nhánh dịch vụ

Mediainfo.xml

Không áp dụng

645

12-Oct-2016

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.exe

2011.110.6567.0

205,504

11-Oct-2016

18:40

x86

Không áp dụng

Setup.exe.config

Không áp dụng

329

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144,416

20-May-2015

13:28

x86

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

63,629

29-May-2015

17:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

128,564

11-Oct-2016

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

276,789

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

114,038

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

53,532

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

123,194

11-Oct-2016

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

279,650

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

116,485

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Mediainfo.xml

Không áp dụng

645

12-Oct-2016

00:59

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

47.047 người

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

59,669

11-Oct-2016

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

223,075

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

81,089

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Dacframework.msi

Không áp dụng

3,604,480

20-May-2015

13:28

Không áp dụng

Không áp dụng

As_clientmsmdsrvi_rll_32_1033

11.0.6020.0

950,464

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

As_clientmsmdsrv_rll_32_1033

11.0.6020.0

953,024

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

As_dtspipeline_msmdsrvi_rll_32_1033

11.0.6020.0

950,464

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

As_dtspipeline_msmdsrv_rll_32_1033

11.0.6020.0

953,024

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

As_errorsmsmdsrvi_rll_sql_32_1033

11.0.6020.0

950,464

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

As_errorsmsmdsrv_rll_sql_32_1033

11.0.6020.0

953,024

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

As_msadomdx_rll_32_1033

11.0.6020.0

30,912

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

As_msolui110_rll_32_1033

11.0.6020.0

22,208

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

As_ms_analysisservices_project_rll_sql_32_1033

2011.110.6020.0

40,640

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

As_ms_sql_dw_vsintegration_rll_sql_32_1033

2011.110.6020.0

202,944

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_autoadmin_rll_32_1033

2011.110.6020.0

24,768

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_dtaengine_rll_32_1033

2011.110.6020.0

393,920

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Kfsqltoolsloc_dll_32_1033

2011.110.6020.0

24,256

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_axscphst_rll_32_1033

2011.110.6020.0

21,184

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_profiler_rll_32_1033

2011.110.6020.0

972,992

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_sqlsvc_rllt_32_1033

2011.110.6020.0

18,624

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dteparse_rll_32_1033

2011.110.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtepkg_rll_32_1033

2011.110.6020.0

33,472

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtexec_rll_32_1033

2011.110.6020.0

19,136

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtsconn_rll_32_1033

2011.110.6020.0

40,640

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtshost_rll_32_1033

2011.110.6020.0

19,136

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtslog_rll_32_1033

2011.110.6020.0

26,816

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtsmsg_rll_32_1033

2011.110.6020.0

522,944

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtspipeline_rll_32_1033

2011.110.6020.0

116,416

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dts_rll_32_1033

2011.110.6020.0

358,080

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtuparse_rll_32_1033

2011.110.6020.0

45,248

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtutil_rll_32_1033

2011.110.6020.0

26,816

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_foreachfileenumerator_rll_32_1033

2011.110.6020.0

23,232

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_plcomps_dtspipeline_rll_32_1033

2011.110.6020.0

116,416

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_sqltaskconnections_rll_32_1033

2011.110.6020.0

35,520

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqlsupport.msi

Không áp dụng

2,732,032

12-Oct-2016

03:03

Không áp dụng

Không áp dụng

5qo-h17n.dll

2011.110.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:40

x86

Không áp dụng

Dbghelp.dll

6.12.2.633

1,213,200

20-May-2015

13:28

x86

Không áp dụng

Sqlsval.dll

2011.110.2100.60

43,096

11-Feb-2012

18:00

x86

Không áp dụng

Xmlrw.dll

2011.110.6020.0

203,456

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

8kvdjs7l.con

Không áp dụng

329

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.exe

2011.110.6567.0

205,504

11-Oct-2016

18:40

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144,416

20-May-2015

13:28

x86

Không áp dụng

3bhhfum3.rtf

Không áp dụng

259,153

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Ao1toqcp.rtf

Không áp dụng

121,973

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Eaf2xdyj.rtf

Không áp dụng

174,456

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Eokqvtgq.rtf

Không áp dụng

323,992

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

53,532

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Fv40ysea.rtf

Không áp dụng

184,474

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Hecpq01h.rtf

Không áp dụng

283,954

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

K3goxv51.rtf

Không áp dụng

282,535

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

N36a8e_k.rtf

Không áp dụng

348,858

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Nkouodyq.rtf

Không áp dụng

268,207

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Seags2nn.rtf

Không áp dụng

266,646

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Vggi0lbv.rtf

Không áp dụng

231,663

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Wf4zzvmi.rtf

Không áp dụng

335,294

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Yxk_yyym.rtf

Không áp dụng

46,364

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Z3e3trbr.rtf

Không áp dụng

119,520

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

_7mk6ots.chm

Không áp dụng

279,650

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Clpiotej.rtf

Không áp dụng

259,178

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Dld6g5-w.rtf

Không áp dụng

340,706

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ebn5vy8h.rtf

Không áp dụng

461,396

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ec1otldn.rtf

Không áp dụng

374,253

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

63,629

29-May-2015

17:15

Không áp dụng

Không áp dụng

Ifmgvgwy.rtf

Không áp dụng

385,325

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Jm-8lamz.rtf

Không áp dụng

192,218

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Lfjsscpl.rtf

Không áp dụng

383,419

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

N6vtuds5.rtf

Không áp dụng

394,070

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

P2yeezb7.rtf

Không áp dụng

188,388

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Rw7fpdtx.rtf

Không áp dụng

376,533

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Xektv1yf.rtf

Không áp dụng

694,263

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Xm39uszb.rtf

Không áp dụng

357,396

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Ywhty1h-.rtf

Không áp dụng

446,512

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Zk6qwv4w.rtf

Không áp dụng

381,931

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

3r-cb_t1.chm

Không áp dụng

276,789

11-Feb-2012

00:27

Không áp dụng

Không áp dụng

0otmu76l.rtf

Không áp dụng

249,024

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

1apqmad_.rtf

Không áp dụng

42,961

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

2_f-c7op.rtf

Không áp dụng

283,657

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

6q3pco87.rtf

Không áp dụng

192,618

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ay5agmzj.rtf

Không áp dụng

351,656

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Diyxshfa.rtf

Không áp dụng

236,355

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

54,924

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Hkimmome.rtf

Không áp dụng

334,433

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Iegnlkad.rtf

Không áp dụng

275,588

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Lbfk1_xh.rtf

Không áp dụng

228,608

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Lbhs-nzy.rtf

Không áp dụng

120,393

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Movdaowl.rtf

Không áp dụng

127,829

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Pzhc4baf.rtf

Không áp dụng

40,239

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

T0jmzx0l.rtf

Không áp dụng

287,143

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ue2nkxpg.rtf

Không áp dụng

283,910

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

N-thib51.chm

Không áp dụng

273,891

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

3mdrfgho.rtf

Không áp dụng

366,832

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

49q_4qe-.rtf

Không áp dụng

65,207

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

8nd0ntzl.rtf

Không áp dụng

213,234

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Eudp279p.rtf

Không áp dụng

381,395

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

80,363

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

G2oavgsa.rtf

Không áp dụng

538,450

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Giaxfpoj.rtf

Không áp dụng

69,540

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Hxtzkwsk.rtf

Không áp dụng

370,074

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Iwpdgmjz.rtf

Không áp dụng

297,085

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Mx5oxzmu.rtf

Không áp dụng

614,906

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Pvqdwlwd.rtf

Không áp dụng

434,049

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Qdolkx7b.rtf

Không áp dụng

449,489

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Tbjluqmf.rtf

Không áp dụng

454,808

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Tcpxepa-.rtf

Không áp dụng

192,395

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Ucj2lrdy.rtf

Không áp dụng

347,736

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

O4giz1kf.chm

Không áp dụng

273,203

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Bmltnhms.rtf

Không áp dụng

40,373

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Ck1k6vfq.rtf

Không áp dụng

285,964

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Efhvyrw0.rtf

Không áp dụng

376,757

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Fh35cf_a.rtf

Không áp dụng

251,469

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

54,902

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

H2yy-g57.rtf

Không áp dụng

268,444

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Klywzacd.rtf

Không áp dụng

345,152

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Lmtz5sbu.rtf

Không áp dụng

300,047

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Naik3mzn.rtf

Không áp dụng

280,876

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Qzuoakhn.rtf

Không áp dụng

358,387

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Rdvjrtvy.rtf

Không áp dụng

145,398

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Rs6ve0_t.rtf

Không áp dụng

42,429

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Ujtlivuh.rtf

Không áp dụng

237,742

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Wsyyjyqj.rtf

Không áp dụng

137,925

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Zahewscx.rtf

Không áp dụng

317,106

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

M2izl-hn.chm

Không áp dụng

280,004

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

04nq4c7a.rtf

Không áp dụng

1,746,516

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Aj1qu2og.rtf

Không áp dụng

2,471,727

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

E2km9epy.rtf

Không áp dụng

529,276

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

F54kk5g9.rtf

Không áp dụng

1,846,694

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

100,707

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Fpzgefyy.rtf

Không áp dụng

2,089,742

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Iydjskhc.rtf

Không áp dụng

933,591

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

N5xkubpx.rtf

Không áp dụng

153,412

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

N8zol3w3.rtf

Không áp dụng

1,821,324

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Phy9shcp.rtf

Không áp dụng

1,629,788

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Pptg8tuk.rtf

Không áp dụng

479,265

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Qwpsqnmk.rtf

Không áp dụng

1,377,287

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Rvfhn0iu.rtf

Không áp dụng

1,393,381

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Ugtzuuis.rtf

Không áp dụng

1,835,222

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Xwqmpx1s.rtf

Không áp dụng

144,123

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Fi2wnew4.chm

Không áp dụng

278,350

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

1x9mm3ww.rtf

Không áp dụng

196,334

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

4nd4nuht.rtf

Không áp dụng

493,319

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

881uklc3.rtf

Không áp dụng

313,914

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

9dse5qhy.rtf

Không áp dụng

441,539

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Efgbmdqz.rtf

Không áp dụng

490,400

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

73,056

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Fzjon8qb.rtf

Không áp dụng

485,573

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Hqgp52kg.rtf

Không áp dụng

111,955

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

I6d9d7ar.rtf

Không áp dụng

613,662

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Iqnby3oh.rtf

Không áp dụng

594,316

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Mmzucmcb.rtf

Không áp dụng

507,844

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Nqajjmzr.rtf

Không áp dụng

1,086,777

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

N_gvcmnx.rtf

Không áp dụng

181,461

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Snz7rki_.rtf

Không áp dụng

483,006

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Tlnrax4d.rtf

Không áp dụng

118,955

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

_-opn6sl.chm

Không áp dụng

305,910

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

3rdbh-p4.rtf

Không áp dụng

150,790

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

4kdhuz4s.rtf

Không áp dụng

150,968

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

7krl9xz2.rtf

Không áp dụng

234,399

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

7qpnmu9k.rtf

Không áp dụng

214,932

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

8mjorsnz.rtf

Không áp dụng

236,361

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Aztcqpaz.rtf

Không áp dụng

256,557

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

47.047 người

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Fmxfwu7c.rtf

Không áp dụng

191,595

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Lg2_9mqy.rtf

Không áp dụng

242,560

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ppyxt17x.rtf

Không áp dụng

232,315

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Udvcp-i2.rtf

Không áp dụng

223,564

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Wjq7yptl.rtf

Không áp dụng

223,609

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

X6smcpn1.rtf

Không áp dụng

232,870

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ymreffjj.rtf

Không áp dụng

235,658

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Zt_h_mny.rtf

Không áp dụng

266,728

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Rqs-w6hm.chm

Không áp dụng

223,075

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

22,208

11-Oct-2016

18:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

26,304

11-Oct-2016

18:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

26,816

11-Oct-2016

18:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

26,304

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

25,792

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

26,304

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

22,208

11-Oct-2016

18:42

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

26,304

11-Oct-2016

18:42

Không áp dụng

Không áp dụng

1hz34s5d.rtf

Không áp dụng

120,030

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

3cszxwba.rtf

Không áp dụng

40,534

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

D8t_iinc.rtf

Không áp dụng

248,549

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Epttkcwp.rtf

Không áp dụng

43,193

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

54,815

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Hwbdvsai.rtf

Không áp dụng

303,214

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

J1xwwzts.rtf

Không áp dụng

295,380

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Mmr7yfsz.rtf

Không áp dụng

357,223

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Nwjklnxh.rtf

Không áp dụng

271,959

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

P-f_59cr.rtf

Không áp dụng

334,943

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Upcnzeec.rtf

Không áp dụng

370,897

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

X-jdwjsy.rtf

Không áp dụng

295,003

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Zxtbtlqu.rtf

Không áp dụng

290,495

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

_2upwghb.rtf

Không áp dụng

125,567

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

_ukjedcu.rtf

Không áp dụng

190,478

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Bfskvzvo.chm

Không áp dụng

276,941

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

-fb6pr51.exe

11.0.6567.0

77,504

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

-fqp6rvm.dll

11.0.6567.0

409,280

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

-ho1ccps.dll

11.0.6567.0

138,944

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

-lt9lv73.dll

11.0.6020.0

921,280

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

-zpe-ykw.dll

11.0.6020.0

167,616

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

0ias8ujb.con

Không áp dụng

329

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

0lq_b1ha.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

1s-w4pfl.xml

Không áp dụng

10,271

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

2lxnim4v.dll

11.0.6567.0

405,184

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

3q6fd4k7.dll

11.0.6020.0

31,424

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

3z9ljlfx.dll

11.0.6020.0

138,944

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

3zfhxzsf.xml

Không áp dụng

4,542

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

6beqatjb.dll

11.0.6567.0

249.536

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

7dzucd9a.dll

2009.100.2500.0

14.176

11-Feb-2012

00:33

x86

Không áp dụng

7tdxxib2.dll

11.0.6567.0

106,176

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

7tiduluh.dll

11.0.6567.0

81,600

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

7tyxmwks.dll

11.0.6567.0

347,840

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

8oehlkg_.xml

Không áp dụng

9,778

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

8p_ps0qg.dll

11.0.6567.0

69,312

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

91fha9xu.dll

11.0.6567.0

93,888

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Addnode.xml

Không áp dụng

7.703

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Aebnpb-i.dll

11.0.6020.0

1,523,392

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Avbsvosc.dll

11.0.6020.0

241,344

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

B0k-cfdu.exe

11.0.6020.0

57,024

21-Oct-2015

05:34

x64

Không áp dụng

Bli18wvi.dll

2011.110.2100.60

80,984

11-Feb-2012

18:06

x86

Không áp dụng

Bxrskaas.dll

11.0.6567.0

233,152

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Bzndmdcv.dll

11.0.6567.0

720,568

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

C4z53hep.xml

Không áp dụng

4.339

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

D1i971ne.dll

11.0.6567.0

159,424

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Elmnluyi.dll

11.0.6567.0

1,203,904

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Epdjesuo.dll

11.0.6020.0

81,600

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Erphhb-h.man

Không áp dụng

528

20-May-2015

13:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Euqmwqfl.dll

11.0.6020.0

130,752

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Evr2pguf.dll

11.0.6020.0

130,752

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Ezv4cflk.uic

Không áp dụng

6,927

20-May-2015

13:30

Không áp dụng

Không áp dụng

F6dfay5d.dll

11.0.6020.0

57,024

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Fb1fw3j6.xml

Không áp dụng

16,543

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Fo-qtedg.dll

11.0.6020.0

126,656

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

G214lwwk.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Hdfymixc.dll

11.0.0.0

65,216

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Hfbeghvo.dll

11.0.6567.0

89,792

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Hgxedhyl.dll

11.0.6567.0

93,888

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Ila-bkxp.dll

11.0.6567.0

122,560

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Is4o13on.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

It1kwfcb.dll

11.0.6020.0

171,712

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Ja8kibar.dll

11.0.6020.0

44,736

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Jt74qclw.dll

11.0.6020.0

89,792

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Jtistxc3.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

18:06

x86

Không áp dụng

Jumtdbh7.dll

11.0.6020.0

364,224

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Jynbrlza.dll

11.0.6020.0

315,072

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Kdridfel.dll

11.0.6020.0

81,600

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Kdyz34jp.con

Không áp dụng

329

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Kswr3ruk.con

Không áp dụng

329

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

L0406_gr.dll

11.0.6020.0

483,008

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

L6lxah5i.dll

11.0.6020.0

261,824

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Lhqtlt2q.dll

11.0.6567.0

220,864

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Lqmdyboh.xml

Không áp dụng

11,788

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Luszud0l.dll

11.0.6020.0

77,504

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Lxpnt_ri.xml

Không áp dụng

21,500

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Mceokqck.dll

11.0.6020.0

31,424

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Mg2yenry.dll

1.0.0.0

142,424

11-Feb-2012

16:44

x86

Không áp dụng

Mj1gy_do.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Mlt_rtkq.dll

11.0.6020.0

97,984

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Mokqpptt.xml

Không áp dụng

12.490 người

20-May-2015

13:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

494,680

11-Feb-2012

18:03

x86

Không áp dụng

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

11-Feb-2012

02:33

x86

Không áp dụng

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

11-Feb-2012

02:33

x86

Không áp dụng

Nisz2yym.dll

11.0.6567.0

143,040

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Nrtiu-iu.dll

11.0.6567.0

114,368

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

O-jjt4y3.dll

11.0.6020.0

380,608

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

O-y8c8az.xml

Không áp dụng

16,574

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

O6ohrmq_.dll

11.0.6567.0

1,617,600

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Oax0i8iu.exe

11.0.6020.0

61,120

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Oqdtlxqg.dll

11.0.6020.0

85,696

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

P1ijxm5n.dll

11.0.6020.0

1,334,976

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Package.xsd

Không áp dụng

16,350

20-May-2015

13:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Pidgenx.dll

14.0.466.400

1,248,016

11-Feb-2012

00:33

x86

Không áp dụng

Prodkey.dll

14.0.466.400

43,280

11-Feb-2012

00:33

x86

Không áp dụng

Pt7h40cj.xml

Không áp dụng

5.286 người

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Pwicmre8.dll

11.0.6567.0

2,051,776

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

P_djlcki.dll

11.0.2100.60

44,120

11-Feb-2012

18:05

x86

Không áp dụng

Q5jfhwep.dll

11.0.2100.60

339,032

11-Feb-2012

18:05

x86

Không áp dụng

Q6mpzafg.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Qphmbavs.exe

11.0.6567.0

458,432

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Qrbnefen.xml

Không áp dụng

7,480

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

R68vl2rn.dll

11.0.6020.0

134,848

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Rh_qeat4.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

S2fsqbue.dll

11.0.6567.0

110,272

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

S3i6zi0x.dll

11.0.6020.0

69,312

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Setuparp.exe

11.0.6020.0

89,792

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Sqlboot.dll

2011.110.6020.0

161,984

21-Oct-2015

05:30

x86

Không áp dụng

Sqlcab.dll

2011.110.2100.60

90,712

11-Feb-2012

18:02

x86

Không áp dụng

Sqlconf.dll

2011.110.2100.60

46,680

11-Feb-2012

18:03

x86

Không áp dụng

Sqlmu.dll

2011.110.6020.0

54,976

21-Oct-2015

05:30

x86

Không áp dụng

Sqlsccn.dll

2011.110.2100.60

51,800

11-Feb-2012

18:00

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144,416

20-May-2015

13:28

x86

Không áp dụng

Taefhn4d.dll

11.0.6567.0

421,568

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Tfmsmdtq.dll

11.0.6020.0

57,024

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Tnpihmfu.dll

2011.110.2100.60

294,488

11-Feb-2012

18:05

x86

Không áp dụng

Tsufy_9v.dll

11.0.6020.0

69,312

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Ukkoo72p.dll

11.0.6020.0

81,600

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Ur-izon1.dll

11.0.6020.0

57,024

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Uzfs38aj.dll

11.0.6020.0

302,784

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

V2lm9vez.xml

Không áp dụng

4.343 người

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Vca8bkjk.dll

11.0.6020.0

507,584

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Vjix3jf4.dll

11.0.6567.0

724,672

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

W2qyfd7q.con

Không áp dụng

329

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

W2_gw0px.dll

11.0.6020.0

32,448

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Wm5qlash.dll

2011.110.6567.0

700,608

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

X4uimlz1.dll

11.0.6567.0

376,512

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Xzy4sm5g.dll

11.0.6567.0

298,688

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Y1lnbqsu.dll

11.0.6020.0

3,636,928

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Z4pjdq-n.dll

11.0.6567.0

65,216

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Zhcnc21l.xml

Không áp dụng

3.530 người

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Zni84waz.dll

11.0.6020.0

171,712

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Zqf-b2gx.con

Không áp dụng

709

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Ztjjhmsg.xml

Không áp dụng

1.267 người

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Zy1arao3.dll

11.0.6020.0

110,272

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

_83y8_vp.dll

11.0.6020.0

216,768

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

_hvk7oqf.dll

11.0.6020.0

356,032

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

_rs75kt5.dll

11.0.2100.60

34,904

11-Feb-2012

04:12

x86

Không áp dụng

_x_ihqoe.dll

11.0.0.0

101,464

11-Feb-2012

16:48

x86

Không áp dụng

-i5pcwxz.dll

11.0.6567.0

151,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

287r3e7d.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

5r5n4igi.dll

11.0.6567.0

995,008

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

6fwrm5_z.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

6nhjnvzm.dll

11.0.6020.0

200,384

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Br3qigfm.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Cjbr9qg3.dll

11.0.6567.0

27,840

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Djpsuwtf.dll

11.0.6567.0

974,528

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Etawh1ie.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Gblxlvsc.dll

11.0.6567.0

192,192

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Giymeqt-.dll

11.0.6020.0

814,784

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Ivud-mxr.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Jf7wbbdq.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Jmlnleu4.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Jpo8r6rj.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Jst9gbjo.dll

11.0.6567.0

278,208

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Jwr4f-qa.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Kmmm39wl.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Lhmtficd.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Mqnubyms.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Msfbkzon.dll

11.0.6567.0

85,696

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Ochlde1y.dll

11.0.6567.0

26,816

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Ormtep5s.dll

11.0.6020.0

22,208

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Pb5tcfo_.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Peug4bxy.dll

2011.110.6567.0

159,424

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Pmvvpxfi.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Q-t6cuwf.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Q1wqtzyr.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:07

x86

Không áp dụng

Qei6qra0.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Qhgce7bm.dll

2011.110.2100.60

35,928

11-Feb-2012

17:09

x86

Không áp dụng

Qlpixlty.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Qmgdjg8l.dll

11.0.6020.0

21,184

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Qos8uzde.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Ryggqcaa.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Sjswpqrd.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Tuow4g46.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Uauyliqo.dll

11.0.6020.0

769,728

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Uiyb_mdt.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Ut-vtyz6.dll

11.0.6567.0

380,608

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Wx6kpb6m.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

X2_o5ptd.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Yk_8kvah.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Yry9lmft.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Yy_x6h45.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Yzydhvq-.dll

11.0.6567.0

36,032

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Z4cvxorp.dll

11.0.6020.0

26,304

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

-ueayipt.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

0rkk6t1o.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

0wzzze4r.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

3pqgznmv.dll

11.0.6567.0

85,696

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

5-dxq4zo.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

6u-xvp_j.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

A-gbcfti.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Abw41mwh.dll

11.0.6567.0

380,608

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Axz8uudu.dll

11.0.6020.0

48,832

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Ay9obw_t.dll

11.0.6020.0

69,312

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

A_udnt8w.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Cwrcuk9m.dll

11.0.6567.0

978,624

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Eah4acvl.dll

11.0.6020.0

814,784

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Gxbo-eaf.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

H_ehtshl.dll

2011.110.6567.0

163,520

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

I1asfwmf.dll

11.0.6020.0

773,824

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

I3brf1mf.dll

11.0.6567.0

151,232

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Irgrwtqm.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Jhdgvarj.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Jzzbkopl.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Kgd_ilqt.dll

11.0.6567.0

974,528

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Lexsnkk3.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Lwdbbwk2.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Meg-6ea3.dll

11.0.6567.0

26,816

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Mnfyt9rr.dll

11.0.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Mq5tielw.dll

11.0.6567.0

77,504

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Nnqvefno.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Ohkzaofw.dll

11.0.6020.0

200,384

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Prnbttuw.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Qm1imjni.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Qxe39yw7.dll

11.0.6567.0

278,208

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

R8s8t3oz.dll

11.0.6567.0

36,032

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Rci_hx-i.dll

11.0.6020.0

25,792

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

T8rdtibb.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

T_3lxumf.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Uiqnjdrz.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:13

x86

Không áp dụng

Urf1hmd9.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

V9hilb2f.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Xzkwwn7w.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Yfadz25i.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Yybwbdul.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Z7uwdl5f.dll

11.0.6567.0

192,192

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Zi1lto6o.dll

2011.110.2100.60

35,928

11-Feb-2012

17:13

x86

Không áp dụng

Zu2zwywc.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

_nsvksfj.dll

11.0.6020.0

21,184

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

_xx74mxb.dll

11.0.6020.0

22,208

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

-zkr7h7d.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

2bcaf0tt.dll

11.0.6567.0

904,896

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

4h-npaup.dll

2011.110.6567.0

163,520

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

5lc8a5hc.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

6ew2zpbq.dll

11.0.6567.0

974,528

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

6kwhnn1s.dll

11.0.6567.0

384,704

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Aw24hf9d.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

B1aodvlw.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Bqjd1iw9.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Bqr7cjhy.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Ckvlr43j.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:18

x86

Không áp dụng

Cnmmuayr.dll

11.0.6020.0

73,416

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Cszfdq4p.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Dcjuzbin.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Dnqz5nkl.dll

11.0.6020.0

26,304

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

E7o2nxrk.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

En7whqf9.dll

11.0.6020.0

204,480

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Fwafrokd.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Gtqkdn-n.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

H4zu_ucx.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

H9asvtni.dll

11.0.6567.0

196,288

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Hklcmlga.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Jompyedv.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Jvydxmca.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Kxashyzv.dll

11.0.6020.0

52,936

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Kxywft2f.dll

11.0.6567.0

26,816

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Nljk7dzv.dll

11.0.6567.0

102,080

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Osfe7not.dll

2011.110.2100.60

35,928

11-Feb-2012

17:20

x86

Không áp dụng

Pdwpjdil.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Pgnqa3tw.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Picmni81.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Rlliymwi.dll

11.0.6567.0

77,504

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Sogcjgke.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Tk9baddf.dll

11.0.6567.0

151,232

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

T_n9l5kp.dll

11.0.6567.0

85,696

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Uc5ef3wn.dll

11.0.6020.0

777,920

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Umkgpxjj.dll

11.0.6020.0

21,184

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Usjbqa4u.dll

11.0.6020.0

22,216

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Vavf99oq.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Vihgv6e_.dll

11.0.6020.0

814,784

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Vqox2mor.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Vyqc2pnu.dll

11.0.6567.0

278,208

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Wpp_e7aa.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Ydd79yeq.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Yxpul6jo.dll

11.0.6567.0

36,032

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Zaefkd9v.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

-xfen0ja.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

-zs_hjn0.dll

11.0.6020.0

745,152

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

1cmpfqj6.dll

11.0.6567.0

36,032

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

2ynhqedk.dll

11.0.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

3zaowtxx.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

5yzq4y3x.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

8kfp9fla.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

8kyfxyeo.dll

11.0.6567.0

151,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Bn12_m7n.dll

11.0.6567.0

188,096

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Bp_slwds.dll

11.0.6567.0

35,520

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

D0cesmws.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Ezzc_y7b.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Ft0vx6_f.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Gaygrncu.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Gjx36b1v.dll

11.0.6020.0

69,312

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Gmkvotx1.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Hgndybkw.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Iqqhknah.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Miy-ypxa.dll

11.0.6567.0

970,432

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Mliumvm6.dll

11.0.6567.0

85,696

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Mtrg7cp4.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Oajxej1z.dll

11.0.6567.0

986,816

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Oqhmyxjf.dll

11.0.6567.0

26,816

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Pfnt_jx9.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

P_iknpvz.dll

11.0.6020.0

21,184

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Qep8ikgf.dll

11.0.6020.0

48,832

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Qn73arwo.dll

2011.110.2100.60

35,928

11-Feb-2012

17:25

x86

Không áp dụng

Qnnicbxw.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Rjrvlecj.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

S2rhik5r.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Sawihwjz.dll

11.0.6020.0

25,792

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Sfxhewlf.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Tbgtr6v9.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Tpdf1dv4.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:25

x86

Không áp dụng

Ufhfuvem.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Ujg6mup-.dll

11.0.6020.0

22,208

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Uxflsf8a.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

V1ptkmsb.dll

11.0.6567.0

278,208

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Vtbo33-e.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Wquz_nef.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

X3eelwln.dll

11.0.6567.0

376,512

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Xco628lu.dll

11.0.6020.0

814,784

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Yfirixtm.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Yvvbxur5.dll

2011.110.6567.0

159,424

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Zg9u-ryo.dll

11.0.6020.0

200,384

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

_bdbok0o.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

0daznere.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

0f8c9eip.dll

11.0.6567.0

89,792

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

0xs3cs-j.dll

11.0.6567.0

25,280

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

1dbsk0o7.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

1nptrllc.dll

11.0.6567.0

278,208

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

2dtzye2u.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

2iysmqtb.dll

11.0.6567.0

151,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

2orshdxf.dll

11.0.6567.0

65,216

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

5sd1ije1.dll

11.0.6567.0

982,720

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

7-z_tz38.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

8gtyb63n.dll

11.0.6020.0

814,784

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

9spm7jh6.dll

11.0.6020.0

22,720

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Bgk-agth.dll

11.0.6567.0

102,080

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Bhuzjwbo.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Bvrvnb4m.dll

11.0.6567.0

954,048

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

D6fby0fl.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Ebfkg2vu.dll

11.0.6567.0

36,032

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Egha2c0a.dll

11.0.6567.0

27,840

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Fajcmzqc.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Fsgnilof.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

F_w-62me.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Giexob7n.dll

11.0.6020.0

806,592

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Ieymyvvg.dll

11.0.6567.0

27,840

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Josx4g2p.dll

2011.110.6567.0

167,616

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Kf74j3rr.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Kjihnjdq.dll

11.0.6020.0

216,768

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Lx3ej9do.dll

11.0.6567.0

401,088

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Mknk8imx.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Mqmxvgix.dll

11.0.6567.0

26,816

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Mvrp74i1.dll

11.0.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Nangxwtp.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:27

x86

Không áp dụng

Nj6g-ore.dll

11.0.6567.0

81,600

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

O_hzetzu.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

P9syteqp.dll

11.0.6020.0

163,520

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Qq-jr87n.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Qtslnvrq.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

U5fnlfwe.dll

2011.110.2100.60

27,224

11-Feb-2012

17:29

x86

Không áp dụng

Uggfniec.dll

11.0.6020.0

21,176

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Uxmfbbuw.dll

11.0.6567.0

208,576

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Vy02vgcn.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Wr56jvno.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Xmnxgwet.dll

11.0.6020.0

36,544

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Y99xcezh.dll

11.0.6020.0

57,024

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Yk1pziha.dll

11.0.6567.0

35,520

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Yxgjgj97.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Ze_pof03.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

-o4owl55.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

-ontfqse.dll

11.0.6567.0

278,208

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

-ybgyxuh.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

1jqpdwgf.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

1x0ue7sw.dll

11.0.6567.0

974,528

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

2qkkawai.dll

11.0.6567.0

85,696

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

4m2qh0ww.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

6fcmqxlb.dll

11.0.6567.0

196,288

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

6srbrkyi.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

88bkepl4.dll

2011.110.6567.0

163,520

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

9_bn1rjz.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

A2hpibfq.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Ad0nzsid.dll

11.0.6567.0

26,816

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Akwxcybr.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Cy4jjq6f.dll

11.0.6567.0

77,504

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Dvwfzw_y.dll

11.0.6567.0

376,512

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Dziyzhbc.dll

11.0.6567.0

36,032

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Ezddxmjv.dll

11.0.6020.0

814,784

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Gjyxnvtz.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Go709sde.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Hcpe-opp.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Hxoaz2ul.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Icpzcmtf.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Jlwvyxu-.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Jmapc_bw.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:31

x86

Không áp dụng

Jsotpm-p.dll

11.0.6567.0

151,232

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

L0mc-lzd.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Le1drbb2.dll

2011.110.2100.60

26,712

11-Feb-2012

17:34

x86

Không áp dụng

Lhpahuqt.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Li5uniw_.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Ltkw9rlv.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

M72lwxqp.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Mesgsr79.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Mfuuajs6.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:40

x86

Không áp dụng

Nlrh43vn.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Ntwmzutw.dll

11.0.6020.0

21,184

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Omiw6rxb.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

P4xmczln.dll

11.0.6020.0

22,208

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Rh7xkkn4.dll

11.0.6567.0

859,840

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Uqm6ytgj.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Vfntljjh.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Waet38z2.dll

11.0.6020.0

200,384

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Yrmj3qht.dll

11.0.6020.0

769,728

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Zch7kmyr.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Zwpsbumt.dll

11.0.6020.0

26,304

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

_m9aqcag.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:41

x86

Không áp dụng

Phụ

Không áp dụng

6

01-Jul-2010

20:56

Không áp dụng

Không áp dụng

0od6atoe.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

11k9f1dx.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

2imc-nt8.dll

11.0.6567.0

26,816

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

3kg9qwpe.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

3vcarnf3.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

4gju1qwq.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

4mvb-hgf.dll

11.0.6567.0

85,696

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

51yxlhoj.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

7nxzv_sg.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

7pbagqn7.dll

11.0.6567.0

35,520

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

7vktnim5.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

C07e7dzv.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:41

x86

Không áp dụng

Dbzp7ltv.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Dnwfkkwj.dll

11.0.6567.0

970,432

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

E7givpia.dll

11.0.6020.0

48,832

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Ejywoal-.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Fybpuczm.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Gruqchfk.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Gwno8cfa.dll

11.0.6567.0

188,096

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Ilae3keh.dll

2011.110.6567.0

159,424

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Imqdij2l.dll

11.0.6567.0

372,416

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

J3kkwu8z.dll

11.0.6020.0

69,312

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Jiewyct5.dll

11.0.6020.0

757,440

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Lg7mmlpn.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Lvljqxd8.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Mog7uhkl.dll

11.0.6567.0

278,208

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Mxg-lfz0.dll

11.0.6567.0

36,032

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

O-k23s95.dll

11.0.6020.0

814,784

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Oadjdn6p.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Okexdrbk.dll

11.0.6020.0

25,792

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Ov4sk6ia.dll

11.0.6020.0

21,184

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Pk1if_tw.dll

2011.110.2100.60

35,928

11-Feb-2012

17:41

x86

Không áp dụng

Qeq2btqg.dll

11.0.6020.0

22,208

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Qp0glw_x.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Qz2cw35e.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Scef7qut.dll

11.0.6020.0

196,288

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Soq9ndsd.dll

11.0.6567.0

925,376

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Tasjti6x.dll

11.0.6567.0

151,232

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Vewec3yb.dll

11.0.6020.0

69,312

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Vtzw_y7u.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

W8hpgoro.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Xfgd4hdc.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Xhtu1gsa.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Xw0nvvel.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

_g2xp973.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

_yvfxq04.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

0op_es7z.dll

11.0.6020.0

81,600

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

1vfu8uls.dll

11.0.6020.0

27,840

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

3jysb5ly.dll

11.0.6020.0

958,144

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

3xajrspu.dll

11.0.6567.0

25,792

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

5vjilhjc.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

6-4b0-vi.dll

11.0.6567.0

28,352

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

7shfm3sd.dll

11.0.6567.0

28,352

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

9ozftc8b.dll

11.0.6020.0

814,784

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Basciljd.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:46

x86

Không áp dụng

B_g5otww.dll

11.0.6567.0

26,304

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Cacgdcu_.dll

11.0.6020.0

163,520

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Cimxiitc.dll

11.0.6567.0

151,232

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Dbdrxpam.dll

11.0.6567.0

220,864

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Ed0uupn0.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Fvmyjxc2.dll

11.0.6567.0

85,696

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Fxsenthl.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Gbgoj9fm.dll

11.0.6020.0

57,024

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Hpgz5pwj.dll

11.0.6020.0

22,720

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Iizllpvb.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Jzphdkuq.dll

11.0.6020.0

61,120

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Ks9yiorl.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Ocp9ar9p.dll

11.0.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Ocqxrzxj.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Plmcfshp.dll

11.0.6567.0

93,888

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Pymgugvz.dll

11.0.6020.0

249.536

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Q9hgew_-.dll

11.0.6567.0

1,248,960

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Qlniljza.dll

11.0.6020.0

21,184

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Sipsdljm.dll

2011.110.2100.60

28,248

11-Feb-2012

17:46

x86

Không áp dụng

Swcqllfh.dll

11.0.6567.0

278,208

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

T2uxepyc.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

U4r8yinz.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Uehjybfw.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Vao-1wnd.dll

2011.110.6567.0

175,808

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Vbhkil4g.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Vifh-i8b.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Vvbyim79.dll

11.0.6567.0

102,080

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Wvjkkn8f.dll

11.0.6567.0

35,520

11-Oct-2016

20:23

x86

Không áp dụng

Xagdpcvt.dll

11.0.6020.0

77,504

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Xgmygtyd.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Ymhghkqu.dll

11.0.6567.0

36,032

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Ymm8eqkg.dll

11.0.6567.0

26,816

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Ynauee0l.dll

11.0.6567.0

433,856

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Yoojrv3i.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Z2ztvpxn.dll

11.0.6567.0

110,272

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Z7yo3kw0.dll

11.0.6567.0

1,003,200

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Ztqenbun.dll

11.0.6567.0

69,312

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

0jkct74z.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

1-dz0i5z.dll

11.0.6567.0

769,728

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

1ojp5glq.dll

11.0.6567.0

962,240

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

31_nzrsa.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:51

x86

Không áp dụng

3pym2ka7.dll

11.0.6020.0

24,768

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

5eubrxjz.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

6ocxqjaf.dll

2011.110.6567.0

155,328

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

8cjuoh0z.dll

11.0.6567.0

278,208

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

8qetcizz.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

8xuqfdlc.dll

11.0.6567.0

93,888

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Chl5vzcg.dll

11.0.6567.0

31,424

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Cxdstr_9.dll

11.0.6567.0

351,936

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Fm4ycppw.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Fneiyzek.dll

11.0.6020.0

22,208

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Fzscuwhq.dll

11.0.6567.0

93,888

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Gzfdsyuf.dll

11.0.6020.0

69,312

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Hoo7u7dz.dll

11.0.6020.0

48,832

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Hyfcmeu8.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Inms6czv.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

J4w8r6j8.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

K11mwcnv.dll

11.0.6567.0

179,904

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Kwvarpzy.dll

11.0.6020.0

810,688

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Kxnqcf7y.dll

2011.110.2100.60

25,688

11-Feb-2012

17:53

x86

Không áp dụng

Muci-h0a.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Muiwqytw.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Mw1ag2ds.dll

11.0.6020.0

61,120

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Nowfmw6c.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Opc-1zzr.dll

11.0.6020.0

48,832

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Oy0_w_lu.dll

11.0.6567.0

32,448

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Panncihx.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Pikb4rg-.dll

11.0.6567.0

69,312

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Qehsyprl.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Qytj9kg6.dll

11.0.6020.0

175,808

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

R_s8fhye.dll

11.0.6567.0

81,600

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Stlpshhb.dll

11.0.6020.0

675,520

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

U0g3argh.dll

11.0.6567.0

26,816

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Un-vvg0o.dll

11.0.6567.0

151,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

W72dns4o.dll

11.0.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Wcictdzy.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Xjuv8yiz.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Xmuk-klk.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Yt5gar2p.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Zafiisgt.dll

11.0.6567.0

36,032

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Znq2lbpp.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Zthwueet.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

_vzdi4kr.dll

11.0.6020.0

21,184

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

386umwpm.dll

11.0.6020.0

48,832

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

3dsyrsga.dll

11.0.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

3lqieynb.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

3p0fo3ej.dll

11.0.6020.0

61,120

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

4xkptbyy.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

5fpvi0qm.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

713kfbrg.dll

11.0.6567.0

26,816

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Arge9xuq.dll

11.0.6020.0

679,616

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Azfcdoub.dll

2011.110.2100.60

25,688

11-Feb-2012

17:57

x86

Không áp dụng

B5vwpuxr.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:55

x86

Không áp dụng

Bhqdacts.dll

11.0.6567.0

179,904

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Cwx2igqu.dll

11.0.6020.0

179,904

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Ehyhogjp.dll

11.0.6567.0

962,240

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

F5qs0hpv.dll

11.0.6567.0

31,936

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Fbzb7luv.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Fzlpqy5r.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Htyu3lre.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Jj4otbgc.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Jr691utf.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Juz7q16x.dll

11.0.6567.0

761,536

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

K1ha7cnr.dll

11.0.6020.0

22,208

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

K5t8hauz.dll

11.0.6567.0

93,888

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Lkhlhhjj.dll

11.0.6567.0

81,600

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Lzfap2nj.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

M-6uuuzs.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

M77o3ods.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

N8kypbz0.dll

11.0.6567.0

36,032

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Noglcwio.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Obshvhpg.dll

2011.110.6567.0

155,328

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Pg9r8qha.dll

11.0.6020.0

65,216

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Rncbbm-6.dll

11.0.6020.0

25,280

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Robm84gb.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Rttts0b0.dll

11.0.6567.0

151,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

U4uzvskw.dll

11.0.6567.0

69,312

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Ul3stgbe.dll

11.0.6020.0

21,184

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Vgzdoifl.dll

11.0.6020.0

810,688

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Wrlx1q95.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Xtcrcfua.dll

11.0.6020.0

48,832

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Yhaniujs.dll

11.0.6567.0

27,328

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Ypxzrlo0.dll

11.0.6567.0

356,032

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Ys0lxigv.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Yvuocw94.dll

11.0.6567.0

278,208

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Zmgyrce1.dll

11.0.6567.0

93,888

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Zrqhejrz.dll

11.0.6567.0

32,448

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

_q1yycrw.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

_xakr_dz.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

8tswcm5c.rtf

Không áp dụng

374,551

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

9jayojha.rtf

Không áp dụng

441,316

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

C3vxhakb.rtf

Không áp dụng

453,266

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Dd9qahge.rtf

Không áp dụng

174,358

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

E0-qdher.rtf

Không áp dụng

119,215

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

59,920

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Fpk1z7wp.rtf

Không áp dụng

280,695

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Jo0xdqwd.rtf

Không áp dụng

748,565

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Lyq6ffri.rtf

Không áp dụng

469,206

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

M_d22tmh.rtf

Không áp dụng

444,909

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Pwpalqqs.rtf

Không áp dụng

171,352

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Qnhl3us7.rtf

Không áp dụng

419,500

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Rmagfmpu.rtf

Không áp dụng

461,741

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Xrtdtfvp.rtf

Không áp dụng

533,276

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

_l-zrfyu.rtf

Không áp dụng

112,582

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Osp9rzgr.chm

Không áp dụng

284,659

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

05n70la9.rtf

Không áp dụng

401,867

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

48n0lsna.rtf

Không áp dụng

128,579

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

5dazltut.rtf

Không áp dụng

311,061

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Bjren1x6.rtf

Không áp dụng

42,404

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Ex1ltxna.rtf

Không áp dụng

338,610

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

53,099

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

H_7aitw3.rtf

Không áp dụng

135,182

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Jwrxykjs.rtf

Không áp dụng

314,505

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Kn3hqbm7.rtf

Không áp dụng

304,472

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Lxo3galj.rtf

Không áp dụng

343,787

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Q7e66qfp.rtf

Không áp dụng

218,385

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Rcxtgipn.rtf

Không áp dụng

292,722

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

U6aati8g.rtf

Không áp dụng

46,321

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Vhreqoa3.rtf

Không áp dụng

376,096

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

_xikfhdr.rtf

Không áp dụng

323,551

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Dgfiw3xj.chm

Không áp dụng

273,534

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Gtz3ibb7.dll

2011.110.6020.0

48,832

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Sqlboot.dll

2011.110.6020.0

161,984

21-Oct-2015

05:30

x86

Không áp dụng

0zhnbagv.dll

11.0.6020.0

40,640

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

9ynn2y4i.dll

11.0.6020.0

212,672

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Bnnnbwki.dll

11.0.2100.60

605,272

11-Feb-2012

18:03

x86

Không áp dụng

K_-qwg8j.dll

11.0.6020.0

57,024

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

_yafabdp.dll

11.0.6020.0

147,128

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

1h2xs24u.dll

11.0.2100.60

24,664

11-Feb-2012

17:09

x86

Không áp dụng

H9fq0xab.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:11

x86

Không áp dụng

Orypdujo.dll

11.0.2100.60

343,128

11-Feb-2012

17:07

x86

Không áp dụng

Sxfxe_9t.dll

11.0.2100.60

26,712

11-Feb-2012

17:09

x86

Không áp dụng

3jmtg1jb.dll

11.0.2100.60

35,928

11-Feb-2012

17:13

x86

Không áp dụng

Fc2tmdkh.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:15

x86

Không áp dụng

Lxri00wa.dll

11.0.2100.60

25,176

11-Feb-2012

17:13

x86

Không áp dụng

Rlhgmzpp.dll

11.0.2100.60

355,416

11-Feb-2012

17:13

x86

Không áp dụng

2kljcn1y.dll

11.0.2100.60

26,712

11-Feb-2012

17:18

x86

Không áp dụng

C54zrkkm.dll

11.0.2100.60

24,664

11-Feb-2012

17:20

x86

Không áp dụng

H5__dok9.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:21

x86

Không áp dụng

Oararlam.dll

11.0.2100.60

355,416

11-Feb-2012

17:17

x86

Không áp dụng

Ggcyiers.dll

11.0.2100.60

35,928

11-Feb-2012

17:25

x86

Không áp dụng

L4-se-qj.dll

11.0.2100.60

24,664

11-Feb-2012

17:25

x86

Không áp dụng

V7px0xx4.dll

11.0.2100.60

355,416

11-Feb-2012

17:24

x86

Không áp dụng

Zq70sstd.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:26

x86

Không áp dụng

8cckgntl.dll

11.0.2100.60

359,512

11-Feb-2012

17:27

x86

Không áp dụng

Fdvimnms.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:30

x86

Không áp dụng

Q9ue1qrt.dll

11.0.2100.60

24,664

11-Feb-2012

17:29

x86

Không áp dụng

Ywldngfe.dll

11.0.2100.60

27,224

11-Feb-2012

17:29

x86

Không áp dụng

6wc9i2-y.dll

11.0.2100.60

35,928

11-Feb-2012

17:32

x86

Không áp dụng

Nlepsyhu.dll

11.0.2100.60

355,416

11-Feb-2012

17:32

x86

Không áp dụng

Ommojh1u.dll

11.0.2100.60

24,664

11-Feb-2012

17:34

x86

Không áp dụng

U03mvdvd.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:34

x86

Không áp dụng

Krn32zop.dll

11.0.2100.60

25,176

11-Feb-2012

17:41

x86

Không áp dụng

Ogzjqs6k.dll

11.0.2100.60

35,928

11-Feb-2012

17:41

x86

Không áp dụng

Rbtfebis.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:42

x86

Không áp dụng

Xla8iph5.dll

11.0.2100.60

326,744

11-Feb-2012

17:40

x86

Không áp dụng

04utdmqq.dll

11.0.2100.60

359,512

11-Feb-2012

17:43

x86

Không áp dụng

8-tptbbw.dll

11.0.2100.60

24,664

11-Feb-2012

17:46

x86

Không áp dụng

Bvyj7-zq.dll

11.0.2100.60

28,248

11-Feb-2012

17:46

x86

Không áp dụng

Pdpqteux.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:48

x86

Không áp dụng

9znk2o6z.dll

11.0.2100.60

355,416

11-Feb-2012

17:52

x86

Không áp dụng

Irwnvu4n.dll

11.0.2100.60

25,176

11-Feb-2012

17:51

x86

Không áp dụng

Uxapwup8.dll

11.0.2100.60

24,664

11-Feb-2012

17:53

x86

Không áp dụng

Xr3g8tqx.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:53

x86

Không áp dụng

B3nacfhk.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:58

x86

Không áp dụng

Ss0nicam.dll

11.0.2100.60

355,416

11-Feb-2012

17:56

x86

Không áp dụng

Witdaol4.dll

11.0.2100.60

24,664

11-Feb-2012

17:57

x86

Không áp dụng

Xotti0va.dll

11.0.2100.60

25,688

11-Feb-2012

17:57

x86

Không áp dụng

37hpravq.lm8

8.0.50727.6229

626,688

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

47hpravq.lm8

8.0.50727.6229

548,864

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

57hpravq.lm8

8.0.50727.6229

479,232

16-Nov-2011

12:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Pql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

69,632

16-Nov-2011

12:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Qql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

1,093,632

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Rkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

40.960

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Rql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

1,105,920

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Rwfvlhtq.lm8

8.0.50727.6229

97,280

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Skn09qps.lm8

8.0.50727.6229

45,056

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Sql1q2cs.lm8

8.0.50727.6229

57,856

16-Nov-2011

12:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Tkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ukn09qps.lm8

8.0.50727.6229

57,344

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Vkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

65,536

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Wkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Xkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ykn09qps.lm8

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Zkn09qps.lm8

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Ansiatl.dll

8.0.50727.6229

114,688

16-Nov-2011

05:10

x86

Không áp dụng

D3t3z6j5.7ag

8.0.50727.6229

97,280

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Dz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

69,632

16-Nov-2011

12:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Ez1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,093,632

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Fz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,105,920

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Gz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

57,856

16-Nov-2011

12:30

Không áp dụng

Không áp dụng

B3t3z6j5.7ag

Không áp dụng

466

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

C3t3z6j5.7ag

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

E3t3z6j5.7ag

8.0.50727.6229

97,280

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Bz1v718o.6n8

Không áp dụng

2.372 người

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

Cz1v718o.6n8

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Hz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

69,632

16-Nov-2011

12:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Iz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,093,632

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Jz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

1,105,920

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Kz1v718o.6n8

8.0.50727.6229

57,856

16-Nov-2011

12:30

Không áp dụng

Không áp dụng

H2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

626,688

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

I2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

548,864

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

J2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

479,232

16-Nov-2011

12:32

Không áp dụng

Không áp dụng

F2rg91xw.1p4

Không áp dụng

1,870

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

G2rg91xw.1p4

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

K2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

626,688

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

L2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

548,864

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

M2rg91xw.1p4

8.0.50727.6229

479,232

16-Nov-2011

12:32

Không áp dụng

Không áp dụng

N4auwzcy.rsh

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

O4auwzcy.rsh

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

93t3z6j5.7ag

Không áp dụng

466

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

9z1v718o.6n8

Không áp dụng

2.372 người

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

A3t3z6j5.7ag

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Az1v718o.6n8

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

D2rg91xw.1p4

Không áp dụng

1,870

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

E2rg91xw.1p4

Không áp dụng

7,302

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Tefn04mk.ve6

Không áp dụng

1.240 người

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Uefn04mk.ve6

Không áp dụng

7,315

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

R3oqdoe3.l2

Không áp dụng

810

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

S3oqdoe3.l2

Không áp dụng

7,330

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

0ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

57,344

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

1ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

65,536

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

2ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

3ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

4ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

5ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Xefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

40.960

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Yefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

45,056

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Zefn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

L4auwzcy.rsh

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

05:11

Không áp dụng

Không áp dụng

M4auwzcy.rsh

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

P3oqdoe3.l2

Không áp dụng

810

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Q3oqdoe3.l2

Không áp dụng

7,330

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

X1sw1o0k.9hi

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Y1sw1o0k.9hi

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Xxgs54we.kj4

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Yxgs54we.kj4

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

6ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

40.960

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

7ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

45,056

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

8ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

9ffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

57,344

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Affn04mk.ve6

8.0.50727.6229

65,536

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Bffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Cffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

61,440

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Dffn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Effn04mk.ve6

8.0.50727.6229

49,152

16-Nov-2011

06:41

Không áp dụng

Không áp dụng

Vefn04mk.ve6

Không áp dụng

1.240 người

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Wefn04mk.ve6

Không áp dụng

7,315

16-Nov-2011

13:24

Không áp dụng

Không áp dụng

02sw1o0k.9hi

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Z1sw1o0k.9hi

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

07:01

Không áp dụng

Không áp dụng

0ygs54we.kj4

Không áp dụng

7,324

16-Nov-2011

13:25

Không áp dụng

Không áp dụng

Zxgs54we.kj4

Không áp dụng

804

16-Nov-2011

05:09

Không áp dụng

Không áp dụng

Kfsqlcommoncoreloc_dll_32_1033

2011.110.6020.0

24,256

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Slp_sqlmgmprovider_rll_32_1033

2011.110.6020.0

19,648

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlctr_ini_32_1033

Không áp dụng

187,846

20-Oct-2015

22:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1028

2011.110.6020.0

1,224,896

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1029

2011.110.6020.0

2,676,928

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1030

2011.110.6020.0

2,823,360

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1031

2011.110.6020.0

3,173,056

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1032

2011.110.6020.0

3,250,368

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1033

2011.110.6020.0

2,612,928

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1035

2011.110.6020.0

2,728,128

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1036

2011.110.6020.0

3,166,912

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1038

2011.110.6020.0

3,086,528

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1040

2011.110.6020.0

3,072,704

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1041

2011.110.6020.0

1,703,616

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1042

2011.110.6020.0

1,652,416

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1043

2011.110.6020.0

2,936,512

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1044

2011.110.6020.0

2,700,480

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1045

2011.110.6020.0

3,064,000

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1046

2011.110.6020.0

2,901,696

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1049

2011.110.6020.0

2,927,808

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1053

2011.110.6020.0

2,763,968

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_1055

2011.110.6020.0

2,656,448

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_2052

2011.110.6020.0

1,184,960

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_2070

2011.110.6020.0

2,981,056

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlevn70_rll_32_3082

2011.110.6020.0

3,054,272

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_sei_xedllres_32_1033

Không áp dụng

38,592

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Kfsqlenginecoreinstloc_dll_32_1033

2011.110.6020.0

24,256

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_sqlagentmail_rll_32_1033

2011.110.6020.0

19,136

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_sqlagent_rll_32_1033

2011.110.6020.0

66.752 người

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_sqlsvc_rll_32_1033

2011.110.6020.0

18,624

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_xpstar_rll_32_1033

2011.110.6020.0

163,008

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Xeclrhostpkg_loc_rll_32_1033

Không áp dụng

18,624

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Xepackage0_loc_rll_32_1033

Không áp dụng

38,592

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Xesospkg_loc_rll_32_1033

Không áp dụng

27,328

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Xesqlminpkg_loc_rll_32_1033

Không áp dụng

188,608

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Xesqlpkg_loc_rll_32_1033

Không áp dụng

139,456

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Xeucspkg_loc_rll_32_1033

Không áp dụng

20.672 người

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Kfsqlenginecoresharedloc_dll_32_1033

2011.110.6020.0

24,256

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_axscphst_rll_32_1033

2011.110.6020.0

21,184

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_sqlcmd_rll_32_1033

2011.110.6020.0

34,496

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_sqlsvc_rllt_32_1033

2011.110.6020.0

18,624

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_replres_rll_32_1033

2011.110.6020.0

293,568

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dteparse_rll_32_1033

2011.110.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtepkg_rll_32_1033

2011.110.6020.0

33,472

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtexec_rll_32_1033

2011.110.6020.0

19,136

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtsconn_rll_32_1033

2011.110.6020.0

40,640

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtshost_rll_32_1033

2011.110.6020.0

19,136

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtslog_rll_32_1033

2011.110.6020.0

26,816

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtsmsg_rll_32_1033

2011.110.6020.0

522,944

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtspipeline_rll_32_1033

2011.110.6020.0

116,416

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dts_rll_32_1033

2011.110.6020.0

358,080

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtuparse_rll_32_1033

2011.110.6020.0

45,248

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_dtutil_rll_32_1033

2011.110.6020.0

26,816

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_foreachfileenumerator_rll_32_1033

2011.110.6020.0

23,232

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_plcomps_dtspipeline_rll_32_1033

2011.110.6020.0

116,416

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_sqltaskconnections_rll_32_1033

2011.110.6020.0

35,520

21-Oct-2015

05:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqlncli.msi

Không áp dụng

5,083,136

12-Oct-2016

03:06

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_sei_com__sqlvdi_dll_32

2011.110.6567.0

140,992

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_sei_com__sqlvdi_dll_64

2011.110.6567.0

162,496

11-Oct-2016

18:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_sei_tools_sqlvdi_dll_32

2011.110.6567.0

140,992

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_sei_tools_sqlvdi_dll_64

2011.110.6567.0

162,496

11-Oct-2016

18:32

Không áp dụng

Không áp dụng

Kfsqlwriter_dll_64_1033

2011.110.6567.0

24,256

11-Oct-2016

20:07

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqldom.msi

Không áp dụng

2,334,720

21-Oct-2015

17:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqllocaldb.msi

Không áp dụng

31,129,600

12-Oct-2016

03:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqlls.msi

Không áp dụng

13,516,800

12-Oct-2016

03:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqlncli.msi

Không áp dụng

3,129,344

12-Oct-2016

03:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqlsysclrtypes.msi

Không áp dụng

2,203,648

21-Oct-2015

17:48

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_sei_com__sqlvdi_dll_32

2011.110.6567.0

140,992

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_sei_tools_sqlvdi_dll_32

2011.110.6567.0

140,992

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Kfsqlwriter_dll_32_1033

2011.110.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

54,902

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

126,541

11-Oct-2016

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

280,004

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

117,080

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

53,099

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

123,241

11-Oct-2016

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

273,534

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

115,156

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

73,056

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

132,204

11-Oct-2016

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

305,910

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

121,289

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

100,707

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

159,086

11-Oct-2016

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

278,350

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

115,240

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

54,924

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

124,266

11-Oct-2016

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

273,891

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

114,753

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

59,920

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

127,813

11-Oct-2016

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

284,659

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

117,821

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

80,363

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

130,944

11-Oct-2016

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

273,203

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

113,142

20-May-2015

13:27

Không áp dụng

Không áp dụng

Finish.rtf

Không áp dụng

54,815

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Update_license.rtf

Không áp dụng

123,990

11-Oct-2016

02:50

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

276,941

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

S11ch_update.chm

Không áp dụng

115,270

20-May-2015

13:08

Không áp dụng

Không áp dụng

Vc_red.msi

Không áp dụng

177,664

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_atl100_x64

10.0.40219.325

158,536

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100chs_x64

10.0.40219.325

36,176

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100cht_x64

10.0.40219.325

36,176

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100deu_x64

10.0.40219.325

64,336

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100enu_x64

10.0.40219.325

55,120

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100esn_x64

10.0.40219.325

63,824

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100fra_x64

10.0.40219.325

64,336

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100ita_x64

10.0.40219.325

62,288

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100jpn_x64

10.0.40219.325

43,856

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100kor_x64

10.0.40219.325

43,344

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100rus_x64

10.0.40219.325

60,752

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100u_x64

10.0.40219.325

5,601,616

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100_x64

10.0.40219.325

5,574,984

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfcm100u_x64

10.0.40219.325

93,008

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfcm100_x64

10.0.40219.325

93,008

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_msvcp100_x64

10.0.40219.325

608,080

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_msvcr100_x64

10.0.40219.325

829,264

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_vcomp100_x64

10.0.40219.325

57,168

11-Jun-2011

08:15

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

Fl_msdia71_dll_2_60035_amd64_ln.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8

10.0.40219.1

990,032

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_atl100_x64

10.0.40219.1

158,536

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100chs_x64

10.0.40219.1

36,176

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100cht_x64

10.0.40219.1

36,176

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100deu_x64

10.0.40219.1

64,336

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100enu_x64

10.0.40219.1

55,120

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100esn_x64

10.0.40219.1

63,824

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100fra_x64

10.0.40219.1

64,336

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100ita_x64

10.0.40219.1

62,288

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100jpn_x64

10.0.40219.1

43,856

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100kor_x64

10.0.40219.1

43,344

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100rus_x64

10.0.40219.1

60,752

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100u_x64

10.0.40219.1

5,601,616

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100_x64

10.0.40219.1

5,574,472

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfcm100u_x64

10.0.40219.1

93,008

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfcm100_x64

10.0.40219.1

93,008

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_msvcp100_x64

10.0.40219.1

608,080

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_msvcr100_x64

10.0.40219.1

829,264

19-Feb-2011

07:52

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_vcomp100_x64

10.0.40219.1

57,168

20-Feb-2011

05:51

Không áp dụng

Không áp dụng

Vc_red.msi

Không áp dụng

163,840

11-Feb-2012

00:33

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_atl100_x86

10.0.40219.325

138,056

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100chs_x86

10.0.40219.325

36,176

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100cht_x86

10.0.40219.325

36,176

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100deu_x86

10.0.40219.325

64,336

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100enu_x86

10.0.40219.325

55,120

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100esn_x86

10.0.40219.325

63,824

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100fra_x86

10.0.40219.325

64,336

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100ita_x86

10.0.40219.325

62,288

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100jpn_x86

10.0.40219.325

43,856

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100kor_x86

10.0.40219.325

43,344

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100rus_x86

10.0.40219.325

60,752

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100u_x86

10.0.40219.325

4,422,992

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfc100_x86

10.0.40219.325

4,397,384

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfcm100u_x86

10.0.40219.325

81,744

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_mfcm100_x86

10.0.40219.325

81,744

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_msvcp100_x86

10.0.40219.325

421,200

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_msvcr100_x86

10.0.40219.325

773,968

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

F_central_vcomp100_x86

10.0.40219.325

51.024 người

11-Jun-2011

08:58

Không áp dụng

QFE.CAB.CAB_CAB_FILES

Fl_msdia71_dll_2_60035_x86_ln.3643236f_fc70_11d3_a536_0090278a1bb8

10.0.40219.1

799,568

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_atl100_x86

10.0.40219.1

138,056

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100chs_x86

10.0.40219.1

36,176

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100cht_x86

10.0.40219.1

36,176

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100deu_x86

10.0.40219.1

64,336

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100enu_x86

10.0.40219.1

55,120

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100esn_x86

10.0.40219.1

63,824

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100fra_x86

10.0.40219.1

64,336

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100ita_x86

10.0.40219.1

62,288

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100jpn_x86

10.0.40219.1

43,856

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100kor_x86

10.0.40219.1

43,344

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100rus_x86

10.0.40219.1

60,752

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100u_x86

10.0.40219.1

4,422,992

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfc100_x86

10.0.40219.1

4,397,384

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfcm100u_x86

10.0.40219.1

81,744

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_mfcm100_x86

10.0.40219.1

81,744

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_msvcp100_x86

10.0.40219.1

421,200

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_msvcr100_x86

10.0.40219.1

773,968

19-Feb-2011

07:40

Không áp dụng

Không áp dụng

F_central_vcomp100_x86

10.0.40219.1

51.024 người

20-Feb-2011

06:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Setup.rll

2011.110.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:36

Không áp dụng

Không áp dụng

Addnode.xml

Không áp dụng

7.703

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Completeclusterwizard.xml

Không áp dụng

10,271

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Componentupdate.xml

Không áp dụng

3.530 người

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Configuration.uicfg

Không áp dụng

6,927

20-May-2015

13:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Editionupgradewizard.xml

Không áp dụng

5.286 người

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x64.exe

11.0.6020.0

57,024

21-Oct-2015

05:34

x64

Không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x64.exe.config

Không áp dụng

329

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x86.exe

11.0.6020.0

61,120

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Fixsqlregistrykey_x86.exe.config

Không áp dụng

329

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Fusioncheck.dll

2009.100.2500.0

14.176

11-Feb-2012

00:33

x86

Không áp dụng

Installclusterwizard.xml

Không áp dụng

16,543

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Installwizard.xml

Không áp dụng

16,574

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Landingpage.exe

11.0.6567.0

458,432

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Landingpage.exe.config

Không áp dụng

329

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

11.0.6020.0

921,280

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Microsoft.datawarehouse.sqm.dll

11.0.6020.0

81,600

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.dll

11.0.6020.0

147,128

21-Oct-2015

05:35

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.package.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

81,600

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.packagedata.dll

11.0.6567.0

151,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.dll

11.0.6567.0

298,688

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sql.chainer.product.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

81,600

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.dll

11.0.6567.0

122,560

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

97,984

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

11.0.6567.0

409,280

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

171,712

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.dll

11.0.6567.0

724,672

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.workflowdata.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

302,784

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.agentextension.dll

11.0.6567.0

143,040

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.asextension.dll

11.0.6567.0

421,568

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.dll

11.0.6567.0

93,888

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

31,424

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.dll

11.0.6567.0

720,568

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

356,032

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.dll

11.0.6020.0

171,712

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.distributedreplayextension.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

18:06

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dll

11.0.6567.0

233,152

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.dmf.dll

11.0.6020.0

364,224

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.fulltext_configextension.dll

11.0.6567.0

93,888

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.dll

11.0.6567.0

1,617,600

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.dll

11.0.6567.0

81,600

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

69,312

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.managementtoolsextension.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.dll

11.0.6567.0

347,840

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

126,656

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.dll

11.0.6020.0

167,616

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.packagechainerextension.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

130,752

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.powershellextension.dll

11.0.6567.0

65,216

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.repl_configextension.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsextension.dll

11.0.6567.0

405,184

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rsshpextension.dll

11.0.6020.0

380,608

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.dll

11.0.6567.0

110,272

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

57,024

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

11.0.6567.0

2,051,776

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

138,944

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.dll

11.0.6567.0

249.536

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.dll

11.0.6567.0

1,203,904

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

483,008

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.dll

11.0.6020.0

507,584

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.slpextension.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.dll

11.0.6020.0

241,344

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

85,696

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smo.dll

11.0.6020.0

3,636,928

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sniserverconfigext.dll

2011.110.2100.60

294,488

11-Feb-2012

18:05

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlbrowserextension.dll

11.0.6567.0

138,944

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.dll

11.0.6567.0

69,312

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

32,448

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlenum.dll

11.0.6020.0

1,334,976

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.dll

2011.110.6567.0

700,608

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.ssisextension.dll

11.0.6567.0

89,792

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sstring.dll

11.0.6020.0

44,736

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.dll

11.0.6567.0

106,176

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

69,312

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.utilityextension.dll

11.0.2100.60

44,120

11-Feb-2012

18:05

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.dll

11.0.6567.0

220,864

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

77,504

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wmiinterop.dll

11.0.2100.60

339,032

11-Feb-2012

18:05

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

134,848

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.deployment.dll

11.0.6020.0

216,768

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.deployment.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

31,424

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.diagnostics.configuration.strace.dll

11.0.6020.0

130,752

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.dll

11.0.6567.0

376,512

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

261,824

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.interop.taskschd.dll

11.0.0.0

65,216

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.interop.wuapilib.dll

11.0.0.0

101,464

11-Feb-2012

16:48

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.dll

11.0.6020.0

315,072

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.dll

11.0.6567.0

114,368

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.setup.chainer.workflow.xmlserializers.dll

11.0.6020.0

85,696

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

11.0.6020.0

89,792

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.vc80.crt.manifest

Không áp dụng

528

20-May-2015

13:44

Không áp dụng

Không áp dụng

Msvcm80.dll

8.0.50727.4027

494,680

11-Feb-2012

18:03

x86

Không áp dụng

Msvcp100.dll

10.0.40219.1

421,200

11-Feb-2012

02:33

x86

Không áp dụng

Msvcp80.dll

8.0.50727.4027

554,832

11-Feb-2012

02:33

x86

Không áp dụng

Msvcr100.dll

10.0.40219.1

773,968

11-Feb-2012

02:33

x86

Không áp dụng

Msvcr80.dll

8.0.50727.4027

632,656

11-Feb-2012

02:33

x86

Không áp dụng

Package.xsd

Không áp dụng

16,350

20-May-2015

13:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Patchwizard.xml

Không áp dụng

4,797

20-May-2015

13:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Pidgenx.dll

14.0.466.400

1,248,016

11-Feb-2012

00:33

x86

Không áp dụng

Pidprivateconfigobjectmaps.xml

Không áp dụng

21,500

11-Feb-2012

00:30

Không áp dụng

Không áp dụng

Prepareclusterwizard.xml

Không áp dụng

9,778

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Prodkey.dll

14.0.466.400

43,280

11-Feb-2012

00:33

x86

Không áp dụng

Removenode.xml

Không áp dụng

4,542

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Removepatchwizard.xml

Không áp dụng

4,446

20-May-2015

13:11

Không áp dụng

Không áp dụng

Repairwizard.xml

Không áp dụng

4.343 người

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Runrulesui.xml

Không áp dụng

1.267 người

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Scenarioengine.exe

11.0.6567.0

77,504

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Scenarioengine.exe.config

Không áp dụng

329

11-Feb-2012

00:29

Không áp dụng

Không áp dụng

Sqlcab.dll

2011.110.2100.60

90,712

11-Feb-2012

18:02

x86

Không áp dụng

Sqlconf.dll

2011.110.2100.60

46,680

11-Feb-2012

18:03

x86

Không áp dụng

Sqlprocesssub.dll

2011.110.2100.60

62,040

11-Feb-2012

18:00

x86

Không áp dụng

Sqlsccn.dll

2011.110.2100.60

51,800

11-Feb-2012

18:00

x86

Không áp dụng

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

144,416

20-May-2015

13:28

x86

Không áp dụng

Uninstallwizard.xml

Không áp dụng

4.339

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Upgradewizard.xml

Không áp dụng

11,788

11-Feb-2012

01:01

Không áp dụng

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:11

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

11.0.6567.0

192,192

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

11.0.6020.0

26,304

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

11.0.6567.0

974,528

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

11.0.6567.0

995,008

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

11.0.6567.0

380,608

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2011.110.6567.0

159,424

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

11.0.2100.60

25,688

11-Feb-2012

17:09

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:07

x86

Không áp dụng

Scenarioengine.resources.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:15

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

11.0.6567.0

192,192

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

11.0.6020.0

25,792

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

11.0.6567.0

974,528

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

11.0.6567.0

77,504

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

11.0.6567.0

978,624

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

11.0.6020.0

69,312

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

11.0.6567.0

380,608

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2011.110.6567.0

163,520

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

11.0.2100.60

25,176

11-Feb-2012

17:13

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:13

x86

Không áp dụng

Scenarioengine.resources.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:21

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

11.0.6567.0

196,288

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

11.0.6020.0

26,304

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

11.0.6567.0

974,528

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

11.0.6567.0

77,504

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

11.0.6567.0

904,896

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

11.0.6567.0

384,704

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:51

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2011.110.6567.0

163,520

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

11.0.2100.60

25,688

11-Feb-2012

17:20

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:43

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:18

x86

Không áp dụng

Scenarioengine.resources.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:42

x86

Không áp dụng

S11ch_setup.chm

Không áp dụng

223,075

11-Feb-2012

00:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:26

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

11.0.6567.0

188,096

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

11.0.6020.0

25,792

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

11.0.6567.0

970,432

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

11.0.6567.0

986,816

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

11.0.6567.0

376,512

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:34

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2011.110.6567.0

159,424

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

11.0.2100.60

25,176

11-Feb-2012

17:25

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:25

x86

Không áp dụng

Scenarioengine.resources.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:30

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

11.0.6567.0

65,216

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

11.0.6567.0

35,520

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

11.0.6567.0

208,576

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

11.0.6020.0

36,544

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

11.0.6567.0

982,720

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

11.0.6567.0

81,600

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

11.0.6567.0

954,048

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

11.0.6567.0

401,088

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

11.0.6020.0

163,520

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

11.0.6020.0

57,024

21-Oct-2015

05:32

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2011.110.6567.0

167,616

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

11.0.6567.0

25,280

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

11.0.2100.60

26,200

11-Feb-2012

17:29

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:27

x86

Không áp dụng

Scenarioengine.resources.dll

11.0.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:34

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

11.0.6567.0

196,288

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

11.0.6020.0

26,304

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

11.0.6567.0

974,528

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

11.0.6567.0

77,504

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

11.0.6567.0

859,840

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

11.0.6020.0

73,408

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

11.0.6567.0

376,512

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:36

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2011.110.6567.0

163,520

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

11.0.2100.60

25,688

11-Feb-2012

17:34

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:40

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:31

x86

Không áp dụng

Scenarioengine.resources.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:39

x86

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

11.0.6567.0

97,984

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:42

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

11.0.6567.0

44,736

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

11.0.6567.0

188,096

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

11.0.6020.0

25,792

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

11.0.6567.0

970,432

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

22,720

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

11.0.6567.0

925,376

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

11.0.6020.0

69,312

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

11.0.6567.0

372,416

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

11.0.6020.0

159,424

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

11.0.6020.0

52,928

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2011.110.6567.0

159,424

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

11.0.2100.60

25,176

11-Feb-2012

17:41

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:36

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:41

x86

Không áp dụng

Scenarioengine.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:45

x86

Không áp dụng

Dw20shared.msi

Không áp dụng

1,850,368

11-Feb-2012

00:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

11.0.6567.0

102,080

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:48

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

11.0.6567.0

69,312

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

11.0.6567.0

220,864

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

11.0.6567.0

26,304

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.connectioninfo.resources.dll

11.0.6020.0

27,840

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizard.resources.dll

11.0.6567.0

1,003,200

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.installwizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

23,232

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.msiextension.resources.dll

11.0.6567.0

61,120

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.resources.dll

11.0.6567.0

85,696

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.rulesengineextension.resources.dll

11.0.6567.0

52,928

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.resources.dll

11.0.6567.0

1,248,960

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.scoextension.resources.dll

11.0.6020.0

77,504

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.setupextension.resources.dll

11.0.6567.0

433,856

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sfc.resources.dll

11.0.6020.0

163,520

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.smartsetupextension.resources.dll

11.0.6020.0

61,120

21-Oct-2015

05:33

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlconfigbase.resources.dll

11.0.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.sqlserver_configextension.resources.dll

2011.110.6567.0

175,808

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.uiextension.resources.dll

11.0.6567.0

25,792

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.wizardframework.resources.dll

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.connectioninfo.resources.dll

11.0.2100.60

27,224

11-Feb-2012

17:46

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.discovery.resources.dll

11.0.6567.0

204,480

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.management.controls.resources.dll

11.0.2100.60

85,080

11-Feb-2012

17:46

x86

Không áp dụng

Scenarioengine.resources.dll

11.0.6567.0

24,768

11-Oct-2016

18:38

x86

Không áp dụng

Masterdataservices.msi

Không áp dụng

16,617,472

12-Oct-2016

03:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Masterdataservicesexceladdin.msi

Không áp dụng

2,486,272

12-Oct-2016

03:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Masterdataservicesloc.msi

Không áp dụng

8,327,168

21-Oct-2015

18:10

Không áp dụng

Không áp dụng

Rsfx.msi

Không áp dụng

1,966,080

12-Oct-2016

03:03

Không áp dụng

Không áp dụng

As_clientmsmgdsrv_dll_32

11.0.6567.0

9,680,064

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

As_client_xmsrv_dll_32

11.0.6567.0

24,510,144

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

As_dmquerytask_32

11.0.6567.0

332,992

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

As_gac_microsoft_sqlserver_astasksui_dll_32

11.0.6567.0

156,864

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

As_gac_microsoft_sqlserver_astasks_dll_32

11.0.6567.0

69,312

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

As_gac_microsoft_sqlserver_dmquerytaskui_dll_32

11.0.6567.0

473,280

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

As_gac_microsoft_sqlserver_dmquerytask_dll_32

11.0.6567.0

332,992

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

As_msdw_analysisservices_project_dll_sql_32

2011.110.6567.0

2,156,224

11-Oct-2016

18:38

Không áp dụng

Không áp dụng

As_msmdlocal_dll_32

11.0.6567.0

64,263,360

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

As_ms_as_managementdialogs_dll_sql_32

11.0.6567.0

2,049,216

11-Oct-2016

18:38

Không áp dụng

Không áp dụng

As_ms_dts_prctask_32

11.0.6567.0

69,312

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Kfsqltools_dll_32

2011.110.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoft_sqlserver_chainer_infrastructure_tool_32

11.0.6567.0

409,280

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Microsoft_sqlserver_configuration_sco_tool_32

11.0.6567.0

2,051,776

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_ms_manageddtsg_dll_32

11.0.6567.0

516,800

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_sdk_sqlserver_manageddts_dll_32

11.0.6567.0

516,800

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Kfsqlcommoncore_dll_32

2011.110.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_microsoft_sqlserver_connectioninfo_dll_32

11.0.6567.0

171,712

11-Oct-2016

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_microsoft_sqlserver_smo_dll_32

11.0.6567.0

3,649,216

11-Oct-2016

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_smo_ext_dll_32

11.0.6567.0

237,248

11-Oct-2016

18:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_backuptourl_exe_32

2011.110.6567.0

39,616

11-Oct-2016

18:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_hadrres_dll_32

2011.110.6567.0

159,424

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_microsoft_sqlserver_vdiinterface_dll_32

2011.110.6567.0

69,312

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_resourcedb_ldf_32

Không áp dụng

524,288

11-Oct-2016

05:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_resourcedb_mdf_32

Không áp dụng

41,943,040

11-Oct-2016

05:03

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlaccess_dll_32

2011.110.6567.0

443,072

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqldk_32

2011.110.6567.0

1,676,992

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqllang_32

2011.110.6567.0

26,659,008

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlmin_32

2011.110.6567.0

26,856,640

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlos_dll_32

2011.110.6567.0

25,280

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqlservr_exe_32

2011.110.6567.0

163,008

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqltses_32

2011.110.6567.0

8,164,544

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_re_sqsrvres_dll_32

2011.110.6567.0

220,352

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Eng_sei_rsfxft_dll_32

2011.110.6567.0

31,936

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Kfsqlenginecoreinst_dll_32

2011.110.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_sqlagent_exe_32

2011.110.6567.0

448,704

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_xpqueue_dll_32

2011.110.6567.0

65,728

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_xprepl_dll_32

2011.110.6567.0

85,696

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Kfsqlenginecoreshared_dll_32

2011.110.6567.0

24,256

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_microsoft_sqlserver_management_sqlps_exe_32

11.0.6567.0

73,408

11-Oct-2016

18:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_sdk_sqlserver_connectioninfo_32

11.0.6567.0

171,712

11-Oct-2016

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_sdk_sqlserver_smoextended_32

11.0.6567.0

237,248

11-Oct-2016

18:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Mpt_sdk_sqlserver_smo_32

11.0.6567.0

3,649,216

11-Oct-2016

04:33

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_distrib_exe_32

2011.110.6567.0

161,472

11-Oct-2016

18:28

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_logread_exe_32

2011.110.6567.0

531,136

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_mergetxt_dll_32

2011.110.6567.0

43,712

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_microsoft_sqlserver_replication_dll_32

2011.110.6567.0

1,796,288

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_msgprox_dll_32

2011.110.6567.0

273,088

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_qrdrsvc_exe_32

2011.110.6567.0

426,176

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_rdistcom_dll_32

2011.110.6567.0

719,040

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_replagnt_dll_32

2011.110.6567.0

28,352

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_replerrx_dll_32

2011.110.6567.0

118,464

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_replmerg_exe_32

2011.110.6567.0

440,512

11-Oct-2016

18:40

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_replprov_dll_32

2011.110.6567.0

670,912

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_replsub_dll_32

2011.110.6567.0

434,368

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_replsync_dll_32

2011.110.6567.0

118,464

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_rplisapi_dll_32

2011.110.6567.0

320,192

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_sdk_sqlserver_replagent_32

2011.110.6567.0

1,796,288

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_spresolv_dll_32

2011.110.6567.0

198,848

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_sqldistx_dll_32

2011.110.6567.0

159,424

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_sqllogship_exe_32

11.0.6567.0

114,368

11-Oct-2016

18:38

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_sqlmergx_dll_32

2011.110.6567.0

292,544

11-Oct-2016

18:31

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_ssradd_dll_32

2011.110.6567.0

55,488

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_ssravg_dll_32

2011.110.6567.0

56.000

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_ssrdown_dll_32

2011.110.6567.0

41,152

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_ssrmax_dll_32

2011.110.6567.0

54,464

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_ssrmin_dll_32

2011.110.6567.0

54,464

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_ssrpub_dll_32

2011.110.6567.0

41,664

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_ssrup_dll_32

2011.110.6567.0

40,640

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Repl_xmlsub_dll_32

2011.110.6567.0

198,848

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_ms_manageddtsg_dll_32

11.0.6567.0

516,800

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_ms_sqlserver_xmltask_dll_32

11.0.6567.0

153,792

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Ssis_sdk_sqlserver_xmltask_dll_32

11.0.6567.0

153,792

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Common_cleansing_dll_32

2011.110.6567.0

472,256

11-Oct-2016

18:37

Không áp dụng

Không áp dụng

Landingpage.resources.dll

11.0.6567.0

93,888

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.netenterpriseservers.exceptionmessagebox.resources.dll

11.0.2100.60

89,176

11-Feb-2012

17:53

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.extensioncommon.resources.dll

11.0.6567.0

48,832

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.resources.dll

11.0.6567.0

57,024

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.bootstrapextension.resources.dll

11.0.6567.0

31,424

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.cluster.resources.dll

11.0.6567.0

179,904

11-Oct-2016

18:37

x86

Không áp dụng

Microsoft.sqlserver.configuration.configextension.resources.dll

11.0.6567.0

23,744

11-Oct-2016

18:37

x86