Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.


Xem sản phẩm mà bài viết này áp dụng cho

Tóm tắt

Này ngày 13, 2016, bảo mật và chất lượng Nhật cho .NET Framework 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1 và 4.6.2 Cập Nhật cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2 khắc phục các lỗ hổng trong Microsoft .NET Framework. Lỗ hổng bảo mật tồn tại trong .NET Framework có thể cho phép kẻ tấn công để truy cập thông tin còn lại sẽ được bảo vệ bằng mật mã hoá cơ chế. Bản cập nhật này khắc phục cách khung xử lý chính, và do đó bảo vệ dữ liệu trong khi phần còn lại phù hợp. Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng bảo mật này, hãy xem Microsoft Security Bulletin MS16-155. Bản cập nhật này cũng bao gồm .NET Cập Nhật bảo mật tích lũy và cải tiến trong độ tin cậy trong .NET Framework. Để biết thêm chi tiết về những cải tiến về độ tin cậy có cấu hình này, hãy xem bài viết cơ sở kiến thức 3196684.

Thêm thông tin về bản Cập Nhật bảo mật này

Bài viết sau có thêm thông tin về bảo mật và Cập Nhật chất lượng này vì nó liên quan đến phiên bản sản phẩm cá nhân. Bài viết có thể chứa thông tin vấn đề.

 • 3205378 MS16-155: mô tả chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.6.2 dành cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: 13 tháng 12 năm 2016

 • 3210135 MS16-155: mô tả chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.6 và 4.6.1 dành cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: 13 tháng 12 năm 2016

 • 3210137 MS16-155: mô tả chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 4.5.2 dành cho Windows 8.1, Windows RT 8.1 và Windows Server 2012 R2: 13 tháng 12 năm 2016

 • 3210132 MS16-155: mô tả chất lượng tổng hợp và bảo mật cho .NET Framework 3.5 cho Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: 13 tháng 12 năm 2016

Trợ giúp cài đặt bản cập nhật: Hỗ trợ cho Microsoft Update

Giải pháp bảo mật dành cho các chuyên gia CNTT: Khắc phục sự cố và Hỗ trợ của TechNet

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Giải pháp Vi-rút và Trung tâm Bảo mật

Hỗ trợ địa phương theo quốc gia: Hỗ trợ Quốc tế


Áp dụng choBài viết này áp dụng cho các nội dung sau:

 • Microsoft .NET Framework 4.6.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

 • Microsoft .NET Framework 4.6 và 4.6.1 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

 • Microsoft .NET Framework 4.5.2 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

 • Microsoft .NET Framework 3.5 khi sử dụng:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×