Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Tóm tắt

Bản Cập Nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng trong Microsoft Windows. Những lỗ hổng nghiêm trọng nhất có thể cho phép thực hiện mã từ xa nếu kẻ tấn công chạy một ứng dụng đặc biệt crafted kết nối với máy chủ iSNS và sau đó các vấn đề yêu cầu độc hại đối với máy chủ.

Để tìm hiểu thêm về các lỗ hổng, hãy xem thông báo bảo mật của Microsoft MS17-010.

Thông tin Bổ sung

Quan

  • Nếu bạn cài đặt gói ngôn ngữ sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn phải cài đặt lại bản cập nhật này. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt bất kỳ gói ngôn ngữ nào bạn cần trước khi cài đặt bản cập nhật này. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thêm các gói ngôn ngữ vào Windows.

Thông tin Bổ sung


Trợ giúp cài đặt bản Cập Nhật: câu hỏi thường gặp

về Windows Update Giải pháp bảo mật cho chuyên gia CNTT: hỗ trợ bảo mật TechNet và khắc phục sự cố

Trợ giúp bảo vệ máy tính chạy Windows của bạn khỏi vi-rút và phần mềm độc hại: Microsoft Secure

Hỗ trợ cục bộ theo quốc gia của bạn: hỗ trợ quốc tế

Cách tải và cài đặt bản Cập Nhật

Phương pháp 1: Windows Update

Bản cập nhật này sẵn dùng thông qua Windows Update. Khi bạn bật tính năng Cập nhật tự động, bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động. Để biết thêm thông tin về cách bật Cập nhật tự động, hãy xem câu hỏi thường gặp về Windows Update.

Lưu ý đối với Windows RT 8,1, bản cập nhật này chỉ sẵn dùng thông qua Windows Update.

Phương pháp 2: danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Thông tin về tệp

Tên tệp

Băm SHA1

Băm SHA256

Windows 6.0-KB3217587-ia64. MSU

C945328A9895DC501278B87779E03BB177C7F648

8827ADB0D88935D3C 95M1B021NG374FE92163EDFD01X5E8FCEEE8A 62792A75349

Windows 6.0-KB3217587-x64. MSU

7220E10DC82E7C 1E685E1342F09T4487FEBE32FF

634M1B29AF673D26M00M1E3E405657FCF1, 74671107819TF24T77467T50NG3F1

Windows 6.0-KB3217587-x86. MSU

A1F2485D2B84ACE3430E7E022D95E39D282E2B04

425F917C4258A 99085NG04CD1B7A/40855F5X939T_6398/2003/2007)

Phiên bản tiếng Anh (Hoa Kỳ) của bản cập nhật phần mềm này sẽ cài đặt các tệp có các thuộc tính được liệt kê trong các bảng sau đây.

Thông tin tệp của Windows Vista và Windows Server 2008

Lưu ý các tệp kê khai (. manifest) và các tệp MUM (. mum) đã được cài đặt không được liệt kê.

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên ia64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Imjpmig.dll

Not applicable

86.016

Ngày 18 tháng 1-2017

16:54

IA-64

Imjppdmg.exe

10.0.6002.19729

56.320

Ngày 18 tháng 1-2017

15:37

IA-64

Imjpmig.dll

Not applicable

86.016

Ngày 18 tháng 1-2017

16:37

IA-64

Imjppdmg.exe

10.0.6002.24052

56.320

Ngày 18 tháng 1-2017

15:46

IA-64

Imjpmig.dll

Not applicable

35.328

Ngày 18 tháng 1-2017

16:58

x86

Imjppdmg.exe

10.0.6002.19729

24.064

Ngày 18 tháng 1-2017

15:26

x86

Imjpmig.dll

Not applicable

35.328

Ngày 18 tháng 1-2017

16:39

x86

Imjppdmg.exe

10.0.6002.24052

24.064

Ngày 18 tháng 1-2017

15:42

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x64 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Imjpmig.dll

Not applicable

39.424

Ngày 18 tháng 1-2017

17:13

64

Imjppdmg.exe

10.0.6002.19729

28.672

Ngày 18 tháng 1-2017

15:47

64

Imjpmig.dll

Not applicable

39.424

Ngày 18 tháng 1-2017

16:59

64

Imjppdmg.exe

10.0.6002.24052

28.672

Ngày 18 tháng 1-2017

16:03

64

Imjpmig.dll

Not applicable

35.328

Ngày 18 tháng 1-2017

16:58

x86

Imjppdmg.exe

10.0.6002.19729

24.064

Ngày 18 tháng 1-2017

15:26

x86

Imjpmig.dll

Not applicable

35.328

Ngày 18 tháng 1-2017

16:39

x86

Imjppdmg.exe

10.0.6002.24052

24.064

Ngày 18 tháng 1-2017

15:42

x86

Đối với tất cả các phiên bản dựa trên x86 được hỗ trợ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Imjpmig.dll

Not applicable

35.328

Ngày 18 tháng 1-2017

16:58

x86

Imjppdmg.exe

10.0.6002.19729

24.064

Ngày 18 tháng 1-2017

15:26

x86

Imjpmig.dll

Not applicable

35.328

Ngày 18 tháng 1-2017

16:39

x86

Imjppdmg.exe

10.0.6002.24052

24.064

Ngày 18 tháng 1-2017

15:42

x86

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×