MSN nhằm cung cấp các sản phẩm có thể truy cập. MSN phần mềm tự động phát hiện công cụ trợ giúp công nghệ và điều chỉnh giao diện của bạn để hiển thị tương phản cao và phông chữ lớn. Nó có thể sử dụng trình đọc màn hình và công nghệ trợ giúp. MSN hỗ trợ tuỳ chọn trợ năng sau:

 • Mở rộng bàn phím truy cập: chuyển MSN sử dụng lối tắt bàn phím thay vì chuột.

 • Thanh menu tùy chỉnh: thay đổi kích thước của các nút trên thanh menu, thay đổi nút xuất hiện trên thanh, hoặc ẩn thanh.

 • Đánh dấu hộp: hộp đánh dấu xác định phần tử giao diện người dùng được chọn khi bạn di chuyển MSN bằng cách sử dụng bàn phím.

 • Địa chỉ thanh từ khóa: nhập từ khóa (chẳng hạn như "lịch" hoặc "thư") trực tiếp vào thanh địa chỉ để truy cập MSN tính năng.

 • Tự động hoàn tất: MSN Hiển thị danh sách các địa chỉ đã truy cập trang web phù hợp với những gì bạn nhập vào thanh địa chỉ.

Lưu ý

Công nghệ trợ giúp công cụ có thể không khả dụng cho tất cả các vùng và ngôn ngữ. Truy cập Microsoft Accessibility: công nghệ cho mọi người, chủ để biết thêm thông tin về khả năng truy cập sản phẩm của Microsoft, công nghệ trợ giúp phím tắt, Khuyết tật loại, trình diễn, hướng dẫn, tin tức và tài nguyên cho giáo dục.

Sử dụng các phím tắt bàn phím để di chuyển qua các tính năng trong MSN mà không cần sử dụng chuột.

Cửa sổ trình duyệt

Để thực hiện việc này

Sử dụng lối tắt bàn phím

Phóng to hoặc khôi phục cửa sổ hiện tại

F11

Đi đến trang chủ

ALT+HOME

Quay lại

BACKSPACE hoặc ALT + mũi tên trái

Chuyển tiếp

ALT + MŨI TÊN PHẢI

Đóng cửa sổ hiện hành

ALT+F4

Làm mới cửa sổ hiện hành

F5

Di chuyển thanh địa chỉ

ALT+D

Mở hộp thoại in

CTRL+P

Lưu khoản mục đã chọn

CTRL+S

Cắt khoản mục đã chọn

CTRL+X

Sao chép các mục đã chọn

CTRL+C

Dán sao chép mục

CTRL+V

Tìm kiếm nội dung trên trang hiện tại

CTRL+F

Danh sách lịch sử mở

CTRL+H

Mở hộp thoại từ khóa

CTRL+K

Mở hộp

CTRL+O

Chuyển đổi giữa các cửa sổ

ALT+TAB

Mở cửa sổ tiếp theo mở

ALT+ESC

Hiển thị menu phím tắt đã chọn liên kết

SHIFT+F10

Bảng điều khiển

Để thực hiện việc này

Sử dụng lối tắt bàn phím

Mở hoặc đóng bảng điều khiển

CTRL+L

Chọn phần bảng điều khiển

TAB

Bảng điều khiển di chuyển trên màn hình

CTRL+SHIFT+D

Bảng điều khiển di chuyển sang bên kia

CTRL+SHIFT+Y

Chọn văn bản được đánh dấu ở bảng điều khiển

Dấu cách hoặc ENTER

Tải về quản lý 

Để thực hiện việc này

Sử dụng lối tắt bàn phím

Bắt đầu tải xuống tệp đã chọn

CTRL+S

Dừng tải xuống tệp đã chọn

CTRL+P

Loại bỏ chọn tải xuống các tệp từ danh sách

CTRL+SHIFT+R

Di chuyển lựa chọn tải xuống tệp trong danh sách

CTRL+U

Di chuyển các tệp đã chọn tải xuống trong danh sách

CTRL+D

Ẩn chi tiết cho tất cả các tệp trong danh sách

CTRL+I

Hiển thị chi tiết cho tất cả các tệp trong danh sách

CTRL+Q

Lịch sử tải xuống Hiển thị

CTRL+Y

Hiển thị nội dung tải xuống hiện tại

CTRL+E

Chọn số trang

ALT+A

Đi đến trang đầu tiên

ALT+HOME

Đi đến trang cuối

ALT+END

Thu nhỏ

ALT + DẤU TRỪ

Phóng to

ALT + DẤU CỘNG

Chọn kích thước phóng to

ALT+Z

Tìm kiếm trên Web

Để thực hiện việc này

Sử dụng lối tắt bàn phím

Mở hộp thoại từ khóa

CTRL+K

Mở hộp thoại tìm kiếm

CTRL+F

Chọn văn bản trong thanh địa chỉ

ALT+D

Chọn tự động hoàn tất phù hợp

Mũi tên lên xuống

Trang web

Để thực hiện việc này

Sử dụng lối tắt bàn phím

Đi đến trang chủ

ALT+HOME

Đi đến trang trước

ALT + MŨI TÊN TRÁI

Đi đến trang tiếp theo

ALT + MŨI TÊN PHẢI

Quay lại hai trang

CTRL + ALT + MŨI TÊN TRÁI

 

MSN hỗ trợ cài đặt khả năng truy cập Microsoft Windows sau, mà bạn có thể chọn trong hộp thoại Internet Options. Các thiết đặt này ảnh hưởng đến cách nội dung trang web xuất hiện, không phải là cách tính năng trong MSN xuất hiện.

Thiết đặt tuỳ chọn khả năng truy cập Internet

 • Bỏ qua màu được chỉ định trên các trang web.

 • Bỏ qua kiểu phông được chỉ định trên các trang web.

 • Bỏ qua cỡ phông được chỉ định trên các trang web.

 • Định dạng văn bản bằng cách sử dụng của tôi.

Cài đặt tuỳ chọn nâng cao của Internet

 • Luôn mở rộng văn bản thay thế cho hình ảnh.

 • Di chuyển dấu chèn hệ thống (điểm con trỏ chuột hoặc chèn) thay đổi tiêu điểm/lựa chọn.

 • Phát hình động/phát âm thanh/phát video.

 • In màu nền và hình ảnh.

Lưu ý

 • Mở Internet Options, chọn chạy trên menu bắt đầu. Gõ inetcpl.cplrồi sau đó nhấn ENTER.

 • Bạn có thể phải đăng xuất khỏi MSN và đăng nhập lại để thay đổi Tuỳ chọn Internet của bạn có hiệu lực.

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×