MSN Explorer: Làm thế nào để lưu MSN email khi huỷ một thuê bao MSN

Ngay cả khi khách hàng hủy MSN Premium và quay số đăng ký của họ nhớ trên lớn các dịch vụ như email không quảng cáo, chống vi-rút, phần mềm gián điệp và giám sát lừa đảo, họ có thể vẫn giữ tài khoản email MSN và email của họ.

Khi một thuê bao MSN bị huỷ, tài khoản email MSN liên quan được chuyển đổi thành một tài khoản email Outlook miễn phí cùng tên và có thể truy cập thông qua https://outlook.com thay vì bướm MSN. Tuy nhiên, bất kỳ thư điện tử được lưu trữ cục bộ sẽ bị mất nếu không sao lưu trước khi huỷ đăng ký.

Làm thế nào để sao lưu MSN thư điện tử

Để giữ cho tất cả các thư được lưu trữ cục bộ trên một thiết bị phải được di chuyển trực tuyến trước khi huỷ đăng ký MSN. Xem MSN Explorer: làm thế nào để sao lưu hoặc khôi phục email.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×