Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đôi khi, bạn có thể chạy vào lỗi trong MSN Explorer. Chúng tôi biết trục trặc như thế này có thể khó, do đó, chúng tôi đã thu thập mã gặp lỗi và cách khắc phục chúng.

Đăng ký liên quan đến địa chỉ email và mật khẩu đã nhập không được kích hoạt.

Nếu bạn chỉ cần mua đăng ký của bạn, bạn phải chờ một chút để đăng ký của bạn sẽ được kích hoạt và các máy chủ được Cập Nhật. Cho một vài phút và nếu mà vẫn không giải quyết sự cố, hãy truy cập của chúng tôi Hỗ trợ khách hàng trang. Chúng tôi không thể đăng nhập bạn vào vì đăng ký MSN của bạn đã bị treo. Có một vài lý do cho mã lỗi này. Có thể tài khoản của bạn rơi hoặc thẻ tín dụng của bạn đã hết hạn. Bất kỳ trường hợp có thể, đợi một vài phút sau khi tài khoản của bạn đã được unsuspended và thử đăng nhập lại. Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi đăng nhập hoặc gặp sự cố với tài khoản của bạn, hãy truy cập của chúng tôi Hỗ trợ khách hàng trang. Đăng ký liên quan đến địa chỉ email và mật khẩu được nhập đã hết hạn.

Đăng ký của bạn đã hết hạn, mà giải thích lý do tại sao bạn không thể đăng nhập. Truy cập vào trang quản lý tài khoản (bạn phải đăng nhập nếu bạn chưa có). Ở đầu trang, chọn dịch vụ và đăng ký. Có thắc mắc về đăng ký của bạn hoặc chạy vào vấn đề đổi mới? Truy cập của chúng tôi Hỗ trợ khách hàng trang.

Chúng tôi không thể đăng nhập bạn vào lúc này

Nếu bạn mới mua một đăng ký, đợi một vài phút trong khi chúng tôi cập nhật của chúng tôi đăng nhập máy chủ và sau đó thử lại. Nếu bạn chưa đăng ký, mua từ http://get.msn.com. Nếu đăng ký của bạn bị hủy bỏ, chọn OK, nhấn Ctrl + Shift + F11, xoá tài khoản của bạn và sau đó hoàn thành thuật sĩ cài đặt để kích hoạt lại nó. Bạn vẫn gặp sự cố? Truy cập của chúng tôi Hỗ trợ khách hàng trang.Chúng tôi không thể đăng nhập bạn vì đăng nhập máy chủ đang gặp khó khăn kỹ thuật

Chúng tôi có thể làm bạn với rất nhiều geek-speak, nhưng tóm lại, khi bạn đăng nhập, không thường chuyển lệnh để đưa bạn đến MSN. Ngoại trừ thời gian này là ngày cuối cùng của chúng tôi. Thử đăng nhập lại. Bạn vẫn gặp sự cố? Truy cập của chúng tôi Hỗ trợ khách hàng trang.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×