Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Triệu chứng

Sử dụng thuật sĩ thiết lập để nâng cấp máy chủ Exchange để Cập Nhật tích luỹ mới làm máy chủ Exchange phải được đánh dấu diễn đàn giám sát hoạt động trao đổi trong quá trình phân tích điều kiện tiên quyết và cài đặt điều kiện tiên quyết. Nếu thuật sĩ thiết lập không nâng cao để tiếp tục quá trình nâng cấp, máy chủ sẽ vẫn ở trạng thái gián tuyến cho đến khi thiết lập được tiếp tục. Ngoài ra, nếu bất kỳ thiết lập /Prepare* chuyển được sử dụng Active Directory trên máy chủ Exchange chức năng Cập Nhật, máy chủ được đánh dấu gián tuyến trong Exchange giám sát hoạt động.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do thiết lập máy chủ đặt ở trạng thái gián tuyến trước khi quá trình nâng cấp nhị phân đã sẵn sàng để tiếp tục.

Giải pháp

Thiết lập sẽ làm chậm và làm cho máy chủ ngoại tuyến cho đến khi quá trình nâng cấp nhị phân được khởi động.

Cho Exchange Server 2013

Để khắc phục sự cố này, cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ 14 cho Exchange Server 2013 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2013.

Cho Exchange Server 2016

Để khắc phục sự cố này, cài đặt bản Cập Nhật tích lũy 3 cho Exchange Server 2016 hoặc các bản Cập Nhật tích luỹ cho Exchange Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×