Triệu chứng

E911 cuộc gọi không làm việc trong Skype dành cho doanh nghiệp 2016 trên Mac khi xác thực Windows (chẳng hạn như ADFS) được sử dụng để xác thực Microsoft Skype dành cho máy chủ doanh nghiệp.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, cài đặt Cập Nhật tích luỹ tháng 2017 6.0.9319.277 cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×