You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Bản Cập Nhật tích luỹ này khắc phục một số vấn đề trong Microsoft Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015, máy chủ cấu phần Web. Số phiên bản cập nhật này là 6.0.9319.514.

Phiên bản chung của bản Cập Nhật tích luỹ này sử dụng gói Microsoft Windows Installer để cài đặt bản Cập Nhật tích luỹ. Ngày và giờ của các tệp được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC) trong bảng sau. Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

Sau khi cài đặt bản Cập Nhật, phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp hoặc phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp được liệt kê trong bảng sau:

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền tảng

File_autodiscover_ext_xframe_script

Không áp dụng

4,422

18-May-2016

03:45

Không áp dụng

File_autodiscover_int_xframe_script

Không áp dụng

4,422

18-May-2016

03:45

Không áp dụng

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

6.0.9319.281

333,600

31-Mar-2017

17:12

x86

File_bigfin_lscpapp_xap

Không áp dụng

1,384,804

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

Không áp dụng

75,132

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

Không áp dụng

116,746

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

Không áp dụng

74,880

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

Không áp dụng

76,038

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

Không áp dụng

74,201

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

Không áp dụng

74,052

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

Không áp dụng

72,305

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

Không áp dụng

75,019

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

Không áp dụng

80,259

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

Không áp dụng

71,521

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

Không áp dụng

71,660

14-Jun-2016

06:28

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

6.0.9319.0

63,736

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

6.0.9319.0

63,736

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

6.0.9319.0

64,248

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

6.0.9319.0

63,224

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

6.0.9319.0

64,760

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

6.0.9319.0

63,224

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

6.0.9319.0

63,232

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

6.0.9319.0

65,792

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

6.0.9319.0

62,712

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

6.0.9319.0

62,712

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

6.0.9319.259

583,368

14-Jun-2016

06:25

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_ui_app_dll

6.0.9319.259

258,760

14-Jun-2016

06:23

x86

File_certprov_ext_bin_certprov.dll

6.0.9319.281

166,664

31-Mar-2017

17:14

x86

File_certprov_int_bin_certprov.dll

6.0.9319.281

166,664

31-Mar-2017

17:14

x86

File_ext_datacollabrecording_aspx

Không áp dụng

5,305

31-Mar-2017

15:26

Không áp dụng

File_ext_datacollabweb_handler_bin.dll

6.0.9319.102

263,984

28-Oct-2015

10:40

x86

File_ext_datacollab_aspx

Không áp dụng

10,520

09-Nov-2017

06:51

Không áp dụng

File_ext_datacollab_bin_psomframe

6.0.9319.281

251,624

31-Mar-2017

17:13

Không áp dụng

File_ext_datacollab_bin_psomres

6.0.9319.102

268,512

28-Oct-2015

10:40

Không áp dụng

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

Không áp dụng

286,357

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_ext_datacollab_images_sprite1

Không áp dụng

286,357

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Không áp dụng

803,045

28-Oct-2015

09:13

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

Không áp dụng

1,191,819

28-Oct-2015

09:15

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_datacollabrecording

Không áp dụng

17,848

28-Oct-2015

09:21

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Không áp dụng

1,435,646

31-Mar-2017

16:01

Không áp dụng

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Không áp dụng

2,407,816

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

Không áp dụng

63,328

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

Không áp dụng

62,729

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Không áp dụng

136,354

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_ext_datacollab_styles_sprite1

Không áp dụng

187,676

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_ext_default.aspx

Không áp dụng

59,402

09-Nov-2017

07:34

Không áp dụng

File_ext_dialinform.js

Không áp dụng

96,915

18-May-2016

03:45

Không áp dụng

File_ext_gac_microsoft.rtc.server.telemetrylib.dll

6.0.9319.102

445,208

28-Oct-2015

10:38

x86

File_ext_launch.js

Không áp dụng

63,747

30-Oct-2017

14:12

Không áp dụng

File_ext_lwaonlinedf.aspx

Không áp dụng

5,562

28-Oct-2015

08:49

Không áp dụng

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.510

1,067,792

10-Nov-2017

17:28

x86

File_ext_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

6.0.9319.510

533,240

10-Nov-2017

17:58

x86

File_ext_myutilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_newtonsoft.json.dll

6.0.1.17001

491,008

10-Jan-2018

03:51

x86

File_ext_reachclient.css

Không áp dụng

13,675

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

Không áp dụng

13,675

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ar_sa

6.0.9319.510

35,152

10-Nov-2017

19:01

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_az_latn_az

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

18:53

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_be_by

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

18:58

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_bg_bg

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

19:10

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ca_es

6.0.9319.510

33,608

10-Nov-2017

20:25

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_cs_cz

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

21:08

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_da_dk

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:50

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_de_de

6.0.9319.510

34,120

10-Nov-2017

23:08

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_el_gr

6.0.9319.510

39,752

10-Nov-2017

21:43

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_en_us

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

10:53

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_es_es

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

23:12

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_et_ee

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

21:50

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_eu_es

6.0.9319.510

32,584

11-Nov-2017

00:11

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fa_ir

6.0.9319.510

36,680

10-Nov-2017

18:21

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fil_ph

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

19:03

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fi_fi

6.0.9319.510

32,080

10-Nov-2017

23:54

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_fr_fr

6.0.9319.510

34,120

10-Nov-2017

23:20

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_gl_es

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

18:11

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_he_il

6.0.9319.510

34,128

10-Nov-2017

22:28

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_hi_in

6.0.9319.510

42,824

10-Nov-2017

22:30

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_hr_hr

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

22:40

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_hu_hu

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

22:42

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_id_id

6.0.9319.510

32,080

11-Nov-2017

00:00

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_it_it

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

23:58

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ja_jp

6.0.9319.510

34,632

10-Nov-2017

23:25

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_kk_kz

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

22:48

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ko_kr

6.0.9319.510

33,616

11-Nov-2017

00:02

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_lt_lt

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

22:56

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_lv_lv

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:02

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_mk_mk

6.0.9319.510

37,712

10-Nov-2017

19:16

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ms_my

6.0.9319.510

32,592

11-Nov-2017

00:04

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_nb_no

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

18:09

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_nl_nl

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:13

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_pl_pl

6.0.9319.510

33,096

10-Nov-2017

23:04

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_br

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

18:26

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_pt

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

23:10

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ro_ro

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

23:16

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_ru_ru

6.0.9319.510

37,200

10-Nov-2017

18:41

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sk_sk

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:23

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sl_si

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

23:22

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sq_al

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:22

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.510

32,592

11-Nov-2017

00:09

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_latn_rs

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

23:34

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_sv_se

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:55

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_th_th

6.0.9319.510

43,336

10-Nov-2017

23:47

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_tr_tr

6.0.9319.510

32,080

10-Nov-2017

23:52

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_uk_ua

6.0.9319.510

37,712

10-Nov-2017

23:56

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_uz_latn_uz

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

20:28

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_vi_vn

6.0.9319.510

35,144

11-Nov-2017

00:06

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_cn

6.0.9319.510

31,056

10-Nov-2017

23:33

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_tw

6.0.9319.510

31.048

10-Nov-2017

23:42

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.281

33,064

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.281

31,528

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

6.0.9319.281

35,120

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.281

35,120

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

6.0.9319.281

31,528

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

6.0.9319.281

32,040

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

6.0.9319.281

37,160

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

6.0.9319.281

31,528

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

6.0.9319.281

29,992

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.281

34,600

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.281

29,992

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.281

32,040

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

6.0.9319.281

31,024

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

6.0.9319.281

32,552

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

6.0.9319.281

39,720

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.281

30,512

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

6.0.9319.281

31,528

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.281

32,552

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.281

34,600

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.281

31,528

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.281

35,112

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.281

31,024

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.281

31,024

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.281

35,112

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.281

30,512

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.281

34,600

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

6.0.9319.281

40,232

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.281

35,112

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.281

33,064

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.281

29.480

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.281

28,968

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_ext_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_web.config

Không áp dụng

3.077 người

22-Dec-2016

13:54

Không áp dụng

File_ext_webcontainerframe_html

Không áp dụng

9,351

31-Mar-2017

15:20

Không áp dụng

File_ext_webrelay_mediaperf.dll

6.0.8953.265

61,072

10-Jan-2018

03:57

x64

File_ext_webscheduler_bin_dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Mar-2017

17:13

x86

File_ext_webscheduler_bin_dll

6.0.9319.102

319,776

28-Oct-2015

10:41

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.102

45,392

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.102

47,440

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

6.0.9319.102

42,312

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

6.0.9319.102

48,976

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

6.0.9319.102

41,800

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.102

41,288

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.102

42,832

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

6.0.9319.102

41,800

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

6.0.9319.102

44,368

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

6.0.9319.102

52,048

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.102

43,856

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.102

46,920

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.102

42,832

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.102

42,312

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.102

46,928

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.102

47,440

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

6.0.9319.102

51,536

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.102

46,928

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.102

43,856

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.102

40,784

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.102

40,784

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_default.aspx

Không áp dụng

15,203

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

6.0.9319.102

369,472

28-Oct-2015

10:41

x86

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

Không áp dụng

119,016

12-Oct-2016

15:40

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_scripts_jquery.js

Không áp dụng

249,893

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui.js

Không áp dụng

236,775

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_styles_common_ltr.css

Không áp dụng

18,551

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_styles_common_rtl.css

Không áp dụng

15.178 người

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_styles_jqueryui.css

Không áp dụng

25,434

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_usercontrols_mainwindowcontrol.ascx

Không áp dụng

9,457

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_ext_webscheduler_usercontrols_w15logincontrol.ascx

Không áp dụng

3.483 người

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.dll

2.19.20802.213

189,728

23-Feb-2016

20:32

x86

File_gac_microsoft.identitymodel.clients.activedirectory.wf.dll

2.19.20802.213

51,008

23-Feb-2016

20:32

x86

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

6.0.9319.281

1,207,552

31-Mar-2017

17:13

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

6.0.9319.510

3,808,536

10-Nov-2017

10:11

x64

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

23.328 người

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,840

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22,304

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_ext_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22,304

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Mar-2017

17:13

x86

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.de_de

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.es_es

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.it_it

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ja_jp

6.0.9319.0

23.328 người

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.pt_br

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23,840

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22,304

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_int_microsoft.rtc.client.security.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22,304

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Mar-2017

17:13

x86

File_int_datacollabrecording_aspx

Không áp dụng

5,305

31-Mar-2017

15:26

Không áp dụng

File_int_datacollabweb_handler_bin.dll

6.0.9319.102

263,984

28-Oct-2015

10:40

x86

File_int_datacollab_aspx

Không áp dụng

10,520

09-Nov-2017

06:51

Không áp dụng

File_int_datacollab_bin_psomframe

6.0.9319.281

251,624

31-Mar-2017

17:13

Không áp dụng

File_int_datacollab_bin_psomres

6.0.9319.102

268,512

28-Oct-2015

10:40

Không áp dụng

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

Không áp dụng

286,357

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_int_datacollab_images_sprite1

Không áp dụng

286,357

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Không áp dụng

803,045

28-Oct-2015

09:13

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

Không áp dụng

1,191,819

28-Oct-2015

09:15

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_datacollabrecording

Không áp dụng

17,848

28-Oct-2015

09:21

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Không áp dụng

1,435,646

31-Mar-2017

16:01

Không áp dụng

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Không áp dụng

2,407,816

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

Không áp dụng

63,328

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

Không áp dụng

62,729

28-Oct-2015

09:22

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Không áp dụng

136,354

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_int_datacollab_styles_sprite1

Không áp dụng

187,676

28-Oct-2015

09:23

Không áp dụng

File_int_default.aspx

Không áp dụng

59,402

09-Nov-2017

07:34

Không áp dụng

File_int_dialinform.js

Không áp dụng

96,915

18-May-2016

03:45

Không áp dụng

File_int_gac_microsoft.rtc.server.telemetrylib.dll

6.0.9319.102

445,208

28-Oct-2015

10:38

x86

File_int_launch.js

Không áp dụng

63,747

30-Oct-2017

14:12

Không áp dụng

File_int_lwaonlinedf.aspx

Không áp dụng

5,562

28-Oct-2015

08:49

Không áp dụng

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

6.0.9319.510

1,067,792

10-Nov-2017

17:28

x86

File_int_microsoft.rtc.internal.webrelay.dll

6.0.9319.510

533,240

10-Nov-2017

17:58

x86

File_int_myutilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_newtonsoft.json.dll

6.0.1.17001

491,008

10-Jan-2018

03:51

x86

File_int_reachclient.css

Không áp dụng

13,675

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

Không áp dụng

13,675

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ar_sa

6.0.9319.510

35,152

10-Nov-2017

19:01

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_az_latn_az

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

18:53

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_be_by

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

18:58

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_bg_bg

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

19:10

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ca_es

6.0.9319.510

33,608

10-Nov-2017

20:25

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_cs_cz

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

21:08

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_da_dk

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:50

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_de_de

6.0.9319.510

34,120

10-Nov-2017

23:08

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_el_gr

6.0.9319.510

39,752

10-Nov-2017

21:43

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_en_us

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

10:53

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_es_es

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

23:12

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_et_ee

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

21:50

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_eu_es

6.0.9319.510

32,584

11-Nov-2017

00:11

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fa_ir

6.0.9319.510

36,680

10-Nov-2017

18:21

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fil_ph

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

19:03

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fi_fi

6.0.9319.510

32,080

10-Nov-2017

23:54

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_fr_fr

6.0.9319.510

34,120

10-Nov-2017

23:20

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_gl_es

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

18:11

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_he_il

6.0.9319.510

34,128

10-Nov-2017

22:28

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_hi_in

6.0.9319.510

42,824

10-Nov-2017

22:30

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_hr_hr

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

22:40

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_hu_hu

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

22:42

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_id_id

6.0.9319.510

32,080

11-Nov-2017

00:00

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_it_it

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

23:58

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ja_jp

6.0.9319.510

34,632

10-Nov-2017

23:25

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_kk_kz

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

22:48

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ko_kr

6.0.9319.510

33,616

11-Nov-2017

00:02

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_lt_lt

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

22:56

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_lv_lv

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:02

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_mk_mk

6.0.9319.510

37,712

10-Nov-2017

19:16

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ms_my

6.0.9319.510

32,592

11-Nov-2017

00:04

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_nb_no

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

18:09

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_nl_nl

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:13

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_pl_pl

6.0.9319.510

33,096

10-Nov-2017

23:04

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_br

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

18:26

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_pt_pt

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

23:10

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ro_ro

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

23:16

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_ru_ru

6.0.9319.510

37,200

10-Nov-2017

18:41

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sk_sk

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:23

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sl_si

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

23:22

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sq_al

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:22

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.510

32,592

11-Nov-2017

00:09

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sr_latn_rs

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

23:34

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_sv_se

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:55

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_th_th

6.0.9319.510

43,336

10-Nov-2017

23:47

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_tr_tr

6.0.9319.510

32,080

10-Nov-2017

23:52

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_uk_ua

6.0.9319.510

37,712

10-Nov-2017

23:56

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_uz_latn_uz

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

20:28

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_vi_vn

6.0.9319.510

35,144

11-Nov-2017

00:06

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_cn

6.0.9319.510

31,056

10-Nov-2017

23:33

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_eventchannelresources_zh_tw

6.0.9319.510

31.048

10-Nov-2017

23:42

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.281

33,064

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.281

31,528

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

6.0.9319.281

35,120

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.281

35,120

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

6.0.9319.281

31,528

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

6.0.9319.281

32,040

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

6.0.9319.281

37,160

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

6.0.9319.281

31,528

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

6.0.9319.281

29,992

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.281

34,600

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.281

29,992

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.281

32,040

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

6.0.9319.281

31,024

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

6.0.9319.281

32,552

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

6.0.9319.281

39,720

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.281

30,512

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

6.0.9319.281

31,528

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.281

32,552

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.281

34,600

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.281

31,528

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.281

35,112

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.281

31,024

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.281

31,024

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.281

35,112

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.281

30,512

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.281

34,600

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

6.0.9319.281

40,232

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.281

30,504

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.281

35,112

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.281

31,016

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.281

33,064

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.281

29.480

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.281

28,968

31-Mar-2017

17:17

Không áp dụng

File_int_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_web.config

Không áp dụng

3,076

22-Dec-2016

13:54

Không áp dụng

File_int_webcontainerframe_html

Không áp dụng

9,351

31-Mar-2017

15:20

Không áp dụng

File_int_webrelay_mediaperf.dll

6.0.8953.265

61,072

10-Jan-2018

03:57

x64

File_int_webscheduler_bin_dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Mar-2017

17:13

x86

File_int_webscheduler_bin_dll

6.0.9319.102

319,776

28-Oct-2015

10:41

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

6.0.9319.102

45,392

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

6.0.9319.102

47,440

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

6.0.9319.102

42,312

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

6.0.9319.102

48,976

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

6.0.9319.102

41,800

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

6.0.9319.102

41,288

28-Oct-2015

10:41

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

6.0.9319.102

42,832

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

6.0.9319.102

41,800

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

6.0.9319.102

44,368

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

6.0.9319.102

52,048

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

6.0.9319.102

43,856

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

6.0.9319.102

46,920

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

6.0.9319.102

42,832

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

6.0.9319.102

42,312

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

6.0.9319.102

46,928

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

6.0.9319.102

42,320

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

6.0.9319.102

47,440

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.102

46,416

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_rs

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

6.0.9319.102

41,296

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

6.0.9319.102

51,536

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

6.0.9319.102

46,928

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

6.0.9319.102

41,808

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

6.0.9319.102

43,856

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

6.0.9319.102

40,784

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

6.0.9319.102

40,784

28-Oct-2015

10:43

Không áp dụng

File_int_webscheduler_default.aspx

Không áp dụng

15,203

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

6.0.9319.102

369,472

28-Oct-2015

10:41

x86

File_int_webscheduler_scripts_common.js

Không áp dụng

119,016

12-Oct-2016

15:40

Không áp dụng

File_int_webscheduler_scripts_jquery.js

Không áp dụng

249,893

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui.js

Không áp dụng

236,775

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

Không áp dụng

12,858

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_styles_common_ltr.css

Không áp dụng

18,551

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_styles_common_rtl.css

Không áp dụng

15.178 người

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_styles_jqueryui.css

Không áp dụng

25,434

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_usercontrols_mainwindowcontrol.ascx

Không áp dụng

9,457

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_int_webscheduler_usercontrols_w15logincontrol.ascx

Không áp dụng

3.483 người

23-Oct-2015

01:16

Không áp dụng

File_locationinformation_int_microsoft.rtc.lis.liservice.dll

6.0.9319.510

386,280

10-Nov-2017

16:30

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

6.0.9319.281

333,600

31-Mar-2017

17:12

x86

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.102

133,368

28-Oct-2015

10:39

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

6.0.9319.102

133,368

28-Oct-2015

10:39

x86

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.de_de

6.0.9319.0

22,808

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.es_es

6.0.9319.0

22,808

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.fr_fr

6.0.9319.0

22,808

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.it_it

6.0.9319.0

22,808

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ja_jp

6.0.9319.0

22,808

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ko_kr

6.0.9319.0

22,808

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.pt_br

6.0.9319.0

22,816

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.ru_ru

6.0.9319.0

23.320 người

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_cn

6.0.9319.0

22,296

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_rgs_config_bin_microsoft.rtc.acd.deployment.dll.zh_tw

6.0.9319.0

22,296

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.de_de.resx

Không áp dụng

30,970

10-Jan-2018

14:07

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.es_es.resx

Không áp dụng

30,644

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.fr_fr.resx

Không áp dụng

31,723

10-Jan-2018

14:07

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.it_it.resx

Không áp dụng

30,846

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ja_jp.resx

Không áp dụng

32,386

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ko_kr.resx

Không áp dụng

30,397

10-Jan-2018

14:07

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.pt_br.resx

Không áp dụng

30,678

10-Jan-2018

14:07

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.resx

Không áp dụng

29,343

23-Oct-2015

01:15

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.ru_ru.resx

Không áp dụng

35,183

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.zh_cn.resx

Không áp dụng

28,825

10-Jan-2018

14:09

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_0a02545e.ascx.zh_tw.resx

Không áp dụng

28,913

10-Jan-2018

14:07

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.es_es.resx

Không áp dụng

6,175

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.fr_fr.resx

Không áp dụng

6,165

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.ko_kr.resx

Không áp dụng

6,155

10-Jan-2018

14:07

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.ru_ru.resx

Không áp dụng

6,201

10-Jan-2018

14:08

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_acdmgmt.master.zh_tw.resx

Không áp dụng

6,146

10-Jan-2018

14:07

Không áp dụng

File_rgs_config_localres_b9934444.ascx.resx

Không áp dụng

19.808

23-Oct-2015

01:15

Không áp dụng

File_servercommon.ws.dll

6.0.9319.281

820,416

31-Mar-2017

17:13

x86

File_ucap_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Mar-2017

17:13

x86

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ar_sa

6.0.9319.510

35,152

10-Nov-2017

19:01

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_az_latn_az

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

18:53

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_be_by

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

18:58

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_bg_bg

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

19:10

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ca_es

6.0.9319.510

33,608

10-Nov-2017

20:25

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_cs_cz

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

21:08

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_da_dk

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:50

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_de_de

6.0.9319.510

34,120

10-Nov-2017

23:08

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_el_gr

6.0.9319.510

39,752

10-Nov-2017

21:43

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_en_us

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

10:53

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_es_es

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

23:12

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_et_ee

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

21:50

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_eu_es

6.0.9319.510

32,584

11-Nov-2017

00:11

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fa_ir

6.0.9319.510

36,680

10-Nov-2017

18:21

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fil_ph

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

19:03

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fi_fi

6.0.9319.510

32,080

10-Nov-2017

23:54

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_fr_fr

6.0.9319.510

34,120

10-Nov-2017

23:20

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_gl_es

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

18:11

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_he_il

6.0.9319.510

34,128

10-Nov-2017

22:28

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_hi_in

6.0.9319.510

42,824

10-Nov-2017

22:30

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_hr_hr

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

22:40

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_hu_hu

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

22:42

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_id_id

6.0.9319.510

32,080

11-Nov-2017

00:00

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_it_it

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

23:58

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ja_jp

6.0.9319.510

34,632

10-Nov-2017

23:25

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_kk_kz

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

22:48

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ko_kr

6.0.9319.510

33,616

11-Nov-2017

00:02

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_lt_lt

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

22:56

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_lv_lv

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:02

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_mk_mk

6.0.9319.510

37,712

10-Nov-2017

19:16

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ms_my

6.0.9319.510

32,592

11-Nov-2017

00:04

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_nb_no

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

18:09

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_nl_nl

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:13

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_pl_pl

6.0.9319.510

33,096

10-Nov-2017

23:04

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_pt_br

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

18:26

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_pt_pt

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

23:10

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ro_ro

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

23:16

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_ru_ru

6.0.9319.510

37,200

10-Nov-2017

18:41

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sk_sk

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:23

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sl_si

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

23:22

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sq_al

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:22

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.510

32,592

11-Nov-2017

00:09

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sr_latn_rs

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

23:34

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_sv_se

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:55

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_th_th

6.0.9319.510

43,336

10-Nov-2017

23:47

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_tr_tr

6.0.9319.510

32,080

10-Nov-2017

23:52

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_uk_ua

6.0.9319.510

37,712

10-Nov-2017

23:56

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_uz_latn_uz

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

20:28

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_vi_vn

6.0.9319.510

35,144

11-Nov-2017

00:06

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_zh_cn

6.0.9319.510

31,056

10-Nov-2017

23:33

Không áp dụng

File_ucap_ext_ucwa.eventchannel.resources_zh_tw

6.0.9319.510

31.048

10-Nov-2017

23:42

Không áp dụng

File_ucap_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Mar-2017

17:13

x86

File_ucap_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.510

182,560

10-Nov-2017

11:28

x86

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ar_sa

6.0.9319.510

35,152

10-Nov-2017

19:01

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_az_latn_az

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

18:53

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_be_by

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

18:58

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_bg_bg

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

19:10

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ca_es

6.0.9319.510

33,608

10-Nov-2017

20:25

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_cs_cz

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

21:08

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_da_dk

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:50

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_de_de

6.0.9319.510

34,120

10-Nov-2017

23:08

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_el_gr

6.0.9319.510

39,752

10-Nov-2017

21:43

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_en_us

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

10:53

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_es_es

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

23:12

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_et_ee

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

21:50

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_eu_es

6.0.9319.510

32,584

11-Nov-2017

00:11

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fa_ir

6.0.9319.510

36,680

10-Nov-2017

18:21

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fil_ph

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

19:03

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fi_fi

6.0.9319.510

32,080

10-Nov-2017

23:54

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_fr_fr

6.0.9319.510

34,120

10-Nov-2017

23:20

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_gl_es

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

18:11

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_he_il

6.0.9319.510

34,128

10-Nov-2017

22:28

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_hi_in

6.0.9319.510

42,824

10-Nov-2017

22:30

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_hr_hr

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

22:40

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_hu_hu

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

22:42

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_id_id

6.0.9319.510

32,080

11-Nov-2017

00:00

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_it_it

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

23:58

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ja_jp

6.0.9319.510

34,632

10-Nov-2017

23:25

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_kk_kz

6.0.9319.510

37,704

10-Nov-2017

22:48

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ko_kr

6.0.9319.510

33,616

11-Nov-2017

00:02

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_lt_lt

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

22:56

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_lv_lv

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:02

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_mk_mk

6.0.9319.510

37,712

10-Nov-2017

19:16

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ms_my

6.0.9319.510

32,592

11-Nov-2017

00:04

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_nb_no

6.0.9319.510

33,616

10-Nov-2017

18:09

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_nl_nl

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:13

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_pl_pl

6.0.9319.510

33,096

10-Nov-2017

23:04

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_pt_br

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

18:26

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_pt_pt

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

23:10

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ro_ro

6.0.9319.510

33,104

10-Nov-2017

23:16

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_ru_ru

6.0.9319.510

37,200

10-Nov-2017

18:41

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sk_sk

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

23:23

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sl_si

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

23:22

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sq_al

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:22

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sr_cyrl_rs

6.0.9319.510

32,592

11-Nov-2017

00:09

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sr_latn_rs

6.0.9319.510

32,072

10-Nov-2017

23:34

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_sv_se

6.0.9319.510

32,584

10-Nov-2017

18:55

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_th_th

6.0.9319.510

43,336

10-Nov-2017

23:47

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_tr_tr

6.0.9319.510

32,080

10-Nov-2017

23:52

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_uk_ua

6.0.9319.510

37,712

10-Nov-2017

23:56

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_uz_latn_uz

6.0.9319.510

32,592

10-Nov-2017

20:28

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_vi_vn

6.0.9319.510

35,144

11-Nov-2017

00:06

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_zh_cn

6.0.9319.510

31,056

10-Nov-2017

23:33

Không áp dụng

File_ucap_int_ucwa.eventchannel.resources_zh_tw

6.0.9319.510

31.048

10-Nov-2017

23:42

Không áp dụng

File_ucap_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.510

182,560

10-Nov-2017

11:28

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Mar-2017

17:13

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

6.0.9319.281

524,048

31-Mar-2017

17:13

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

6.0.9319.514

4,225,256

10-Jan-2018

14:10

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.510

182,560

10-Nov-2017

11:28

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

6.0.9319.514

4,225,256

10-Jan-2018

14:10

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.eventchannel.dll

6.0.9319.510

182,560

10-Nov-2017

11:28

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

Không áp dụng

5,673

09-Nov-2017

06:59

Không áp dụng

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

Không áp dụng

5,678

09-Nov-2017

06:59

Không áp dụng

File_webticket_web_ext.config

Không áp dụng

11.148 người

31-Mar-2017

15:28

Không áp dụng

File_webticket_web_int.config

Không áp dụng

11.378 người

31-Mar-2017

15:28

Không áp dụng

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ chuẩn Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Nhận bản Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho Skype dành cho doanh nghiệp chủ 2015.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×