Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn tạo một hộp thư trong Microsoft Exchange Server 2019 hoặc Microsoft Exchange Server 2016.

  • Bạn đăng nhập vào hộp thư mới trong Microsoft Outlook.

  • Bạn sao chép thư vào bất kỳ thư mục nào.

  • Bạn đăng xuất khỏi Outlook.

  • Bạn đăng nhập vào Outlook trên web, rồi mở cùng một thư.

Trong tình huống này, nội dung thư được để trống Outlook trên web ngay cả khi bạn vẫn có thể xem nội dung trong Outlook.

Giải pháp

Để khắc phục sự cố này, hãy cài đặt bản cập nhật tích lũy sau đây, cho phù hợp:

Cập nhật tích lũy 10 cho Exchange Server 2019 trở lên cho bản cập nhật tích lũy Exchange Server 2019

Cập nhật Tích lũy 21 cho Exchange Server 2016 trở lên cho bản cập nhật tích lũy Exchange Server 2016.

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×