Nội dung trong Internet Explorer 11 có thể được thu nhỏ hơn kích thước dự kiến trên màn hình lớn

Triệu chứng

Khi bạn sử dụng một màn hình lớn đóng khoảng cách (ví dụ: TV được sử dụng như một màn hình máy tính) dành cho máy tính chạy Windows 8.1, nội dung trong Internet Explorer 11 có thể được thu nhỏ hơn kích thước dự kiến.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update. Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer, các yếu tố quy mô của Internet Explorer 11 có thể kết hợp các yếu tố quy mô của màn hình Windows khi bạn chạy trong chế độ rộng hợp lệ.

Thông tin kỹ thuật về bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspxLưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật 2977629.

Để biết thêm thông tin về bảo mật Cập Nhật 2977629, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2977629 MS14-052: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 9 tháng 4 năm 2014

Thông tin

Windows 8.1 sử dụng một heuristic dự đoán xem cách khi bạn chọn một yếu tố quy mô mặc định để đáp ứng với DPI. Màn hình lớn như TV, Windows sẽ màn hình được qua phòng thay vì trên bàn làm việc và sử dụng một yếu tố quy mô thực hiện nội dung lớn và có thể đọc được. Vì vậy, nếu bạn sử dụng một trong các thiết bị như màn hình máy tính, nội dung trong Internet Explorer 11 có thể lớn hơn kích thước dự kiến. Sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này, bạn có thể chuyển sang chế độ rộng kế thừa Internet Explorer có thể sử dụng các yếu tố quy mô tương tự như màn hình Windows, và một yếu tố cụ thể quy mô có thể được lựa chọn ghi đè lên các yếu tố quy mô mặc định. Để thực hiện việc này, bạn có thể bấm vào bắt đầu, bấm Bảng điều khiển, bấm vào giao diện và cá nhân, và sau đó bạn có thể chọn một mức độ rộng để hiển thị tất cả.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×