Triệu chứng

Vấn đề định dạng ngày này xảy ra khi phiên bản của phiên bản điện thoại Lync Microsoft là tiếng Nhật trước khi bạn áp dụng bản Cập Nhật trước khi bạn thay đổi ngôn ngữ.

Vòng tín hiệu sự cố này xảy ra khi tên bản địa hoá vòng âm chứa các ký tự Unicode không xuất hiện như một ký tự 8-bit trong trang mã ngôn ngữ đã chọn. Vấn đề này cũng xảy ra khi bạn thay đổi ngôn ngữ phiên bản điện thoại Lync.

Lưu ý Phiên bản tiếng Nhật của phiên bản điện thoại Lync khởi động lại nếu bạn thay đổi các ngày định dạng cài đặt sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật cho phiên bản điện thoại Lync.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt một bản Cập Nhật tích luỹ sau:

Lưu ý Vấn đề giá trị mặc định sẽ chỉ được giải quyết khi bạn áp dụng bản Cập Nhật thứ hai sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật gây ra sự cố.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×