Mục lục
×

Ngày Phát hành:
08 Tháng Mười 2019

Phiên bản:
NET Framework 3.5 và 4.8

Quan trọng

Bản cập nhật này đã được phát hành trước đó trong bản Cập nhật Tích lũy vào ngày 24 tháng 9 năm 2019.

Tóm tắt

Bài viết này mô tả bản Cập nhật Tích lũy ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Microsoft .NET Framework 4.8 cho Windows 10 phiên bản 1903.

Thông tin bổ sung về bản cập nhật này

Bài viết sau chứa các thông tin bổ sung về bản cập nhật này vì thông tin liên quan đến phiên bản của từng sản phẩm.

  • 4515871 Mô tả bản Cập nhật Tích luỹ .NET Framework 3.5 và 4.8 dành cho Windows 10 phiên bản 1903 và Windows 10 phiên bản 1909 (KB4515871)

Thông tin về bảo mật và an ninh

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×