Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Các gói cập nhật tích lũy cho Microsoft Project Server 2013 chứa cập nhật nóng cho các sự cố đã được khắc phục kể từ khi phát hành Project Server 2013.

Lưu ý: Đây là bản dựng 15.0.5519.1000 của gói cập nhật tích lũy.

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra các hotfix trước khi bạn triển khai chúng trong môi trường sản xuất. Vì các bản dựng được tích lũy nên mỗi bản phát hành mới đều chứa tất cả các bản cập nhật nóng và bản cập nhật bảo mật đi kèm với các bản phát hành gói cập nhật Microsoft Project Server 2013 trước đó.

Ghi chú quan trọng về gói cập nhật tích lũy

  • Các cập nhật nóng Microsoft Office 2013 giờ đây là các cập nhật nóng đa ngôn ngữ. Gói cập nhật tích lũy này chứa các bản cập nhật cho tất cả các ngôn ngữ.

  • Gói cập nhật tích lũy này bao gồm tất cả các gói thành phần máy chủ. Ngoài ra, gói cập nhật tích lũy này cập nhật chỉ những thành phần được cài đặt trên hệ thống.

Các cải tiến và bản sửa lỗi trong bản cập nhật tích lũy này

Gói cập nhật tích lũy này khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết Cơ sở Tri thức Microsoft (KB) sau đây:

Cách tải xuống và cài đặt bản cập nhật

Bản cập nhật này chỉ khả dụng để tải xuống và cài đặt thủ công từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft.

Lưu ý: Có ba tệp có sẵn trong bản cập nhật này: một .exe và hai tệp .cab bạn. Để quá trình cài đặt hoạt động đúng cách, bạn phải tải xuống cả ba tệp.

Yêu cầu quét vi rút

Microsoft quét tệp này để tìm vi rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật nâng cao giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin gói cập nhật tích lũy

Các bản cập nhật nóng có trong gói cập nhật tích lũy này

Gói cập nhật tích lũy này chứa tất cả các tệp .msp mà chúng tôi phát hành dưới dạng cập nhật nóng hoặc dưới dạng bản cập nhật công khai nhắm mục tiêu đến Project Server 2013.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật tích lũy này, bạn phải cài Microsoft Project Server 2013 gói dịch vụ 1 (SP1).

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật tích lũy này.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được bao gồm trong bản cập nhật tích lũy 5002334, hãy tải xuống thông tin tệp.

Tham khảo

Xem thông tin về thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

TechCenter Hệ thống Office chứa các bản cập nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×