Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2553480 cho Microsoft Project Server 2010 đã được phát hành vào ngày 10 tháng 3, 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục các sự cố sau đây:

  • Bạn không thể cập nhật trường tùy chỉnh cục bộ bằng cách sử dụng giao diện máy chủ Project (PSI) Nếu trường được liên kết với bảng tra cứu. Ngoài ra, bạn có thể nhận được ngoại lệ "GeneralUnhandledException".

  • Giả định rằng bạn thay đổi thời gian làm việc của lịch doanh nghiệp được liên kết với dự án của bạn với một thời gian làm việc không mặc định, chẳng hạn như 9:00-17:00. Sau đó, bạn phát hành một nhiệm vụ và mở trang nhiệm vụ trong Project Web App (PWA). Sau đó, bạn thay đổi ngày kết thúc và thời lượng của nhiệm vụ và lưu thay đổi. Trong tình huống này, cả giờ kết thúc và thời lượng nhiệm vụ không chính xác.

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt Microsoft Project Server 2010 Service Pack 2 .

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây. Thông tin tệp Pjsrvmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Prjsvr.sql.loc.localizedupgrade.xml.1033

Not Applicable

324.189

14-Oct-2014

13:19

Thông tin tệp Pjsrvwfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Addmodifyuser.aspx

Not Applicable

146.282

11-Feb-2014

16:23

Addpublishsps12.sql

Not Applicable

380.695

14-Oct-2014

13:20

Addpubsps12.sql

Not Applicable

1.271.659

14-Oct-2014

13:20

Addpubtab12.sql

Not Applicable

241.370

7-Nov-2013

14:45

Addqueue1projectsps12.sql

Not Applicable

91.521

7-Nov-2013

14:45

Addqueue1timesheetsps12.sql

Not Applicable

92.760

7-Nov-2013

14:45

Addreportingsps12.sql

Not Applicable

1.477.577

26-Feb-2014

15:22

Addreptab12.sql

Not Applicable

58.857

7-Nov-2013

14:45

Addsps12.sql

Not Applicable

565.581

10-Feb-2015

00:23

Addtask.aspx

Not Applicable

15.343

18-Dec-2013

20:09

Addversionsps12.sql

Not Applicable

166.071

7-Nov-2013

14:45

Addverstab12.sql

Not Applicable

124.479

7-Nov-2013

14:45

Addworkingsps12.sql

Not Applicable

120.660

7-Nov-2013

14:45

Addworksps12.sql

Not Applicable

125.239

14-Oct-2014

13:20

Addworktab12.sql

Not Applicable

132.911

7-Nov-2013

14:45

Autogen.sql

Not Applicable

22.802

10-Feb-2015

00:23

Createpsiserviceapp.aspx

Not Applicable

6.132

20-Nov-2012

14:43

Createpwa.aspx

Not Applicable

18.938

20-Nov-2012

15:06

Dataedit.dll

14.0.7135.5000

453.296

1-Oct-2014

20:37

Enterpriseprojecttypedetails.aspx

Not Applicable

35.968

7-Nov-2013

14:48

Gridsatellite.debug.js

Not Applicable

53.991

4-Nov-2014

23:00

Gridsatellite.js

Not Applicable

36.538

4-Nov-2014

23:00

Managepsiserviceapp.aspx

Not Applicable

5.033

20-Nov-2012

14:43

Managepwa.aspx

Not Applicable

7.800

20-Nov-2012

14:43

Microsoft.office.project.schema.dll

14.0.7005.1000

5.323.344

31-Oct-2012

04:36

Microsoft.office.project.server.administration.dll

14.0.7118.5000

289.464

11-Feb-2014

16:34

Microsoft.office.project.server.communications.dll

14.0.7141.5000

289.464

3-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.communications.internal.dll

14.0.7141.5000

502.448

3-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.dll

14.0.7145.5000

7.293.624

10-Feb-2015

00:42

Microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.7141.5000

2.149.048

3-Dec-2014

07:50

Microsoft.office.project.server.native.dll

14.0.7011.1000

483.488

6-Mar-2013

00:14

Microsoft.office.project.server.pwa.applicationpages.dll

14.0.7141.5000

1.051.368

3-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.pwa.dll

14.0.7141.5000

2.075.368

3-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.server.upgrade.dll

14.0.7145.5000

5.995.192

10-Feb-2015

00:42

Microsoft.office.project.server.webservice.dll

14.0.7141.5000

494.264

3-Dec-2014

08:10

Microsoft.office.project.shared.dll

14.0.7101.5000

133.816

22-Apr-2013

01:49

Microsoft.office.project.webproj.dll

14.0.7143.5000

789.168

12-Jan-2015

22:36

Mytaskssatellite.js

Not Applicable

39.919

10-Feb-2015

00:26

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.config

Not Applicable

609

29-Mar-2011

20:41

Policy.12.0.microsoft.office.project.server.library.dll

14.0.6015.1000

11.712

20-Dec-2010

17:37

Projectcentersatellite.debug.js

Not Applicable

14.092

4-Nov-2014

23:00

Projectcentersatellite.js

Not Applicable

10.580

4-Nov-2014

23:00

Projectserverscripts.debug.js

Not Applicable

414.861

30-Oct-2012

22:24

Projectserverscripts.js

Not Applicable

308.959

30-Oct-2012

22:24

Pwaparts.ascx

Not Applicable

19.504

16-Oct-2012

19:46

Remotetextconv.debug.js

Not Applicable

15.948

10-Feb-2015

00:26

Remotetextconv.js

Not Applicable

7.710

10-Feb-2015

00:26

Rulesaddmod.aspx

Not Applicable

43.598

18-Dec-2013

20:09

Shell.debug.js

Not Applicable

80.098

10-Jan-2012

17:11

Shell.js

Not Applicable

51.126

10-Jan-2012

17:11

Statusapprovalssatellite.js

Not Applicable

19.995

23-Jul-2013

10:53

Timesheetsatellite.js

Not Applicable

56.379

30-Oct-2012

22:24

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×