Mục lục
×

Ngày Phát hành:

10/04/2018

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Windows Update và WSUS sẽ cung cấp bản cập nhật này cho hệ điều hành máy chủ và máy khách Windows hiện tại, bất kể sự tồn tại hoặc giá trị của cài đặt đăng ký HKLM\SOFTWARE\Microsoft \Windows\CurrentVersion\QualityCompat\cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc". Thay đổi này đã được thực hiện để bảo vệ dữ liệu người dùng.

  • Cải thiện độ tin cậy trong nhân và khắc phục sự cố có thể khiến các ứng dụng có nội dung bộ nhớ không mong muốn trên các hệ thống đa bộ xử lý.

  • Khắc phục sự cố lỗi dừng xảy ra khi áp dụng bản cập nhật của tháng trước cho một máy tính 32 bit (x86) bị tắt chế độ Mở rộng Địa chỉ Vật lý (PAE).

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Microsoft scripting engine, cấu phần Microsoft Graphics, Windows Server, kết nối mạng trung tâm dữ liệu Windows, ảo hóa và nhân Windows, Windows app platform và frameworks.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Lưu ý: Bản cập nhật này sẽ được ưu tiên hơn bản cập nhật 4100480, bản cập nhật nhân Windows cho CVE-2018-1038.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt KB4056897 hoặc bất kỳ bản cập nhật hàng tháng nào khác gần đây, máy chủ SMB có thể gặp lỗi rò bộ nhớ trong một số trường hợp. Điều này xảy ra khi đường dẫn được yêu cầu đi qua một liên kết tượng trưng, điểm gắn hoặc điểm nút thư mục và khóa đăng ký được đặt thành 1:  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanManServer\Parameters\EnableEcp

Sự cố này được khắc phục trong KB4103718.

Lỗi dừng xảy ra trên các máy tính không hỗ trợ Tiện ích mở rộng Phát trực tuyến Đơn Lệnh Đa Dữ liệu (SIMD) 2 (SSE2).

Nâng cấp các máy tính của bạn với bộ xử lý hỗ trợ SSE2 hoặc ảo hóa những máy tính đó.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này hiện đã khả dụng để cài đặt qua WSUS. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4093108.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×