Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB2965298 cho Microsoft SharePoint Server 2010 được phát hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2015. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và sửa chữa

Khắc phục sự cố sau:

  • Khi bạn đặt giá trị của thuộc tính PreserveID đúng cho một số mục SharePoint Server 2010, ID bản sao tài liệu có thể được tạo ra. Trong trường hợp này, khi bạn cố gắng mở một mục, bạn có thể được chuyển hướng tới một trang tìm kiếm có chứa nhiều mục thay vì trực tiếp duyệt mục hoặc tài liệu không chính xác được mở.

  • Tùy chọn Chi tiết phù hợp không hoạt động chính xác cho một mục SharePoint trong Safari.

  • Khi bạn cập nhật giá trị siêu dữ liệu được quản lý mục SharePoint Server 2010, giá trị không được Cập Nhật nếu tên siêu dữ liệu được quản lý có dấu.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Microsoft Update

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Download Tải xuống các bản Cập Nhật KB2965298 cho SharePoint Server 2010

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin cập nhật

Thông tin khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyếtĐể áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Server 2010 Service Pack 2 cài đặt.

Thông tin

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin coreserver-x-none.msp tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

_businessdataprofiletemplate.aspx

Không áp dụng

4,448

12-Feb-2013

07:46

About.aspx

Không áp dụng

284

12-Feb-2013

02:12

Accountjoiner.dll

4.0.2450.49

199,272

14-Aug-2012

20:28

Activityfeed.aspx

Không áp dụng

199

12-Feb-2013

07:45

Activityinformation.sql

Không áp dụng

7,994

14-Aug-2012

20:05

Activitytracker.dwp

Không áp dụng

560

12-Feb-2013

07:45

Addbestbet.aspx

Không áp dụng

13,538

12-Feb-2013

02:01

Addcontentsource.aspx

Không áp dụng

11,219

12-Feb-2013

02:02

Addcontentsourcecontrol.ascx

Không áp dụng

24,836

12-Feb-2013

02:02

Addentity.aspx

Không áp dụng

8,933

12-Feb-2013

02:02

Addfeaturedcontent.aspx

Không áp dụng

12,520

12-Feb-2013

02:01

Addfederatedlocation.aspx

Không áp dụng

69,245

12-Feb-2013

02:02

Addfiletype.aspx

Không áp dụng

12429

12-Feb-2013

02:02

Addkeyword.aspx

Không áp dụng

10,121

12-Feb-2013

02:01

Addmanagedproperty.aspx

Không áp dụng

19,211

12-Feb-2013

02:02

Addnavigationlinkdialog.aspx

Không áp dụng

8,762

12-Feb-2013

02:14

Addrankpromotion.aspx

Không áp dụng

13,398

12-Feb-2013

02:01

Addservernamemappings.aspx

Không áp dụng

12,736

12-Feb-2013

02:02

Addsitehitrule.aspx

Không áp dụng

7,812

12-Feb-2013

02:02

Addspellcheck.aspx

Không áp dụng

9.798

12-Feb-2013

02:02

Addusercontext.aspx

Không áp dụng

7,723

12-Feb-2013

02:02

Admapropertypages.dll

4.0.2450.49

223,856

14-Aug-2012

20:28

Administratorsettingssection.ascx

Không áp dụng

5,375

12-Feb-2013

07:53

Adminlistcontrol.ascx

Không áp dụng

4,252

12-Feb-2013

02:01

Advanced.aspx

Không áp dụng

16,244

12-Feb-2013

02:02

Advanced.aspx

Không áp dụng

286

12-Feb-2013

02:02

Advancedsearchbox.dwp

Không áp dụng

2,798

12-Feb-2013

02:02

Advancedsearchlayout.aspx

Không áp dụng

17,270

12-Feb-2013

02:02

Allitems.aspx

Không áp dụng

3.452 người

20-Nov-2012

14:14

Allitems.aspx

Không áp dụng

3,453

20-Nov-2012

14:14

Analysisserviceskpidisplayformcontrol.ascx

Không áp dụng

2,692

12-Feb-2013

07:46

Analysisserviceskpieditformcontrol.ascx

Không áp dụng

10.928 người

12-Feb-2013

07:46

Analysisserviceskpinewformcontrol.ascx

Không áp dụng

10,963

12-Feb-2013

07:46

Antixsslibrary.dll

2.0.0.0

33,808

14-Aug-2012

20:03

Areacachesettings.aspx

Không áp dụng

10,763

12-Feb-2013

02:14

Areanavigationsettings.aspx

Không áp dụng

18,265

12-Feb-2013

02:14

Areatemplatesettings.aspx

Không áp dụng

23,952

12-Feb-2013

02:14

Areawelcomepage.aspx

Không áp dụng

7,643

12-Feb-2013

02:14

Article1.aspx

Không áp dụng

286

12-Feb-2013

07:46

Article2.aspx

Không áp dụng

286

12-Feb-2013

07:46

Articleleft.aspx

Không áp dụng

8,282

12-Feb-2013

02:13

Articlelinks.aspx

Không áp dụng

7,556

12-Feb-2013

02:13

Articleright.aspx

Không áp dụng

8,375

12-Feb-2013

02:13

Askmeabout.dwp

Không áp dụng

539

12-Feb-2013

07:45

Assemblyinfo.cs

Không áp dụng

2,713

06-Aug-2012

16:20

Assemblyinfo.vb

Không áp dụng

1,323

06-Aug-2012

16:20

Assemblyinfo.vb

Không áp dụng

1,451

06-Aug-2012

16:20

Assetedithyperlink.aspx

Không áp dụng

9,639

12-Feb-2013

02:12

Assetimagepicker.aspx

Không áp dụng

22,310

12-Feb-2013

02:14

Assetportalbrowser.aspx

Không áp dụng

14,339

12-Feb-2013

02:14

Asynchronouswebpartservicedisco.aspx

Không áp dụng

1.030

12-Feb-2013

07:46

Asynchronouswebpartservicewsdl.aspx

Không áp dụng

68,635

12-Feb-2013

07:46

Atl90.dll

9.0.21022.8

179,704

05-Nov-2012

13:49

Audience_defruleedit.aspx

Không áp dụng

8,439

12-Feb-2013

07:45

Audience_defruleedit.aspx

Không áp dụng

8,451

12-Feb-2013

07:46

Audience_edit.aspx

Không áp dụng

5,222

12-Feb-2013

07:45

Audience_edit.aspx

Không áp dụng

5,234

12-Feb-2013

07:46

Audience_list.aspx

Không áp dụng

3,564

12-Feb-2013

07:45

Audience_list.aspx

Không áp dụng

3,576

12-Feb-2013

07:46

Audience_main.aspx

Không áp dụng

4,316

12-Feb-2013

07:45

Audience_main.aspx

Không áp dụng

4,328

12-Feb-2013

07:46

Audience_memberlist.aspx

Không áp dụng

3,618

12-Feb-2013

07:45

Audience_memberlist.aspx

Không áp dụng

3,630

12-Feb-2013

07:46

Audience_sched.aspx

Không áp dụng

3.131 người

12-Feb-2013

07:46

Audience_sched.aspx

Không áp dụng

3,143

12-Feb-2013

07:46

Audience_view.aspx

Không áp dụng

5,364

12-Feb-2013

07:46

Audience_view.aspx

Không áp dụng

5,595

12-Feb-2013

07:46

Auditcustomquery.ascx

Không áp dụng

11,027

20-Nov-2012

14:13

Auditsettings.ascx

Không áp dụng

3,518

20-Nov-2012

14:13

Auditsettings.aspx

14.0.7006

16,446

20-Nov-2012

14:18

Autoredistribute.aspx

Không áp dụng

17,055

12-Feb-2013

02:02

Barcodeimagefromitem.aspx

14.0.7006

309

20-Nov-2012

14:13

Baseitems.aspx

14.0.7006

3.452 người

20-Nov-2012

14:14

Bestbet.aspx

Không áp dụng

10,222

12-Feb-2013

02:02

Bestbetorder.aspx

Không áp dụng

4,446

12-Feb-2013

02:01

Binding.ascx

Không áp dụng

36,703

12-Feb-2013

02:35

Bindingfieldinfo.ascx

Không áp dụng

16,524

12-Feb-2013

02:35

Bindingseriesinfo.ascx

Không áp dụng

3,003

12-Feb-2013

02:35

Bindingvalue.ascx

Không áp dụng

4,464

12-Feb-2013

02:35

Blankwebpartpage.aspx

Không áp dụng

8,586

12-Feb-2013

02:13

Bulkwrktaskhandler.aspx

14.0.7006

8,368

20-Nov-2012

14:13

Bulkwrktaskip.aspx

14.0.7006

2.221 người

20-Nov-2012

14:13

Businessdataactionswebpart.dwp

Không áp dụng

1.210

12-Feb-2013

07:46

Businessdatacatalogdisco.aspx

Không áp dụng

1.032

12-Feb-2013

07:46

Businessdatacatalogwsdl.aspx

Không áp dụng

18,463

12-Feb-2013

07:46

Businessdatafilter.dwp

Không áp dụng

621

12-Feb-2013

07:46

Businessdataitembuilder.dwp

Không áp dụng

1.320

12-Feb-2013

07:46

Businessdataprofiletemplate.aspx

Không áp dụng

4,513

12-Feb-2013

07:53

Categories.aspx

Không áp dụng

3,624

12-Feb-2013

02:12

Category.aspx

Không áp dụng

15,532

12-Feb-2013

02:02

Category.aspx

Không áp dụng

284

12-Feb-2013

07:45

Categoryresults.aspx

Không áp dụng

284

12-Feb-2013

07:45

Categoryresultswebpart.webpart

Không áp dụng

13.390 người

12-Feb-2013

07:45

Categorywebpart.webpart

Không áp dụng

908

12-Feb-2013

07:45

Centraladminpopupselector.aspx

Không áp dụng

10,025

12-Feb-2013

02:02

Certmgr.exe

6.0.6001.17131

74,752

14-Aug-2012

20:05

Changedbkey.aspx

Không áp dụng

7,119

12-Feb-2013

07:53

Changedbkeystateinfo.aspx

Không áp dụng

3,698

12-Feb-2013

07:53

Changesitemasterpage.aspx

Không áp dụng

12,859

12-Feb-2013

02:14

Chartpreview.ascx

Không áp dụng

1.487 người

12-Feb-2013

02:35

Chartpreviewimage.aspx

Không áp dụng

275

12-Feb-2013

02:35

Cmsslwpaddeditgroup.aspx

Không áp dụng

6,273

12-Feb-2013

02:14

Cmsslwpaddeditlink.aspx

Không áp dụng

18,595

12-Feb-2013

02:14

Cmsslwpeditview.aspx

Không áp dụng

7.716 người

12-Feb-2013

02:14

Cmsslwpsortlinks.aspx

Không áp dụng

4,495

12-Feb-2013

02:14

Collapsibleformsection.ascx

Không áp dụng

3,948

12-Feb-2013

02:02

Colleagues.dwp

Không áp dụng

784

12-Feb-2013

07:46

Coloriframe.aspx

Không áp dụng

1,924

12-Feb-2013

02:35

Colorpickerdialog.aspx

Không áp dụng

10.155 người

12-Feb-2013

02:35

Columndefaults.aspx

14.0.7006

10.243 người

20-Nov-2012

14:18

Columnfiltering.ascx

Không áp dụng

442

20-Nov-2012

14:13

Configdb.dll

4.0.2450.49

1,665,632

14-Aug-2012

20:28

Confirmredistribute.aspx

Không áp dụng

12,081

12-Feb-2013

02:02

Connectorph.dll

14.0.7143.5000

284,336

12-Jan-2015

22:31

Constants.sql

Không áp dụng

1,716

14-Aug-2012

20:05

Constantspecifiers.sql

Không áp dụng

33,080

14-Aug-2012

20:05

Contactlinks.dwp

Không áp dụng

556

12-Feb-2013

07:45

Contactwp.dwp

Không áp dụng

544

12-Feb-2013

07:45

Contactwp.dwp

Không áp dụng

544

12-Feb-2013

07:46

Containerpicker.dll

4.0.2450.49

51,824

14-Aug-2012

20:28

Contentaccessaccount.aspx

Không áp dụng

6,501

12-Feb-2013

02:02

Contentareatoolboxservice.asmx

Không áp dụng

230

12-Feb-2013

02:12

Contentdeploymentremoteimport.asmx

Không áp dụng

227

12-Feb-2013

02:12

Contentsourcesstatus.dwp

Không áp dụng

671

12-Feb-2013

02:01

Contenttypeconvertersettings.aspx

Không áp dụng

10,465

12-Feb-2013

02:14

Contenttypesyndicationhubs.aspx

Không áp dụng

5,346

20-Nov-2012

13:24

Contextualkeywordmanagement.aspx

Không áp dụng

9,902

12-Feb-2013

02:02

Conversion.aspx

Không áp dụng

4,303

12-Feb-2013

02:02

Convertersettings.aspx

Không áp dụng

17.008 người

12-Feb-2013

02:14

Copyfederatedlocation.aspx

Không áp dụng

69,431

12-Feb-2013

02:02

Crawledcategories.aspx

Không áp dụng

7,785

12-Feb-2013

02:02

Crawledproperties.aspx

Không áp dụng

7354 người

12-Feb-2013

02:02

Crawledproperty.aspx

Không áp dụng

16,009

12-Feb-2013

02:02

Crawlprocessingperactivity.aspx

Không áp dụng

7,390

12-Feb-2013

02:01

Crawlprocessingpercomponent.aspx

Không áp dụng

10,732

12-Feb-2013

02:01

Crawlqueue.aspx

Không áp dụng

4,689

12-Feb-2013

02:01

Crawlratepercontentsource.aspx

Không áp dụng

5,782

12-Feb-2013

02:01

Crawlratepertype.aspx

Không áp dụng

8,895

12-Feb-2013

02:01

Createdocsetversion.aspx

14.0.7006

8,318

20-Nov-2012

14:18

Createpage.aspx

Không áp dụng

20,398

12-Feb-2013

02:14

Createprofiledialog.aspx

Không áp dụng

4,136

12-Feb-2013

07:53

Createprofileredirector.aspx

Không áp dụng

242

12-Feb-2013

07:53

Createpublishingpagedialog.aspx

Không áp dụng

3,832

12-Feb-2013

02:12

Createsitecollectionpanel1.ascx

Không áp dụng

2.257 người

12-Feb-2013

07:45

Createsitepanel1.ascx

Không áp dụng

2,245

12-Feb-2013

07:45

Createsssvcapplication.aspx

Không áp dụng

9.521 người

12-Feb-2013

07:53

Createsssvcapplicationstateinfo.aspx

Không áp dụng

3,610

12-Feb-2013

07:53

Createworkbook.aspx

Không áp dụng

8,961

12-Feb-2013

07:45

Credentialfieldsection.ascx

Không áp dụng

3,607

12-Feb-2013

07:53

Credentialfieldsettingssection.ascx

Không áp dụng

13,133

12-Feb-2013

07:53

Credentialpagesection.ascx

Không áp dụng

5.137

12-Feb-2013

07:53

Csexport.exe

4.0.2450.49

43.616

14-Aug-2012

20:28

Cssearch.dll

4.0.2450.49

129,632

14-Aug-2012

20:28

Cstwrkflip.aspx

14.0.7006

5.000

20-Nov-2012

14:13

Ctdmsettings.aspx

14.0.7006

11,329

20-Nov-2012

14:18

Current.aspx

Không áp dụng

3,462

12-Feb-2013

07:46

Customizereport.aspx

14.0.7006

10,344

20-Nov-2012

14:18

Dashboardtemplate1cv.aspx

Không áp dụng

4,080

12-Feb-2013

07:46

Dashboardtemplate2cv.aspx

Không áp dụng

5.100

12-Feb-2013

07:46

Dashboardtemplateh.aspx

Không áp dụng

5,728

12-Feb-2013

07:46

Databasesettings.sql

Không áp dụng

337

14-Aug-2012

20:05

Databindingdetails.aspx

Không áp dụng

2.380

12-Feb-2013

02:35

Databindinglist.aspx

Không áp dụng

4,014

12-Feb-2013

02:35

Dataparameters.ascx

Không áp dụng

2.175

12-Feb-2013

02:35

Datefilter.dwp

Không áp dụng

692

12-Feb-2013

07:46

Dbmapropertypages.dll

4.0.2450.49

244,336

14-Aug-2012

20:28

Default.aspx

14.0.7006

4,591

20-Nov-2012

14:18

Default.aspx

Không áp dụng

1.495

12-Feb-2013

02:02

Default.aspx

Không áp dụng

1.940

12-Feb-2013

07:45

Default.aspx

Không áp dụng

16,945

12-Feb-2013

02:02

Default.aspx

Không áp dụng

284

12-Feb-2013

02:12

Default.aspx

Không áp dụng

284

12-Feb-2013

07:45

Default.aspx

Không áp dụng

286

12-Feb-2013

02:02

Default.aspx

Không áp dụng

286

12-Feb-2013

07:45

Default.aspx

Không áp dụng

3,768

12-Feb-2013

07:45

Default.aspx

Không áp dụng

3.871 người

12-Feb-2013

07:45

Default.aspx

Không áp dụng

3,882

12-Feb-2013

07:45

Default.aspx

Không áp dụng

3,966

12-Feb-2013

01:42

Defaultlayout.aspx

Không áp dụng

6.446

12-Feb-2013

07:45

Deleteobject.sql

Không áp dụng

2,450

14-Aug-2012

20:05

Deployment.aspx

Không áp dụng

13,417

12-Feb-2013

02:12

Deploymenteventdetails.aspx

Không áp dụng

11,412

12-Feb-2013

02:12

Deploymentjob.aspx

Không áp dụng

43,333

12-Feb-2013

02:12

Deploymentjobhistory.aspx

Không áp dụng

11.305

12-Feb-2013

02:12

Deploymentpath.aspx

Không áp dụng

32,138

12-Feb-2013

02:12

Deploymentreport.aspx

Không áp dụng

14,707

12-Feb-2013

02:12

Deploymentsettings.aspx

Không áp dụng

9,470

12-Feb-2013

02:12

Deploymentstatus.aspx

Không áp dụng

13,058

12-Feb-2013

02:12

Deploymentupload.aspx

Không áp dụng

5,284

12-Feb-2013

02:12

Deploymentwebselectiontree.aspx

Không áp dụng

8,417

12-Feb-2013

02:12

Disambiguation.aspx

Không áp dụng

3.499

20-Nov-2012

13:24

Discussion.aspx

Không áp dụng

2,992

12-Feb-2013

07:45

Dispform.aspx

Không áp dụng

13,865

20-Nov-2012

14:14

Dispform.aspx

Không áp dụng

14,214

20-Nov-2012

14:14

Dispform.aspx

Không áp dụng

18,342

12-Feb-2013

07:45

Dmplaceholder.aspx

14.0.7006

3.711 người

20-Nov-2012

14:13

Docconvlauncher.aspx

14.0.7006

6,287

20-Nov-2012

14:14

Docconvloadbalancer.aspx

14.0.7006

6,450

20-Nov-2012

14:14

Docidredir.aspx

Không áp dụng

362

20-Nov-2012

14:13

Docidsettings.aspx

14.0.7006

6,517

20-Nov-2012

14:13

Docsetadddoc.aspx

14.0.7006

4,110

20-Nov-2012

14:13

Docsetexport.aspx

14.0.7006

1.061 người

20-Nov-2012

14:13

Docsethome.aspx

14.0.7006

2,912

20-Nov-2012

14:13

Docsethomepage.aspx

Không áp dụng

4,482

12-Feb-2013

02:24

Docsetsend.aspx

14.0.7006

3,818

20-Nov-2012

14:13

Docsetsettings.aspx

14.0.7006

23,282

20-Nov-2012

14:18

Docsettemplates.ascx

Không áp dụng

1,415

20-Nov-2012

14:13

Docsetversions.aspx

14.0.7006

18,227

20-Nov-2012

14:18

Documentroutersettings.aspx

14.0.7006

15,150

20-Nov-2012

14:18

Docxpageconverter.exe

14.0.7104.5000

1,222,336

25-Jun-2013

13:47

Dropoffzoneroutingform.ascx

Không áp dụng

3,478

20-Nov-2012

14:14

Dropsqlpersistenceproviderlogic.sql

Không áp dụng

1.241 người

14-Aug-2012

20:05

Dropsqlpersistenceproviderschema.sql

Không áp dụng

661

14-Aug-2012

20:05

Dualchinesesearch.dwp

Không áp dụng

1.501

12-Feb-2013

02:02

Edirectoryma.dll

4.0.2450.49

72,296

14-Aug-2012

20:28

Editcategory.aspx

Không áp dụng

10,988

12-Feb-2013

02:02

Editconnectionfilters.aspx

Không áp dụng

9,710

12-Feb-2013

07:46

Editconnectionfilters.aspx

Không áp dụng

9,722

12-Feb-2013

07:46

Editcontentsource.aspx

Không áp dụng

37,754

12-Feb-2013

02:02

Editcrawledproperty.aspx

Không áp dụng

11,081

12-Feb-2013

02:02

Editcrawlrule.aspx

Không áp dụng

11,317

12-Feb-2013

02:02

Editcrawlrulecontrol.ascx

Không áp dụng

14,312

12-Feb-2013

02:02

Editdsserver.aspx

Không áp dụng

17,777

12-Feb-2013

07:46

Editdsserver.aspx

Không áp dụng

17,789

12-Feb-2013

07:46

Editfederatedlocation.aspx

Không áp dụng

69,247

12-Feb-2013

02:02

Editform.aspx

Không áp dụng

13,842

20-Nov-2012

14:14

Editform.aspx

Không áp dụng

14,191

20-Nov-2012

14:14

Editform.aspx

Không áp dụng

18,319

12-Feb-2013

07:45

Edithostdistrule.aspx

Không áp dụng

14,003

12-Feb-2013

02:02

Editlink.aspx

Không áp dụng

20.225 người

12-Feb-2013

07:46

Editlink.aspx

Không áp dụng

20,237

12-Feb-2013

07:46

Editorgprofile.aspx

Không áp dụng

2,497

12-Feb-2013

07:45

Editpolicy.aspx

Không áp dụng

3,953

12-Feb-2013

07:46

Editpolicy.aspx

Không áp dụng

3.965 người

12-Feb-2013

07:46

Editprofile.aspx

Không áp dụng

3,357

12-Feb-2013

07:45

Editproperty.aspx

Không áp dụng

19,677

12-Feb-2013

07:46

Editproperty.aspx

Không áp dụng

19,689

12-Feb-2013

07:46

Editpropertynames.aspx

Không áp dụng

2.157 người

12-Feb-2013

07:46

Editpropertynames2.aspx

Không áp dụng

3156

12-Feb-2013

07:46

Editrelevancesettings.aspx

Không áp dụng

15,244

12-Feb-2013

02:02

Editrule.aspx

Không áp dụng

39,150

20-Nov-2012

14:18

Editschedule.aspx

Không áp dụng

3,890

12-Feb-2013

02:02

Editschedulecontrol.ascx

Không áp dụng

36,488

12-Feb-2013

02:02

Editsection.aspx

Không áp dụng

5,352

12-Feb-2013

07:46

Editsection.aspx

Không áp dụng

5,364

12-Feb-2013

07:46

Edituserpref.aspx

Không áp dụng

10,067

12-Feb-2013

02:02

Editview.aspx

Không áp dụng

33,853

12-Feb-2013

07:47

Enablefeatures.aspx

Không áp dụng

6,358

12-Feb-2013

07:47

Enableservicebroker_storedprocedure.sql

Không áp dụng

572

14-Aug-2012

20:05

Enablingfeatures.aspx

Không áp dụng

6,597

12-Feb-2013

07:45

Enhancedsearch.aspx

Không áp dụng

8,266

12-Feb-2013

02:02

Enhancedthemingpostoptions.ascx

Không áp dụng

17,208

12-Feb-2013

02:12

Enhancedthemingpreoptions.ascx

Không áp dụng

2.582 người

12-Feb-2013

02:12

Enterprisewiki.aspx

Không áp dụng

5,203

12-Feb-2013

02:13

Entityexcludelist.aspx

Không áp dụng

8,566

12-Feb-2013

02:02

Entityincludelist.aspx

Không áp dụng

8.544

12-Feb-2013

02:02

Entitymanagement.aspx

Không áp dụng

9,044

12-Feb-2013

02:02

Excelcellpicker.aspx

Không áp dụng

8,425

12-Feb-2013

07:45

Excelkpidisplayformcontrol.ascx

Không áp dụng

4,697

12-Feb-2013

07:46

Excelkpieditformcontrol.ascx

Không áp dụng

11,839

12-Feb-2013

07:46

Excelkpinewformcontrol.ascx

Không áp dụng

11,829

12-Feb-2013

07:46

Excelprofilepage.aspx

Không áp dụng

11,069

12-Feb-2013

07:47

Exch2007extension.dll

4.0.2450.49

15.472

14-Aug-2012

20:28

Exch2010extension.dll

4.0.2450.49

15.472

14-Aug-2012

20:28

Exchangema.dll

4.0.2450.49

109,160

14-Aug-2012

20:28

Exemptpolicy.aspx

14.0.7006

2,023

20-Nov-2012

14:13

Expirationconfig.aspx

14.0.7006

8,905

20-Nov-2012

14:18

Explainrank.aspx

Không áp dụng

13.523

12-Feb-2013

02:02

Exportfederatedlocation.aspx

Không áp dụng

208

12-Feb-2013

02:02

Exportpolicy.aspx

14.0.7006

3,609

20-Nov-2012

14:13

Extendedsearchadministration.aspx

Không áp dụng

9,232

12-Feb-2013

02:01

Failure.aspx

Không áp dụng

2.749 người

12-Feb-2013

02:02

Farmsearchapplications.dwp

Không áp dụng

680

12-Feb-2013

02:01

Farmsystemstatus.dwp

Không áp dụng

659

12-Feb-2013

02:01

Featuresettings.aspx

14.0.7006

6,718

20-Nov-2012

14:15

Feed.aspx

Không áp dụng

328

12-Feb-2013

02:12

Fillpickerdialog.aspx

Không áp dụng

9,953

12-Feb-2013

02:35

Filteractions.dwp

Không áp dụng

632

12-Feb-2013

07:46

Filtervaluespickerdialog.aspx

Không áp dụng

2,693

12-Feb-2013

02:02

Fimmapropertypages.dll

4.0.2450.49

182,904

14-Aug-2012

20:28

Flddefedit.aspx

14.0.7006

28,386

20-Nov-2012

14:13

Fontiframe.aspx

Không áp dụng

7,775

12-Feb-2013

02:35

Fontlist.ascx

Không áp dụng

2.201 người

12-Feb-2013

02:35

Fontpickerdialog.aspx

Không áp dụng

7,659

12-Feb-2013

02:35

Formatpickerdialog.aspx

Không áp dụng

17,946

12-Feb-2013

02:35

Formsauthenticationproxypage.aspx

Không áp dụng

2,723

12-Feb-2013

02:02

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

47,728

14-Aug-2012

20:28

Functionlibrary.dll

4.0.2450.49

47,728

14-Aug-2012

21:19

Galma.vb

Không áp dụng

47,174

06-Aug-2012

16:20

Galmv.vb

Không áp dụng

15,890

06-Aug-2012

16:20

Galsync.dll

4.0.2450.49

64,096

14-Aug-2012

20:28

Galsync.sln

Không áp dụng

899

06-Aug-2012

16:20

Galsync.vbproj

Không áp dụng

4,616

06-Aug-2012

16:20

Galutil.vb

Không áp dụng

34,519

06-Aug-2012

16:20

Genericpicker.aspx

Không áp dụng

5,168

12-Feb-2013

07:47

Getspotlight.ashx

Không áp dụng

285

20-Nov-2012

14:13

Globaloptions.dll

4.0.2450.49

281,192

14-Aug-2012

20:28

Grouplistview.dll

4.0.2450.49

129,640

14-Aug-2012

20:28

Hierarchychart.xap

Không áp dụng

35,423

17-Apr-2014

13:39

Hold.aspx

14.0.7006

5,682

20-Nov-2012

14:13

Holdreport.aspx

14.0.7006

3,145

20-Nov-2012

14:13

Home.aspx

Không áp dụng

284

12-Feb-2013

02:12

Ibmdsmapropertypages.dll

4.0.2450.49

92,792

14-Aug-2012

20:28

Importfederatedlocation.aspx

Không áp dụng

14,160

12-Feb-2013

02:02

Importpolicy.aspx

14.0.7006

4,110

20-Nov-2012

14:13

Incommon.dwp

Không áp dụng

560

12-Feb-2013

07:46

Indicatorwebpart.dwp

Không áp dụng

1.129 người

12-Feb-2013

07:46

Infopathpageconvertersettings.ascx

Không áp dụng

2,643

12-Feb-2013

02:12

Iniwrkflip.aspx

14.0.7006

3,032

20-Nov-2012

14:13

Inplacerecordslistsettings.aspx

14.0.7006

10,644

20-Nov-2012

14:18

Inplacerecordssettings.aspx

Không áp dụng

11,898

20-Nov-2012

14:18

Inputcsvfile.aspx

Không áp dụng

6,465

20-Nov-2012

13:25

Iplanetmapropertypages.dll

4.0.2450.49

125,568

14-Aug-2012

20:28

Itemexpiration.aspx

14.0.7006

11,479

20-Nov-2012

14:18

Iviewhost.aspx

Không áp dụng

826

12-Feb-2013

07:47

Iviewwebpart.dwp

Không áp dụng

444

12-Feb-2013

07:46

Keyword.aspx

Không áp dụng

11.978

12-Feb-2013

02:02

Keyworddetails.aspx

Không áp dụng

17,103

12-Feb-2013

02:02

Kpilistformtemplates.ascx

Không áp dụng

7,886

12-Feb-2013

07:46

Kpilistviewpage.aspx

Không áp dụng

4,937

12-Feb-2013

07:46

Kpilistwebpart.dwp

Không áp dụng

1.126 người

12-Feb-2013

07:46

Labelimage.aspx

14.0.7006

375

20-Nov-2012

14:13

Languages.aspx

14.0.7006

3,453

20-Nov-2012

14:14

Linkschecker.aspx

Không áp dụng

5,056

12-Feb-2013

07:45

Linkscheckerjobsettings.aspx

Không áp dụng

5,178

12-Feb-2013

07:45

Linkscheckerwiz.aspx

Không áp dụng

4.400

12-Feb-2013

07:45

Listcategories.aspx

Không áp dụng

13,565

12-Feb-2013

02:02

Listcontentsources.aspx

Không áp dụng

9,949

12-Feb-2013

02:02

Listcontentsourcescontrol.ascx

Không áp dụng

10.770 người

12-Feb-2013

02:02

Listcrawledproperties.aspx

Không áp dụng

14.776 người

12-Feb-2013

02:02

Listdisplaygroups.aspx

Không áp dụng

21,655

12-Feb-2013

02:02

Listenabletargeting.aspx

Không áp dụng

4.171 người

12-Feb-2013

07:46

Listkeywords.aspx

Không áp dụng

6,778

12-Feb-2013

02:02

Listmanagedproperties.aspx

Không áp dụng

14,891

12-Feb-2013

02:02

Listservernamemappings.aspx

Không áp dụng

12,101

12-Feb-2013

02:02

Lnschema.dsml

Không áp dụng

26,113

14-Aug-2012

19:15

Locationselector.ascx

Không áp dụng

3,349

12-Feb-2013

02:12

Logcontentsources.aspx

Không áp dụng

14665

12-Feb-2013

02:02

Logcrawlhistory.aspx

Không áp dụng

15,628

12-Feb-2013

02:02

Logerrorhistory.aspx

Không áp dụng

15,700

12-Feb-2013

02:02

Logging.dll

4.0.2450.49

18,528

14-Aug-2012

20:28

Logging.sln

Không áp dụng

899

06-Aug-2012

16:20

Logging.vb

Không áp dụng

11,080

06-Aug-2012

16:20

Logging.vbproj

Không áp dụng

3,997

06-Aug-2012

16:20

Login.aspx

Không áp dụng

1658

12-Feb-2013

02:12

Logsummary.aspx

Không áp dụng

16,828

12-Feb-2013

02:02

Logviewer.aspx

Không áp dụng

25,612

12-Feb-2013

02:02

Longrunningoperationprogress.aspx

Không áp dụng

5,518

12-Feb-2013

02:12

Lroperationstatus.aspx

Không áp dụng

4,964

12-Feb-2013

07:45

Maexecution.dll

4.0.2450.49

240,232

14-Aug-2012

20:28

Maexport.exe

4.0.2450.49

23,648

14-Aug-2012

20:28

Mahostm.dll

4.0.2450.49

326,752

14-Aug-2012

20:28

Mahostn.dll

4.0.2450.49

97,376

14-Aug-2012

20:28

Makecert.exe

6.0.6001.17131

57,856

14-Aug-2012

20:05

Managecrawlrules.aspx

Không áp dụng

9,937

12-Feb-2013

02:02

Managecrawlrulescontrol.ascx

Không áp dụng

7,556

12-Feb-2013

02:02

Managectpublishing.aspx

Không áp dụng

5,453

20-Nov-2012

13:24

Managedproperty.aspx

Không áp dụng

23,621

12-Feb-2013

02:02

Managedpropertymanagement.aspx

Không áp dụng

7,206

12-Feb-2013

02:02

Managefederatedlocations.aspx

Không áp dụng

15,986

12-Feb-2013

02:02

Managefiletypes.aspx

Không áp dụng

12,233

12-Feb-2013

02:02

Managehostdistrules.aspx

Không áp dụng

16,469

12-Feb-2013

02:02

Manageitemscheduling.aspx

Không áp dụng

8,551

12-Feb-2013

02:14

Managelinks.aspx

Không áp dụng

16972

12-Feb-2013

07:46

Managelinks.aspx

Không áp dụng

16,984

12-Feb-2013

07:46

Managementpolicyrule.moss.sql

Không áp dụng

203,055

14-Aug-2012

22:06

Managemetadataproxy.aspx

Không áp dụng

5,429

20-Nov-2012

13:25

Managemetadataservice.aspx

Không áp dụng

7,228

20-Nov-2012

13:25

Manageprivacypolicy.aspx

Không áp dụng

16,348

12-Feb-2013

07:46

Manageprivacypolicy.aspx

Không áp dụng

16,360

12-Feb-2013

07:46

Manageservicepermissions.aspx

Không áp dụng

30.126

12-Feb-2013

07:47

Managesitehitrules.aspx

Không áp dụng

6,352

12-Feb-2013

02:02

Managesocialitems.aspx

Không áp dụng

21,281

12-Feb-2013

07:46

Managesocialitems.aspx

Không áp dụng

21,293

12-Feb-2013

07:46

Managesssvcapplication.aspx

Không áp dụng

5,221

12-Feb-2013

07:53

Managesssvcapplicationcredentials.aspx

Không áp dụng

4,312

12-Feb-2013

07:53

Managesubtypes.aspx

Không áp dụng

4,575

12-Feb-2013

07:46

Managesubtypes.aspx

Không áp dụng

4,587

12-Feb-2013

07:46

Managetargetapplicationclaims.aspx

Không áp dụng

4,368

12-Feb-2013

07:53

Managetargetapplicationfields.aspx

Không áp dụng

5,102

12-Feb-2013

07:53

Managetargetapplicationinstance.aspx

Không áp dụng

4,536

12-Feb-2013

07:53

Managetargetapplicationstateinfo.aspx

Không áp dụng

4.007 người

12-Feb-2013

07:53

Manageuserprofileserviceapplication.aspx

Không áp dụng

3,204

12-Feb-2013

07:46

Manageuserprofileserviceapplication.aspx

Không áp dụng

3,333

12-Feb-2013

07:46

Mapackager.exe

4.0.2450.49

43,624

14-Aug-2012

20:28

Mapropertypages.dll

4.0.2450.49

350,832

14-Aug-2012

20:28

Matchingrule.aspx

Không áp dụng

18,743

12-Feb-2013

02:02

Matchingrule.aspx

Không áp dụng

24,240

12-Feb-2013

02:02

Mcrypt.dll

4.0.2450.49

2,858,592

14-Aug-2012

20:28

Membership.moss.sql

Không áp dụng

181,346

14-Aug-2012

22:06

Membershipdocs.dwp

Không áp dụng

802

12-Feb-2013

07:45

Memberships.dwp

Không áp dụng

833

12-Feb-2013

07:45

Metadatacolsettings.aspx

Không áp dụng

5,365

20-Nov-2012

13:24

Metadatanavkeyfilters.ascx

Không áp dụng

4,516

20-Nov-2012

14:13

Metadatanavtree.ascx

Không áp dụng

2,686

20-Nov-2012

14:13

Metanavpernode.aspx

14.0.7006

14,134

20-Nov-2012

14:18

Metanavsettings.aspx

14.0.7006

14,595

20-Nov-2012

14:18

Mgrdsserver.aspx

Không áp dụng

2.181

12-Feb-2013

07:46

Mgrdsserver.aspx

Không áp dụng

2,193

12-Feb-2013

07:46

Mgrproperty.aspx

Không áp dụng

2,280

12-Feb-2013

07:46

Mgrproperty.aspx

Không áp dụng

2,292

12-Feb-2013

07:46

Microsoft.directoryservices.metadirectoryservices.config.dll

4.0.2450.49

60,104

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.49

31,424

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.identitymanagement.externalsettingsmanager.dll

4.0.2450.49

31,424

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.identitymanagement.findprivatekey.exe

4.0.2450.49

16,040

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51,864

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.identitymanagement.logging.dll

4.0.2450.49

51,864

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11,952

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.identitymanagement.settingscontract.dll

4.0.0.0

11,952

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.identitymanagement.setuputils.dll

4.0.2450.49

80,544

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.identitymanagement.sqm.dll

4.0.2450.49

39,568

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.metadirectoryservices.dll

4.0.2450.49

14,480

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.metadirectoryservices.host.dll

4.0.0.0

12,440

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.metadirectoryservices.impl.dll

4.0.2450.49

84,632

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

60,048

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.metadirectoryservicesex.dll

4.0.0.0

60,048

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.office.documentmanagement.dll

14.0.7155.5000

379,592

15-Jul-2015

18:27

Microsoft.office.documentmanagement.pages.dll

14.0.7005.1000

125,552

31-Oct-2012

04:34

Microsoft.office.policy.dll

14.0.7155.5000

883,376

15-Jul-2015

18:27

Microsoft.office.policy.pages.dll

14.0.7101.5000

211,640

22-Apr-2013

02:30

Microsoft.office.server.chart.dll

14.0.7005.1000

608,864

31-Oct-2012

04:33

Microsoft.office.server.conversions.dll

14.0.7113.5001

35,528

14-Nov-2013

05:02

Microsoft.office.server.conversions.launcher.exe

14.0.7113.5001

84,696

14-Nov-2013

05:02

Microsoft.office.server.conversions.loadbalancer.exe

14.0.7113.5001

43,744

14-Nov-2013

05:02

Microsoft.office.server.dll

14.0.7142.5000

1,874,600

29-Dec-2014

23:37

Microsoft.office.server.filtercontrols.dll

14.0.7137.5000

166,600

14-Oct-2014

13:03

Microsoft.office.server.intl.dll

14.0.7002.1000

236,192

10-Sep-2012

20:32

Microsoft.office.server.native.dll

14.0.7005.1000

668,256

31-Oct-2012

04:25

Microsoft.office.server.openxml.dll

14.0.7104.5000

1,252,032

25-Jun-2013

13:26

Microsoft.office.server.search.connector.dll

14.0.7143.5000

1,096,368

12-Jan-2015

22:31

Microsoft.office.server.search.dll

14.0.7137.5000

13,298,872

14-Oct-2014

13:12

Microsoft.office.server.userprofiles.dll

14.0.7142.5000

2,767,552

29-Dec-2014

23:37

Microsoft.office.server.userprofiles.managementagent.dll

14.0.7139.5000

72,416

04-Nov-2014

22:51

Microsoft.office.server.userprofiles.synchronization.dll

14.0.7130.5000

260,832

15-Jul-2014

11:42

Microsoft.office.workflow.actions.dll

14.0.7107.5000

154,320

07-Aug-2013

11:06

Microsoft.office.workflowsoap.dll

14.0.7003.1000

64,152

03-Oct-2012

01:01

Microsoft.resourcemanagement.automation.dll

4.0.2450.49

80,544

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760,456

14-Aug-2012

20:19

Microsoft.resourcemanagement.dll

4.0.2450.49

760,456

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989,848

14-Aug-2012

20:28

Microsoft.resourcemanagement.service.exe

4.0.2450.49

989,848

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.resourcemanagement.service.exe.config

Không áp dụng

3,043

06-Aug-2012

17:20

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.preparationutility.exe

4.0.2450.49

15,584

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.resourcemanagement.serviceconfiguration.utility.exe

4.0.2450.49

51,912

14-Aug-2012

21:19

Microsoft.sharepoint.portal.dll

14.0.7149.5000

5,012,176

13-Apr-2015

21:34

Microsoft.sharepoint.portal.intl.dll

14.0.7003.1000

1,198,752

03-Oct-2012

14:21

Microsoft.sharepoint.portal.upgrade.dll

14.0.7109.5000

166,608

05-Sep-2013

10:44

Microsoft.sharepoint.publishing.dll

14.0.7155.5000

3,209,920

15-Jul-2015

18:11

Microsoft.sharepoint.search.extended.administration.dll

14.0.337.0

326,376

22-Apr-2013

00:34

Microsoft.sharepoint.search.extended.query.dll

14.0.337.7

260,840

12-Jan-2015

22:00

Microsoft.sharepoint.taxonomy.dll

14.0.7154.5000

1,051,320

13-Jul-2015

14:32

Microsoft.vc90.atl.manifest

Không áp dụng

468

05-Nov-2012

13:49

Microsoft.vc90.crt.manifest

Không áp dụng

526

05-Nov-2012

13:49

Miisactivate.exe

4.0.2450.49

23,656

14-Aug-2012

20:28

Miisclient.exe

4.0.2450.49

830,056

14-Aug-2012

20:28

Miisclient.exe.config

Không áp dụng

448

06-Aug-2012

16:20

Miiserver.exe

4.0.2450.49

2,902,112

14-Aug-2012

20:28

Miiserver.exe.config

Không áp dụng

2.822 người

12-Dec-2012

03:31

Miiskmu.exe

4.0.2450.49

375,392

14-Aug-2012

20:28

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

39,520

14-Aug-2012

20:28

Miisrcw.dll

4.0.2450.49

39,520

14-Aug-2012

21:19

Mms.chm

Không áp dụng

593,810

06-Aug-2012

16:20

Mmscntrl.dll

4.0.2450.49

300,128

14-Aug-2012

20:28

Mmsevent.dll

4.0.2450.49

8.800

14-Aug-2012

20:28

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

100,928

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

102,976

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

105,536

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

43,584

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

46,656

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

53,824

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

59,968

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

72,768

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

78,912

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

79,424

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

84,544

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

85,568

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

86,096

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

86,592

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,104

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,104

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

87,616

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,128

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,128

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

88,640

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

90,176

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

91,200

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

91,712

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

92,736

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

94,784

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

95,808

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,320

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,832

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

96,832

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

97,344

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

97,856

05-Nov-2012

14:06

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

99,392

05-Nov-2012

14:05

Mmsevent.dll.mui

4.0.2450.49

99,904

05-Nov-2012

14:06

Mmsmaad.dll

4.0.2450.49

583,776

14-Aug-2012

20:28

Mmsmads.dll

4.0.2450.49

523,360

14-Aug-2012

20:28

Mmsmaed.dll

4.0.2450.49

495,712

14-Aug-2012

20:28

Mmsmaext.dll

4.0.2450.49

473,696

14-Aug-2012

20:28

Mmsmafim.dll

4.0.2450.49

84,576

14-Aug-2012

20:28

Mmsmaip.dll

4.0.2450.49

529,504

14-Aug-2012

20:28

Mmsmaxml.dll

4.0.2450.49

427,616

14-Aug-2012

20:28

Mmsperf.dll

4.0.2450.49

23,648

14-Aug-2012

20:28

Mmsperf.h

Không áp dụng

915

06-Aug-2012

16:20

Mmsperf.ini

Không áp dụng

1.228

06-Aug-2012

16:20

Mmsps.dll

4.0.2450.49

178,264

14-Aug-2012

20:28

Mmsscpth.dll

4.0.2450.49

3,052,128

14-Aug-2012

20:28

Mmsscrpt.exe

4.0.2450.49

164,960

14-Aug-2012

20:28

Mmsscrpt.exe.config

Không áp dụng

2,406

12-Dec-2012

03:31

Mmsserverrcw.dll

4.0.2450.49

39,528

14-Aug-2012

20:28

Mmsuihlp.dll

4.0.2450.49

953,952

14-Aug-2012

20:28

Mmsuishell.dll

4.0.2450.49

199,272

14-Aug-2012

20:28

Mmsutils.dll

4.0.2450.49

231,008

14-Aug-2012

20:28

Mmswmi.dll

4.0.2450.49

150,624

14-Aug-2012

20:28

Mmswmi.mof

Không áp dụng

8.536 người

06-Aug-2012

16:20

Mmswmi-x.mof

Không áp dụng

978

06-Aug-2012

16:20

Mobileresults.aspx

Không áp dụng

3,008

12-Feb-2013

02:02

Mobilesearch.aspx

Không áp dụng

3.006 người

12-Feb-2013

02:02

Modwrkflip.aspx

14.0.7006

2,335

20-Nov-2012

14:13

Msdym7.dll

14.0.7005.1000

2,593,344

31-Oct-2012

04:46

Msdym7.lex

14.0.7140.5000

425,472

10-Nov-2014

21:20

Msscpi.dll

14.0.7154.5000

2,143,928

13-Jul-2015

14:44

Mssdmn.exe

14.0.7005.1000

791,144

31-Oct-2012

04:44

Mssearch.exe

14.0.7005.1000

524,888

31-Oct-2012

04:44

Msslad.dll

14.0.7005.1000

432,232

31-Oct-2012

04:44

Mssph.dll

14.0.7121.5000

1,678,520

11-Mar-2014

05:47

Mssrch.dll

14.0.7006.1000

4,988,520

20-Nov-2012

14:00

Msswelcome.aspx

Không áp dụng

tầm bay là 8.700

12-Feb-2013

02:02

Mstr4tsc.dll

14.0.7005.1000

107,600

31-Oct-2012

04:31

Msvcm90.dll

9.0.21022.8

245,248

05-Nov-2012

13:49

Msvcp90.dll

9.0.21022.8

851,456

05-Nov-2012

13:49

Msvcr90.dll

9.0.21022.8

627,200

05-Nov-2012

13:49

Mswb7.dll

14.0.7005.1000

332,424

31-Oct-2012

04:46

Mswb70011.dll

14.0.7005.1000

1,092,752

31-Oct-2012

04:46

Mswb7001e.dll

14.0.7005.1000

1,092,752

31-Oct-2012

04:46

Mswb70404.dll

14.0.7005.1000

1,092,736

31-Oct-2012

04:46

Mswb70804.dll

14.0.7005.1000

1,092,736

31-Oct-2012

04:46

Mv.dsml

Không áp dụng

42,567

06-Aug-2012

16:20

Mvdesigner.dll

4.0.2450.49

166,504

14-Aug-2012

20:28

Mvviewer.dll

4.0.2450.49

100,960

14-Aug-2012

20:28

Mycontactlinks.aspx

Không áp dụng

9.101 người

12-Feb-2013

07:45

Mydocs.dwp

Không áp dụng

757

12-Feb-2013

07:45

Myinfo.aspx

Không áp dụng

1.500

12-Feb-2013

07:46

Mylinks.ascx

Không áp dụng

1,401

12-Feb-2013

07:46

Mymemberships.aspx

Không áp dụng

8,926

12-Feb-2013

07:45

Mypics.dwp

Không áp dụng

638

12-Feb-2013

07:45

Myquicklinks.aspx

Không áp dụng

2,791

12-Feb-2013

07:45

Mysite.aspx

Không áp dụng

4,659

12-Feb-2013

07:45

Mysite.master

Không áp dụng

22,685

12-Feb-2013

07:45

Mysiteheader.aspx

Không áp dụng

1.122

12-Feb-2013

07:45

Mysitelink.ascx

Không áp dụng

1.379 người

12-Feb-2013

07:46

Mysitemobile.ascx

Không áp dụng

9,731

12-Feb-2013

07:46

Mysiteredirection.ascx

Không áp dụng

254

12-Feb-2013

07:46

Mysitetopnavigation.ascx

Không áp dụng

5,230

12-Feb-2013

07:46

Myworks.dwp

Không áp dụng

533

12-Feb-2013

07:45

Naturallanguage6.dll

14.0.7132.5000

1,495,248

12-Aug-2014

22:33

Newdocset.aspx

14.0.7006

3.250

20-Nov-2012

14:13

Newform.aspx

Không áp dụng

14,048

20-Nov-2012

14:14

Newform.aspx

Không áp dụng

18,531

12-Feb-2013

07:45

Newpagelayout.aspx

Không áp dụng

14.397

12-Feb-2013

02:14

Newprofileserviceapplicationcreated.aspx

Không áp dụng

2,613

12-Feb-2013

07:47

Newprofileserviceapplicationsettings.aspx

Không áp dụng

12,674

12-Feb-2013

07:46

Newsarchive.aspx

Không áp dụng

2.725 người

12-Feb-2013

07:45

Newshomelayout.aspx

Không áp dụng

5,842

12-Feb-2013

07:45

Newtranslationmanagement.aspx

14.0.7006

63,501

20-Nov-2012

14:18

Newvariationsite.aspx

Không áp dụng

10,576

12-Feb-2013

02:14

Nocrawlsettings.aspx

Không áp dụng

8,252

12-Feb-2013

02:14

Notesmapropertypages.dll

4.0.2450.49

121,464

14-Aug-2012

20:28

Notesserviceinstancesettings.aspx

Không áp dụng

5,346

12-Feb-2013

02:02

Noteswebservice.dll

14.0.7005.1000

972,888

01-Nov-2012

08:58

Ntma.dll

4.0.2450.49

55,896

14-Aug-2012

20:28

Objectcachesettings.aspx

Không áp dụng

11,348

12-Feb-2013

02:14

Objectlauncher.dll

4.0.2450.49

12,912

14-Aug-2012

20:28

Objects_indexes.unfiltered.sql

Không áp dụng

1.055

14-Aug-2012

20:05

Objects_storedprocedures.moss.sql

Không áp dụng

386,449

14-Aug-2012

22:06

Objects_tables.sql

Không áp dụng

48,474

14-Aug-2012

20:05

Objects_views.sql

Không áp dụng

21,219

14-Aug-2012

20:05

Objectschema_storedprocedures.sql

Không áp dụng

77,710

14-Aug-2012

20:05

Objectschemaconfigpopulate.sql

Không áp dụng

110,847

14-Aug-2012

22:06

Objectviewers.dll

4.0.2450.49

207,464

14-Aug-2012

20:28

Office.odf

14.0.7130.5000

4,300,456

15-Jul-2014

10:52

Officeserveradmin.resx

Không áp dụng

12,878

29-Dec-2014

23:29

Officialfiledisco.aspx

14.0.7006

1,422

20-Nov-2012

14:15

Officialfilewsdl.aspx

14.0.7006

13,606

20-Nov-2012

14:15

Offxml.dll

14.0.7011.1000

516,264

06-Mar-2013

00:13

Olapfilter.dwp

Không áp dụng

621

12-Feb-2013

07:46

Operations.dll

4.0.2450.49

76,392

14-Aug-2012

20:28

Orgadminedit.aspx

Không áp dụng

2,550

12-Feb-2013

07:46

Orgadminedit.aspx

Không áp dụng

2.562

12-Feb-2013

07:46

Organizationview.aspx

Không áp dụng

8,916

12-Feb-2013

07:45

Orgnew.aspx

Không áp dụng

2,573

12-Feb-2013

07:46

Orgnew.aspx

Không áp dụng

2,585

12-Feb-2013

07:46

Osafehtm.dll

14.0.7104.5000

156,344

25-Jun-2013

12:22

Osrvcore.resx

Không áp dụng

15,662

29-Dec-2014

23:29

Osssearchresults.aspx

Không áp dụng

9,846

12-Feb-2013

02:02

Owa.dwp

Không áp dụng

510

12-Feb-2013

07:45

Owacalendar.dwp

Không áp dụng

534

12-Feb-2013

07:45

Owacontacts.dwp

Không áp dụng

534

12-Feb-2013

07:45

Owainbox.dwp

Không áp dụng

550

12-Feb-2013

07:45

Owatasks.dwp

Không áp dụng

525

12-Feb-2013

07:45

Packagegeneration.aspx

Không áp dụng

2.348

12-Feb-2013

07:53

Pagefromdoclayout.aspx

Không áp dụng

6,711

12-Feb-2013

02:13

Pagelayouttemplate.aspx

Không áp dụng

1.270

12-Feb-2013

02:13

Pagesettings.aspx

Không áp dụng

26.881 người

12-Feb-2013

02:14

Pageversioninfo.aspx

Không áp dụng

3,642

12-Feb-2013

02:12

People.aspx

Không áp dụng

16,945

12-Feb-2013

02:02

People.aspx

Không áp dụng

286

12-Feb-2013

02:02

Peoplemosaic.aspx

Không áp dụng

2.639 người

12-Feb-2013

07:45

Peoplerefinement.webpart

Không áp dụng

1.008

12-Feb-2013

02:02

Peopleresults.aspx

Không áp dụng

23,276

12-Feb-2013

02:02

Peopleresults.aspx

Không áp dụng

284

12-Feb-2013

02:02

Peoplesearchbox.dwp

Không áp dụng

1.711

12-Feb-2013

07:45

Peoplesearchcoreresults.webpart

Không áp dụng

1.156 người

12-Feb-2013

02:02

Peoplesearchresults.aspx

Không áp dụng

27,958

12-Feb-2013

02:02

Person.aspx

Không áp dụng

10.207 người

12-Feb-2013

07:45

Person.aspx

Không áp dụng

4,263

12-Feb-2013

07:45

Personalsites.aspx

Không áp dụng

15,409

12-Feb-2013

07:47

Personalsites.aspx

Không áp dụng

15,536

12-Feb-2013

07:47

Personcontent.aspx

Không áp dụng

10,439

12-Feb-2013

07:45

Pickertreeview.aspx

Không áp dụng

5,146

12-Feb-2013

02:14

Pkmexsph.dll

14.0.7005.1000

574,040

31-Oct-2012

04:44

Policy.aspx

14.0.7006

9,048

20-Nov-2012

14:18

Policyconfig.aspx

14.0.7006

10,146

20-Nov-2012

14:13

Policycts.aspx

14.0.7006

12,028

20-Nov-2012

14:18

Policyfeatures.aspx

14.0.7006

4.824 người

20-Nov-2012

14:15

Policylist.aspx

14.0.7006

6.222 người

20-Nov-2012

14:13

Policyrptconfig.aspx

14.0.7006

14,603

20-Nov-2012

14:18

Popupselector.aspx

Không áp dụng

9,606

12-Feb-2013

02:02

Portal.js

Không áp dụng

23,261

04-Mar-2014

16:41

Portalapi.aspx

Không áp dụng

1,355

12-Feb-2013

07:45

Portaluiconfigurations.sql

Không áp dụng

24.857 người

14-Aug-2012

20:05

Positionselector.ascx

Không áp dụng

1.875 người

12-Feb-2013

02:35

Preview.dll

4.0.2450.49

318,048

14-Aug-2012

20:28

Prm0006.bin

14.0.7104.5000

7,062,016

25-Jun-2013

14:04

Prm0007.bin

14.0.7135.5000

11,625,984

01-Oct-2014

20:42

Prm0009.bin

14.0.7151.5000

6,035,456

12-May-2015

17:05

Prm0013.bin

14.0.7153.5000

9,650,688

16-Jun-2015

18:27

Prm0015.bin

14.0.7153.5000

8,056,320

16-Jun-2015

18:27

Prm0019.bin

14.0.7140.5000

8,751,104

10-Nov-2014

21:22

Profadminedit.aspx

Không áp dụng

2,554

12-Feb-2013

07:46

Profadminedit.aspx

Không áp dụng

2,566

12-Feb-2013

07:46

Profilebrowser.dwp

Không áp dụng

644

12-Feb-2013

07:46

Profileimportexportservicedisco.aspx

Không áp dụng

1.046

12-Feb-2013

07:46

Profileimportexportservicewsdl.aspx

Không áp dụng

23,058

12-Feb-2013

07:46

Profileredirect.aspx

Không áp dụng

1.429 người

12-Feb-2013

07:46

Profilesrp.sql

Không áp dụng

1,114,429

22-May-2013

18:48

Profilesynchronizationserviceprovisionpage.aspx

Không áp dụng

5,785

12-Feb-2013

07:46

Profilup.sql

Không áp dụng

864,691

22-May-2013

18:48

Profmngr.aspx

Không áp dụng

3.378 người

12-Feb-2013

07:46

Profmngr.aspx

Không áp dụng

3,390

12-Feb-2013

07:46

Profnew.aspx

Không áp dụng

2,574

12-Feb-2013

07:46

Profnew.aspx

Không áp dụng

2.586

12-Feb-2013

07:46

Progress.aspx

Không áp dụng

10.832

12-Feb-2013

02:02

Projectpage.aspx

Không áp dụng

6,182

12-Feb-2013

02:13

Properties3d.ascx

Không áp dụng

4,752

12-Feb-2013

02:35

Propertiesadvanced.ascx

Không áp dụng

4,811

12-Feb-2013

02:35

Propertiesadvanced.aspx

Không áp dụng

7,951

12-Feb-2013

02:35

Propertiesaxis.ascx

Không áp dụng

11,231

12-Feb-2013

02:35

Propertiesbackground.ascx

Không áp dụng

2,358

12-Feb-2013

02:35

Propertiesdatalabel.ascx

Không áp dụng

4,703

12-Feb-2013

02:35

Propertiesdatamarker.ascx

Không áp dụng

2,507

12-Feb-2013

02:35

Propertiesinteractivityseries.ascx

Không áp dụng

3,917

12-Feb-2013

02:35

Propertieslegend.ascx

Không áp dụng

5,466

12-Feb-2013

02:35

Propertiessizetype.ascx

Không áp dụng

2,374

12-Feb-2013

02:35

Propertiestheme.ascx

Không áp dụng

2317

12-Feb-2013

02:35

Propertiestitle.ascx

Không áp dụng

2,896

12-Feb-2013

02:35

Propertysheetbase.dll

4.0.2450.49

416,368

14-Aug-2012

20:28

Proxy.aspx

Không áp dụng

492

12-Feb-2013

07:45

Public.aspx

Không áp dụng

1,974

12-Feb-2013

07:45

Publishedlinksservicedisco.aspx

Không áp dụng

1,036

12-Feb-2013

02:02

Publishedlinksservicewsdl.aspx

Không áp dụng

4,407

12-Feb-2013

02:02

Publishingactionmenu.ascx

Không áp dụng

4,805

12-Feb-2013

02:12

Publishingconsole.ascx

Không áp dụng

11,476

12-Feb-2013

02:12

Publishingservice.asmx

Không áp dụng

202

12-Feb-2013

02:12

Publishingservicedisco.aspx

Không áp dụng

1.250

12-Feb-2013

02:12

Publishingservicewsdl.aspx

Không áp dụng

20,031

12-Feb-2013

02:12

Query.dll

14.0.7005.1000

372,312

31-Oct-2012

04:44

Querylatency.aspx

Không áp dụng

5,500

12-Feb-2013

02:01

Querylatencytrend.aspx

Không áp dụng

6,335

12-Feb-2013

02:01

Querysuggestions.webpart

Không áp dụng

1.226 người

12-Feb-2013

02:02

Quicklinks.aspx

Không áp dụng

8,046

12-Feb-2013

07:45

Quicklinks.dwp

Không áp dụng

526

12-Feb-2013

07:45

Quicklinksdialog.aspx

Không áp dụng

2,032

12-Feb-2013

07:45

Quicklinksdialog2.aspx

Không áp dụng

1,787

12-Feb-2013

07:45

Quicklinksdialogform.aspx

Không áp dụng

10,430

12-Feb-2013

07:47

Rankpromotionmanagement.aspx

Không áp dụng

5,542

12-Feb-2013

02:02

Ratings.js

Không áp dụng

18.397 người

06-Mar-2013

00:43

Ratingssettings.aspx

Không áp dụng

6,162

12-Feb-2013

07:46

Rcconsole.aspx

Không áp dụng

8,524

12-Feb-2013

02:24

Recordsribbon.ascx

Không áp dụng

366

20-Nov-2012

14:14

Redirectpage.aspx

Không áp dụng

209

12-Feb-2013

02:12

Redirectpagelayout.aspx

Không áp dụng

4,305

12-Feb-2013

02:13

Refinement.webpart

Không áp dụng

990

12-Feb-2013

02:02

Regionalsettingspushdown.ascx

Không áp dụng

2.408

12-Feb-2013

02:12

Relatedtags.dwp

Không áp dụng

571

12-Feb-2013

07:46

Releasehold.aspx

14.0.7006

3,701

20-Nov-2012

14:13

Rellinksscopesettings.aspx

Không áp dụng

4,734

12-Feb-2013

07:45

Removeworkflowdefinitionsandinstances.sql

Không áp dụng

5,177

14-Aug-2012

20:05

Repair.aspx

Không áp dụng

3,911

12-Feb-2013

01:43

Reportcenterlayout.aspx

Không áp dụng

6,117

12-Feb-2013

07:45

Reporting.aspx

14.0.7006

8,943

20-Nov-2012

14:18

Results.aspx

Không áp dụng

23.270

12-Feb-2013

02:02

Results.aspx

Không áp dụng

286

12-Feb-2013

02:02

Retentionsettings.ascx

Không áp dụng

10.858 người

20-Nov-2012

14:13

Retentionstagesettings.aspx

14.0.7006

25,676

20-Nov-2012

14:18

Reusabletextpicker.aspx

Không áp dụng

13,840

12-Feb-2013

02:14

Rightrule.sql

Không áp dụng

1.332

14-Aug-2012

20:05

Routermessage.aspx

14.0.7006

6,271

20-Nov-2012

14:18

Rpthist.aspx

Không áp dụng

3.133 người

12-Feb-2013

07:46

Rptlibtemplate.ascx

Không áp dụng

2.816 người

12-Feb-2013

07:46

Rte2erowcolsize.aspx

Không áp dụng

11,542

12-Feb-2013

02:14

Rte2etable.aspx

Không áp dụng

41,240

12-Feb-2013

02:14

Rte2pueditor.aspx

Không áp dụng

20,692

12-Feb-2013

02:14

Rulerctrl.dll

4.0.2450.49

47,712

14-Aug-2012

20:28

Sample.aspx

Không áp dụng

286

12-Feb-2013

07:45

Schemacollections.sql

Không áp dụng

11.710 người

14-Aug-2012

20:05

Scope.aspx

Không áp dụng

11,760

12-Feb-2013

02:02

Scope.aspx

Không áp dụng

17,037

12-Feb-2013

02:02

Scopedisplaygroup.aspx

Không áp dụng

11.044 người

12-Feb-2013

02:02

Scriptforwebtaggingui.js

Không áp dụng

69,584

22-Apr-2013

01:32

Scsummpg.aspx

Không áp dụng

3,462

12-Feb-2013

07:46

Search.js

Không áp dụng

36,563

10-Nov-2014

20:44

Searchactionlinks.webpart

Không áp dụng

1.212 người

12-Feb-2013

02:02

Searchadministration.aspx

Không áp dụng

16,886

12-Feb-2013

02:02

Searchandaddtohold.aspx

14.0.7006

18,775

20-Nov-2012

14:18

Searchappshortcutslist.dwp

Không áp dụng

699

12-Feb-2013

02:01

Searchappsystemstatus.dwp

Không áp dụng

664

12-Feb-2013

02:01

Searchbestbets.webpart

Không áp dụng

1.345 người

12-Feb-2013

02:02

Searchbox.dwp

Không áp dụng

1.230

12-Feb-2013

02:02

Searchconfigwizardeditadmincomponent.aspx

Không áp dụng

8,003

12-Feb-2013

02:02

Searchconfigwizardeditdatabase.aspx

Không áp dụng

6,891

12-Feb-2013

02:02

Searchconfigwizardeditindexserver.aspx

Không áp dụng

12,324

12-Feb-2013

02:02

Searchconfigwizardeditqueryserver.aspx

Không áp dụng

11,967

12-Feb-2013

02:02

Searchconfigwizardfinish.aspx

Không áp dụng

4,115

12-Feb-2013

02:02

Searchconfigwizardtopologyconfig.aspx

Không áp dụng

7,291

12-Feb-2013

02:02

Searchcoreresults.webpart

Không áp dụng

1.564

12-Feb-2013

02:02

Searchdisco.aspx

Không áp dụng

1.021 người

12-Feb-2013

07:46

Searchemail.aspx

Không áp dụng

6,256

12-Feb-2013

02:02

Searchfarmdashboard.aspx

Không áp dụng

6,110

12-Feb-2013

02:02

Searchmain.aspx

Không áp dụng

18,442

12-Feb-2013

02:02

Searchpaging.dwp

Không áp dụng

767

12-Feb-2013

02:02

Searchproxy.aspx

Không áp dụng

7,862

12-Feb-2013

02:02

Searchreset.aspx

Không áp dụng

12,711

12-Feb-2013

02:02

Searchresultremoval.aspx

Không áp dụng

11.975 người

12-Feb-2013

02:02

Searchresults.aspx

Không áp dụng

27,443

12-Feb-2013

02:02

Searchscopes.sql

Không áp dụng

58,967

14-Aug-2012

20:05

Searchssl.aspx

Không áp dụng

5,235

12-Feb-2013

02:02

Searchstats.dwp

Không áp dụng

626

12-Feb-2013

02:02

Searchsummary.dwp

Không áp dụng

632

12-Feb-2013

02:02

Searchtimeout.aspx

Không áp dụng

6,625

12-Feb-2013

02:02

Searchtopology.dwp

Không áp dụng

645

12-Feb-2013

02:01

Searchwsdl.aspx

Không áp dụng

15,320

12-Feb-2013

07:46

Securestoresetcredentials.aspx

Không áp dụng

8,739

12-Feb-2013

07:53

Securestoresetcredentialserrorpage.aspx

Không áp dụng

4,979

12-Feb-2013

07:53

Securestoresetcredentialssslwarning.aspx

Không áp dụng

5,061

12-Feb-2013

07:53

Selectcrawledproperty.aspx

Không áp dụng

8,876

12-Feb-2013

02:02

Selectmanagedproperty.aspx

Không áp dụng

5,264

12-Feb-2013

02:02

Selectpicture.aspx

Không áp dụng

2.130 người

12-Feb-2013

07:46

Selectpicture2.aspx

Không áp dụng

3,374

12-Feb-2013

07:47

Selectuser.aspx

Không áp dụng

2.579 người

12-Feb-2013

07:46

Sethosturldialog.aspx

Không áp dụng

7,591

12-Feb-2013

07:53

Setimport.aspx

Không áp dụng

3.133 người

12-Feb-2013

07:46

Setimport.aspx

Không áp dụng

3,145

12-Feb-2013

07:46

Sets_storedprocedures.sql

Không áp dụng

2.330

14-Aug-2012

20:05

Setup.exe

14.0.7147.5000

1,379,512

18-Mar-2015

12:14

Sharepoint_publishing_defaultformtemplates.ascx

Không áp dụng

8,173

12-Feb-2013

02:12

Sharepointbackendquerylatency.aspx

Không áp dụng

7,595

12-Feb-2013

02:01

Sharepointkpidisplayformcontrol.ascx

Không áp dụng

2,823

12-Feb-2013

07:46

Sharepointkpieditformcontrol.ascx

Không áp dụng

12,229

12-Feb-2013

07:46

Sharepointkpinewformcontrol.ascx

Không áp dụng

11,974

12-Feb-2013

07:46

Showfulltextindexmapping.aspx

Không áp dụng

5,635

12-Feb-2013

02:02

Simplekpidisplayformcontrol.ascx

Không áp dụng

2,651

12-Feb-2013

07:46

Simplekpieditformcontrol.ascx

Không áp dụng

9,039

12-Feb-2013

07:46

Simplekpinewformcontrol.ascx

Không áp dụng

9,040

12-Feb-2013

07:46

Sitecachesettings.aspx

Không áp dụng

10,817

12-Feb-2013

02:14

Sitedirectorysettings.aspx

Không áp dụng

8,952

13-Dec-2012

17:17

Sitedirectorysettings.aspx

Không áp dụng

9,658

13-Dec-2012

17:17

Siteframer.dwp

Không áp dụng

909

12-Feb-2013

07:45

Sitemanager.aspx

Không áp dụng

32,267

12-Feb-2013

02:14

Sitemap.aspx

Không áp dụng

284

12-Feb-2013

07:45

Sitenavigationsettings.aspx

Không áp dụng

8,488

12-Feb-2013

02:12

Skuupgrade.aspx

Không áp dụng

9,519

12-Feb-2013

07:47

Smtcommentsdialog.aspx

Không áp dụng

4.061 người

12-Feb-2013

02:14

Socialcomment.dwp

Không áp dụng

579

12-Feb-2013

07:46

Socialdata.ascx

Không áp dụng

1,294

12-Feb-2013

07:46

Socialdata.js

Không áp dụng

11,838

22-Apr-2013

04:06

Socialdatabookmarklet.aspx

Không áp dụng

1,809

12-Feb-2013

07:46

Socialdataframe.aspx

Không áp dụng

5,254

12-Feb-2013

07:47

Socialdataservicedisco.aspx

Không áp dụng

1.030

12-Feb-2013

02:03

Socialdataservicewsdl.aspx

Không áp dụng

87,141

12-Feb-2013

02:03

Socialsrp.sql

Không áp dụng

156,059

10-Mar-2011

09:00

Socialup.sql

Không áp dụng

134,686

10-Mar-2011

09:00

Sp.ui.rte.publishing.debug.js

Không áp dụng

63,694

27-Nov-2012

15:22

Sp.ui.rte.publishing.js

Không áp dụng

44,063

27-Nov-2012

15:22

Sp.ui.spellcheck.debug.js

Không áp dụng

58,536

07-Aug-2013

10:47

Sp.ui.spellcheck.js

Không áp dụng

37,528

07-Aug-2013

10:47

Spellcheck.asmx

Không áp dụng

196

12-Feb-2013

02:12

Spellcheckdisco.aspx

Không áp dụng

1.301

12-Feb-2013

07:46

Spellchecker.aspx

Không áp dụng

12,764

12-Feb-2013

02:12

Spellcheckmanagement.aspx

Không áp dụng

7,910

12-Feb-2013

02:02

Spellcheckwsdl.aspx

Không áp dụng

6,860

12-Feb-2013

07:46

Splistfilter.dwp

Không áp dụng

622

12-Feb-2013

07:46

Spnewdashboard.aspx

Không áp dụng

12.089

12-Feb-2013

07:45

Spscore.resx

Không áp dụng

85,962

29-Dec-2014

23:40

Spscrawldisco.aspx

Không áp dụng

1,017

12-Feb-2013

07:46

Spscrawlwsdl.aspx

Không áp dụng

10.791 người

12-Feb-2013

07:46

Spsdisco.aspx

Không áp dụng

14.965 người

12-Feb-2013

07:47

Spsredirect.aspx

Không áp dụng

246

12-Feb-2013

07:46

Spsredr.aspx

Không áp dụng

298

12-Feb-2013

07:46

Spstd1.aspx

Không áp dụng

3,907

12-Feb-2013

07:53

Spstd2.aspx

Không áp dụng

4,938

12-Feb-2013

07:53

Spstd3.aspx

Không áp dụng

4.455

12-Feb-2013

07:53

Spstd4.aspx

Không áp dụng

4,457

12-Feb-2013

07:53

Spstd5.aspx

Không áp dụng

5,785

12-Feb-2013

07:53

Spstd6.aspx

Không áp dụng

5,790

12-Feb-2013

07:53

Spstd7.aspx

Không áp dụng

5,854

12-Feb-2013

07:53

Spstd8.aspx

Không áp dụng

5.806 người

12-Feb-2013

07:53

Spstdhorizontal.aspx

Không áp dụng

3,932

12-Feb-2013

07:53

Sqlerrormessages.sql

Không áp dụng

30,252

14-Aug-2012

20:05

Sqlpersistenceproviderlogic.sql

Không áp dụng

6,744

14-Aug-2012

20:05

Sqlpersistenceproviderschema.sql

Không áp dụng

1.097

14-Aug-2012

20:05

Sqlpersistenceservice_logic.sql

Không áp dụng

11,904

14-Aug-2012

20:05

Sqlpersistenceservice_schema.sql

Không áp dụng

2.120 người

14-Aug-2012

20:05

Sqlworkitemschedulerlogic.sql

Không áp dụng

5,643

14-Aug-2012

20:05

Sqlworkitemschedulerschema.sql

Không áp dụng

463

14-Aug-2012

20:05

Sqmapi.dll

6.0.6000.16386

177,696

06-Aug-2012

17:20

Srchconnectorgenerator.aspx

Không áp dụng

277

12-Feb-2013

02:02

Srchipp.dll

14.0.7005.1000

1,418,336

31-Oct-2012

04:37

Srchrss.aspx

Không áp dụng

2.334 người

12-Feb-2013

02:02

Sspadmin.master

Không áp dụng

29,079

12-Feb-2013

02:02

Storedprocedures.sql

Không áp dụng

118,557

14-Aug-2012

20:05

Submitvariations.aspx

Không áp dụng

4,202

12-Feb-2013

02:12

Success.aspx

Không áp dụng

2,951

12-Feb-2013

02:02

Summary.aspx

Không áp dụng

6.010 người

12-Feb-2013

07:47

Summaryresults.webpart

Không áp dụng

1.304 người

12-Feb-2013

02:02

Svrexport.exe

4.0.2450.49

35,424

14-Aug-2012

20:28

Svrsetup.dll

14.0.7153.5000

7,322,792

16-Jun-2015

18:34

Sync_storedprocedures.sql

Không áp dụng

15,045

14-Aug-2012

20:05

Sync_synchronizationrules.sql

Không áp dụng

2.578

14-Aug-2012

20:05

Synchronizationsetting.aspx

Không áp dụng

5,162

12-Feb-2013

07:46

Synchronizationsetting.aspx

Không áp dụng

5174 người

12-Feb-2013

07:46

Syncnow.aspx

Không áp dụng

3.368

12-Feb-2013

07:46

Syncnow.aspx

Không áp dụng

3,380

12-Feb-2013

07:46

Syncsetuputl.dll

4.0.2450.49

233,064

14-Aug-2012

20:28

Ta_createprofiledialog.aspx

Không áp dụng

4,142

12-Feb-2013

07:53

Ta_managecontentdeployment.aspx

Không áp dụng

8,606

12-Feb-2013

02:12

Ta_managesssvcapplication.aspx

Không áp dụng

6,210

12-Feb-2013

07:53

Ta_managesssvcapplicationcredentials.aspx

Không áp dụng

4,323

12-Feb-2013

07:53

Ta_managetargetapplication.aspx

Không áp dụng

7,238

12-Feb-2013

07:53

Ta_sethosturldialog.aspx

Không áp dụng

7.600

12-Feb-2013

07:53

Tables.sql

Không áp dụng

15,363

14-Aug-2012

20:05

Tabviewpage.aspx

Không áp dụng

286

12-Feb-2013

07:45

Tabviewpagelayout.aspx

Không áp dụng

4,912

12-Feb-2013

07:45

Tagcloud.dwp

Không áp dụng

562

12-Feb-2013

07:46

Taggedpeoplelist.dwp

Không áp dụng

586

12-Feb-2013

07:46

Taggedurllist.dwp

Không áp dụng

577

12-Feb-2013

07:46

Taginformation.dwp

Không áp dụng

580

12-Feb-2013

07:46

Tagprofile.aspx

Không áp dụng

3,771

12-Feb-2013

07:45

Targetappgeneralsettingssection.ascx

Không áp dụng

10,855

12-Feb-2013

07:53

Targetapplicationssection.ascx

Không áp dụng

9,647

12-Feb-2013

07:53

Taxonomy.sql

Không áp dụng

217,558

05-Sep-2013

10:20

Taxonomyclientservice.asmx

Không áp dụng

213

12-Feb-2013

02:02

Taxonomyclientservicedisco.aspx

Không áp dụng

1,259

12-Feb-2013

02:02

Taxonomyclientservicewsdl.aspx

Không áp dụng

11,144

12-Feb-2013

02:02

Taxonomyfieldeditor.ascx

Không áp dụng

11,918

12-Feb-2013

02:02

Taxonomyinternalservice.json

Không áp dụng

215

12-Feb-2013

02:02

Taxonomypicker.ascx

Không áp dụng

3.943 người

12-Feb-2013

07:46

Taxonomytreepicker.aspx

Không áp dụng

4,177

20-Nov-2012

13:24

Taxupdateprocs.sql

Không áp dụng

206,896

05-Sep-2013

10:20

Tcscsearchresults.aspx

Không áp dụng

34,468

12-Feb-2013

02:02

Termstoremanager.aspx

Không áp dụng

52,767

20-Nov-2012

13:24

Termstoremanager.js

Không áp dụng

131,679

16-Aug-2013

07:36

Textfilter.dwp

Không áp dụng

721

12-Feb-2013

07:46

Thisweekinpictures.dwp

Không áp dụng

456

12-Feb-2013

07:45

Thoughts.aspx

Không áp dụng

10,779

12-Feb-2013

07:45

Timezones.sql

Không áp dụng

15,854

14-Aug-2012

20:05

Topanswer.webpart

Không áp dụng

là 1.062 người

12-Feb-2013

02:02

Topologyappsettings.aspx

Không áp dụng

23,555

12-Feb-2013

02:02

Topologyconfigfinish.aspx

Không áp dụng

3,877

12-Feb-2013

02:02

Topsites.aspx

Không áp dụng

284

12-Feb-2013

07:45

Topsiteswebpart.webpart

Không áp dụng

1,569

12-Feb-2013

07:45

Tquery.dll

14.0.7005.1000

5,646,936

31-Oct-2012

04:44

Translatablesettings.aspx

Không áp dụng

8,819

12-Feb-2013

02:14

Transmgmtlibtemplates.ascx

Không áp dụng

3,243

20-Nov-2012

14:13

Treecontrol.js

Không áp dụng

124,407

16-Sep-2014

05:14

Truncatedeletedexpiredobjects.sql

Không áp dụng

19,260

14-Aug-2012

20:05

Txtlstvw.aspx

...

1,799

12-Feb-2013

07:45

Uiutils.dll

4.0.2450.49

379,488

14-Aug-2012

20:28

Unapprovedresources.aspx

Không áp dụng

15,183

12-Feb-2013

02:14

Uocconfigurations.sql

Không áp dụng

612,774

14-Aug-2012

20:05

Updated.aspx

Không áp dụng

3,462

12-Feb-2013

07:46

Updateschedule.aspx

Không áp dụng

5.844 người

12-Feb-2013

02:02

Upload.aspx

Không áp dụng

15,820

12-Feb-2013

02:03

Upload.aspx

Không áp dụng

15,839

12-Feb-2013

01:52

Upload.aspx

Không áp dụng

15,896

20-Nov-2012

14:18

Uploadex.aspx

14.0.7105

20,849

17-Jul-2013

18:47

Urlselector.aspx

Không áp dụng

6,039

12-Feb-2013

02:02

Usercontextmanagement.aspx

Không áp dụng

5,981

12-Feb-2013

02:02

Userphoto.aspx

Không áp dụng

860

17-Dec-2012

19:58

Userprofileapplicationpermissions.aspx

Không áp dụng

3,919

12-Feb-2013

07:46

Userprofileapplicationpermissions.aspx

Không áp dụng

là 3.924 người

12-Feb-2013

07:46

Userprofilechangeservicedisco.aspx

Không áp dụng

1.042

12-Feb-2013

07:46

Userprofilechangeservicewsdl.aspx

Không áp dụng

20,775

12-Feb-2013

07:46

Userprofileservicedisco.aspx

Không áp dụng

1.030

12-Feb-2013

07:46

Userprofileservicewsdl.aspx

Không áp dụng

90,920

12-Feb-2013

07:46

Values.sql

Không áp dụng

240,048

14-Aug-2012

20:05

Variationexport.aspx

Không áp dụng

266

12-Feb-2013

02:12

Variationimport.aspx

Không áp dụng

7,551

12-Feb-2013

02:14

Variationlabel.aspx

Không áp dụng

14.871 người

12-Feb-2013

02:14

Variationlabels.aspx

Không áp dụng

11,080

12-Feb-2013

02:14

Variationlogs.aspx

Không áp dụng

9,193

12-Feb-2013

02:14

Variationsettings.aspx

Không áp dụng

14,174

12-Feb-2013

02:14

Variationslabelmenu.ascx

Không áp dụng

460

12-Feb-2013

02:12

Variationsrootlanding.ascx

Không áp dụng

8,190

12-Feb-2013

02:12

Viewscopes.aspx

Không áp dụng

13.825 người

12-Feb-2013

02:02

Viewscopes.aspx

Không áp dụng

22,951

12-Feb-2013

02:02

Viewscopesettings.aspx

Không áp dụng

13.328 người

12-Feb-2013

02:02

Viewscopesettings.aspx

Không áp dụng

8,050

12-Feb-2013

02:02

Visualbestbet.dwp

Không áp dụng

654

12-Feb-2013

02:02

Warning.aspx

Không áp dụng

3,942

12-Feb-2013

02:03

Webfldr.aspx

Không áp dụng

2,590

20-Nov-2012

14:18

Webtaggingdialog.aspx

Không áp dụng

5,484

15-Jul-2014

11:34

Webtaggingdialog.js

Không áp dụng

17.313 người

15-Jul-2014

11:34

Welcomelayout2.aspx

Không áp dụng

4,170

12-Feb-2013

07:45

Welcomelinks.aspx

Không áp dụng

7,674

12-Feb-2013

02:13

Welcomesplash.aspx

Không áp dụng

7,873

12-Feb-2013

02:13

Welcometoc.aspx

Không áp dụng

6,953

12-Feb-2013

02:13

Welcomewebpart.dwp

Không áp dụng

613

12-Feb-2013

07:46

Wizardconnecttodata.aspx

Không áp dụng

8,027

12-Feb-2013

02:35

Wizardconnecttodatastep1.ascx

Không áp dụng

4.360 người

12-Feb-2013

02:35

Wizardconnecttodatastep2.ascx

Không áp dụng

13,155

12-Feb-2013

02:35

Wizardconnecttodatastep3.ascx

Không áp dụng

14,012

12-Feb-2013

02:35

Wizardconnecttodatastep4.ascx

Không áp dụng

2,393

12-Feb-2013

02:35

Wizardcustomizechart.aspx

Không áp dụng

7,523

12-Feb-2013

02:35

Wizardcustomizechartstep1.ascx

Không áp dụng

5,979

12-Feb-2013

02:35

Wizardcustomizechartstep2.ascx

Không áp dụng

5,239

12-Feb-2013

02:35

Wizardcustomizechartstep3.ascx

Không áp dụng

9,027

12-Feb-2013

02:35

Wizardlist.aspx

Không áp dụng

4,437

12-Feb-2013

02:35

Workflowdisco.aspx

Không áp dụng

1,311

12-Feb-2013

02:23

Workflowwsdl.aspx

Không áp dụng

16.806 người

12-Feb-2013

02:23

Wrktaskip.aspx

14.0.7006

3929 người

20-Nov-2012

14:13

Wsrpconsumerwebpart.dwp

Không áp dụng

457

12-Feb-2013

07:46

Wsrpmarkupproxy.aspx

Không áp dụng

241

12-Feb-2013

07:46

Xlatewfassoc.aspx

14.0.7006

9,567

20-Nov-2012

14:18

Xmlmapropertypages.dll

4.0.2450.49

383,608

14-Aug-2012

20:28

Xslapplicatorsettings.ascx

Không áp dụng

3,048

12-Feb-2013

02:12


Tham khảo

Xem thông tin về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. Tâm công nghệ hệ thống Office có bản cập nhật mới nhất và các tài nguyên triển khai chiến lược cho các phiên bản của Office.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×