Ngày 11 tháng 4 năm 2017—KB4015546 (Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật)

Ngày Phát hành:

Phiên bản:

11/04/2017

Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng bảo mật trong scripting engine, Hyper-V, thư viện xử lý hình ảnh libjpeg, Adobe Type Manager Font Driver, Win32K, Microsoft Outlook, Internet Explorer, Cấu phần Graphics, trình điều khiển chế độ nhân Windows và Giao thức Truy nhập Thư mục Hạng nhẹ. Bản cập nhật này cũng sẽ bật dò tìm thế hệ bộ xử lý và trạng thái hỗ trợ phần cứng khi PC cố gắng quét hoặc tải xuống bản cập nhật thông qua Windows Update.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp/ Cách giải quyết

Nếu PC sử dụng bộ xử lý AMD Carrizo DDR4, việc cài đặt bản cập nhật này sẽ chặn quá trình tải xuống và cài đặt các bản cập nhật Windows trong tương lai.

Sự cố này được khắc phục bằng KB4022722.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

  • Thông tin tệp
    Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho 4015546.

Thông tin Thêm

  • Các bản sửa lỗi bảo mật được liệt kê trong Bản cập nhật Chất lượng Dành riêng cho Bảo mật KB4015546 này cũng được bao gồm trong Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng KB4015549 tháng 4 năm 2017. Việc cài đặt bản cập nhật KB4015546 hoặc KB4015549 sẽ cài đặt bản sửa lỗi bảo mật được liệt kê tại đây.

  • Bản cập nhật Chất lượng Dành riêng cho Bảo mật này không bao gồm bản sửa lỗi bảo mật cho Internet Explorer. Để nhận được bản sửa lỗi bảo mật cho Internet Explorer, Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer KB4014661 cũng phải được cài đặt. Lưu ý rằng Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng chứa bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer.

  • Nếu bạn sử dụng các quy trình quản lý bản cập nhật khác Windows Update và bạn tự động chấp thuận tất cả phân loại Bản cập nhật bảo mật cho triển khai, Bản cập nhật Chất lượng Dành riêng cho Bảo mật KB4015546 tháng 4 năm 2017 này, thì Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng KB4015549 tháng 4 năm 2017 và Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer KB4014661 đều sẽ được triển khai. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại quy tắc triển khai bản cập nhật để đảm bảo các bản cập nhật mong muốn đều được triển khai.

  • Bản cập nhật Chất lượng dành riêng cho Bảo mật này không áp dụng được cho cài đặt trên máy tính đã cài đặt Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng hoặc Xem trước Bản tổng hợp Chất lượng Hàng tháng từ tháng 4 năm 2017 (hoặc tháng sau đó), bởi vì các bản cập nhật đó chứa tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được bao gồm trong Bản cập nhật Chất lượng dành riêng cho Bảo mật này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×