Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

11/04/2017

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này giải quyết các lỗ hổng bảo mật trong Hyper-V, thư viện xử lý hình ảnh libjpeg, Win32K, Adobe Type Manager font driver, Active Directory Federation Services, Giao thức Truy nhập Thư mục Hạng nhẹ, trình điều khiển chế độ nhân Windows, OLE, Scripting Engine, cấu phần Windows Graphics và Internet Explorer ngoài các cải tiến về chất lượng này:

 • Khắc phục sự cố khiến sự kiện Xác thực Thành công và Không thành công có ID Sự kiện 4768 không được ghi nhật ký sau khi cài đặt KB4012213.

 • Khắc phục lỗi kiểm tra gặp phải trên các máy chủ Windows Server 2012 R2 Hyper-V với mã lỗi 0xE4 sau khi cài đặt KB4012213.

 • Bật dò tìm thế hệ bộ xử lý và hỗ trợ phần cứng khi PC cố gắng quét hoặc tải xuống bản cập nhật thông qua Windows Update.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp/ Cách giải quyết

Nếu PC sử dụng bộ xử lý AMD Carrizo DDR4, việc cài đặt bản cập nhật này sẽ chặn quá trình tải xuống và cài đặt các bản cập nhật Windows trong tương lai.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong bản phát hành sắp tới.

Nếu hệ thống Server 2012 R2 sử dụng dòng bộ xử lý Intel Xeon (E3 pb6), việc cài đặt bản cập nhật này sẽ chặn quá trình tải xuống và cài đặt bản cập nhật Windows trong tương lai.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong bản phát hành sắp tới.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này trên Windows Server 2012 R2 DC, bạn có thể nhận thấy dịch vụ Kerberos Key Distribution Center (KDC) không thể khởi động và sự kiện lỗi được ghi trong nhật ký Biến cố Hệ thống với ID Sự kiện: 7023 - Thông số không chính xác.

Cài đặt Bản cập nhật Tổng hợp Hàng tháng tháng 4 năm 2017 KB4015550
hoặc
Cài đặt bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật tháng 3 năm 2017 KB4012213.

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

 • Điều kiện tiên quyết 
  Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải cài đặt bản cập nhật Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: tháng 4 năm 2014 (KB2919355).

 • Thông tin tệp
  Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4015547.

Thông tin Thêm

 • Các bản sửa lỗi bảo mật được liệt kê trong Bản cập nhật Chất lượng Dành riêng cho Bảo mật KB4015547 này cũng được bao gồm trong Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng KB4015550 tháng 4 năm 2017. Việc cài đặt bản cập nhật KB4015547 hoặc KB4015550 sẽ cài đặt bản sửa lỗi bảo mật được liệt kê tại đây.

 • Bản cập nhật Chất lượng Dành riêng cho Bảo mật này không bao gồm bản sửa lỗi bảo mật cho Internet Explorer. Để nhận được bản sửa lỗi bảo mật cho Internet Explorer, Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer KB4014661 cũng phải được cài đặt. Lưu ý rằng Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng chứa bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer.

 • Nếu bạn sử dụng các quy trình quản lý bản cập nhật khác Windows Update và bạn tự động chấp thuận triển khai tất cả phân loại bản cập nhật bảo mật, thì Bản cập nhật Chất lượng Dành riêng cho Bảo mật KB4015547 tháng 4 năm 2017, Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng KB4015550 tháng 4 năm 2017 và Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer KB4014661 đều sẽ được triển khai. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại quy tắc triển khai bản cập nhật để đảm bảo các bản cập nhật mong muốn đều sẽ được triển khai.

 • Không thể áp dụng Bản cập nhật Chất lượng Dành riêng cho Bảo mật này cho cài đặt trên máy tính đã cài đặt Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng hoặc Xem trước Bản tổng hợp Chất lượng Hàng tháng từ tháng 4 năm 2017 (hoặc tháng sau đó). Việc này là do các bản cập nhật đó chứa tất cả các bản sửa lỗi bảo mật được bao gồm trong Bản cập nhật Chất lượng Dành riêng cho Bảo mật này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×