Mục lục
×

Ngày Phát hành:

11/04/2017

Phiên bản:

Bản tổng hợp Hàng tháng

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các cải tiến và bản sửa lỗi nằm trong bản cập nhật KB4012220 (phát hành ngày 21 tháng 3 năm 2017) và cũng giải quyết các lỗ hổng bảo mật trong Internet Explorer, Scripting Engine, Hyper-V, Win32K, Adobe Type Manager Font Driver, Microsoft Outlook, cấu phần Graphics, Giao thức Truy nhập Thư mục Hạng nhẹ và Windows OLE.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Những sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin Thêm

  • Các bản sửa lỗi bảo mật được liệt kê trong Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng 4015551 cũng được bao gồm trong Bản cập nhật Chất lượng dành riêng cho Bảo mật 4015548 tháng 4 năm 2017, ngoại trừ các bản sửa lỗi bảo mật cho Internet Explorer, thay vào đó được bao gồm trong Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer KB4014661. Việc cài đặt Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng này hoặc cả bản cập nhật Chất lượng dành riêng cho Bảo mật và Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer sẽ cài đặt các bản sửa lỗi bảo mật được liệt kê tại đây. Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng này cũng bao gồm các cải tiến và sửa lỗi từ các bản tổng hợp hàng tháng trước đó.

  • Nếu bạn sử dụng các quy trình quản lý bản cập nhật khác Windows Update và bạn tự động chấp thuận tất cả phân loại Bản cập nhật bảo mật cho triển khai, Bản tổng hợp Chất lượng Bảo mật Hàng tháng 4015551 tháng 4 năm 2017, Bản cập nhật Chất lượng dành riêng cho Bảo mật 4015548 tháng 4 năm 2017 và Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer KB4014661 đều sẽ được triển khai. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại quy tắc triển khai bản cập nhật để đảm bảo các bản cập nhật mong muốn đều được triển khai.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×