Chủ đề liên quan
×

Ngày Phát hành:

11/07/2017

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Bản cập nhật bảo mật cho Cấu phần Windows Graphics, Windows Search, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Windows Virtualization, Windows Server, Windows Storage và Hệ thống Tệp, Kết nối mạng Trung tâm dữ liệu, Windows shell, ASP.NET, Windows PowerShell, nhân Windows và Microsoft NTFS.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Thông tin Thêm

Quan trọng

  • Sau khi cài đặt bản cập nhật bảo mật cho CVE-2017-8563, người quản trị cần đặt khóa đăng ký LdapEnforceChannelBinding để bật bản sửa lỗi cho CVE. Để biết thêm thông tin về việc đặt khóa đăng ký, hãy xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft 4034879.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Triệu chứng

Giải pháp

Do sai sót trong WLDAP32.DLL, các ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP có thể sử dụng quá nhiều cổng động TCP (có khả năng làm cạn kiệt chúng) sau khi cài đặt KB4025337 và KB4025341. Các ứng dụng và vai trò đã biết tạo ra các giới thiệu này có thể bao gồm Outlook.exe, DFSR, v.v...

Nếu việc khởi động lại ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP giúp ứng dụng trở lại hoạt động bình thường trên các máy đã cài đặt KB 4025337 và KB4025341, thì bạn có thể đang gặp sự cố này.

Để giải quyết sự cố, hãy khởi động lại dịch vụ hoặc ứng dụng thực hiện đuổi theo giới thiệu LDAP nhằm giải phóng các cổng động TCP. Việc khởi động lại cũng sẽ giải phóng các cổng. Ví dụ: khởi động lại Outlook sẽ giải phóng các cổng được ứng dụng đó sử dụng.

Để giải quyết sự cố cho các máy tính cụm lưu trữ dịch vụ DFSR, hãy đặt đối tượng cụm ảo dưới vùng chứa Máy tính để tránh tiếp cận tìm kiếm đuổi theo giới thiệu, việc này sẽ dẫn đến rò cổng động.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

Nếu một máy tính được kết nối với nhiều thiết bị hiển thị và số màn hình không theo thứ tự, một số ứng dụng sẽ gặp vấn đề hiển thị.

  1. Bật Kết cấu Bàn làm việc (cần hỗ trợ cạc đồ họa).

  2. Đảm bảo thiết bị hiển thị chính nằm ở trên cùng bên trái trong bố cục thiết bị hiển thị.

Ứng dụng WordPad đôi khi có thể bị sự cố khi khởi chạy sau khi cài đặt KB4025337.

Microsoft đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong một bản phát hành sắp tới.

 

Cách tải bản cập nhật này

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4025337.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×