Mục lục
×

Ngày 11 tháng 9 năm 2018—KB4457145 (Bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật)

Ngày Phát hành:

11/09/2018

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng mới nào của hệ điều hành trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Microsoft media, Windows Shell, Windows Hyper-V, nhân Windows, kết nối mạng trung tâm dữ liệu Windows, Windows virtualization và nhân, Microsoft JET Database Engine, Windows MSXML và Windows Server.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, hãy xem Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Bản cập nhật này có thể không cài đặt được với lỗi 0x8000FFFF.

Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy cài đặt KB3177467, Bản cập nhật Sắp xếp cung cấp Dịch vụ mới nhất cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1, để giải quyết sự cố này.

Tất cả Máy Ảo Khách đang chạy Unicast NLB đều không phản hồi đối với các yêu cầu NLB sau khi Máy Ảo khởi động lại.

Sự cố này được khắc phục trong KB4462915.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, Trình xem Sự kiện có thể không hiển thị một số thông tin mô tả sự kiện cho các thẻ giao diện mạng (NIC).

Sự cố này được khắc phục trong KB4489878.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này hiện đã có sẵn để cài đặt qua WSUS. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4457145.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×