Chủ đề liên quan
×

Ngày Phát hành:

12/03/2019

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng mới nào của hệ điều hành trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố khiến các tên Niên hiệu Nhật Bản viết tắt bị sai. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

  • Khắc phục sự cố khiến cửa sổ bật lên đồng hồ và lịch không thực hiện theo tùy chọn cài đặt của người dùng đối với các định dạng ngày và giờ của Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

  • Cho phép ký tự 元年 đối với năm đầu tiên trong Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

  • Khắc phục sự cố khiến Microsoft Office Visual Basic cho các Ứng dụng không hiển thị đúng tên Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

  • Khắc phục sự cố có thể ghi đè hành vi hỗ trợ gan-nen cho Niên hiệu Nhật Bản sau khi cập nhật. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

  • Khắc phục sự cố không thể nhận dạng ký tự đầu tiên là chữ viết tắt cho tên Niên hiệu Nhật Bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem KB4469068.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Windows App Platform và Frameworks, Windows Server, Windows Hyper-V, Windows Storage và Filesystems, Windows Fundamentals, Windows Kernel, Windows MSXML và Microsoft JET Database Engine.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật

Các sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Dấu hiệu

Giải pháp

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, NETDOM. EXE không chạy được và xuất hiện lỗi trên màn hình "Không thể hoàn tất thành công lệnh này.".

Sự cố này được khắc phục trong KB4493458.

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số khách hàng báo cáo rằng họ không xác thực được các dịch vụ yêu cầu ủy quyền không hạn chế sau khi phiếu Kerberos hết hạn (mặc định là 10 giờ). Ví dụ: dịch vụ SQL server bị lỗi.

Sự cố này được khắc phục trong KB4499180.

Bất kỳ ứng dụng máy chủ của tài liệu kết hợp (OLE) nào đưa đối tượng được nhúng vào Windows Metafile (WMF) bằng cách sử dụng API PatBlt đều có thể hiển thị không chính xác các đối tượng được nhúng.

Ví dụ: nếu bạn dán một đối tượng bảng tính Microsoft Excel vào tài liệu Microsoft Word, các ô có thể hiển thị bằng màu nền khác.

Sự cố này được khắc phục trong KB4493458.

 

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này hiện đã có sẵn để cài đặt qua WSUS. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4489876

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×