Mục lục
×

Ngày Phát hành:

12/09/2017

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật

Các bản sửa lỗi và cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm những cải tiến về chất lượng. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Khắc phục sự cố ở máy chủ NPS trong đó xác thực EAP TLS không hoạt động.

  • Bản phát hành lại MS16-087- Bản cập nhật bảo mật dành cho các cấu phần của bộ đệm in Windows.

  • Các bản cập nhật bảo mật cho Cấu phần Microsoft Graphics, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Windows shell, Microsoft Uniscribe, Thư viện PDF của Microsoft Windows, Windows TPM, Windows Hyper-V, nhân Windows và Windows DHCP Server.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật đã giải quyết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật.

Sự cố đã biết trong bản cập nhật này

Microsoft hiện chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào với bản cập nhật này.

Cách tải bản cập nhật này

Bản cập nhật này hiện đã có sẵn để cài đặt qua WSUS. Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật 4038793.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải đã cài đặt bản cập nhật sau:

2919355 Bản cập nhật Windows RT 8.1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2: Tháng 4 năm 2014

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×