Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Ngày phát hành:13 tháng 11 năm 2019

Phiên bản: .NET Framework 3,5 và 4,8

Bản cập nhật này dành cho Windows 10 phiên bản 1903 và Windows Server 1903 RTM và Windows 10, phiên bản 1909 và Windows Server, phiên bản 1909 bao gồm khắc phục sự cố giới thiệu trong ngày 24 tháng 10 ThCập Nhật tích luỹ. Xem phần cải thiện chất lượng và độ tin cậy để biết thêm chi tiết. Trước khi cài đặt bản cập nhật này, hãy xem điều kiện tiên quyếtkhởi động lại yêu cầu phần.

Cải thiện chất lượng và độ tin cậy

Clr1

Giải quyết sự cố trong đó ứng dụng ClickOnce và ứng dụng tạo appdomain mặc định với bộ quyền hạn chế có thể quan sát khởi chạy ứng dụng hoặc lỗi thời gian chạy ứng dụng hoặc hành vi không mong muốn. Vấn đề quan sát là System. appdomainsetup. targetframeworkname là null, dẫn đến bất kỳ quirks cho phép quay trở lại hành vi .NET Framework 4,0.

1Thời gian chạy ngôn ngữ chung (CLR)

Vấn đề đã biết trong bản cập nhật này

Không có vấn đề với bản cập nhật này, Tuy nhiên, bản cập nhật này khắc phục sự cố đã biết trước đó. Vá này bao gồm các cải tiến để giải quyết vấn đề được thảo luận trong KB4519573 xảy ra sau khi áp dụng bản xem trước ngày chất lượng Nhật cho .net Framework 4,8. Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật cho .NET Framework 4,8 cho Windows 10, phiên bản 1903 và Windows Server 1903 RTM và Windows 10, phiên bản 1909 và Windows Server, phiên bản 1909 KB4533002.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Cài đặt bản cập nhật này

Bản cập nhật này có sẵn dưới dạng tải xuống trên trang web danh mục Cập Nhật của Microsoft .

Thông tin về tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuốngthông tin tệp cho bản Cập Nhật.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có .NET Framework 3,5 và 4,8 cài đặt.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này nếu bất kỳ tệp nào bị ảnh hưởng đang được sử dụng. Chúng tôi khuyên bạn thoát tất cả các ứng dụng dựa trên .NET Framework trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Làm thế nào để có được giúp đỡ và hỗ trợ cho bản cập nhật này

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×