Ngày 13 tháng 12 năm 2015, Cập Nhật cho Word 2013 (KB3085573)

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB3085573 cho Microsoft Word 2013 được phát hành vào ngày 13 tháng 12 năm 2015. Bản cập nhật này cũng áp dụng cho , và các phiên bản Office có Word 2013. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Xin lưu ý rằng bản Cập Nhật Trung tâm tải về áp dụng cho Microsoft Installer (.msi)-dựa trên phiên bản Office 2013. Nó không áp dụng cho các phiên bản Office 2013 Click-to-Run như Microsoft Office 365 Home. (Làm thế nào để xác định?)

Cải tiến và sửa chữa

Khắc phục sự cố sau:

 • Sau khi bạn kích hoạt chức năng theo dõi thay đổi trong Word 2013, xóa văn bản được theo dõi cho thuật có cùng tên người dùng.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3505177 (Office15)

 • Khi bạn dán văn bản trong một cửa sổ thông báo email mới trong Outlook 2013, văn bản không hiển thị đầy đủ. Sự cố này xảy ra nếu các dòng văn bản lớn hơn chiều cao của cửa sổ.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3510173 (Office15)

 • Giả sử rằng bạn đang sử dụng trình đọc màn hình khi bạn chỉnh sửa chữ ký email của bạn trong chữ ký và văn phòng hộp thoại trong Outlook 2013 chữ ký email của bạn có nhiều đoạn. Trong trường hợp này, đọc màn hình chỉ đọc đoạn đầu tiên của chữ ký.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3510347 (Office15)

 • Giả sử rằng bạn chèn một đối tượng từ một biểu tượng vào tài liệu Visio 2010. Khi bạn lưu, đóng, và sau đó mở bản vẽ này, từ đối tượng không xuất hiện. Nếu bạn nhấn Ctrl + A để chọn tất cả hình trong tài liệu để xác định đối tượng Word và sau đó cố gắng thay đổi biểu tượng trong hộp thoại chuyển đổi , bạn nhận được thông báo lỗi sau:

  (1424) lỗi trong quá trình thao tác chuyển đối tượng.
  Đối tượng là trống.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3510370 (Office15)

 • Không gian nonbreaking lý văn bản không hoạt động như mong đợi trong Word 2013.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3510493 (Office15)

 • Sự kiện không xuất hiện khi bạn chỉnh sửa nội dung kiểm soát trong nội dung tài liệu và sau đó bấm vào tiêu đề của tài liệu trong Word 2013.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3510506 (Office15)

 • Khi bạn cố gắng lưu tài liệu lớn có siêu liên kết trong Word 2013, Lưu dưới dạng hộp thoại xuất hiện, nhưng bạn không thể lưu tệp. Ngoài ra, bạn hãy looping quay lại hộp thoại Lưu như cho tới khi bạn huỷ quá trình lưu hoạt động. Sự cố này xảy ra sau khi một tự động khắc phục bằng tính năng AutoCorrect.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3510576 (Office15)

 • Khi bạn sử dụng một IME nhập ký tự trong một tài liệu Word 2013 có chế độ gõ đè hỗ trợ và dịch vụ văn bản bị vô hiệu hoá Microsoft Office IME 2010, chưa xác định các ký tự không được hiển thị.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3510927 (Office15)

 • Khi bạn bật tuỳ chọn Khác trang đầu tiên cho các tiêu đề trang đầu tiên của tài liệu trong Word 2013, trường số trang ở định dạng Page X y không đúng trên trang đầu tiên.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3511222 (Office15)

 • Hiệu năng là chậm khi bạn cố gắng tạo thư email trong Outlook 2013. Sự cố này xảy ra vì chữ ký email không lưu trữ.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3511383 (Office15)

 • Khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư email HTML có chứa một URL Outlook 2013, URL được cắt bớt bất ngờ.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3511717 (Office15)

 • Khi bạn thay đổi bảng hai lần trong tài liệu và sau đó mở tài liệu trong Word 2013, bảng liên kết hoặc liên kết ma trận sẽ bị mất.

  Thông tin hỗ trợ nội bộ của Microsoft

  LỖI #: 3512129 (Office15)

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Microsoft Update

Sử dụng để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt từ Microsoft Download Center. Không thể cài đặt các bản Cập Nhật trong Trung tâm tải xuống Office Home và Student 2013 RT.

 • Download

 • Download

Nếu bạn không chắc chắn về nền tảng (32-bit hoặc 64-bit) bạn đang chạy, xem Ngoài ra, xem .

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin cập nhật

Thông tin khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có cài đặt.

Thông tin

Để xác định xem cài đặt Office Click-to-Run hoặc dựa trên MSI, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Microsoft Word 2013.

 2. Trên menu tệp , chọn tài khoản.

 3. Đối với cài đặt Office 2013 Click-to-Run, mục Cập nhật Tùy chọn được hiển thị. Để cài đặt dựa trên MSI, mục Cập nhật tùy chọn không được hiển thị.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×