Mục lục
×

Ngày 13 tháng 12 năm 2016 — KB3205400 (Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật)

Ngày Phát hành:

13/12/2016

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật

Bản cập nhật này chỉ bao gồm các bản sửa lỗi bảo mật. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:

  • Bản cập nhật bảo mật cho trình điều khiển common log file system, HĐH Windows, trình điều khiển chế độ nhân, Microsoft Uniscribe, Internet Explorer và Cấu phần Microsoft Graphics.

Để biết danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3205400

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×