Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

13/12/2016

Phiên bản:

Bản tổng hợp Hàng tháng

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong bản cập nhật KB3197878 (phát hành ngày 15 tháng 11 năm 2016), đồng thời cũng khắc phục các lỗ hổng sau đây trong Windows:

  • Bản cập nhật bảo mật cho trình điều khiển common log file system, HĐH Windows, trình điều khiển chế độ nhân, Microsoft Uniscribe, Internet Explorer và Cấu phần Microsoft Graphics.

Để biết danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB3205409.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×