Chủ đề liên quan
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Bản xem trước công khai

Tháng Đường cơ sở

Đường cơ sở cập nhật bảo mật cho tháng 7 năm 2021. Vui lòng xem 5004235.

Để biết thêm thông tin về cadence phát hành, đi đến Bản xem trước Công khai - Ghi chú phát hành cho Hotpatch trong Azure Automanage cho Windows Server.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×