Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau khi bạn cài đặt MS16-107: mô tả về Cập Nhật bảo mật cho Excel 2016: 13 tháng 9 năm 2016, các dữ liệu kết nối và chuyển đổi tính năng có sẵn trong Microsoft Excel 2016:

  • CSV nối trải nghiệm người dùng - hỗ trợ cột chiều rộng cố định.

  • Đổi tên các truy vấn trực tiếp từ ngăn tác vụ việc truy vấn.

  • Trải nghiệm người dùng lệnh chờ - hỗ trợ kết nối từ Web.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×