Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB3118287 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013, được phát hành vào ngày 13 tháng 9 năm 2016. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và sửa chữa

  • Bản cập nhật này bao gồm múi giờ Nga thiết đặt vùng của SharePoint Server 2013.

  • Cập Nhật từ nhiều điều khoản trong SharePoint Server 2013 trên các ngôn ngữ khác nhau để đảm bảo rằng nghĩa là chính xác.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này chỉ có sẵn để tải xuống thủ công và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Download Tải xuống các bản Cập Nhật KB3118287 cho SharePoint Foundation 2013

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyếtĐể áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 cài đặt.

Thông tin khởi động lạiBạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Tham khảo

Tìm hiểu thêm về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm. Trung tâm kỹ thuật hệ thống Office có các bản cập nhật mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Thông tin về tệp

Phiên bản chung của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi giờ trong mục ngày và giờ trong Pa-nen điều khiển.

WSS-x-none.msp tệp thông tin

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Svrsetup.exe

Setup.exe

15.0.4853.1000

1,081,584

16-Aug-2016

05:30

Wsssetup.dll

Wsssetup.dll

15.0.4853.1000

10,390,736

16-Aug-2016

05:31

wssmui-en-us.msp tập tin

Mã định dạng tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Suitenav.css_1033

Suitenav.css_1033

Không áp dụng

9,445

16-Aug-2016

05:34

Suitenav.csst_1033

Suitenav.csst_1033

Không áp dụng

9,445

16-Aug-2016

05:34

Accreqctl.csst_1033

Accessrequestscontrol.css

Không áp dụng

2,747

16-Aug-2016

05:34

Accreqctl.css_1033

Accessrequestscontrol.css

Không áp dụng

2,747

16-Aug-2016

05:34

Aclinv.csst_1033

Aclinv.css

Không áp dụng

449

16-Aug-2016

05:34

Aclinv.css_1033

Aclinv.css

Không áp dụng

449

16-Aug-2016

05:34

Addgallery.globalization.resources.dll_1033

Addgallery.globalization.resources.dll

15.0.4420.1017

23,712

16-Aug-2016

05:34

Applcns.csst_1033

Applicensing.css

Không áp dụng

2.710 người

16-Aug-2016

05:34

Applcns.css_1033

Applicensing.css

Không áp dụng

2.710 người

16-Aug-2016

05:34

Ahapp.csst_1033

Autohostedapplicenses.css

Không áp dụng

1.023 người

16-Aug-2016

05:34

Ahapp.css_1033

Autohostedapplicenses.css

Không áp dụng

1.023 người

16-Aug-2016

05:34

Bform.debug.js_14_1033

Bform.debug.js

Không áp dụng

381,732

16-Aug-2016

05:34

Bform.js_14_1033

Bform.js

Không áp dụng

248,919

16-Aug-2016

05:34

Blog.css_14_1033

Blog.css

Không áp dụng

9,350

16-Aug-2016

05:34

Blog_v4t.css_14_1033

Blog.css

Không áp dụng

9,350

16-Aug-2016

05:34

Bpstd.asx_1033

Bpstd.aspx

Không áp dụng

3.287 người

16-Aug-2016

05:34

Bpstd.asx_14_1033

Bpstd.aspx

Không áp dụng

3,648

16-Aug-2016

05:34

Calendar.css_14_1033

Calendar.css

Không áp dụng

29,814

16-Aug-2016

05:34

Calendar_v4t.css_14_1033

Calendar.css

Không áp dụng

29,814

16-Aug-2016

05:34

Calendarv4.css_14_1033

Calendarv4.css

Không áp dụng

17,037

16-Aug-2016

05:34

Calendarv4_v4t.css_14_1033

Calendarv4.css

Không áp dụng

17,037

16-Aug-2016

05:34

Core.css_14_1033

Core.css

Không áp dụng

136,027

16-Aug-2016

05:34

Core.debug.js_14_1033

Core.debug.js

Không áp dụng

367,486

16-Aug-2016

05:34

Core.rsx_1033

Core.en-us.resx

Không áp dụng

490,005

16-Aug-2016

05:34

Core.js_0001_14_1033

Core.js

Không áp dụng

239,173

16-Aug-2016

05:34

Corev15.csst_1033

Corev15.css

Không áp dụng

322,856

16-Aug-2016

05:34

Corev15.css_1033

Corev15.css

Không áp dụng

322,856

16-Aug-2016

05:34

Corev15a.csst_1033

Corev15app.css

Không áp dụng

322,950

16-Aug-2016

05:34

Corev15a.css_1033

Corev15app.css

Không áp dụng

322,950

16-Aug-2016

05:34

Corev4.css_1033

Corev4.css

Không áp dụng

208,035

16-Aug-2016

05:34

Corev4.css_14_1033

Corev4.css

Không áp dụng

191,931

16-Aug-2016

05:34

Corev4_v4t.css_14_1033

Corev4.css

Không áp dụng

191,931

16-Aug-2016

05:34

Cnewdoc.css_1033

Createnewdocument.css

Không áp dụng

264

16-Aug-2016

05:34

Cnewdoc.css_14_1033

Createnewdocument.css

Không áp dụng

264

16-Aug-2016

05:34

Cui.css_1033

Cui.css

Không áp dụng

37.867

17-Aug-2016

06:46

Cui.css_14_1033

Cui.css

Không áp dụng

37,474

16-Aug-2016

05:34

Cui_v4t.css_14_1033

Cui.css

Không áp dụng

37,474

16-Aug-2016

05:34

Cuidark.css_1033

Cuidark.css

Không áp dụng

33.435 người

16-Aug-2016

05:34

Cuidark.css_14_1033

Cuidark.css

Không áp dụng

40,263

16-Aug-2016

05:34

Cuidark_v4t.css_14_1033

Cuidark.css

Không áp dụng

40,263

16-Aug-2016

05:34

Datepick.css_14_1033

Datepicker.css

Không áp dụng

7,484

16-Aug-2016

05:34

Datepick_v4t.css_14_1033

Datepickerv4.css

Không áp dụng

7,457

16-Aug-2016

05:34

Datepkv4.css_14_1033

Datepickerv4.css

Không áp dụng

7,457

16-Aug-2016

05:34

Desnprv.css_1033

Designpreview.css

Không áp dụng

1.620

16-Aug-2016

05:34

Ddashv15.csst_1033

Devdash.css

Không áp dụng

3,912

16-Aug-2016

05:34

Ddashv15.css_1033

Devdash.css

Không áp dụng

3,912

16-Aug-2016

05:34

Devdashstrings.debug.js_1033

Devdash_strings.debug.js

Không áp dụng

4,415

16-Aug-2016

05:34

Devdashstrings.js_1033

Devdash_strings.js

Không áp dụng

4,218

16-Aug-2016

05:34

Discthrd.css_14_1033

Discthread.css

Không áp dụng

1,929

16-Aug-2016

05:34

Discthrd_v4t.css_14_1033

Discthread.css

Không áp dụng

1,929

16-Aug-2016

05:34

Error.css_1033

Error.css

Không áp dụng

496

16-Aug-2016

05:34

Form.js_14_1033

Form.js

Không áp dụng

126,715

16-Aug-2016

05:34

Forms.css_1033

Forms.css

Không áp dụng

6,694

16-Aug-2016

05:34

Forms.css_14_1033

Forms.css

Không áp dụng

7.550 người

16-Aug-2016

05:34

Formst.css_1033

Forms.css

Không áp dụng

6,694

16-Aug-2016

05:34

Forms_v4t.css_14_1033

Forms.css

Không áp dụng

7.550 người

16-Aug-2016

05:34

Fpext.msg_1033

Fpext.msg

Không áp dụng

170,871

17-Aug-2016

06:46

Groupboard.css_14_1033

Groupboard.css

Không áp dụng

1.329 người

16-Aug-2016

05:34

Groupboard_v4t.css_14_1033

Groupboard.css

Không áp dụng

1.329 người

16-Aug-2016

05:34

Help.css_1033

Help.css

Không áp dụng

12,122

16-Aug-2016

05:34

Help.css_14_1033

Help.css

Không áp dụng

8203 người

16-Aug-2016

05:34

Help_v4t.css_14_1033

Help.css

Không áp dụng

8203 người

16-Aug-2016

05:34

Init.debug.js_14_1033

Init.debug.js

Không áp dụng

172,081

16-Aug-2016

05:34

Init.js_0001_14_1033

Init.js

Không áp dụng

117,563

16-Aug-2016

05:34

Languagepickercontrol.css_1033

Languagepickercontrol.css

Không áp dụng

1.456

16-Aug-2016

05:34

Layouts.css_1033

Layouts.css

Không áp dụng

21,623

16-Aug-2016

05:34

Layouts.css_14_1033

Layouts.css

Không áp dụng

25,350

16-Aug-2016

05:34

Layouts15t.css_1033

Layouts.css

Không áp dụng

21,623

16-Aug-2016

05:34

Layouts_v4t.css_14_1033

Layouts.css

Không áp dụng

25,350

16-Aug-2016

05:34

Mblrte.css_14_1033

Mblrte.css

Không áp dụng

40,117

16-Aug-2016

05:34

Mblrte_v4t.css_14_1033

Mblrte.css

Không áp dụng

40,117

16-Aug-2016

05:34

Menu.css_14_1033

Menu.css

Không áp dụng

3,040

16-Aug-2016

05:34

Menu_v4t.css_14_1033

Menu.css

Không áp dụng

3,040

16-Aug-2016

05:34

Menu21.css_14_1033

Menu-21.css

Không áp dụng

2.350 người

16-Aug-2016

05:34

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

22,152

16-Aug-2016

05:34

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

39,048

16-Aug-2016

05:34

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.resources.dll

15.0.4561.1000

21,696

16-Aug-2016

05:34

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.resources.dll

15.0.4420.1017

19,592

16-Aug-2016

05:34

Spmsg.dll_1033

Microsoft.sharepoint.msg.dll

15.0.4745.1000

226,024

16-Aug-2016

05:34

Spmsgp.dll_1033

Microsoft.sharepoint.perfmonmsg.dll

15.0.4745.1000

97,512

16-Aug-2016

05:34

Workflowactions_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

47,752

17-Aug-2016

06:46

Workflows_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,080

17-Aug-2016

06:46

Workflowservicesbase_intl_resources.dll_1033

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.resources.dll

15.0.4420.1017

19,632

17-Aug-2016

06:46

Minimalv4.css_1033

Minimalv4.css

Không áp dụng

29,133

16-Aug-2016

05:34

Minimalv4.css_14_1033

Minimalv4.css

Không áp dụng

28,798

16-Aug-2016

05:34

Minimalv4_v4t.css_14_1033

Minimalv4.css

Không áp dụng

28,798

16-Aug-2016

05:34

Moeerrorux.css_1033

Moeerrorux.css

Không áp dụng

3,527

17-Aug-2016

06:46

Mssmsg.dll_0001.1033

Mssmsg.dll

15.0.4755.1000

194,656

16-Aug-2016

05:34

Mws.css_14_1033

Mws.css

Không áp dụng

3.261 người

16-Aug-2016

05:34

Mws_v4t.css_14_1033

Mws.css

Không áp dụng

3.261 người

16-Aug-2016

05:34

Osfserver_llcc.resx_1033

Osfserver.en-us.resx

Không áp dụng

45,025

17-Aug-2016

06:46

Oslo.csst_1033

Oslo.css

Không áp dụng

326,412

16-Aug-2016

05:34

Oslo.css_1033

Oslo.css

Không áp dụng

326,412

16-Aug-2016

05:34

Osloapp.csst_1033

Osloapp.css

Không áp dụng

322,950

16-Aug-2016

05:34

Osloapp.css_1033

Osloapp.css

Không áp dụng

322,950

16-Aug-2016

05:34

Ows.debug.js_14_1033

Ows.debug.js

Không áp dụng

336,201

16-Aug-2016

05:34

Ows.js_14_1033

Ows.js

Không áp dụng

219,083

16-Aug-2016

05:34

Owsnocr.css_14_1033

Owsnocr.css

Không áp dụng

9,919

16-Aug-2016

05:34

Owsnocr_v4t.css_14_1033

Owsnocr.css

Không áp dụng

9,919

16-Aug-2016

05:34

Pickerscriptresources.resx_1033

Pickerscriptresources.en-us.resx

Không áp dụng

9,081

16-Aug-2016

05:34

Pickertree.css_14_1033

Pickertree.css

Không áp dụng

30,033

16-Aug-2016

05:34

Picktree.css_1033

Pickertree.css

Không áp dụng

26,520

16-Aug-2016

05:34

Pptmpl.pptx_1033

Pptmpl.pptx

Không áp dụng

27,588

16-Aug-2016

05:34

Isswfresources_llcc.resx_1033

Resources.en-us.resx

Không áp dụng

2,072

16-Aug-2016

05:34

Search.css.1033

Search.css

Không áp dụng

45,443

16-Aug-2016

05:34

Searchthemable.css.1033

Search.css

Không áp dụng

45,443

16-Aug-2016

05:34

Searchv15.css.1033

Searchv15.css

Không áp dụng

57,657

16-Aug-2016

05:34

Searchv15themable.css.1033

Searchv15.css

Không áp dụng

57,657

16-Aug-2016

05:34

Sharepoint.cachemanifest_1033

Sharepoint.cachemanifest

Không áp dụng

867

16-Aug-2016

05:34

Sp.datetimeutil.res.resx_1033

Sp.datetimeutil.res.en-us.resx

Không áp dụng

5,825

16-Aug-2016

05:34

Sp.jsgrid.res.resx_1033

Sp.jsgrid.res.en-us.resx

Không áp dụng

16.415 người

16-Aug-2016

05:34

Sp.res.resx_1033

Sp.res.en-us.resx

Không áp dụng

73,515

16-Aug-2016

05:34

Sp.runtimeres.debug.js_1033

Sp.runtimeres.debug.js

Không áp dụng

6,397

16-Aug-2016

05:34

Sp.runtimeres.js_1033

Sp.runtimeres.js

Không áp dụng

6.097

16-Aug-2016

05:34

Spadminlcid.rsx_1033

Spadmin.en-us.resx

Không áp dụng

359,493

16-Aug-2016

05:34

Spstd1.asx_0001_1033

Spstd1.aspx

Không áp dụng

2,889

16-Aug-2016

05:34

Spstd1.asx_0001_14_1033

Spstd1.aspx

Không áp dụng

3.870

16-Aug-2016

05:34

Spstd2.asx_0001_1033

Spstd2.aspx

Không áp dụng

3,744

16-Aug-2016

05:34

Spstd2.asx_0001_14_1033

Spstd2.aspx

Không áp dụng

4.725

16-Aug-2016

05:34

Spstd3.asx_1033

Spstd3.aspx

Không áp dụng

3,317

16-Aug-2016

05:34

Spstd3.asx_14_1033

Spstd3.aspx

Không áp dụng

4,298

16-Aug-2016

05:34

Spstd4.asx_1033

Spstd4.aspx

Không áp dụng

3,319

16-Aug-2016

05:34

Spstd4.asx_14_1033

Spstd4.aspx

Không áp dụng

4.300

16-Aug-2016

05:34

Spstd5.asx_1033

Spstd5.aspx

Không áp dụng

4,476

16-Aug-2016

05:34

Spstd5.asx_14_1033

Spstd5.aspx

Không áp dụng

5,457

16-Aug-2016

05:34

Spstd6.asx_1033

Spstd6.aspx

Không áp dụng

4,385

16-Aug-2016

05:34

Spstd6.asx_14_1033

Spstd6.aspx

Không áp dụng

5,366

16-Aug-2016

05:34

Spstd7.asx_1033

Spstd7.aspx

Không áp dụng

4,394

16-Aug-2016

05:34

Spstd7.asx_14_1033

Spstd7.aspx

Không áp dụng

5,375

16-Aug-2016

05:34

Spstd8.asx_1033

Spstd8.aspx

Không áp dụng

4,346

16-Aug-2016

05:34

Spstd8.asx_14_1033

Spstd8.aspx

Không áp dụng

5.327

16-Aug-2016

05:34

Storfrnt.css_1033

Storefront.css

Không áp dụng

13,204

16-Aug-2016

05:34

Storfrntt.css_1033

Storefront.css

Không áp dụng

13,204

16-Aug-2016

05:34

Stsinitstrings.debug.js_1033

Sts_initstrings.debug.js

Không áp dụng

17,049

16-Aug-2016

05:34

Stsinitstrings.js_1033

Sts_initstrings.js

Không áp dụng

16,436

16-Aug-2016

05:34

Stsstrings.debug.js_1033

Sts_strings.debug.js

Không áp dụng

116,617

16-Aug-2016

05:34

Stsstrings.js_1033

Sts_strings.js

Không áp dụng

113,137

16-Aug-2016

05:34

Survey.csst_1033

Survey.css

Không áp dụng

1,827

16-Aug-2016

05:34

Survey.css_1033

Survey.css

Không áp dụng

1,827

16-Aug-2016

05:34

Survey.css_14_1033

Survey.css

Không áp dụng

2.477 người

16-Aug-2016

05:34

Survey_v4t.css_14_1033

Survey.css

Không áp dụng

2.477 người

16-Aug-2016

05:34

Tapplcns.css_1033

Ta_applicensing.css

Không áp dụng

3,024

16-Aug-2016

05:34

Themedlocalizedforgroundimages.csst_1033

Themedlocalizedforegroundimages.css

Không áp dụng

742

16-Aug-2016

05:34

Themev4.css_1033

Themev4.css

Không áp dụng

2,407

16-Aug-2016

05:34

Themev4_v4t.css_14_1033

Themev4.css

Không áp dụng

2,407

16-Aug-2016

05:34

Timeline.csst_1033

Timeline.css

Không áp dụng

30,413

16-Aug-2016

05:34

Timeline.css_1033

Timeline.css

Không áp dụng

30,413

16-Aug-2016

05:34

Wdtmpl.dotx_1033

Wdtmpl.dotx

Không áp dụng

11,107

16-Aug-2016

05:34

Wiki.css_14_1033

Wiki.css

Không áp dụng

1,159

16-Aug-2016

05:34

Wiki_v4t.css_14_1033

Wiki.css

Không áp dụng

1,159

16-Aug-2016

05:34

Wpedtmde.css_14_1033

Wpeditmode.css

Không áp dụng

18,949

16-Aug-2016

05:34

Wpeditv4.csst_1033

Wpeditmodev4.css

Không áp dụng

11,171

16-Aug-2016

05:34

Wpeditv4.css_1033

Wpeditmodev4.css

Không áp dụng

11,171

16-Aug-2016

05:34

Wpedmdv4.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Không áp dụng

17,596

16-Aug-2016

05:34

Wpedmdv4_v4t.css_14_1033

Wpeditmodev4.css

Không áp dụng

17,596

16-Aug-2016

05:34

Wsetupui.dll_1033

Wsetupui.dll

15.0.4561.1000

68,800

16-Aug-2016

05:34

Wshellui.mst_1033

Wshellui.mst

Không áp dụng

17,408

16-Aug-2016

05:34

Wss.actions_1033

Wss.actions

Không áp dụng

94,857

16-Aug-2016

05:34

Wsslcid.rsx_1033

Wss.en-us.resx

Không áp dụng

723,625

16-Aug-2016

05:34

Wssmanifest.man_1033

Wssmanifest.man

Không áp dụng

676,101

16-Aug-2016

05:34


Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×