Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2889930 cho Microsoft SharePoint Server 2013 đã được phát hành vào ngày 14 tháng mười 2014.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Khắc phục sự cố sau đây:

Giả định rằng bạn chèn một hình có chứa siêu kết nối vào một bản vẽ trong Visio 2013. Sau đó, bạn lưu và phát hành bản vẽ vào thư viện trong SharePoint 2013 dưới dạng bản vẽ web (*. vdw). Khi bạn bấm vào hình dạng trong Internet Explorer 8, siêu kết nối không thể mở được. Ngoài ra, trang sẽ cuộn lên hoặc xuống (cũng xảy ra trong Internet Explorer 9 và Internet Explorer 10).

Cách tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Windows Update

Sử dụng Windows Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Danh mục Microsoft Update

Để lấy gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy đi đến trang web Microsoft Update Catalog .

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

119591 Cách lấy tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến

Microsoft đã quét tệp này để tìm vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút cập nhật nhất sẵn có vào ngày tệp được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin về khởi động lại Bạn không cần phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây.64-bitThông tin tệp Vsrvwfe-x-none. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Exp_pdf_server.dll

15.0.4629.1000

140.984

16-Sep-2014

05:52

Exp_xps_server.dll

15.0.4629.1000

77.496

16-Sep-2014

05:52

Htmlutil.dll

15.0.4659.1000

2.613.432

16-Sep-2014

05:52

Igxserver.dll

15.0.4653.1000

10.429.088

16-Sep-2014

05:52

Microsoft.office.graphics.shapebuilder.dll

15.0.4659.1000

3.919.040

16-Sep-2014

05:55

Microsoft.office.server.native.dll

15.0.4569.1501

786.624

16-Sep-2014

05:52

Microsoft.office.server.userprofiles.serverstub.dll

15.0.4454.1000

375.896

16-Sep-2014

05:52

Microsoft.office.visio.server.dll

15.0.4659.1000

1.902.272

16-Sep-2014

05:55

Microsoft.office.visio.server.graphicsserver.dll

15.0.4567.1000

1.271.496

16-Sep-2014

05:55

Microsoft.office.visio.utility.dll

15.0.4647.1000

63.680

16-Sep-2014

05:55

Microsoft.sharepoint.client.userprofiles.dll

15.0.4567.1000

145.104

16-Sep-2014

04:27

Mshy3hu.dll

15.0.0.1

218.984

16-Sep-2014

05:52

Mshy3hu.lex

Not Applicable

933.579

16-Sep-2014

05:52

Mshy7bg.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7ct.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7cz.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7da.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7el.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7en.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7es.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7et.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7eu.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7fi.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7fr.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7ge.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7gl.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7hr.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7it.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7lt.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7lv.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7nb.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7nl.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7no.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7pb.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7pl.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7pt.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7ro.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7ru.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7sk.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7sl.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7srm.dll

15.0.4653.1000

225.480

16-Sep-2014

05:52

Mshy7sro.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7sw.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7tr.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Mshy7uk.dll

15.0.4653.1000

225.488

16-Sep-2014

05:52

Msores.dll

15.0.4657.1000

81.383.104

16-Sep-2014

05:52

Msoserver.dll

15.0.4659.1000

25.287.352

16-Sep-2014

05:52

Msptls.dll

15.0.4615.1000

1.522.880

16-Sep-2014

05:52

Oartodfserver.dll

15.0.4653.1000

3.831.464

16-Sep-2014

05:52

Oartserver.dll

15.0.4659.1000

21.469.872

16-Sep-2014

05:52

Office.odf

15.0.4627.1000

5.241.000

16-Sep-2014

05:52

Osrcore.dll

15.0.4454.1000

850.528

16-Sep-2014

05:55

Osrctrl.dll

15.0.4454.1000

502.896

16-Sep-2014

05:55

Riched20.dll

15.0.4659.1000

2.226.848

16-Sep-2014

05:52

Saext.dll

15.0.4454.1000

303.216

16-Sep-2014

05:52

Sp.userprofiles.debug.js

Not Applicable

140.581

16-Sep-2014

05:52

Sp.userprofiles.js

Not Applicable

140.575

16-Sep-2014

05:52

Upload.aspx

Not Applicable

6.881

16-Sep-2014

05:55

Visiodataproviders.aspx

Not Applicable

4.185

16-Sep-2014

05:55

Vsrv.resx

Not Applicable

41.080

16-Sep-2014

05:55

Vutils.dll

15.0.4659.1000

2.400.928

16-Sep-2014

05:55

Workflowstatus.js

Not Applicable

55.200

16-Sep-2014

05:55

Thông tin tệp Vsrvmui-en-US. MSP

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Vsrv.en-us.resx

Not Applicable

41.080

16-Sep-2014

05:53

TechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×