Bài viết này mô tả các bản Cập Nhật KB3054947 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 được phát hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2015. Bản cập nhật này có điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và sửa chữa

Khắc phục sự cố sau:

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật

Microsoft Update

Sử dụng Microsoft Update để tự động tải xuống và cài đặt bản Cập Nhật.

Trung tâm Tải xuống

Bản cập nhật này được cung cấp hướng dẫn tải xuống và cài đặt từ Microsoft Download Center.

Download Tải xuống các bản Cập Nhật KB3054947 cho SharePoint Foundation 2013

Microsoft đã quét vi rút tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin cập nhật

Thông tin khởi động lạiBạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi bạn cài đặt bản cập nhật này.

Điều kiện tiên quyếtĐể áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1 cài đặt.

Thông tin

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong bảng sau.

Thông tin về STS-x-none.msp tệp

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Accessdenied.aspx

Không áp dụng

2.154 người

16-Jun-2015

08:32

Accessrequests.aspx

Không áp dụng

1,078

16-Jun-2015

08:32

Accessrequestscontrol.debug.js

Không áp dụng

18,815

16-Jun-2015

08:31

Accessrequestscontrol.js

Không áp dụng

10,651

16-Jun-2015

08:31

Accessrequestsdialog.ascx

Không áp dụng

3,059

16-Jun-2015

08:32

Accessrequestspermissionlevelfieldcontrol.ascx

Không áp dụng

1,145

16-Jun-2015

08:32

Accessrequestsviewtemplate.debug.js

Không áp dụng

28,650

16-Jun-2015

08:31

Accessrequestsviewtemplate.js

Không áp dụng

11,376

16-Jun-2015

08:31

Accountpickerandlink.ascx

Không áp dụng

2.347 người

16-Jun-2015

08:32

Acleditor.ascx

Không áp dụng

9,596

16-Jun-2015

08:32

Aclinv.aspx

Không áp dụng

26,945

16-Jun-2015

08:32

Actionbar.ascx

Không áp dụng

2,464

16-Jun-2015

08:32

Actionredirect.aspx

Không áp dụng

896

16-Jun-2015

08:32

Activate.aspx

Không áp dụng

3,861

16-Jun-2015

08:32

Addanapp.aspx

Không áp dụng

3,652

16-Jun-2015

08:32

Addbdcaction.aspx

Không áp dụng

13,019

16-Jun-2015

08:32

Addbdcapplication.aspx

Không áp dụng

9.266 người

16-Jun-2015

08:32

Addcontenttypetolist.aspx

Không áp dụng

7,512

16-Jun-2015

08:32

Addfieldfromtemplate.aspx

Không áp dụng

9.800

16-Jun-2015

08:32

Addgallery.aspx

Không áp dụng

11,755

16-Jun-2015

08:32

Addgallery.officeonlineprovider.dll

15.0.4420.1017

43,144

16-Jun-2015

08:31

Addgallery.xap

Không áp dụng

367,086

16-Jun-2015

08:32

Addincomingurl.aspx

Không áp dụng

4,473

16-Jun-2015

08:32

Addressbook.gif

Không áp dụng

908

15-Jun-2015

18:57

Addrole.aspx

Không áp dụng

68,566

16-Jun-2015

08:32

Addwrkfl.aspx

Không áp dụng

61,362

16-Jun-2015

08:31

Admin.asmx

Không áp dụng

86

16-Jun-2015

08:31

Admin.dll

15.0.4454.1000

18,528

16-Jun-2015

08:32

Admin.master

Không áp dụng

29,701

16-Jun-2015

08:32

Admin.sitemap

Không áp dụng

15,577

16-Jun-2015

08:32

Adminconfigceip.aspx

Không áp dụng

7,764

16-Jun-2015

08:32

Adminconfigintro.aspx

Không áp dụng

8,689

16-Jun-2015

08:32

Adminconfigresults.aspx

Không áp dụng

5,038

16-Jun-2015

08:32

Adminconfigservices.aspx

Không áp dụng

9,937

16-Jun-2015

08:32

Adminconfigservicesresults.aspx

Không áp dụng

4,998

16-Jun-2015

08:32

Admindisco.aspx

Không áp dụng

1,283

16-Jun-2015

08:31

Adminrecyclebin.aspx

Không áp dụng

21,099

16-Jun-2015

08:32

Adminweb.config

Không áp dụng

899

16-Jun-2015

08:31

Adminwsdl.aspx

Không áp dụng

9,474

16-Jun-2015

08:31

Admsoap.dll

15.0.4420.1017

15,496

16-Jun-2015

08:32

Advsetng.aspx

Không áp dụng

31,465

16-Jun-2015

08:32

Aggregationcustomize.aspx

Không áp dụng

13,046

16-Jun-2015

08:32

Aggregationsettings.aspx

Không áp dụng

8,162

16-Jun-2015

08:32

Aggregationsettings.aspx

Không áp dụng

8,163

16-Jun-2015

08:32

Alerts.asmx

Không áp dụng

88

16-Jun-2015

08:32

Alertsdisco.aspx

Không áp dụng

là 1.313 người

16-Jun-2015

08:32

Alertswsdl.aspx

Không áp dụng

8,824

16-Jun-2015

08:32

Allapplicensesmanagement.aspx

Không áp dụng

8,143

16-Jun-2015

08:32

Allappprincipals.aspx

Không áp dụng

6,808

16-Jun-2015

08:32

Allcategories.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:31

Allcomments.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:31

Allitems.aspx

Không áp dụng

2,463

16-Jun-2015

08:32

Allitems.aspx

Không áp dụng

2,731

16-Jun-2015

08:32

Allitems.aspx

Không áp dụng

3,916

16-Jun-2015

08:32

Allposts.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:31

Alphaimage.htc

Không áp dụng

253

16-Jun-2015

08:32

Alternateurlcollections.aspx

Không áp dụng

7.122 người

16-Jun-2015

08:32

App.master

Không áp dụng

18,935

16-Jun-2015

08:32

Appcatalogfieldtemplate.debug.js

Không áp dụng

9,040

16-Jun-2015

08:31

Appcatalogfieldtemplate.js

Không áp dụng

3,342

16-Jun-2015

08:31

Appcatalogimage.ashx

Không áp dụng

213

16-Jun-2015

08:32

Appdeveloperdash.debug.js

Không áp dụng

22.542

16-Jun-2015

08:31

Appdeveloperdash.js

Không áp dụng

11,197

16-Jun-2015

08:31

Appicons.ashx

Không áp dụng

205

16-Jun-2015

08:32

Appinv.aspx

Không áp dụng

11,660

16-Jun-2015

08:32

Application.master

Không áp dụng

13,756

16-Jun-2015

08:32

Applicationassociations.aspx

Không áp dụng

5,259

16-Jun-2015

08:32

Applicationassociationsdialog.aspx

Không áp dụng

3.519 người

16-Jun-2015

08:32

Applicationassociationsview.ascx

Không áp dụng

4,379

16-Jun-2015

08:32

Applicationcreated.aspx

Không áp dụng

4,106

16-Jun-2015

08:32

Applicationpoolsection.ascx

Không áp dụng

8,668

16-Jun-2015

08:32

Applications.aspx

Không áp dụng

3,724

16-Jun-2015

08:32

Applicationv4.master

Không áp dụng

20,553

16-Jun-2015

08:32

Appmng.sql

Không áp dụng

289,219

16-Jun-2015

08:32

Appmng.svc

Không áp dụng

375

16-Jun-2015

08:31

Appmngup.sql

Không áp dụng

282,966

16-Jun-2015

08:32

Appprincipals.aspx

Không áp dụng

5,678

16-Jun-2015

08:32

Appredirect.aspx

Không áp dụng

4,570

16-Jun-2015

08:32

Appregnew.aspx

Không áp dụng

11,198

16-Jun-2015

08:32

Apprequest.aspx

Không áp dụng

6,876

16-Jun-2015

08:32

Approve.aspx

Không áp dụng

8,991

16-Jun-2015

08:32

Apps.aspx

Không áp dụng

3,708

16-Jun-2015

08:32

Appsourceredirect.aspx

Không áp dụng

3,061

16-Jun-2015

08:32

Appsts.svc

Không áp dụng

452

16-Jun-2015

08:32

Appwebproxy.aspx

Không áp dụng

2,059

16-Jun-2015

08:32

Appwpresweb.config

Không áp dụng

1.210

16-Jun-2015

08:31

Archive.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:31

Aspxform.aspx

Không áp dụng

5,396

16-Jun-2015

08:32

Associatedgroups.aspx

Không áp dụng

4,795

16-Jun-2015

08:32

Assocwrkfl.aspx

Không áp dụng

4,655

16-Jun-2015

08:31

Attachfile.aspx

Không áp dụng

6,541

16-Jun-2015

08:32

Authenticate.aspx

Không áp dụng

1.068 người

16-Jun-2015

08:32

Authentication.asmx

Không áp dụng

96

16-Jun-2015

08:32

Authentication.aspx

Không áp dụng

13,828

16-Jun-2015

08:32

Authenticationdisco.aspx

Không áp dụng

1.301

16-Jun-2015

08:32

Authenticationproviders.aspx

Không áp dụng

4,939

16-Jun-2015

08:32

Authenticationwsdl.aspx

Không áp dụng

5,968

16-Jun-2015

08:32

Author.dll

15.0.4454.1000

18,528

16-Jun-2015

08:32

Autofill.debug.js

Không áp dụng

18,404

16-Jun-2015

08:31

Autofill.js

Không áp dụng

10,322

16-Jun-2015

08:31

Autohostedlicensingtemplates.debug.js

Không áp dụng

20,576

16-Jun-2015

08:31

Autohostedlicensingtemplates.js

Không áp dụng

8,623

16-Jun-2015

08:31

Avadmin.aspx

Không áp dụng

9,653

16-Jun-2015

08:32

Availableworkflow.aspx

Không áp dụng

7,966

16-Jun-2015

08:31

Avreport.aspx

Không áp dụng

11,898

16-Jun-2015

08:32

Backlinks.aspx

Không áp dụng

4,069

16-Jun-2015

08:32

Backup.aspx

Không áp dụng

15,389

16-Jun-2015

08:32

Backuphistory.aspx

Không áp dụng

20,577

16-Jun-2015

08:32

Backups.aspx

Không áp dụng

3,714

16-Jun-2015

08:32

Backupsettings.aspx

Không áp dụng

8,689

16-Jun-2015

08:32

Backupstatus.aspx

Không áp dụng

10,643

16-Jun-2015

08:32

Bdc.sql

Không áp dụng

558,446

16-Jun-2015

08:32

Bdcadminservice.svc

Không áp dụng

332

16-Jun-2015

08:32

Bdcapplications.aspx

Không áp dụng

14,415

16-Jun-2015

08:32

Bdcfinderconfigurator.ascx

Không áp dụng

3,309

16-Jun-2015

08:32

Bdclobsettings.aspx

Không áp dụng

7,037

16-Jun-2015

08:32

Bdcremoteexecutionservice.svc

Không áp dụng

197

16-Jun-2015

08:32

Bdcresolverpickerservice.svc

Không áp dụng

402

16-Jun-2015

08:32

Bdcservice.svc

Không áp dụng

383

16-Jun-2015

08:31

Bform.debug.js

Không áp dụng

459,590

16-Jun-2015

08:31

Bform.js

Không áp dụng

258,508

16-Jun-2015

08:31

Blank.debug.js

Không áp dụng

164

16-Jun-2015

08:31

Blank.js

Không áp dụng

119

16-Jun-2015

08:31

Blockedfiletype.aspx

Không áp dụng

4.045

16-Jun-2015

08:32

Blogadmin.dwp

Không áp dụng

468

16-Jun-2015

08:31

Blogarchives.dwp

Không áp dụng

462

16-Jun-2015

08:31

Bloghome.aspx

Không áp dụng

3,210

16-Jun-2015

08:32

Blognotifications.webpart

Không áp dụng

883

16-Jun-2015

08:31

Blueprintmtpro.eot

Không áp dụng

24,734

15-Jun-2015

18:57

Blueprintmtpro.svg

Không áp dụng

105,256

15-Jun-2015

18:57

Blueprintmtpro.ttf

Không áp dụng

49,468

15-Jun-2015

18:57

Blueprintmtpro.woff

Không áp dụng

31,724

15-Jun-2015

18:57

Bpcf.aspx

Không áp dụng

14,883

16-Jun-2015

08:32

Bpstd.debug.js

Không áp dụng

7,637

16-Jun-2015

08:31

Bpstd.js

Không áp dụng

4,356

16-Jun-2015

08:31

Browserceipsection.ascx

Không áp dụng

2,776

16-Jun-2015

08:32

Businessdatafieldeditor.ascx

Không áp dụng

4,216

16-Jun-2015

08:32

Businessdatasynchronizer.aspx

Không áp dụng

3,836

16-Jun-2015

08:32

Buttonsection.ascx

Không áp dụng

3,836

16-Jun-2015

08:32

Byauthor.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:31

Bycategory.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:31

Ca_allapplicensesmanagement.aspx

Không áp dụng

8,267

16-Jun-2015

08:32

Ca_specificapplicensemanagement.aspx

Không áp dụng

29,344

16-Jun-2015

08:32

Calendar.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:31

Calendarservice.ashx

Không áp dụng

205

16-Jun-2015

08:32

Calibri.eot

Không áp dụng

167,788

15-Jun-2015

18:57

Calibri.svg

Không áp dụng

365,292

15-Jun-2015

18:57

Calibri.ttf

Không áp dụng

350,124

15-Jun-2015

18:57

Calibri.woff

Không áp dụng

184,156

15-Jun-2015

18:57

Callout.debug.js

Không áp dụng

84,762

16-Jun-2015

08:31

Callout.js

Không áp dụng

26,526

16-Jun-2015

08:31

Calltrackmark.aspx

Không áp dụng

211

16-Jun-2015

08:32

Calview.gif

Không áp dụng

1,615

15-Jun-2015

18:57

Category.aspx

Không áp dụng

2,649

16-Jun-2015

08:31

Cellstorage.https.svc

Không áp dụng

205

16-Jun-2015

08:32

Cellstorage.svc

Không áp dụng

200

16-Jun-2015

08:32

Centurygothic.eot

Không áp dụng

60,600

15-Jun-2015

18:57

Centurygothic.svg

Không áp dụng

165,961

15-Jun-2015

18:57

Centurygothic.ttf

Không áp dụng

124,584

15-Jun-2015

18:57

Centurygothic.woff

Không áp dụng

79,732

15-Jun-2015

18:57

Certificatesettingsection.ascx

Không áp dụng

10.758 người

16-Jun-2015

08:32

Changecontenttypeoptionalsettings.aspx

Không áp dụng

8,550

16-Jun-2015

08:32

Changecontenttypeorder.aspx

Không áp dụng

7,816

16-Jun-2015

08:32

Changefieldorder.aspx

Không áp dụng

7.536 người

16-Jun-2015

08:32

Checkin.aspx

Không áp dụng

16.116 người

16-Jun-2015

08:32

Checknames.gif

Không áp dụng

908

15-Jun-2015

18:57

Chkperm.aspx

Không áp dụng

10,498

16-Jun-2015

08:32

Choicebuttonfieldtemplate.debug.js

Không áp dụng

5,782

16-Jun-2015

08:31

Choicebuttonfieldtemplate.js

Không áp dụng

2,388

16-Jun-2015

08:31

Circulationconfirm.aspx

Không áp dụng

216

16-Jun-2015

08:32

Client.config

Không áp dụng

1.437 người

16-Jun-2015

08:31

Client.config

Không áp dụng

2,125

16-Jun-2015

08:31

Client.config

Không áp dụng

2.159 người

16-Jun-2015

08:31

Client.config

Không áp dụng

2.369

16-Jun-2015

08:32

Client.config

Không áp dụng

3,448

16-Jun-2015

08:32

Client.config

Không áp dụng

982

16-Jun-2015

08:32

Client.svc

Không áp dụng

402

16-Jun-2015

08:31

Clientforms.debug.js

Không áp dụng

151,325

16-Jun-2015

08:31

Clientforms.js

Không áp dụng

76,438

16-Jun-2015

08:31

Clientpeoplepicker.debug.js

Không áp dụng

76,308

16-Jun-2015

08:31

Clientpeoplepicker.js

Không áp dụng

40,742

16-Jun-2015

08:31

Clientrenderer.debug.js

Không áp dụng

23.510 người

16-Jun-2015

08:31

Clientrenderer.js

Không áp dụng

9,805

16-Jun-2015

08:31

Clienttemplates.debug.js

Không áp dụng

288,960

16-Jun-2015

08:31

Clienttemplates.js

Không áp dụng

147,462

16-Jun-2015

08:31

Closeconnection.aspx

Không áp dụng

1.866

16-Jun-2015

08:32

Cloudweb.config

Không áp dụng

63,069

16-Jun-2015

08:31

Cntdbadm.aspx

Không áp dụng

6,042

16-Jun-2015

08:32

Commandui.ashx

Không áp dụng

203

16-Jun-2015

08:32

Commonvalidation.debug.js

Không áp dụng

5,376

16-Jun-2015

08:31

Commonvalidation.js

Không áp dụng

3,369

16-Jun-2015

08:31

Compat.browser

Không áp dụng

14,781

16-Jun-2015

08:31

Configdb.sql

Không áp dụng

187,580

16-Jun-2015

08:32

Configssc.aspx

Không áp dụng

21,653

16-Jun-2015

08:32

Configup.sql

Không áp dụng

48,486

16-Jun-2015

08:32

Configupddl.sql

Không áp dụng

131

16-Jun-2015

08:32

Configurationwizards.aspx

Không áp dụng

3,740

16-Jun-2015

08:32

Configureappsettings.aspx

Không áp dụng

7,246

16-Jun-2015

08:32

Confirmation.aspx

Không áp dụng

1,211

16-Jun-2015

08:32

Confirmsiteupgrade.aspx

Không áp dụng

3,712

16-Jun-2015

08:32

Confirmsiteupgrade.aspx

Không áp dụng

3,715

16-Jun-2015

08:32

Conngps.aspx

Không áp dụng

8,366

16-Jun-2015

08:32

Containerpicker.aspx

Không áp dụng

443

16-Jun-2015

08:32

Contentdatabasesection.ascx

Không áp dụng

7,964

16-Jun-2015

08:32

Control_searchresults.js

Không áp dụng

32,069

16-Jun-2015

08:31

Copy.asmx

Không áp dụng

86

16-Jun-2015

08:32

Copy.aspx

Không áp dụng

15,509

16-Jun-2015

08:32

Copydisco.aspx

Không áp dụng

1.281 người

16-Jun-2015

08:32

Copyresults.aspx

Không áp dụng

10,337

16-Jun-2015

08:32

Copyrole.aspx

Không áp dụng

68,509

16-Jun-2015

08:32

Copyutil.aspx

Không áp dụng

2,333

16-Jun-2015

08:32

Copywsdl.aspx

Không áp dụng

11,267

16-Jun-2015

08:32

Corbel.eot

Không áp dụng

96,453

15-Jun-2015

18:57

Corbel.svg

Không áp dụng

185,947

15-Jun-2015

18:57

Corbel.ttf

Không áp dụng

200,316

15-Jun-2015

18:57

Corbel.woff

Không áp dụng

106,184

15-Jun-2015

18:57

Core.debug.js

Không áp dụng

634,772

16-Jun-2015

08:31

Core.js

Không áp dụng

330,919

16-Jun-2015

08:31

Core.resx

Không áp dụng

490,005

16-Jun-2015

08:32

Corefixup.css

Không áp dụng

469

16-Jun-2015

08:32

Create.aspx

Không áp dụng

33,257

16-Jun-2015

08:32

Create.aspx

Không áp dụng

33,731

16-Jun-2015

08:32

Createadaccount.aspx

Không áp dụng

7,233

16-Jun-2015

08:32

Createcorporatecatalog.aspx

Không áp dụng

17,997

16-Jun-2015

08:32

Createdls.aspx

Không áp dụng

2,731

16-Jun-2015

08:32

Createexternalurl.aspx

Không áp dụng

4,182

16-Jun-2015

08:32

Createlistpickerpage.aspx

Không áp dụng

4,809

16-Jun-2015

08:32

Createnewdocument.aspx

Không áp dụng

5,021

16-Jun-2015

08:32

Createsite.aspx

Không áp dụng

16,887

16-Jun-2015

08:32

Createv4pageslib.aspx

Không áp dụng

3.584 người

16-Jun-2015

08:32

Createwebpage.aspx

Không áp dụng

10,704

16-Jun-2015

08:32

Createws.aspx

Không áp dụng

5,078

16-Jun-2015

08:32

Csisrv.dll

15.0.4725.1000

1,404,608

16-Jun-2015

08:31

Csisrvexe.exe

15.0.4709.1000

196,808

16-Jun-2015

08:31

Ctp.debug.js

Không áp dụng

7,406

16-Jun-2015

08:31

Ctp.js

Không áp dụng

3,934

16-Jun-2015

08:31

Ctypedit.aspx

Không áp dụng

10,808

16-Jun-2015

08:32

Ctypenew.aspx

Không áp dụng

11.913 người

16-Jun-2015

08:32

Cui.debug.js

Không áp dụng

645,787

16-Jun-2015

08:31

Cui.js

Không áp dụng

361,879

16-Jun-2015

08:31

Cvtp.debug.js

Không áp dụng

4,529

16-Jun-2015

08:31

Cvtp.js

Không áp dụng

2.412 người

16-Jun-2015

08:31

Databasestatus.aspx

Không áp dụng

5,023

16-Jun-2015

08:32

Date.aspx

Không áp dụng

2,643

16-Jun-2015

08:31

Datepicker.debug.js

Không áp dụng

30,848

16-Jun-2015

08:32

Datepicker.debug.js

Không áp dụng

48,236

16-Jun-2015

08:31

Datepicker.js

Không áp dụng

20,413

16-Jun-2015

08:32

Datepicker.js

Không áp dụng

26,872

16-Jun-2015

08:31

Deactivatefeature.aspx

Không áp dụng

3,184

16-Jun-2015

08:32

Deactivatefeature.aspx

Không áp dụng

4.240 người

16-Jun-2015

08:32

Deactivatefeature.aspx

Không áp dụng

4,424

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

1.168

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

1.270

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

1.513 người

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

1,865

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

2,682

16-Jun-2015

08:31

Default.aspx

Không áp dụng

2,788

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

3,458

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

3,882

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

4,026

16-Jun-2015

08:31

Default.aspx

Không áp dụng

4,026

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

4,102

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

5,230

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

522

16-Jun-2015

08:32

Default.aspx

Không áp dụng

530

16-Jun-2015

08:32

Default.master

Không áp dụng

26,292

16-Jun-2015

08:32

Default.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Default.spfont

Không áp dụng

13,976

16-Jun-2015

08:32

Defaultcontentdb.aspx

Không áp dụng

6,455

16-Jun-2015

08:32

Defaultcss.ashx

Không áp dụng

193

16-Jun-2015

08:32

Defaultdws.aspx

Không áp dụng

4,376

16-Jun-2015

08:32

Defaulttemplates.ascx

Không áp dụng

170,271

16-Jun-2015

08:32

Defaulttemplates.ascx

Không áp dụng

176,832

16-Jun-2015

08:32

Definelocation.aspx

Không áp dụng

4.002

16-Jun-2015

08:32

Delete.aspx

Không áp dụng

2.298 người

16-Jun-2015

08:32

Deletedls.aspx

Không áp dụng

2,731

16-Jun-2015

08:32

Deletemu.aspx

Không áp dụng

188

16-Jun-2015

08:32

Deletesiteconfig.aspx

Không áp dụng

12,279

16-Jun-2015

08:32

Deleteweb.aspx

Không áp dụng

8,062

16-Jun-2015

08:32

Deletewebapplication.aspx

Không áp dụng

6,619

16-Jun-2015

08:32

Delsite.aspx

Không áp dụng

7,267

16-Jun-2015

08:32

Deploysolution.aspx

Không áp dụng

10,122

16-Jun-2015

08:32

Deploytsapp.aspx

Không áp dụng

15,800

16-Jun-2015

08:32

Designbuilder.aspx

Không áp dụng

6,683

16-Jun-2015

08:32

Designdata.ashx

Không áp dụng

208

16-Jun-2015

08:32

Designgallery.aspx

Không áp dụng

3,475

16-Jun-2015

08:32

Designgallery.debug.js

Không áp dụng

46,223

16-Jun-2015

08:31

Designgallery.js

Không áp dụng

28,550

16-Jun-2015

08:31

Designmodeconsole.ascx

Không áp dụng

2,329

16-Jun-2015

08:32

Designpreview.aspx

Không áp dụng

5,615

16-Jun-2015

08:32

Devdash.aspx

Không áp dụng

2,357

16-Jun-2015

08:32

Devdash.debug.js

Không áp dụng

86,004

16-Jun-2015

08:31

Devdash.js

Không áp dụng

36,366

16-Jun-2015

08:31

Diagnostics.asmx

Không áp dụng

103

16-Jun-2015

08:32

Diagnostics.sql

Không áp dụng

19.977 người

16-Jun-2015

08:32

Diagnosticsdata.svc

Không áp dụng

391

16-Jun-2015

08:31

Diagnosticsdisco.aspx

Không áp dụng

1.329 người

16-Jun-2015

08:32

Diagnosticswsdl.aspx

Không áp dụng

4,677

16-Jun-2015

08:32

Dialog.master

Không áp dụng

12,646

16-Jun-2015

08:32

Discbar.aspx

Không áp dụng

2,448

16-Jun-2015

08:32

Dispform.aspx

Không áp dụng

13,786

16-Jun-2015

08:32

Dispform.aspx

Không áp dụng

14,311

16-Jun-2015

08:32

Dispform.aspx

Không áp dụng

2,428

16-Jun-2015

08:32

Dispform.aspx

Không áp dụng

4,190

16-Jun-2015

08:32

Dispform.aspx

Không áp dụng

4,735

16-Jun-2015

08:32

Displaypreview.ascx

Không áp dụng

5,491

16-Jun-2015

08:32

Disppost.aspx

Không áp dụng

3,234

16-Jun-2015

08:32

Dispsr.aspx

Không áp dụng

2.702 người

16-Jun-2015

08:32

Dladvopt.aspx

Không áp dụng

19,446

16-Jun-2015

08:32

Dlgframe.css

Không áp dụng

2,528

16-Jun-2015

08:32

Dmscmd.aspx

Không áp dụng

5,593

16-Jun-2015

08:32

Doctrancustomizeadmin.aspx

Không áp dụng

7,789

16-Jun-2015

08:32

Doctrans.aspx

Không áp dụng

11,465

16-Jun-2015

08:32

Doctransadmin.aspx

Không áp dụng

7,797

16-Jun-2015

08:32

Documentsharing.svc

Không áp dụng

331

16-Jun-2015

08:32

Download.aspx

Không áp dụng

155

16-Jun-2015

08:32

Downloadexternaldata.aspx

Không áp dụng

870

16-Jun-2015

08:32

Dragdrop.debug.js

Không áp dụng

160,164

16-Jun-2015

08:31

Dragdrop.js

Không áp dụng

85,257

16-Jun-2015

08:31

Dspsettings.aspx

Không áp dụng

14,863

16-Jun-2015

08:32

Dspsts.asmx

Không áp dụng

179

16-Jun-2015

08:32

Dspstsdisco.aspx

Không áp dụng

1.289

16-Jun-2015

08:32

Dspstswsdl.aspx

Không áp dụng

10,966

16-Jun-2015

08:32

Dws.asmx

Không áp dụng

85

16-Jun-2015

08:32

Dws.aspx

Không áp dụng

4,368

16-Jun-2015

08:32

Dwsdisco.aspx

Không áp dụng

1.287

16-Jun-2015

08:32

Dwswsdl.aspx

Không áp dụng

20,223

16-Jun-2015

08:32

Editaccount.aspx

Không áp dụng

số18.305

16-Jun-2015

08:32

Editbdcaction.aspx

Không áp dụng

12,661

16-Jun-2015

08:32

Editcategory.aspx

Không áp dụng

4,167

16-Jun-2015

08:31

Editcomment.aspx

Không áp dụng

4,167

16-Jun-2015

08:31

Editcopyinformation.aspx

Không áp dụng

12,731

16-Jun-2015

08:32

Editform.aspx

Không áp dụng

4,167

16-Jun-2015

08:32

Editform.aspx

Không áp dụng

4,393

16-Jun-2015

08:32

Editform.aspx

Không áp dụng

4,798

16-Jun-2015

08:32

Editgrp.aspx

Không áp dụng

19,005

16-Jun-2015

08:32

Editincomingurl.aspx

Không áp dụng

4,683

16-Jun-2015

08:32

Editindex.aspx

Không áp dụng

7,133

16-Jun-2015

08:32

Editnav.aspx

Không áp dụng

6,298

16-Jun-2015

08:32

Editoutboundurls.aspx

Không áp dụng

7,201

16-Jun-2015

08:32

Editpost.aspx

Không áp dụng

4,167

16-Jun-2015

08:31

Editpreview.ascx

Không áp dụng

6,219

16-Jun-2015

08:32

Editprms.aspx

Không áp dụng

5,371

16-Jun-2015

08:32

Editrole.aspx

Không áp dụng

69,296

16-Jun-2015

08:32

Editsr.aspx

Không áp dụng

2,574

16-Jun-2015

08:32

Emaildetails.aspx

Không áp dụng

5,368

16-Jun-2015

08:32

Emailsettings.aspx

Không áp dụng

25,980

16-Jun-2015

08:32

Entityeditor.debug.js

Không áp dụng

59,260

16-Jun-2015

08:32

Entityeditor.debug.js

Không áp dụng

73,212

16-Jun-2015

08:31

Entityeditor.js

Không áp dụng

38,002

16-Jun-2015

08:32

Entityeditor.js

Không áp dụng

38,537

16-Jun-2015

08:31

Error.aspx

Không áp dụng

5,011

16-Jun-2015

08:32

Errorv15.master

Không áp dụng

3,482

16-Jun-2015

08:32

Evaluatesiteupgrade.aspx

Không áp dụng

5,386

16-Jun-2015

08:32

Evaluatesiteupgrade.aspx

Không áp dụng

5,395

16-Jun-2015

08:32

Excelrest.aspx

Không áp dụng

202

16-Jun-2015

08:32

Exportbdcapplication.aspx

Không áp dụng

8,043

16-Jun-2015

08:32

Exporttranslations.aspx

Không áp dụng

7,907

16-Jun-2015

08:32

Exportwp.aspx

Không áp dụng

498

16-Jun-2015

08:32

Expurlwp.aspx

Không áp dụng

243

16-Jun-2015

08:32

Extendvs.aspx

Không áp dụng

7,113

16-Jun-2015

08:32

Extendvsoption.aspx

Không áp dụng

5,077

16-Jun-2015

08:32

Extendwebfarm.aspx

Không áp dụng

5,276

16-Jun-2015

08:32

Farmconfigjoinintro.aspx

Không áp dụng

8,354

16-Jun-2015

08:32

Farmcredentialmanagement.aspx

Không áp dụng

7,541

16-Jun-2015

08:32

Farmservers.aspx

Không áp dụng

4,910

16-Jun-2015

08:32

Favicon.ico

Không áp dụng

7,886

16-Jun-2015

22:11

Featureactivator.ascx

Không áp dụng

2,403

16-Jun-2015

08:32

Featureactivatoritem.ascx

Không áp dụng

2.209

16-Jun-2015

08:32

Featuredependees.ascx

Không áp dụng

2.172 người

16-Jun-2015

08:32

Filepreview.debug.js

Không áp dụng

18,851

16-Jun-2015

08:31

Filepreview.js

Không áp dụng

10,166

16-Jun-2015

08:31

Filter.aspx

Không áp dụng

1.679

16-Jun-2015

08:32

Filter.aspx

Không áp dụng

1.793

16-Jun-2015

08:32

Filter_default.js

Không áp dụng

21,014

16-Jun-2015

08:31

Fldedit.aspx

Không áp dụng

208,271

16-Jun-2015

08:32

Fldeditex.aspx

Không áp dụng

24,858

16-Jun-2015

08:32

Fldnew.aspx

Không áp dụng

203,182

16-Jun-2015

08:32

Fldnewex.aspx

Không áp dụng

25,047

16-Jun-2015

08:32

Fldpick.aspx

Không áp dụng

9,869

16-Jun-2015

08:32

Folder.gif

Không áp dụng

73

16-Jun-2015

22:11

Foldhyperlink.ascx

Không áp dụng

1.034 người

16-Jun-2015

08:32

Foldhyperlink.debug.js

Không áp dụng

3.360

16-Jun-2015

08:31

Foldhyperlink.js

Không áp dụng

1,544

16-Jun-2015

08:31

Fontscheme001.spfont

Không áp dụng

15.354 người

16-Jun-2015

08:32

Fontscheme002.spfont

Không áp dụng

13,545

16-Jun-2015

08:32

Fontscheme003.spfont

Không áp dụng

15,461

16-Jun-2015

08:32

Fontscheme004.spfont

Không áp dụng

15,884

16-Jun-2015

08:32

Fontscheme005.spfont

Không áp dụng

16,065

16-Jun-2015

08:32

Fontscheme006.spfont

Không áp dụng

14,209

16-Jun-2015

08:32

Fontscheme007.spfont

Không áp dụng

15.880 người

16-Jun-2015

08:32

Form.aspx

Không áp dụng

4,065

16-Jun-2015

08:32

Form.debug.js

Không áp dụng

240,478

16-Jun-2015

08:31

Form.js

Không áp dụng

128,688

16-Jun-2015

08:31

Formedt.aspx

Không áp dụng

21,543

16-Jun-2015

08:32

Forms.asmx

Không áp dụng

87

16-Jun-2015

08:32

Formsdisco.aspx

Không áp dụng

1,283

16-Jun-2015

08:32

Formswsdl.aspx

Không áp dụng

5.644

16-Jun-2015

08:32

Ganttapishim.generated.debug.js

Không áp dụng

6.812

16-Jun-2015

08:31

Ganttscript.debug.js

Không áp dụng

8.826 người

16-Jun-2015

08:31

Ganttscript.js

Không áp dụng

4,787

16-Jun-2015

08:31

Ganttsharedapi.generated.debug.js

Không áp dụng

4,617

16-Jun-2015

08:31

Ganttview.gif

Không áp dụng

1,625

15-Jun-2015

18:57

Gbwdefaulttemplates.ascx

Không áp dụng

57,071

16-Jun-2015

08:32

Gbwmobiledefaulttemplates.ascx

Không áp dụng

13.722 người

16-Jun-2015

08:32

Gear.aspx

Không áp dụng

3,255

16-Jun-2015

08:32

Gears_anv4.gif

Không áp dụng

878

16-Jun-2015

22:11

Generalapplicationsettings.aspx

Không áp dụng

3.753 người

16-Jun-2015

08:32

Geolocationfieldtemplate.debug.js

Không áp dụng

40,199

16-Jun-2015

08:31

Geolocationfieldtemplate.js

Không áp dụng

14,900

16-Jun-2015

08:31

Gettingstarted.aspx

Không áp dụng

2,904

16-Jun-2015

08:31

Gettingstarted.webpart

Không áp dụng

834

16-Jun-2015

08:31

Gettingstartedwithappcatalogsite.webpart

Không áp dụng

915

16-Jun-2015

08:31

Globalemailconfig.aspx

Không áp dụng

8,560

16-Jun-2015

08:32

Globalxmsconfig.aspx

Không áp dụng

8,407

16-Jun-2015

08:32

Grid.gif

Không áp dụng

1.610 người

15-Jun-2015

18:57

Group_content.js

Không áp dụng

2.159 người

16-Jun-2015

08:31

Group_default.js

Không áp dụng

6,616

16-Jun-2015

08:31

Groupboard.debug.js

Không áp dụng

15,630

16-Jun-2015

08:31

Groupboard.js

Không áp dụng

9.088

16-Jun-2015

08:31

Groupboardredirect.aspx

Không áp dụng

216

16-Jun-2015

08:32

Groupeditempicker.debug.js

Không áp dụng

20,302

16-Jun-2015

08:31

Groupeditempicker.js

Không áp dụng

11,630

16-Jun-2015

08:31

Groups.aspx

Không áp dụng

9,600

16-Jun-2015

08:32

Guestaccess.aspx

Không áp dụng

158

16-Jun-2015

08:32

Healthreport.aspx

Không áp dụng

6,265

16-Jun-2015

08:32

Help.aspx

Không áp dụng

6.803

16-Jun-2015

08:32

Helpcontent.aspx

Không áp dụng

690

16-Jun-2015

08:32

Helppagetopnavbar.ascx

Không áp dụng

12,286

16-Jun-2015

08:32

Helpsearch.aspx

Không áp dụng

1,473

16-Jun-2015

08:32

Helpsettings.aspx

Không áp dụng

6,298

16-Jun-2015

08:32

Hierarchytaskslist.debug.js

Không áp dụng

58,390

16-Jun-2015

08:31

Hierarchytaskslist.js

Không áp dụng

19,136

16-Jun-2015

08:31

Hierarchytasksservice.ashx

Không áp dụng

211

16-Jun-2015

08:32

Hig_progcircle_loading24.gif

Không áp dụng

878

16-Jun-2015

22:11

Htmledit.aspx

Không áp dụng

13,128

16-Jun-2015

08:32

Htmlfieldsecurity.aspx

Không áp dụng

12,545

16-Jun-2015

08:32

Htmltransadmin.aspx

Không áp dụng

10,141

16-Jun-2015

08:32

Htmltranslate.aspx

Không áp dụng

862

16-Jun-2015

08:32

Htmltrredir.aspx

Không áp dụng

6,388

16-Jun-2015

08:32

Htmltrverify.aspx

Không áp dụng

6,674

16-Jun-2015

08:32

Icaccdb.gif

Không áp dụng

231

15-Jun-2015

18:56

Icaccde.gif

Không áp dụng

222

15-Jun-2015

18:57

Icbmp.gif

Không áp dụng

355

15-Jun-2015

18:56

Icdoc.gif

Không áp dụng

231

15-Jun-2015

18:56

Icdocm.gif

Không áp dụng

236

15-Jun-2015

18:57

Icdocset.gif

Không áp dụng

221

15-Jun-2015

18:56

Icdocx.gif

Không áp dụng

224

15-Jun-2015

18:57

Icdot.gif

Không áp dụng

223

15-Jun-2015

18:56

Icdotm.gif

Không áp dụng

235

15-Jun-2015

18:57

Icdotx.gif

Không áp dụng

221

15-Jun-2015

18:57

Icgen.gif

Không áp dụng

90

16-Jun-2015

22:11

Icgif.gif

Không áp dụng

220

15-Jun-2015

18:56

Ichtmdoc.gif

Không áp dụng

229

15-Jun-2015

18:56

Ichtmppt.gif

Không áp dụng

227

15-Jun-2015

18:56

Ichtmpub.gif

Không áp dụng

227

15-Jun-2015

18:56

Ichtmxls.gif

Không áp dụng

239

15-Jun-2015

18:56

Icinfopathgeneric.gif

Không áp dụng

216

15-Jun-2015

18:57

Icjfif.gif

Không áp dụng

214

15-Jun-2015

18:56

Icjpe.gif

Không áp dụng

214

15-Jun-2015

18:56

Icjpeg.gif

Không áp dụng

214

15-Jun-2015

18:56

Icjpg.gif

Không áp dụng

214

15-Jun-2015

18:56

Icmhtpub.gif

Không áp dụng

225

15-Jun-2015

18:57

Icmpd.gif

Không áp dụng

218

15-Jun-2015

18:56

Icmpp.gif

Không áp dụng

222

15-Jun-2015

18:56

Icmpt.gif

Không áp dụng

221

15-Jun-2015

18:56

Icodp.gif

Không áp dụng

354

15-Jun-2015

18:57

Icods.gif

Không áp dụng

369

15-Jun-2015

18:57

Icodt.gif

Không áp dụng

358

15-Jun-2015

18:57

Icone.gif

Không áp dụng

215

15-Jun-2015

18:56

Iconp.gif

Không áp dụng

223

15-Jun-2015

18:57

Icont.gif

Không áp dụng

216

15-Jun-2015

18:57

Icpng.gif

Không áp dụng

349

15-Jun-2015

18:56

Icpot.gif

Không áp dụng

164

15-Jun-2015

18:56

Icpotm.gif

Không áp dụng

233

15-Jun-2015

18:57

Icpotx.gif

Không áp dụng

220

15-Jun-2015

18:57

Icppt.gif

Không áp dụng

168

15-Jun-2015

18:56

Icpptm.gif

Không áp dụng

236

15-Jun-2015

18:57

Icpptx.gif

Không áp dụng

222

15-Jun-2015

18:57

Icpub.gif

Không áp dụng

221

15-Jun-2015

18:56

Ictif.gif

Không áp dụng

355

15-Jun-2015

18:56

Ictiff.gif

Không áp dụng

355

15-Jun-2015

18:56

Icvdw.gif

Không áp dụng

219

15-Jun-2015

18:56

Icvdx.gif

Không áp dụng

231

15-Jun-2015

18:56

Icvidset.gif

Không áp dụng

92

15-Jun-2015

18:56

Icvisiogeneric.gif

Không áp dụng

231

15-Jun-2015

18:57

Icvsd.gif

Không áp dụng

231

15-Jun-2015

18:56

Icvsdm.gif

Không áp dụng

1.290

16-Jun-2015

08:32

Icvsdm.gif

Không áp dụng

231

15-Jun-2015

18:56

Icvsdx.gif

Không áp dụng

1.288 người

16-Jun-2015

08:32

Icvsdx.gif

Không áp dụng

231

15-Jun-2015

18:56

Icvsl.gif

Không áp dụng

211

15-Jun-2015

18:56

Icvss.gif

Không áp dụng

163

15-Jun-2015

18:56

Icvssm.gif

Không áp dụng

163

15-Jun-2015

18:56

Icvssx.gif

Không áp dụng

163

15-Jun-2015

18:56

Icvst.gif

Không áp dụng

228

15-Jun-2015

18:56

Icvstm.gif

Không áp dụng

228

15-Jun-2015

18:56

Icvstx.gif

Không áp dụng

228

15-Jun-2015

18:56

Icvsx.gif

Không áp dụng

163

15-Jun-2015

18:56

Icvtx.gif

Không áp dụng

228

15-Jun-2015

18:56

Icxddoc.gif

Không áp dụng

220

15-Jun-2015

18:56

Icxls.gif

Không áp dụng

236

15-Jun-2015

18:56

Icxlsb.gif

Không áp dụng

237

15-Jun-2015

18:57

Icxlsm.gif

Không áp dụng

352

15-Jun-2015

18:57

Icxlsx.gif

Không áp dụng

236

15-Jun-2015

18:57

Icxlt.gif

Không áp dụng

229

15-Jun-2015

18:56

Icxltm.gif

Không áp dụng

352

15-Jun-2015

18:57

Icxltx.gif

Không áp dụng

231

15-Jun-2015

18:57

Icxsn.gif

Không áp dụng

214

15-Jun-2015

18:57

Identityprovidersettingsection.ascx

Không áp dụng

16,007

16-Jun-2015

08:32

Ie50up.debug.js

Không áp dụng

152,255

16-Jun-2015

08:31

Ie50up.js

Không áp dụng

80,551

16-Jun-2015

08:31

Ie55up.debug.js

Không áp dụng

151,449

16-Jun-2015

08:31

Ie55up.js

Không áp dụng

80,012

16-Jun-2015

08:31

Iframe.aspx

Không áp dụng

1.494 người

16-Jun-2015

08:32

Iframe.aspx

Không áp dụng

2,029

16-Jun-2015

08:32

Iiswebserviceapplicationpoolsection.ascx

Không áp dụng

8,772

16-Jun-2015

08:32

Iiswebsitesection.ascx

Không áp dụng

14,964

16-Jun-2015

08:32

Imaging.asmx

Không áp dụng

89

16-Jun-2015

08:32

Imagingdisco.aspx

Không áp dụng

1.295 người

16-Jun-2015

08:32

Imagingwsdl.aspx

Không áp dụng

24,227

16-Jun-2015

08:32

Imglib.debug.js

Không áp dụng

85,024

16-Jun-2015

08:31

Imglib.js

Không áp dụng

50,445

16-Jun-2015

08:31

Impact.eot

Không áp dụng

56,550

15-Jun-2015

18:57

Impact.svg

Không áp dụng

162,607

15-Jun-2015

18:57

Impact.ttf

Không áp dụng

129,012

15-Jun-2015

18:57

Impact.woff

Không áp dụng

76,992

15-Jun-2015

18:57

Importtranslations.aspx

Không áp dụng

5.800

16-Jun-2015

08:32

Incomingemail.aspx

Không áp dụng

22,300

16-Jun-2015

08:32

Indexedcolumns.aspx

Không áp dụng

5,424

16-Jun-2015

08:32

Indxcol.aspx

Không áp dụng

10,385

16-Jun-2015

08:32

Infopage.aspx

Không áp dụng

3,782

16-Jun-2015

08:32

Init.debug.js

Không áp dụng

283,565

16-Jun-2015

08:31

Init.js

Không áp dụng

151,666

16-Jun-2015

08:31

Inplview.aspx

Không áp dụng

2,378

16-Jun-2015

08:32

Inplview.debug.js

Không áp dụng

135,837

16-Jun-2015

08:31

Inplview.debug.js

Không áp dụng

57,512

16-Jun-2015

08:32

Inplview.js

Không áp dụng

39,415

16-Jun-2015

08:32

Inplview.js

Không áp dụng

68,745

16-Jun-2015

08:31

Inputformcontrol.ascx

Không áp dụng

2.568 người

16-Jun-2015

08:32

Inputformsection.ascx

Không áp dụng

5,204

16-Jun-2015

08:32

Installprojapp.aspx

Không áp dụng

5.946 người

16-Jun-2015

08:32

Irm.aspx

Không áp dụng

23,151

16-Jun-2015

08:32

Irmadmin.aspx

Không áp dụng

8,837

16-Jun-2015

08:32

Irmrept.aspx

Không áp dụng

8,437

16-Jun-2015

08:32

Itcat.gif

Không áp dụng

115

16-Jun-2015

22:11

Itcommnt.gif

Không áp dụng

189

16-Jun-2015

22:11

Itcontct.gif

Không áp dụng

208

16-Jun-2015

22:11

Item_commonhoverpanel_body.js

Không áp dụng

7,771

16-Jun-2015

08:31

Item_commonitem_body.js

Không áp dụng

8,742

16-Jun-2015

08:31

Item_community_hoverpanel.js

Không áp dụng

11,080

16-Jun-2015

08:31

Item_communityportal.js

Không áp dụng

9,225

16-Jun-2015

08:31

Item_default_hoverpanel.js

Không áp dụng

4,222

16-Jun-2015

08:31

Item_microblog.js

Không áp dụng

17.108 người

16-Jun-2015

08:31

Item_microblog_hoverpanel.js

Không áp dụng

17,457

16-Jun-2015

08:31

Item_pdf.js

Không áp dụng

4,102

16-Jun-2015

08:31

Item_site.js

Không áp dụng

4,544

16-Jun-2015

08:31

Item_site_hoverpanel.js

Không áp dụng

7,582

16-Jun-2015

08:31

Item_webpage.js

Không áp dụng

3,827

16-Jun-2015

08:31

Item_webpage_hoverpanel.js

Không áp dụng

6,608

16-Jun-2015

08:31

Item_word.js

Không áp dụng

4.157 người

16-Jun-2015

08:31

Itemrwfassoc.aspx

Không áp dụng

52,428

16-Jun-2015

08:32

Itgbcall.gif

Không áp dụng

308

16-Jun-2015

22:11

Itgbfaci.gif

Không áp dụng

127

16-Jun-2015

22:11

Itgbwher.gif

Không áp dụng

222

16-Jun-2015

22:11

Itp.debug.js

Không áp dụng

12,586

16-Jun-2015

08:31

Itp.js

Không áp dụng

9,525

16-Jun-2015

08:31

Itposts.gif

Không áp dụng

81

16-Jun-2015

22:11

Ituser.gif

Không áp dụng

1,595

16-Jun-2015

08:32

Jobedit.aspx

Không áp dụng

8,303

16-Jun-2015

08:32

Jsapiextensibilitymanager.debug.js

Không áp dụng

20,163

16-Jun-2015

08:31

Jsgrid.css

Không áp dụng

27,207

16-Jun-2015

08:32

Jsgrid.debug.js

Không áp dụng

1,159,875

16-Jun-2015

08:31

Jsgrid.debug.js

Không áp dụng

785,068

16-Jun-2015

08:32

Jsgrid.gantt.debug.js

Không áp dụng

109,470

16-Jun-2015

08:31

Jsgrid.gantt.js

Không áp dụng

41,962

16-Jun-2015

08:31

Jsgrid.js

Không áp dụng

400,019

16-Jun-2015

08:32

Jsgrid.js

Không áp dụng

435,147

16-Jun-2015

08:31

Jsonmetadata.ashx

Không áp dụng

203

16-Jun-2015

08:32

Languagepicker.ascx

Không áp dụng

5,536

16-Jun-2015

08:32

Languagepickercontrol.js

Không áp dụng

11,175

16-Jun-2015

08:31

Layouts.master

Không áp dụng

13,244

16-Jun-2015

08:32

Layouts.sitemap

Không áp dụng

24,335

16-Jun-2015

08:32

Layoutslroperationstatus.aspx

Không áp dụng

5,004

16-Jun-2015

08:32

Layoutsv3.master

Không áp dụng

13,587

16-Jun-2015

08:32

Layoutsweb.config

Không áp dụng

2.064 người

16-Jun-2015

08:31

Leftnavigation.ascx

Không áp dụng

895

16-Jun-2015

08:32

Lg_icaccdb.gif

Không áp dụng

471

15-Jun-2015

18:57

Lg_icaccde.gif

Không áp dụng

479

15-Jun-2015

18:57

Lg_icbmp.gif

Không áp dụng

604

15-Jun-2015

18:57

Lg_icgen.gif

Không áp dụng

171

16-Jun-2015

22:11

Lg_icgif.gif

Không áp dụng

501

15-Jun-2015

18:57

Lg_ichtmdoc.gif

Không áp dụng

510

15-Jun-2015

18:57

Lg_ichtmppt.gif

Không áp dụng

484

15-Jun-2015

18:57

Lg_ichtmpub.gif

Không áp dụng

482

15-Jun-2015

18:57

Lg_ichtmxls.gif

Không áp dụng

504

15-Jun-2015

18:57

Lg_icjfif.gif

Không áp dụng

433

15-Jun-2015

18:57

Lg_icjpe.gif

Không áp dụng

433

15-Jun-2015

18:57

Lg_icjpeg.gif

Không áp dụng

433

15-Jun-2015

18:57

Lg_icjpg.gif

Không áp dụng

433

15-Jun-2015

18:57

Lg_icmpd.gif

Không áp dụng

355

15-Jun-2015

18:57

Lg_icmpp.gif

Không áp dụng

363

15-Jun-2015

18:57

Lg_icmpt.gif

Không áp dụng

356

15-Jun-2015

18:57

Lg_icpng.gif

Không áp dụng

600

15-Jun-2015

18:57

Lg_icpub.gif

Không áp dụng

462

15-Jun-2015

18:57

Lg_icrtf.gif

Không áp dụng

481

15-Jun-2015

18:57

Lg_ictif.gif

Không áp dụng

604

15-Jun-2015

18:57

Lg_ictiff.gif

Không áp dụng

604

15-Jun-2015

18:57

Lg_icvdw.gif

Không áp dụng

464

16-Jun-2015

22:11

Lg_icvdx.gif

Không áp dụng

540

15-Jun-2015

18:57

Lg_icvsd.gif

Không áp dụng

540

15-Jun-2015

18:57

Lg_icvsdm.gif

Không áp dụng

577

16-Jun-2015

22:11

Lg_icvsdx.gif

Không áp dụng

540

16-Jun-2015

22:11

Lg_icvsl.gif

Không áp dụng

482

15-Jun-2015

18:57

Lg_icvss.gif

Không áp dụng

468

15-Jun-2015

18:57

Lg_icvssm.gif

Không áp dụng

468

16-Jun-2015

22:11

Lg_icvssx.gif

Không áp dụng

468

16-Jun-2015

22:11

Lg_icvst.gif

Không áp dụng

502

15-Jun-2015

18:57

Lg_icvstm.gif

Không áp dụng

502

16-Jun-2015

22:11

Lg_icvstx.gif

Không áp dụng

502

15-Jun-2015

18:57

Lg_icvsx.gif

Không áp dụng

468

15-Jun-2015

18:57

Lg_icvtx.gif

Không áp dụng

502

15-Jun-2015

18:57

Lg_icxddoc.gif

Không áp dụng

337

15-Jun-2015

18:57

Lg_icxltx.gif

Không áp dụng

377

16-Jun-2015

22:11

Lg_icxsn.gif

Không áp dụng

323

15-Jun-2015

18:57

Link.gif

Không áp dụng

359

16-Jun-2015

22:11

Linksection.ascx

Không áp dụng

2.737 người

16-Jun-2015

08:32

Linksectionlevel1.ascx

Không áp dụng

1.429 người

16-Jun-2015

08:32

Linksectionlevel2.ascx

Không áp dụng

1.317

16-Jun-2015

08:32

Linkstable.ascx

Không áp dụng

1.282 người

16-Jun-2015

08:32

Listdata.svc

Không áp dụng

392

16-Jun-2015

08:32

Listedit.aspx

Không áp dụng

46,078

16-Jun-2015

08:32

Listedit.aspx

Không áp dụng

47,609

16-Jun-2015

08:32

Listfeed.aspx

Không áp dụng

155

16-Jun-2015

08:32

Listform.aspx

Không áp dụng

871

16-Jun-2015

08:32

Listgeneralsettings.aspx

Không áp dụng

11,979

16-Jun-2015

08:32

Lists.asmx

Không áp dụng

87

16-Jun-2015

08:32

Listsdisco.aspx

Không áp dụng

1,283

16-Jun-2015

08:32

Listswsdl.aspx

Không áp dụng

73,094

16-Jun-2015

08:32

Listsyndication.aspx

Không áp dụng

25,282

16-Jun-2015

08:32

Loadingcirclests16.gif

Không áp dụng

420

16-Jun-2015

22:11

Login.aspx

Không áp dụng

2,598

16-Jun-2015

08:32

Logusage.aspx

Không áp dụng

14,424

16-Jun-2015

08:32

Lookupfieldeditor.ascx

Không áp dụng

10,383

16-Jun-2015

08:32

Lookuprelationshipseditor.ascx

Không áp dụng

7,752

16-Jun-2015

08:32

Lroperationstatus.aspx

Không áp dụng

4,915

16-Jun-2015

08:32

Lstsetng.aspx

Không áp dụng

62,369

16-Jun-2015

08:32

Ltcat.gif

Không áp dụng

402

16-Jun-2015

22:11

Ltcommnt.gif

Không áp dụng

375

16-Jun-2015

22:11

Ltcontct.gif

Không áp dụng

409

16-Jun-2015

22:11

Ltgbcall.gif

Không áp dụng

396

16-Jun-2015

22:11

Ltgbfaci.gif

Không áp dụng

390

16-Jun-2015

22:11

Ltgbwher.gif

Không áp dụng

422

16-Jun-2015

22:11

Ltposts.gif

Không áp dụng

385

16-Jun-2015

22:11

Managea.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:32

Managebdcpermissions.aspx

Không áp dụng

5,485

16-Jun-2015

08:32

Managebdcserviceapp.aspx

Không áp dụng

6,684

16-Jun-2015

08:32

Managebdcserviceappstateinfo.aspx

Không áp dụng

4,613

16-Jun-2015

08:32

Managecheckedoutfiles.aspx

Không áp dụng

11,768

16-Jun-2015

08:32

Managecontenttype.aspx

Không áp dụng

10,409

16-Jun-2015

08:32

Managecontenttype.aspx

Không áp dụng

9,523

16-Jun-2015

08:32

Managecontenttypefield.aspx

Không áp dụng

9,277

16-Jun-2015

08:32

Managecopies.aspx

Không áp dụng

13,582

16-Jun-2015

08:32

Managecorporatecatalog.aspx

Không áp dụng

9,289

16-Jun-2015

08:32

Managedaccounts.aspx

Không áp dụng

5,952

16-Jun-2015

08:32

Managefarmfeatures.aspx

Không áp dụng

3,273

16-Jun-2015

08:32

Managefeatures.aspx

Không áp dụng

4,571

16-Jun-2015

08:32

Managefeatures.aspx

Không áp dụng

4.911 người

16-Jun-2015

08:32

Managemarketplacesettings.aspx

Không áp dụng

7,972

16-Jun-2015

08:32

Managequotatemplate.aspx

Không áp dụng

18,002

16-Jun-2015

08:32

Manageservicefarmtrust.aspx

Không áp dụng

4,743

16-Jun-2015

08:32

Managetrust.aspx

Không áp dụng

6,911

16-Jun-2015

08:32

Managewebappfeatures.aspx

Không áp dụng

4,334

16-Jun-2015

08:32

Mapviewtemplate.debug.js

Không áp dụng

37.816 người

16-Jun-2015

08:31

Mapviewtemplate.js

Không áp dụng

15.210

16-Jun-2015

08:31

Mbldenied.aspx

Không áp dụng

1.619 người

16-Jun-2015

08:32

Mblerror.aspx

Không áp dụng

2.172 người

16-Jun-2015

08:32

Mbllists.aspx

Không áp dụng

2,645

16-Jun-2015

08:32

Mbllogin.aspx

Không áp dụng

5.337

16-Jun-2015

08:32

Mbllogin.aspx

Không áp dụng

5,361

16-Jun-2015

08:32

Mbllogout.aspx

Không áp dụng

5,003

16-Jun-2015

08:32

Mblmultilogin.aspx

Không áp dụng

4957 người

16-Jun-2015

08:32

Mblwiki.aspx

Không áp dụng

3,598

16-Jun-2015

08:32

Mblwp.aspx

Không áp dụng

3,603

16-Jun-2015

08:32

Mblwpdetail.aspx

Không áp dụng

2,567

16-Jun-2015

08:32

Mcontent.aspx

Không áp dụng

4.742 người

16-Jun-2015

08:32

Meetings.asmx

Không áp dụng

90

16-Jun-2015

08:32

Meetingsdisco.aspx

Không áp dụng

1.307 người

16-Jun-2015

08:32

Meetingswsdl.aspx

Không áp dụng

26,921

16-Jun-2015

08:32

Menu.debug.js

Không áp dụng

101,574

16-Jun-2015

08:31

Menu.htc

Không áp dụng

21,872

16-Jun-2015

08:31

Menu.js

Không áp dụng

51,332

16-Jun-2015

08:31

Menubar.htc

Không áp dụng

13,961

16-Jun-2015

08:31

Metaweblog.aspx

Không áp dụng

172

16-Jun-2015

08:32

Metrics.aspx

Không áp dụng

15,273

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

116,920

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.cobaltcore.dll

15.0.4557.1000

1,183,424

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.naturallanguage.keywordextraction.resources.dll

15.0.4737.1000

2,743,536

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.addgallery.server.dll

15.0.4508.1000

115,904

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.administrationoperation.dll

15.0.4709.1000

1,034,488

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.appdevelopment.dll

15.0.4502.1000

62,120

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.applicationpages.administration.dll

15.0.4567.1000

643,776

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.applicationpages.dll

15.0.4737.1000

1,467,112

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4737.1000

495,288

16-Jun-2015

07:47

Microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4737.1000

495,288

16-Jun-2015

07:47

Microsoft.sharepoint.client.phone.dll

15.0.4737.1000

430,272

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.client.phone.runtime.dll

15.0.4561.1000

197,328

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4561.1000

288,968

16-Jun-2015

07:47

Microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4561.1000

288,968

16-Jun-2015

07:47

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4735.1000

620,776

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4735.1000

620,776

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

14.0.7006.1000

273,016

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.dll

15.0.4737.1000

429,776

16-Jun-2015

07:47

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

14.0.7007.1000

146,040

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.client.silverlight.runtime.dll

15.0.4561.1000

188,128

16-Jun-2015

07:47

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.dll

15.0.4599.1000

39,128

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.client.workflowservices.silverlight.dll

15.0.4599.1000

39,152

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.client.xap

Không áp dụng

216,490

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.diagnostics.dll

15.0.4420.1017

18,080

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4737.1000

26,741,416

16-Jun-2015

22:11

Microsoft.sharepoint.dll

15.0.4737.1000

26,741,416

16-Jun-2015

22:11

Microsoft.sharepoint.dll

15.900.4709.1000

2,126,520

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.dsp.dll

15.0.4420.1017

48,248

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.dsp.oledb.dll

15.0.4420.1017

112,768

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.dsp.soappt.dll

15.0.4420.1017

75,912

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.dsp.sts.dll

15.0.4420.1017

93,312

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.dsp.xmlurl.dll

15.0.4420.1017

75,912

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.health.dll

15.0.4525.1000

103,672

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.identitymodel.dll

15.0.4675.1000

249,016

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.intl.dll

15.0.4709.1000

1,254,072

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.library.dll

15.0.4737.1000

175,296

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.linq.codegeneration.intl.dll

15.0.4420.1017

17,032

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.linq.dataservice.dll

15.0.4633.1000

42,720

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4715.1000

366,760

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.linq.intl.dll

15.0.4420.1017

26,784

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.officeextension.applicationpages.dll

15.0.4420.1017

12,960

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4657.1000

974,520

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.powershell.intl.dll

15.0.4599.1000

85,696

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.sandbox.dll

15.0.4729.1000

176,848

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.search.administration.mssitlb.dll

Không áp dụng

90,792

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.search.dll

15.0.4737.1000

3,582,672

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.search.intl.dll

15.0.4639.1000

558,816

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.search.native.dll

15.0.4665.1000

469,704

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.search.powershell.dll

15.0.4541.1000

22.224

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

16-Jun-2015

07:47

Microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

16,512

16-Jun-2015

07:47

Microsoft.sharepoint.serverstub.dll

15.0.4713.1000

1,413,856

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.setupconfiguration.intl.dll

15.0.4675.1000

2,076,344

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.subsetproxy.dll

15.0.4687.1000

838,376

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.usercode.dll

15.0.4525.1000

26,816

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4683.1000

309,448

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.workflowactions.intl.dll

15.0.4420.1017

23,200

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4507.1000

63,168

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.workflows.intl.dll

15.0.4420.1017

13,448

16-Jun-2015

08:32

Microsoft.sharepoint.workflowservices.applicationpages.dll

15.0.4711.1000

94,936

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.workflowservices.serverproxy.dll

15.0.4599.1000

110,280

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.dll

15.0.4695.1000

79,056

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.sharepoint.workflowservicesbase.intl.dll

15.0.4420.1017

12,464

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4693.1000

125,616

16-Jun-2015

22:11

Microsoft.web.commandui.dll

15.0.4693.1000

125,616

16-Jun-2015

22:11

Microsoft.web.design.server.dll

15.0.4420.1017

392,864

16-Jun-2015

08:31

Microsoft.web.design.server.intl.dll

15.0.4420.1017

21,640

16-Jun-2015

08:31

Minimal.master

Không áp dụng

8.825 người

16-Jun-2015

08:32

Mngctype.aspx

Không áp dụng

5,738

16-Jun-2015

08:32

Mngfield.aspx

Không áp dụng

5,836

16-Jun-2015

08:32

Mngsiteadmin.aspx

Không áp dụng

5,456

16-Jun-2015

08:32

Mngsubwebs.aspx

Không áp dụng

11,725

16-Jun-2015

08:32

Mngsubwebs.aspx

Không áp dụng

12,291

16-Jun-2015

08:32

Mobiledefaultstylesheets.ascx

Không áp dụng

1,315

16-Jun-2015

08:32

Mobiledefaulttemplates.ascx

Không áp dụng

67,472

16-Jun-2015

08:32

Modifydls.aspx

Không áp dụng

2,731

16-Jun-2015

08:32

Monitoring.aspx

Không áp dụng

3,720

16-Jun-2015

08:32

Monthlyarchive.aspx

Không áp dụng

2.737 người

16-Jun-2015

08:31

Morecolors.aspx

Không áp dụng

4,163

16-Jun-2015

08:32

Morecolorspicker.ascx

Không áp dụng

2.163

16-Jun-2015

08:32

Movetodt.aspx

Không áp dụng

3.075

16-Jun-2015

08:32

Mquery.debug.js

Không áp dụng

59,856

16-Jun-2015

08:31

Mquery.js

Không áp dụng

22,239

16-Jun-2015

08:31

Mscontenteditor.dwp

Không áp dụng

506

16-Jun-2015

08:31

Msimage.dwp

Không áp dụng

483

16-Jun-2015

08:31

Msmembers.dwp

Không áp dụng

487

16-Jun-2015

08:31

Msoidclil.dll.x64

7.250.4556.0

1,446,248

16-Jun-2015

08:31

Msoidclil.dll.x86

7.250.4556.0

1,220,456

16-Jun-2015

08:31

Msoidres.dll.x64

7.250.4556.0

830,864

16-Jun-2015

08:31

Msoidres.dll.x86

7.250.4556.0

830,864

16-Jun-2015

08:31

Mspageviewer.dwp

Không áp dụng

498

16-Jun-2015

08:31

Mspicturelibraryslideshow.webpart

Không áp dụng

733

16-Jun-2015

08:31

Msscripteditor.webpart

Không áp dụng

739

16-Jun-2015

08:31

Mssimpleform.dwp

Không áp dụng

799

16-Jun-2015

08:31

Msuserdocs.dwp

Không áp dụng

492

16-Jun-2015

08:31

Msusertasks.dwp

Không áp dụng

495

16-Jun-2015

08:31

Msxml.dwp

Không áp dụng

475

16-Jun-2015

08:31

Mtcat.gif

Không áp dụng

197

16-Jun-2015

22:11

Mtcommnt.gif

Không áp dụng

193

16-Jun-2015

22:11

Mtcontct.gif

Không áp dụng

137

16-Jun-2015

22:11

Mtgbcall.gif

Không áp dụng

396

16-Jun-2015

22:11

Mtgbfaci.gif

Không áp dụng

377

16-Jun-2015

22:11

Mtgbwher.gif

Không áp dụng

390

16-Jun-2015

22:11

Mtgredir.aspx

Không áp dụng

1.436

16-Jun-2015

08:32

Mtposts.gif

Không áp dụng

197

16-Jun-2015

22:11

Muiselector.ascx

Không áp dụng

1.050

16-Jun-2015

08:32

Muisetng.aspx

Không áp dụng

3.521

16-Jun-2015

08:32

Muisettings.ascx

Không áp dụng

4,724

16-Jun-2015

08:32

Mwpsettings.aspx

Không áp dụng

14,042

16-Jun-2015

08:32

Mwsdefault.master

Không áp dụng

26,950

16-Jun-2015

08:32

Mwsdefaultv15.master

Không áp dụng

30,453

16-Jun-2015

08:32

Mwsdefaultv4.master

Không áp dụng

27,509

16-Jun-2015

08:32

Mycategories.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:31

Mycomments.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:31

Myitems.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:32

Mypermissions.aspx

Không áp dụng

5,239

16-Jun-2015

08:32

Myposts.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:31

Mysubs.aspx

Không áp dụng

13,142

16-Jun-2015

08:32

Mytasks.aspx

Không áp dụng

6,818

16-Jun-2015

08:31

Navitem.ascx

Không áp dụng

99

16-Jun-2015

08:32

Navoptions.aspx

Không áp dụng

7,337

16-Jun-2015

08:32

New.aspx

Không áp dụng

61,372

16-Jun-2015

08:32

Newappmngserviceapp.aspx

Không áp dụng

6,664

16-Jun-2015

08:32

Newcategory.aspx

Không áp dụng

4,197

16-Jun-2015

08:31

Newcntdb.aspx

Không áp dụng

7,208

16-Jun-2015

08:32

Newcomment.aspx

Không áp dụng

2,762

16-Jun-2015

08:32

Newcomment.aspx

Không áp dụng

4,197

16-Jun-2015

08:31

Newdwp.aspx

Không áp dụng

6,557

16-Jun-2015

08:32

Newform.aspx

Không áp dụng

4,197

16-Jun-2015

08:32

Newform.aspx

Không áp dụng

4,796

16-Jun-2015

08:32

Newform.aspx

Không áp dụng

5,954

16-Jun-2015

08:32

Newgrp.aspx

Không áp dụng

19,741

16-Jun-2015

08:32

Newlink.aspx

Không áp dụng

9,284

16-Jun-2015

08:32

Newmws.aspx

Không áp dụng

18,858

16-Jun-2015

08:32

Newnav.aspx

Không áp dụng

6,130

16-Jun-2015

08:32

Newpost.aspx

Không áp dụng

2,777

16-Jun-2015

08:32

Newpost.aspx

Không áp dụng

4,197

16-Jun-2015

08:31

Newpreview.ascx

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Newsbweb.aspx

Không áp dụng

18,686

16-Jun-2015

08:32

Newslwp.aspx

Không áp dụng

10,513

16-Jun-2015

08:32

Newsr.aspx

Không áp dụng

2,570

16-Jun-2015

08:32

Non_ie.debug.js

Không áp dụng

101,533

16-Jun-2015

08:31

Non_ie.js

Không áp dụng

59,623

16-Jun-2015

08:31

Oauthauthorize.aspx

Không áp dụng

11,676

16-Jun-2015

08:32

Officeextensionmanager.aspx

Không áp dụng

2,196

16-Jun-2015

08:31

Officialfileadmin.aspx

Không áp dụng

13,569

16-Jun-2015

08:32

Offline.debug.js

Không áp dụng

7,585

16-Jun-2015

08:31

Offline.js

Không áp dụng

3.595 người

16-Jun-2015

08:31

Offparser.dll

15.0.4735.1000

1,479,912

16-Jun-2015

08:31

Oisimg.dll

15.0.4669.1000

87,736

16-Jun-2015

08:31

Oldcntdb.aspx

Không áp dụng

13,658

16-Jun-2015

08:32

Oleparser.dll

15.0.4454.1000

31,880

16-Jun-2015

08:31

Onenote.ashx

Không áp dụng

89

16-Jun-2015

08:32

Onetnative.dll

15.0.4699.1000

510,648

16-Jun-2015

08:31

Onetutil.dll

15.0.4737.1000

2,615,488

16-Jun-2015

08:31

Onfda.dll

15.0.4725.1000

2,145,480

16-Jun-2015

08:31

Openfold.gif

Không áp dụng

142

15-Jun-2015

18:57

Osfserver.resx

Không áp dụng

45,025

16-Jun-2015

08:31

Oslo.master

Không áp dụng

29,311

16-Jun-2015

08:32

Oslo.preview

Không áp dụng

10,159

16-Jun-2015

08:32

Owners.aspx

Không áp dụng

5,602

16-Jun-2015

08:32

Ows.debug.js

Không áp dụng

509,160

16-Jun-2015

08:31

Ows.js

Không áp dụng

264,473

16-Jun-2015

08:31

Owsbrows.debug.js

Không áp dụng

9,100

16-Jun-2015

08:31

Owsbrows.js

Không áp dụng

5,886

16-Jun-2015

08:31

Owssvr.dll

15.0.4737.1000

6,261,952

16-Jun-2015

08:32

Owstimer.exe

15.0.4737.1000

71,352

16-Jun-2015

08:32

Owstimer.exe.config

Không áp dụng

481

16-Jun-2015

08:32

Palette001.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Palette002.spcolor

Không áp dụng

5,251

16-Jun-2015

08:32

Palette003.spcolor

Không áp dụng

5,247

16-Jun-2015

08:32

Palette004.spcolor

Không áp dụng

5,246

16-Jun-2015

08:32

Palette005.spcolor

Không áp dụng

5,247

16-Jun-2015

08:32

Palette006.spcolor

Không áp dụng

5.249

16-Jun-2015

08:32

Palette007.spcolor

Không áp dụng

5,251

16-Jun-2015

08:32

Palette008.spcolor

Không áp dụng

5,251

16-Jun-2015

08:32

Palette009.spcolor

Không áp dụng

5,248

16-Jun-2015

08:32

Palette010.spcolor

Không áp dụng

5.250

16-Jun-2015

08:32

Palette011.spcolor

Không áp dụng

5,248

16-Jun-2015

08:32

Palette012.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Palette013.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Palette014.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Palette015.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Palette016.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Palette017.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Palette018.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Palette019.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Palette020.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Palette021.spcolor

Không áp dụng

5,243

16-Jun-2015

08:32

Palette022.spcolor

Không áp dụng

5,246

16-Jun-2015

08:32

Palette023.spcolor

Không áp dụng

5,246

16-Jun-2015

08:32

Palette024.spcolor

Không áp dụng

5,246

16-Jun-2015

08:32

Palette025.spcolor

Không áp dụng

5,246

16-Jun-2015

08:32

Palette026.spcolor

Không áp dụng

5,246

16-Jun-2015

08:32

Palette027.spcolor

Không áp dụng

5,246

16-Jun-2015

08:32

Palette028.spcolor

Không áp dụng

5,246

16-Jun-2015

08:32

Palette029.spcolor

Không áp dụng

5,246

16-Jun-2015

08:32

Palette030.spcolor

Không áp dụng

5,246

16-Jun-2015

08:32

Palette031.spcolor

Không áp dụng

5,246

16-Jun-2015

08:32

Palette032.spcolor

Không áp dụng

5,245

16-Jun-2015

08:32

Palette1.spcolor

Không áp dụng

3,110

16-Jun-2015

08:32

Palette2.spcolor

Không áp dụng

3,121

16-Jun-2015

08:32

Palette3.spcolor

Không áp dụng

3,122

16-Jun-2015

08:32

Palette4.spcolor

Không áp dụng

3,121

16-Jun-2015

08:32

Palette5.spcolor

Không áp dụng

3,116

16-Jun-2015

08:32

Palette6.spcolor

Không áp dụng

3.118 người

16-Jun-2015

08:32

Password.aspx

Không áp dụng

8,483

16-Jun-2015

08:32

Passwordsettings.aspx

Không áp dụng

8,443

16-Jun-2015

08:32

Patchstatus.aspx

Không áp dụng

7.284 người

16-Jun-2015

08:32

People.asmx

Không áp dụng

88

16-Jun-2015

08:32

People.aspx

Không áp dụng

22,688

16-Jun-2015

08:32

Peopledisco.aspx

Không áp dụng

1.285

16-Jun-2015

08:32

Peoplewsdl.aspx

Không áp dụng

9,093

16-Jun-2015

08:32

Permissions.asmx

Không áp dụng

94

16-Jun-2015

08:32

Permissionsdisco.aspx

Không áp dụng

1,315

16-Jun-2015

08:32

Permissionswsdl.aspx

Không áp dụng

13,698

16-Jun-2015

08:32

Permsetup.aspx

Không áp dụng

18,411

16-Jun-2015

08:32

Picker.aspx

Không áp dụng

7,885

16-Jun-2015

08:32

Picker.aspx

Không áp dụng

8,613

16-Jun-2015

08:32

Pickerdialog.master

Không áp dụng

8,739

16-Jun-2015

08:32

Pickerdialog.master

Không áp dụng

8,912

16-Jun-2015

08:32

Pickerhierarchycontrol.js

Không áp dụng

126,114

16-Jun-2015

08:32

Pickerhierarchycontrol.js

Không áp dụng

85,910

16-Jun-2015

08:31

Pickerresult.aspx

Không áp dụng

3

16-Jun-2015

08:32

Pivotcontrol.debug.js

Không áp dụng

15,794

16-Jun-2015

08:31

Pivotcontrol.js

Không áp dụng

8,540

16-Jun-2015

08:31

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.config

Không áp dụng

590

16-Jun-2015

08:32

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

16-Jun-2015

08:32

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.config

Không áp dụng

599

16-Jun-2015

08:32

Policy.11.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,496

16-Jun-2015

08:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.config

Không áp dụng

590

16-Jun-2015

08:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12,456

16-Jun-2015

08:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.config

Không áp dụng

599

16-Jun-2015

08:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

16-Jun-2015

08:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Không áp dụng

606

16-Jun-2015

08:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

16-Jun-2015

08:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Không áp dụng

600

16-Jun-2015

08:32

Policy.12.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.businessdata.config

Không áp dụng

592

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.businessdata.dll

15.0.4420.1017

12,464

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.config

Không áp dụng

597

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.dll

15.0.4420.1017

12.472 người

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.config

Không áp dụng

605

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.runtime.dll

15.0.4420.1017

12,488

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.config

Không áp dụng

611

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.client.serverruntime.dll

15.0.4420.1017

12,496

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.config

Không áp dụng

590

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.dll

15.0.4420.1017

12.472 người

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.config

Không áp dụng

595

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.linq.dll

15.0.4420.1017

12,464

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.config

Không áp dụng

601

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.powershell.dll

15.0.4420.1017

12,480

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.config

Không áp dụng

599

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.security.dll

15.0.4420.1017

12,456

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.config

Không áp dụng

606

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflowactions.dll

15.0.4420.1017

12,488

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.config

Không áp dụng

600

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.sharepoint.workflows.dll

15.0.4420.1017

12,496

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.config

Không áp dụng

593

16-Jun-2015

08:32

Policy.14.0.microsoft.web.commandui.dll

15.0.4420.1017

12,464

16-Jun-2015

08:32

Policy.aspx

Không áp dụng

14,387

16-Jun-2015

08:32

Policyanon.aspx

Không áp dụng

7,109

16-Jun-2015

08:32

Policyrole.aspx

Không áp dụng

116,092

16-Jun-2015

08:32

Policyroleedit.aspx

Không áp dụng

116,100

16-Jun-2015

08:32

Policyroles.aspx

Không áp dụng

10,688

16-Jun-2015

08:32

Policyuser.aspx

Không áp dụng

10.142 người

16-Jun-2015

08:32

Policyuseredit.aspx

Không áp dụng

12.411 người

16-Jun-2015

08:32

Popup.master

Không áp dụng

3.088 người

16-Jun-2015

08:32

Portal.aspx

Không áp dụng

9,896

16-Jun-2015

08:32

Portalview.aspx

Không áp dụng

2,248

16-Jun-2015

08:32

Post.aspx

Không áp dụng

3.153

16-Jun-2015

08:31

Privacy.aspx

Không áp dụng

8,269

16-Jun-2015

08:32

Prjsetng.aspx

Không áp dụng

16,037

16-Jun-2015

08:32

Prjsetng.aspx

Không áp dụng

16,270

16-Jun-2015

08:32

Profileredirect.aspx

Không áp dụng

1.605

16-Jun-2015

08:32

Progress-circle-24.gif

Không áp dụng

878

16-Jun-2015

22:11

Proxyselectionsection.ascx

Không áp dụng

5,393

16-Jun-2015

08:32

Psconfig.exe

15.0.4569.1503

549,608

16-Jun-2015

08:31

Psconfig.exe.config

Không áp dụng

273

16-Jun-2015

08:31

Psconfigui.exe

15.0.4569.1503

799,976

16-Jun-2015

08:31

Psconfigui.exe.config

Không áp dụng

273

16-Jun-2015

08:31

Psconsole.psc1

Không áp dụng

181

16-Jun-2015

08:32

Publishback.aspx

Không áp dụng

4,934

16-Jun-2015

08:32

Qlreord.aspx

Không áp dụng

10.886 người

16-Jun-2015

08:32

Qstedit.aspx

Không áp dụng

217,711

16-Jun-2015

08:32

Qstnew.aspx

Không áp dụng

199,982

16-Jun-2015

08:32

Quicklaunch.debug.js

Không áp dụng

130,124

16-Jun-2015

08:31

Quicklaunch.js

Không áp dụng

69,543

16-Jun-2015

08:31

Quiklnch.aspx

Không áp dụng

8,030

16-Jun-2015

08:32

Radiobuttonwithchildren.js

Không áp dụng

3,208

16-Jun-2015

08:31

Rcxform.aspx

Không áp dụng

6,023

16-Jun-2015

08:32

Recentwikipages.aspx

Không áp dụng

3.790

16-Jun-2015

08:32

Recyclebin.aspx

Không áp dụng

16.593 người

16-Jun-2015

08:32

Redirect.aspx

Không áp dụng

1,394

16-Jun-2015

08:32

Reghost.aspx

Không áp dụng

7,879

16-Jun-2015

08:32

Regionalsetng.aspx

Không áp dụng

21.661 người

16-Jun-2015

08:32

Registeraccount.aspx

Không áp dụng

4.058 người

16-Jun-2015

08:32

Registeraccountcontrol.ascx

Không áp dụng

10,073

16-Jun-2015

08:32

Reindexlistdialog.aspx

Không áp dụng

1,762

16-Jun-2015

08:32

Reindexsitedialog.aspx

Không áp dụng

1.771

16-Jun-2015

08:32

Removeaccount.aspx

Không áp dụng

8,676

16-Jun-2015

08:32

Remwrkfl.aspx

Không áp dụng

16,619

16-Jun-2015

08:31

Renamepagedialog.aspx

Không áp dụng

3.946 người

16-Jun-2015

08:32

Reorder.aspx

Không áp dụng

11,743

16-Jun-2015

08:32

Repair.aspx

Không áp dụng

3,259

16-Jun-2015

08:31

Repair.aspx

Không áp dụng

3,272

16-Jun-2015

08:32

Reqacc.aspx

Không áp dụng

4,357

16-Jun-2015

08:32

Reqfeatures.aspx

Không áp dụng

2.625 người

16-Jun-2015

08:32

Reqfeatures.aspx

Không áp dụng

3.750

16-Jun-2015

08:32

Reqfeatures.aspx

Không áp dụng

3,860

16-Jun-2015

08:32

Reqgroup.aspx

Không áp dụng

6.562

16-Jun-2015

08:32

Reqgroupconfirm.aspx

Không áp dụng

6,425

16-Jun-2015

08:32

Requestanapp.aspx

Không áp dụng

7,673

16-Jun-2015

08:32

Resources.resx

Không áp dụng

2,072

16-Jun-2015

08:32

Restore.aspx

Không áp dụng

16,105

16-Jun-2015

08:32

Restorestep3.aspx

Không áp dụng

22,878

16-Jun-2015

08:32

Retractsolution.aspx

Không áp dụng

7,381

16-Jun-2015

08:32

Rfcxform.aspx

Không áp dụng

6,160

16-Jun-2015

08:32

Rfpxform.aspx

Không áp dụng

6,497

16-Jun-2015

08:32

Roamingapps.aspx

Không áp dụng

4,614

16-Jun-2015

08:32

Roamingapps.debug.js

Không áp dụng

46,291

16-Jun-2015

08:31

Roamingapps.js

Không áp dụng

19,190

16-Jun-2015

08:31

Role.aspx

Không áp dụng

11,001

16-Jun-2015

08:32

Rssxslt.aspx

Không áp dụng

3,480

16-Jun-2015

08:32

Rtedialog.aspx

Không áp dụng

10.212 người

16-Jun-2015

08:32

Rtedialog.master

Không áp dụng

3.153

16-Jun-2015

08:32

Rtedialog.master

Không áp dụng

3,199

16-Jun-2015

08:32

Rteuploaddialog.aspx

Không áp dụng

8.044 người

16-Jun-2015

08:32

Runningtimerjobs.ascx

Không áp dụng

4,696

16-Jun-2015

08:32

Runningworkflows.aspx

Không áp dụng

8.570 người

16-Jun-2015

08:31

Saveconflict.aspx

Không áp dụng

5,198

16-Jun-2015

08:32

Savetmpl.aspx

Không áp dụng

17,496

16-Jun-2015

08:32

Scheduledtimerjobs.ascx

Không áp dụng

3,583

16-Jun-2015

08:32

Scheduledtimerjobs.aspx

Không áp dụng

7,063

16-Jun-2015

08:32

Schedulepicker.ascx

Không áp dụng

28,102

16-Jun-2015

08:32

Scprefix.aspx

Không áp dụng

11,391

16-Jun-2015

08:32

Scriptresx.ashx

Không áp dụng

200

16-Jun-2015

08:32

Scsignup.aspx

Không áp dụng

11,428

16-Jun-2015

08:32

Searchresults.aspx

Không áp dụng

5,674

16-Jun-2015

08:32

Searchresults.aspx

Không áp dụng

6,013

16-Jun-2015

08:32

Seattle.master

Không áp dụng

29,798

16-Jun-2015

08:32

Seattle.preview

Không áp dụng

10,725

16-Jun-2015

08:32

Security.aspx

Không áp dụng

3,716

16-Jun-2015

08:32

Securitytoken.svc

Không áp dụng

443

16-Jun-2015

08:32

Selectalternateurlcollection.aspx

Không áp dụng

5,141

16-Jun-2015

08:32

Selectapplication.aspx

Không áp dụng

6,801

16-Jun-2015

08:32

Selectcrossfirewallaccesszone.aspx

Không áp dụng

5,398

16-Jun-2015

08:32

Selected.aspx

Không áp dụng

3,916

16-Jun-2015

08:32

Selectjobdefinition.aspx

Không áp dụng

5,358

16-Jun-2015

08:32

Selectlist.aspx

Không áp dụng

8,606

16-Jun-2015

08:32

Selectserver.aspx

Không áp dụng

4,908

16-Jun-2015

08:32

Selectservice.aspx

Không áp dụng

4,982

16-Jun-2015

08:32

Selectsite.aspx

Không áp dụng

9,385

16-Jun-2015

08:32

Selectweb.aspx

Không áp dụng

8,459

16-Jun-2015

08:32

Selectwebapplication.aspx

Không áp dụng

5,356

16-Jun-2015

08:32

Selfservicecreate.aspx

Không áp dụng

12,745

16-Jun-2015

08:32

Server.aspx

Không áp dụng

9,131

16-Jun-2015

08:32

Serviceapplicationconnect.aspx

Không áp dụng

4.890

16-Jun-2015

08:32

Serviceapplicationconnectiondetails.aspx

Không áp dụng

4,334

16-Jun-2015

08:32

Serviceapplicationconnectpopup.aspx

Không áp dụng

2,991

16-Jun-2015

08:32

Serviceapplicationdelete.aspx

Không áp dụng

4.443

16-Jun-2015

08:32

Serviceapplicationpermissions.aspx

Không áp dụng

4,034

16-Jun-2015

08:32

Serviceapplicationpublish.aspx

Không áp dụng

10,169

16-Jun-2015

08:32

Serviceapplications.aspx

Không áp dụng

4,101

16-Jun-2015

08:32

Servicejobdefinitions.aspx

Không áp dụng

8,692

16-Jun-2015

08:32

Servicerunningjobs.aspx

Không áp dụng

7,059

16-Jun-2015

08:32

Setanon.aspx

Không áp dụng

12,399

16-Jun-2015

08:32

Setrqacc.aspx

Không áp dụng

7,631

16-Jun-2015

08:32

Settings.aspx

Không áp dụng

3,673

16-Jun-2015

08:32

Settings.aspx

Không áp dụng

9,565

16-Jun-2015

08:32

Setup.exe

15.0.4735.1000

1,071,808

16-Jun-2015

08:31

Setwhereabouts.aspx

Không áp dụng

212

16-Jun-2015

08:32

Sharedaccess.asmx

Không áp dụng

94

16-Jun-2015

08:32

Sharedaccessdisco.aspx

Không áp dụng

1.297 người

16-Jun-2015

08:32

Sharedaccesswsdl.aspx

Không áp dụng

4.036 người

16-Jun-2015

08:32

Sharedwfform.aspx

Không áp dụng

5,297

16-Jun-2015

08:32

Sharepoint.ps1

Không áp dụng

9,838

16-Jun-2015

08:32

Sharepointdesigneradmin.aspx

Không áp dụng

6,974

16-Jun-2015

08:32

Sharepointdesignersettings.aspx

Không áp dụng

6,769

16-Jun-2015

08:32

Sharepointemailws.asmx

Không áp dụng

98

16-Jun-2015

08:32

Sharepointemailwsdisco.aspx

Không áp dụng

1.349

16-Jun-2015

08:32

Sharepointemailwswsdl.aspx

Không áp dụng

25,799

16-Jun-2015

08:32

Sharepointpersonality.spfont

Không áp dụng

13,976

16-Jun-2015

08:32

Sharepointpowershell.format.ps1xml

Không áp dụng

61,362

16-Jun-2015

08:32

Sharepointpowershell.types.ps1xml

Không áp dụng

18.000

16-Jun-2015

08:32

Sharing.debug.js

Không áp dụng

71,639

16-Jun-2015

08:31

Sharing.js

Không áp dụng

27,124

16-Jun-2015

08:31

Shtml.dll

15.0.4454.1000

18,544

16-Jun-2015

08:32

Sigconfigdb.cer

Không áp dụng

689

16-Jun-2015

08:32

Sigconfigdb.dll

Không áp dụng

8,832

16-Jun-2015

08:32

Signout.aspx

Không áp dụng

1.509

16-Jun-2015

08:32

Sigstore.cer

Không áp dụng

689

16-Jun-2015

08:32

Sigstore.dll

Không áp dụng

8,816

16-Jun-2015

08:32

Silverlight.js

Không áp dụng

7,950

16-Jun-2015

08:32

Silverlight.webpart

Không áp dụng

669

16-Jun-2015

08:31

Simple.master

Không áp dụng

10.243 người

16-Jun-2015

08:32

Simplev4.master

Không áp dụng

6,530

16-Jun-2015

08:32

Siteandlistexport.aspx

Không áp dụng

12,299

16-Jun-2015

08:32

Sitebackuporexportstatus.aspx

Không áp dụng

10,242

16-Jun-2015

08:32

Sitecollectionbackup.aspx

Không áp dụng

10,522

16-Jun-2015

08:32

Sitecollections.aspx

Không áp dụng

9,189

16-Jun-2015

08:32

Sitecreated.aspx

Không áp dụng

3,632

16-Jun-2015

08:32

Sitedata.asmx

Không áp dụng

90

16-Jun-2015

08:32

Sitedatadisco.aspx

Không áp dụng

1.289

16-Jun-2015

08:32

Sitedatawsdl.aspx

Không áp dụng

36,711

16-Jun-2015

08:32

Sitehealthcheck.aspx

Không áp dụng

3,915

16-Jun-2015

08:32

Sitehealthcheck.aspx

Không áp dụng

3,918

16-Jun-2015

08:32

Sitehealthcheckresults.aspx

Không áp dụng

4,054

16-Jun-2015

08:32

Sitequota.aspx

Không áp dụng

24,323

16-Jun-2015

08:32

Siterss.aspx

Không áp dụng

10.595 người

16-Jun-2015

08:32

Sites.asmx

Không áp dụng

87

16-Jun-2015

08:32

Sitesdisco.aspx

Không áp dụng

1,283

16-Jun-2015

08:32

Sitesubs.aspx

Không áp dụng

13,639

16-Jun-2015

08:32

Siteswsdl.aspx

Không áp dụng

22,976

16-Jun-2015

08:32

Siteupgrade.aspx

Không áp dụng

5,373

16-Jun-2015

08:32

Siteupgrade.aspx

Không áp dụng

5416 người

16-Jun-2015

08:32

Siteupgrade.debug.js

Không áp dụng

1.135

16-Jun-2015

08:31

Siteupgrade.js

Không áp dụng

808

16-Jun-2015

08:31

Siteupgradestatus.aspx

Không áp dụng

8,418

16-Jun-2015

08:32

Slidshow.aspx

Không áp dụng

4,133

16-Jun-2015

08:32

Solutions.aspx

Không áp dụng

4,786

16-Jun-2015

08:32

Solutionstatus.aspx

Không áp dụng

10,835

16-Jun-2015

08:32

Solutionvalidatormanager.aspx

Không áp dụng

10,912

16-Jun-2015

08:32

Sp.core.debug.js

Không áp dụng

73,924

16-Jun-2015

08:31

Sp.core.js

Không áp dụng

40,446

16-Jun-2015

08:31

Sp.datetimeutil.debug.js

Không áp dụng

114,154

16-Jun-2015

08:31

Sp.datetimeutil.js

Không áp dụng

67,895

16-Jun-2015

08:31

Sp.datetimeutil.res.resx

Không áp dụng

5,825

16-Jun-2015

08:32

Sp.datetimeutil.res.resx.scriptx

Không áp dụng

255

16-Jun-2015

08:32

Sp.debug.js

Không áp dụng

575,930

16-Jun-2015

08:32

Sp.debug.js

Không áp dụng

999,895

16-Jun-2015

08:31

Sp.exp.debug.js

Không áp dụng

40,770

16-Jun-2015

08:31

Sp.exp.js

Không áp dụng

24,528

16-Jun-2015

08:31

Sp.init.debug.js

Không áp dụng

55,563

16-Jun-2015

08:31

Sp.init.js

Không áp dụng

32,205

16-Jun-2015

08:31

Sp.js

Không áp dụng

390,757

16-Jun-2015

08:32

Sp.js

Không áp dụng

623,400

16-Jun-2015

08:31

Sp.jsgrid.res.resx

Không áp dụng

16,259

16-Jun-2015

08:32

Sp.jsgrid.res.resx.scriptx

Không áp dụng

249

16-Jun-2015

08:32

Sp.map.debug.js

Không áp dụng

15,227

16-Jun-2015

08:31

Sp.map.js

Không áp dụng

8.235 người

16-Jun-2015

08:31

Sp.officeextensionmanager.js

Không áp dụng

33,520

16-Jun-2015

08:31

Sp.requestexecutor.debug.js

Không áp dụng

81,201

16-Jun-2015

08:31

Sp.requestexecutor.js

Không áp dụng

51,540

16-Jun-2015

08:31

Sp.res.resx

Không áp dụng

73,515

16-Jun-2015

08:32

Sp.ribbon.debug.js

Không áp dụng

325,227

16-Jun-2015

08:32

Sp.ribbon.debug.js

Không áp dụng

363,146

16-Jun-2015

08:31

Sp.ribbon.js

Không áp dụng

224,026

16-Jun-2015

08:31

Sp.runtime.debug.js

Không áp dụng

110,347

16-Jun-2015

08:32

Sp.runtime.debug.js

Không áp dụng

185,617

16-Jun-2015

08:31

Sp.runtime.js

Không áp dụng

111,493

16-Jun-2015

08:31

Sp.runtime.js

Không áp dụng

68,791

16-Jun-2015

08:32

Sp.storefront.debug.js

Không áp dụng

421,676

16-Jun-2015

08:31

Sp.storefront.js

Không áp dụng

293,505

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.admin.debug.js

Không áp dụng

18,342

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.admin.js

Không áp dụng

11.378 người

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.allapps.debug.js

Không áp dụng

42,395

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.allapps.js

Không áp dụng

26,257

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.applicationpages.calendar.debug.js

Không áp dụng

277,389

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.applicationpages.calendar.js

Không áp dụng

144,873

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.applicationpages.debug.js

Không áp dụng

10,163

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.applicationpages.js

Không áp dụng

6,953

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.bdcadminpages.debug.js

Không áp dụng

16,063

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.bdcadminpages.js

Không áp dụng

11.315 người

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.blogs.debug.js

Không áp dụng

50,452

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.blogs.js

Không áp dụng

30,924

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.combobox.debug.js

Không áp dụng

99,428

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.combobox.js

Không áp dụng

52,107

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.controls.debug.js

Không áp dụng

55,987

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.controls.js

Không áp dụng

38,359

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.dialog.debug.js

Không áp dụng

69,292

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.dialog.js

Không áp dụng

40,375

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.discussions.debug.js

Không áp dụng

135,849

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.discussions.js

Không áp dụng

81,797

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.imagecrop.debug.js

Không áp dụng

27,973

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.imagecrop.js

Không áp dụng

27,973

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.relateditems.debug.js

Không áp dụng

27,858

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.relateditems.js

Không áp dụng

17,478

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.rte.debug.js

Không áp dụng

1,012,642

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.rte.debug.js

Không áp dụng

594,574

16-Jun-2015

08:32

Sp.ui.rte.js

Không áp dụng

365,926

16-Jun-2015

08:32

Sp.ui.rte.js

Không áp dụng

584,433

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.tileview.debug.js

Không áp dụng

65,204

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.tileview.js

Không áp dụng

40,241

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.timeline.debug.js

Không áp dụng

427,742

16-Jun-2015

08:31

Sp.ui.timeline.js

Không áp dụng

235,114

16-Jun-2015

08:31

Sp.workflowservices.debug.js

Không áp dụng

58,451

16-Jun-2015

08:31

Sp.workflowservices.js

Không áp dụng

34,083

16-Jun-2015

08:31

Spadmin.resx

Không áp dụng

359,493

16-Jun-2015

08:32

Spcf.aspx

Không áp dụng

19,428

16-Jun-2015

08:32

Spclaimproviderwebservice.https.svc

Không áp dụng

115

16-Jun-2015

08:32

Spclaimproviderwebservice.svc

Không áp dụng

110

16-Jun-2015

08:32

Spcontnt.aspx

Không áp dụng

12,854

16-Jun-2015

08:32

Spdisco.aspx

Không áp dụng

11,428

16-Jun-2015

08:32

Specificapplicensemanagement.aspx

Không áp dụng

29,238

16-Jun-2015

08:32

Spgantt.debug.js

Không áp dụng

182,657

16-Jun-2015

08:31

Spgantt.debug.js

Không áp dụng

39,173

16-Jun-2015

08:32

Spgantt.js

Không áp dụng

19,338

16-Jun-2015

08:32

Spgantt.js

Không áp dụng

65,733

16-Jun-2015

08:31

Spgridview.debug.js

Không áp dụng

7,321

16-Jun-2015

08:31

Spgridview.js

Không áp dụng

4,593

16-Jun-2015

08:31

Spmetal.exe

15.0.4420.1017

140,488

16-Jun-2015

08:32

Spnativerequestmodule.dll

Không áp dụng

42,064

16-Jun-2015

08:32

Spsearchdisco.aspx

Không áp dụng

1,319

16-Jun-2015

08:32

Spsearchwsdl.aspx

Không áp dụng

8,629

16-Jun-2015

08:32

Spsecuritysettings.aspx

Không áp dụng

7,491

16-Jun-2015

08:32

Spsecuritytokenservice.svc

Không áp dụng

476

16-Jun-2015

08:32

Spstd1.aspx

Không áp dụng

4.134 người

16-Jun-2015

08:32

Spuchostservice.exe

15.0.4525.1000

118,040

16-Jun-2015

08:32

Spuchostservice.exe.config

Không áp dụng

644

16-Jun-2015

08:32

Spucworkerprocess.exe

15.0.4510.1000

46,856

16-Jun-2015

08:32

Spucworkerprocess.exe.config

Không áp dụng

654

16-Jun-2015

08:32

Spucworkerprocessproxy.exe

15.0.4420.1017

115,440

16-Jun-2015

08:32

Spucworkerprocessproxy.exe.config

Không áp dụng

644

16-Jun-2015

08:32

Spwriter.exe

15.0.4737.1000

41,664

16-Jun-2015

08:32

Srchvis.aspx

Không áp dụng

10,067

16-Jun-2015

08:32

Start.aspx

Không áp dụng

1.048

16-Jun-2015

08:32

Start.debug.js

Không áp dụng

174,744

16-Jun-2015

08:31

Start.js

Không áp dụng

95,780

16-Jun-2015

08:31

Startbackup.aspx

Không áp dụng

14.510

16-Jun-2015

08:32

Store.sql

Không áp dụng

6,498,075

16-Jun-2015

08:32

Storefront.aspx

Không áp dụng

4,349

16-Jun-2015

08:32

Storeup.sql

Không áp dụng

512,275

16-Jun-2015

08:32

Storeupddl.sql

Không áp dụng

131

16-Jun-2015

08:32

Storman.aspx

Không áp dụng

10.595 người

16-Jun-2015

08:32

Stsadm.exe

15.0.4420.1017

350,392

16-Jun-2015

08:31

Stsadm.exe.config

Không áp dụng

272

16-Jun-2015

08:31

Stscfg.exe

15.0.4420.1017

14,944

16-Jun-2015

08:31

Stssoap.dll

15.0.4713.1000

544,952

16-Jun-2015

08:32

Stswel.dll

15.0.4737.1000

3,900,096

16-Jun-2015

08:31

Subchoos.aspx

Không áp dụng

10.435

16-Jun-2015

08:32

Subedit.aspx

Không áp dụng

14,784

16-Jun-2015

08:32

Submitrepair.aspx

Không áp dụng

156

16-Jun-2015

08:32

Subnew.aspx

Không áp dụng

15,223

16-Jun-2015

08:32

Subscriptionsettings.sql

Không áp dụng

33,788

16-Jun-2015

08:32

Subscriptionsettings.svc

Không áp dụng

367

16-Jun-2015

08:32

Success.aspx

Không áp dụng

3,172

16-Jun-2015

08:32

Successpopup.aspx

Không áp dụng

3,735

16-Jun-2015

08:32

Suitelinks.debug.js

Không áp dụng

32.558

16-Jun-2015

08:31

Suitelinks.js

Không áp dụng

13,795

16-Jun-2015

08:31

Summary.aspx

Không áp dụng

3.200

16-Jun-2015

08:31

Survedit.aspx

Không áp dụng

36,103

16-Jun-2015

08:32

Survedit.aspx

Không áp dụng

37,673

16-Jun-2015

08:32

Systemsettings.aspx

Không áp dụng

3,728

16-Jun-2015

08:32

Ta_addappconnection.aspx

Không áp dụng

11,735

16-Jun-2015

08:32

Ta_addbdcaction.aspx

Không áp dụng

12,621

16-Jun-2015

08:32

Ta_addbdcapplication.aspx

Không áp dụng

8,942

16-Jun-2015

08:32

Ta_allapplicensesmanagement.aspx

Không áp dụng

8,178

16-Jun-2015

08:32

Ta_allappprincipals.aspx

Không áp dụng

6,769

16-Jun-2015

08:32

Ta_bcshome.aspx

Không áp dụng

4,633

16-Jun-2015

08:32

Ta_bdcapplications.aspx

Không áp dụng

13,499

16-Jun-2015

08:32

Ta_bdclobsettings.aspx

Không áp dụng

6,798

16-Jun-2015

08:32

Ta_createcorporatecatalog.aspx

Không áp dụng

12.183 người

16-Jun-2015

08:32

Ta_createsitecollection.aspx

Không áp dụng

11,081

16-Jun-2015

08:32

Ta_createsitecollectionconfirmation.aspx

Không áp dụng

3,028

16-Jun-2015

08:32

Ta_deletesitecollectiondialog.aspx

Không áp dụng

3.562 người

16-Jun-2015

08:32

Ta_editbdcaction.aspx

Không áp dụng

12.268 người

16-Jun-2015

08:32

Ta_exportbdcapplication.aspx

Không áp dụng

7,749

16-Jun-2015

08:32

Ta_lroperationstatus.aspx

Không áp dụng

3,645

16-Jun-2015

08:32

Ta_manageappconnectionmetadata.aspx

Không áp dụng

8,491

16-Jun-2015

08:32

Ta_manageappconnectionsecurity.aspx

Không áp dụng

4,495

16-Jun-2015

08:32

Ta_managebdcpermissions.aspx

Không áp dụng

4,069

16-Jun-2015

08:32

Ta_managecorporatecatalog.aspx

Không áp dụng

6,403

16-Jun-2015

08:32

Ta_managemarketplacesettings.aspx

Không áp dụng

6,296

16-Jun-2015

08:32

Ta_officialfileadmin.aspx

Không áp dụng

11.323 người

16-Jun-2015

08:32

Ta_sitecollectiondiskquotadialog.aspx

Không áp dụng

10,735

16-Jun-2015

08:32

Ta_sitecollectionownersdialog.aspx

Không áp dụng

5,705

16-Jun-2015

08:32

Ta_sitecollectionpermissionsdialog.aspx

Không áp dụng

2.637

16-Jun-2015

08:32

Ta_sitecollectionreportsdialog.aspx

Không áp dụng

2.637

16-Jun-2015

08:32

Ta_sitecollections.aspx

Không áp dụng

9,395

16-Jun-2015

08:32

Ta_specificapplicensemanagement.aspx

Không áp dụng

27,508

16-Jun-2015

08:32

Ta_viewappconnections.aspx

Không áp dụng

8,814

16-Jun-2015

08:32

Ta_viewbdcapplication.aspx

Không áp dụng

16,234

16-Jun-2015

08:32

Ta_viewbdcentity.aspx

Không áp dụng

16,454

16-Jun-2015

08:32

Ta_viewbdclobsysteminstances.aspx

Không áp dụng

10,289

16-Jun-2015

08:32

Ta_viewbdclobsystems.aspx

Không áp dụng

13,386

16-Jun-2015

08:32

Ta_viewsitecollectionpropertiesdialog.aspx

Không áp dụng

6,189

16-Jun-2015

08:32

Templatepick.aspx

Không áp dụng

5,272

16-Jun-2015

08:32

Templatepickercontrol.ascx

Không áp dụng

3,264

16-Jun-2015

08:32

Tenantappinfo.ashx

Không áp dụng

207

16-Jun-2015

08:32

Themedforegroundimages.css

Không áp dụng

28,675

16-Jun-2015

08:32

Themeweb.aspx

Không áp dụng

1.339

16-Jun-2015

08:32

Timecard.debug.js

Không áp dụng

36,906

16-Jun-2015

08:31

Timecard.dwp

Không áp dụng

442

16-Jun-2015

08:31

Timecard.js

Không áp dụng

20,888

16-Jun-2015

08:31

Timecardsettings.aspx

Không áp dụng

15,814

16-Jun-2015

08:32

Timeline.webpart

Không áp dụng

831

16-Jun-2015

08:31

Timelineapishim.generated.debug.js

Không áp dụng

1,842

16-Jun-2015

08:31

Timelinesharedapi.generated.debug.js

Không áp dụng

3.420 người

16-Jun-2015

08:31

Timer.aspx

Không áp dụng

8,984

16-Jun-2015

08:32

Timerjobhistory.ascx

Không áp dụng

5,114

16-Jun-2015

08:32

Timerjobhistory.aspx

Không áp dụng

8,860

16-Jun-2015

08:32

Tnreord.aspx

Không áp dụng

8.361

16-Jun-2015

08:32

Toolbar.ascx

Không áp dụng

1,588

16-Jun-2015

08:32

Toolbarbutton.ascx

Không áp dụng

1.301

16-Jun-2015

08:32

Toolpane.aspx

Không áp dụng

2.370 người

16-Jun-2015

08:32

Topnav.aspx

Không áp dụng

7,717

16-Jun-2015

08:32

Topnavbar.ascx

Không áp dụng

6,462

16-Jun-2015

08:32

Topology.svc

Không áp dụng

347

16-Jun-2015

08:32

Topologyview.ascx

Không áp dụng

4.091 người

16-Jun-2015

08:32

Topologyview.dwp

Không áp dụng

495

16-Jun-2015

08:32

Trustgeneralsettingsection.ascx

Không áp dụng

3.656 người

16-Jun-2015

08:32

Typewriterelite.eot

Không áp dụng

27,328

15-Jun-2015

18:57

Typewriterelite.svg

Không áp dụng

77,944

15-Jun-2015

18:57

Typewriterelite.ttf

Không áp dụng

51,708

15-Jun-2015

18:57

Typewriterelite.woff

Không áp dụng

30,976

15-Jun-2015

18:57

Unattacheddbbrowse.aspx

Không áp dụng

6.276 người

16-Jun-2015

08:32

Unattacheddbselect.aspx

Không áp dụng

6,082

16-Jun-2015

08:32

Unextendvs.aspx

Không áp dụng

5.541

16-Jun-2015

08:32

Uniqperm.aspx

Không áp dụng

9,818

16-Jun-2015

08:32

Updatecopies.aspx

Không áp dụng

12,032

16-Jun-2015

08:32

Upgradeandmigration.aspx

Không áp dụng

3,738

16-Jun-2015

08:32

Upgradestatus.aspx

Không áp dụng

11,239

16-Jun-2015

08:32

Upload.aspx

Không áp dụng

13,234

16-Jun-2015

08:32

Upload.aspx

Không áp dụng

3.491 người

16-Jun-2015

08:32

Upload.aspx

Không áp dụng

5,911

16-Jun-2015

08:31

Upload.aspx

Không áp dụng

5,911

16-Jun-2015

08:32

Upload.aspx

Không áp dụng

5,914

16-Jun-2015

08:32

Upload.aspx

Không áp dụng

6,141

16-Jun-2015

08:32

Upload.aspx

Không áp dụng

6,294

16-Jun-2015

08:32

Usage.aspx

Không áp dụng

7,871

16-Jun-2015

08:32

Usagedb.sql

Không áp dụng

81,583

16-Jun-2015

08:32

Usagedetails.aspx

Không áp dụng

6,089

16-Jun-2015

08:32

Useconfirmation.aspx

Không áp dụng

3.520

16-Jun-2015

08:32

User.aspx

Không áp dụng

27.691 người

16-Jun-2015

08:32

Userdisp.aspx

Không áp dụng

4.299 người

16-Jun-2015

08:32

Useredit.aspx

Không áp dụng

4,175

16-Jun-2015

08:32

Userfieldeditor.ascx

Không áp dụng

6,555

16-Jun-2015

08:32

Usergroup.asmx

Không áp dụng

92

16-Jun-2015

08:32

Usergroupdisco.aspx

Không áp dụng

1,311

16-Jun-2015

08:32

Usergroupwsdl.aspx

Không áp dụng

82,880

16-Jun-2015

08:32

Usersettingserror.aspx

Không áp dụng

1.848 người

16-Jun-2015

08:32

Usersolutions.aspx

Không áp dụng

9,435

16-Jun-2015

08:32

Usgdbup.sql

Không áp dụng

81,392

16-Jun-2015

08:32

V4.master

Không áp dụng

26,916

16-Jun-2015

08:32

Versiondiff.aspx

Không áp dụng

5,692

16-Jun-2015

08:32

Versions.asmx

Không áp dụng

90

16-Jun-2015

08:32

Versions.aspx

Không áp dụng

35,361

16-Jun-2015

08:32

Versionsdisco.aspx

Không áp dụng

1.289

16-Jun-2015

08:32

Versionswsdl.aspx

Không áp dụng

9,474

16-Jun-2015

08:32

View.aspx

Không áp dụng

2,424

16-Jun-2015

08:32

Viewbdcapplication.aspx

Không áp dụng

17,212

16-Jun-2015

08:32

Viewbdcentity.aspx

Không áp dụng

17,275

16-Jun-2015

08:32

Viewbdclobsysteminstances.aspx

Không áp dụng

10,960

16-Jun-2015

08:32

Viewbdclobsystems.aspx

Không áp dụng

14303

16-Jun-2015

08:32

Viewcategory.aspx

Không áp dụng

13,786

16-Jun-2015

08:32

Viewcategory.aspx

Không áp dụng

4,190

16-Jun-2015

08:31

Viewcomment.aspx

Không áp dụng

13,786

16-Jun-2015

08:32

Viewcomment.aspx

Không áp dụng

3,223

16-Jun-2015

08:32

Viewcomment.aspx

Không áp dụng

4,190

16-Jun-2015

08:31

Viewdaily.aspx

Không áp dụng

4,994

16-Jun-2015

08:32

Viewedit.aspx

Không áp dụng

220,249

16-Jun-2015

08:32

Viewfilter.aspx

Không áp dụng

3.747

16-Jun-2015

08:32

Viewgrouppermissions.aspx

Không áp dụng

5,046

16-Jun-2015

08:32

Viewgrouppermissions.aspx

Không áp dụng

5,199

16-Jun-2015

08:32

Viewheader.ascx

Không áp dụng

1,527

16-Jun-2015

08:32

Viewlsts.aspx

Không áp dụng

16,520

16-Jun-2015

08:32

Viewlsts.aspx

Không áp dụng

33,778

16-Jun-2015

08:32

Viewnew.aspx

Không áp dụng

217,937

16-Jun-2015

08:32

Viewpage.aspx

Không áp dụng

2,718

16-Jun-2015

08:32

Viewpost.aspx

Không áp dụng

13,786

16-Jun-2015

08:32

Viewpost.aspx

Không áp dụng

4,190

16-Jun-2015

08:31

Views.asmx

Không áp dụng

87

16-Jun-2015

08:32

Viewsdisco.aspx

Không áp dụng

1,283

16-Jun-2015

08:32

Viewswsdl.aspx

Không áp dụng

25,520

16-Jun-2015

08:32

Viewtype.aspx

Không áp dụng

26,314

16-Jun-2015

08:32

Vldsetng.aspx

Không áp dụng

8,912

16-Jun-2015

08:32

Vsemail.aspx

Không áp dụng

8,991

16-Jun-2015

08:32

Vsgeneralsettings.aspx

Không áp dụng

52,139

16-Jun-2015

08:32

Vsmask.aspx

Không áp dụng

65,273

16-Jun-2015

08:32

Vsmenu.aspx

Không áp dụng

2,059

16-Jun-2015

08:32

Vsubwebs.aspx

Không áp dụng

6,028

16-Jun-2015

08:32

Vsxms.aspx

Không áp dụng

8,803

16-Jun-2015

08:32

Waview.aspx

Không áp dụng

2,986

16-Jun-2015

08:32

Web.config

Không áp dụng

1.002

16-Jun-2015

08:32

Web.config

Không áp dụng

1.604

16-Jun-2015

08:32

Web.config

Không áp dụng

10,909

16-Jun-2015

08:32

Web.config

Không áp dụng

13.944 người

16-Jun-2015

08:32

Web.config

Không áp dụng

2.190 người

16-Jun-2015

08:32

Web.config

Không áp dụng

2,641

16-Jun-2015

08:31

Web.config

Không áp dụng

2.647

16-Jun-2015

08:32

Web.config

Không áp dụng

214

16-Jun-2015

08:32

Web.config

Không áp dụng

216

16-Jun-2015

08:32

Web.config

Không áp dụng

258

16-Jun-2015

08:32

Web.config

Không áp dụng

3156

16-Jun-2015

08:31

Web.config

Không áp dụng

445

16-Jun-2015

08:31

Web.config

Không áp dụng

6,235

16-Jun-2015

08:32

Web.config

Không áp dụng

63,069

16-Jun-2015

08:31

Webapplicationlist.aspx

Không áp dụng

5,468

16-Jun-2015

08:32

Webapplications.aspx

Không áp dụng

5.350

16-Jun-2015

08:32

Webdeleted.aspx

Không áp dụng

1.500

16-Jun-2015

08:32

Webfldr.aspx

Không áp dụng

2,521

16-Jun-2015

08:32

Webpartgallerypickerpage.aspx

Không áp dụng

7.202 người

16-Jun-2015

08:32

Webpartpages.asmx

Không áp dụng

186

16-Jun-2015

08:32

Webpartpagesdisco.aspx

Không áp dụng

1,315

16-Jun-2015

08:32

Webpartpageswsdl.aspx

Không áp dụng

56,408

16-Jun-2015

08:32

Webs.asmx

Không áp dụng

86

16-Jun-2015

08:32

Websdisco.aspx

Không áp dụng

1.281 người

16-Jun-2015

08:32

Webswsdl.aspx

Không áp dụng

41,302

16-Jun-2015

08:32

Welcome.ascx

Không áp dụng

3,508

16-Jun-2015

08:32

Wfformtemplates.js

Không áp dụng

5,024

16-Jun-2015

08:31

Wfstart.aspx

Không áp dụng

202

16-Jun-2015

08:31

Whatsnew.dwp

Không áp dụng

448

16-Jun-2015

08:31

Whereabouts.dwp

Không áp dụng

445

16-Jun-2015

08:31

Wikiredirect.aspx

Không áp dụng

1.123

16-Jun-2015

08:32

Windowstokencache.svc

Không áp dụng

395

16-Jun-2015

08:32

Wkpstd.aspx

Không áp dụng

3.356 người

16-Jun-2015

08:32

Wopi.ashx

Không áp dụng

86

16-Jun-2015

08:32

Wopiframe.aspx

Không áp dụng

1,968

16-Jun-2015

08:32

Wopiframe2.aspx

Không áp dụng

1,957

16-Jun-2015

08:32

Workflow.aspx

Không áp dụng

25,914

16-Jun-2015

08:31

Workflowadmin.aspx

Không áp dụng

6,741

16-Jun-2015

08:32

Workflowtaskpane.aspx

Không áp dụng

1,180

16-Jun-2015

08:31

Workflowtimer.aspx

Không áp dụng

5,101

16-Jun-2015

08:32

Workspce.aspx

Không áp dụng

8,290

16-Jun-2015

08:32

Wpadder.debug.js

Không áp dụng

47,522

16-Jun-2015

08:31

Wpadder.js

Không áp dụng

29,670

16-Jun-2015

08:31

Wpcm.debug.js

Không áp dụng

6,894

16-Jun-2015

08:31

Wpcm.js

Không áp dụng

3,509

16-Jun-2015

08:31

Wpeula.aspx

Không áp dụng

5,740

16-Jun-2015

08:32

Wpprevw.aspx

Không áp dụng

4,943

16-Jun-2015

08:32

Wpribbon.aspx

Không áp dụng

761

16-Jun-2015

08:32

Wrksetng.aspx

Không áp dụng

15,843

16-Jun-2015

08:31

Wrkstat.aspx

Không áp dụng

27.940

16-Jun-2015

08:31

Wsaupload.ashx

Không áp dụng

198

16-Jun-2015

08:32

Wsdisco.aspx

Không áp dụng

1.806 người

16-Jun-2015

08:32

Wss.resx

Không áp dụng

722,778

16-Jun-2015

08:32

Wss_mediumtrust.config

Không áp dụng

13,782

16-Jun-2015

08:31

Wss_minimaltrust.config

Không áp dụng

9,149

16-Jun-2015

08:31

Wss_usercode.config

Không áp dụng

5,855

16-Jun-2015

08:31

Wssadmin.exe

15.0.4420.1017

17,088

16-Jun-2015

08:31

Wssproxy.aspx

Không áp dụng

1,448

16-Jun-2015

08:32

Wsssearchpowershell.types.ps1xml

Không áp dụng

10,901

16-Jun-2015

08:32

Wsssetup.dll

15.0.4735.1000

10,376,872

16-Jun-2015

08:31

Wsstracing.exe

15.0.4569.1501

115,904

16-Jun-2015

08:31

Wswsdl.aspx

Không áp dụng

1.904 người

16-Jun-2015

08:32

Xtp.debug.js

Không áp dụng

2.979 người

16-Jun-2015

08:31

Xtp.js

Không áp dụng

1,491

16-Jun-2015

08:31

Zoombldr.aspx

Không áp dụng

12,801

16-Jun-2015

08:32


Tham khảo

Xem thông tin về thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. Tâm công nghệ hệ thống Office có bản cập nhật mới nhất và các tài nguyên triển khai chiến lược cho các phiên bản của Office.

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không bảo hành, theo ngụ ý hay cách khác, về hiệu suất hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.


Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×