Mục lục
×

Ngày Phát hành:

14/03/2017

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho Bảo mật

Bản cập nhật này chỉ bao gồm các bản cập nhật bảo mật. Chúng tôi sẽ không giới thiệu tính năng hệ điều hành mới nào trong bản cập nhật này. Các thay đổi quan trọng bao gồm:


Bản cập nhật bảo mật cho Windows DVD Maker, Cấu phần Microsoft Graphics, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Windows Media Player, Microsoft XML Core Services, HĐH Windows, việc loại bỏ SHA-1 cho chứng chỉ SSL/TLS, nhân Windows, Microsoft Uniscribe, SMB Server, Windows Hyper-V, Dịch vụ Thông tin Internet và Active Directory Federation Services.


Để biết danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB4012212.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×