Chủ đề liên quan
×
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Ngày Phát hành:

14/03/2017

Phiên bản:

Bản cập nhật dành riêng cho bảo mật

Bản cập nhật này chỉ bao gồm các bản cập nhật bảo mật. Các thay đổi quan trọng bao gồm:


Bản cập nhật bảo mật cho Microsoft XML Core Services, việc loại bỏ SHA-1 cho chứng chỉ SSL/TLS, Windows Media Player, Cấu phần Microsoft Graphics, HĐH Windows, Thư viện PDF của Microsoft Windows, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Microsoft Uniscribe, nhân Windows, Windows Hyper-V, nhân Windows, Máy chủ SMB của Windows, Dịch vụ Thông tin Internet và Active Directory Federation Services.


Để biết danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB4012213.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×