Mục lục
×

Ngày Phát hành:

14/03/2017

Phiên bản:

Bản tổng hợp Hàng tháng

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong bản cập nhật KB3205401 (phát hành ngày 13 tháng 12 năm 2016), đồng thời cũng khắc phục các lỗ hổng sau đây trong Windows:


  • Khắc phục sự cố gây ra quá nhiều sự kiện nhật ký kiểm tra khi sử dụng danh mục Hệ thống Tệp Kiểm tra. ID sự kiện là 4656.

  • Cải thiện hiệu suất trong quá trình tiến hành vá lỗi hàng tháng khi bật Address Windowing Extensions cho SQL.

  • Cải thiện độ tin cậy cho môi trường được phân cụm Server 2012 r2.

  • Cải thiện độ tin cậy cho thiết bị hỗ trợ Kết nối ở Chế độ chờ.

  • Bản cập nhật bảo mật cho Microsoft XML Core Services, việc loại bỏ SHA-1 cho chứng chỉ SSL/TLS, Windows Media Player, Cấu phần Microsoft Graphics, HĐH Windows, Thư viện PDF của Microsoft Windows, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Microsoft Uniscribe, nhân Windows, Internet Explorer, Windows Hyper-V, nhân Windows, Máy chủ SMB của Windows, Dịch vụ Thông tin Internet và Active Directory Federation Services.


    Để biết danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB4012216.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×