Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày Phát hành:

14/03/2017

Phiên bản:

Bản tổng hợp Hàng tháng

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các bản sửa lỗi và cải tiến nằm trong bản cập nhật KB3205409 (phát hành ngày 13 tháng 12 năm 2016), đồng thời cũng khắc phục các lỗ hổng sau đây trong Windows:


Khắc phục sự cố dẫn đến độ trễ đọc I/O > 70 mili giây khi dung lượng tải thực của đĩa vượt quá 90%, < 16 GB dung lượng tải thực khả dụng và tệp phân trang ở kích thước tối đa. Bản cập nhật bảo mật cho Internet Explorer, Microsoft XML Core Services, Cấu phần Microsoft Graphics, Thư viện PDF của Microsoft Windows, trình điều khiển chế độ nhân Windows, Microsoft Uniscribe, nhân Windows, Máy chủ SMB của Windows, Dịch vụ Thông tin Internet, Active Directory Federation Services, Windows Hyper-V và HĐH Windows.


Để biết danh sách toàn bộ các tệp bị ảnh hưởng, hãy xem KB4012217.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×