Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ngày phát hành:

14/03/2023

Phiên bản:

HĐH Bản dựng 22621.1413

Để biết thông tin về thuật ngữ cập nhật Windows, hãy xem bài viết về các loại bản cập nhật Windowscác loại bản cập nhật chất lượng hàng tháng. Để biết tổng quan về bản Windows 11, phiên bản 22H2, hãy xem trang lịch sử cập nhật. 

Lưu ýLàm theo @WindowsUpdate để tìm hiểu khi nào nội dung mới được phát hành lên bảng điều khiển tình trạng phát hành Windows.        

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Các điểm nổi bật 

  • Bản cập nhật này khắc phục sự cố bảo mật cho hệ điều hành Windows của bạn.    

Cải tiến

Bản cập nhật bảo mật này bao gồm các cải tiến nằm trong bản cập nhật KB5022913 (phát hành ngày 28 tháng 2 năm 2023). Khi bạn cài đặt KB này:

  • Bản cập nhật này thực hiện việc cấu trúc cứng giai đoạn ba của Mô hình Đối tượng Thành phần Phân tán (DCOM). Xem KB5004442. Sau khi cài đặt bản cập nhật này, bạn không thể tắt các thay đổi bằng khóa đăng ký.

  • Bản cập nhật này khắc phục sự cố ảnh hưởng đến tài khoản máy tính và Active Directory. Khi bạn tái sử dụng tài khoản máy tính hiện có để tham gia miền Active Directory, việc gia nhập không thành công. Sự cố này xảy ra trên các thiết bị đã cài đặt các bản cập nhật Windows ngày 11 tháng 10 năm 2022 trở lên. Thông báo lỗi là: "Lỗi 0xaac (2732): NERR_AccountReuseBlockedByPolicy: 'Đã tồn tại một tài khoản có cùng tên trong Active Directory. Việc tái sử dụng tài khoản đã bị chính sách bảo mật chặn.'" Để biết thêm thông tin, hãy xem KB5020276.

Nếu bạn đã cài đặt các bản cập nhật cũ hơn, thì chỉ các bản cập nhật mới có trong gói này mới được tải xuống và cài đặt trên thiết bị của bạn.

Để biết thêm thông tin về các lỗ hổng bảo mật, vui lòng tham khảo trang web Hướng dẫn Cập nhật Bảo mật và trang web Bản cập nhật Bảo mật tháng 3 năm 2023 Cập nhật.

Windows 11 cấp dịch vụ mới nhất - 22621.1344

Bản cập nhật này cải tiến chất lượng cho ngăn xếp cung cấp dịch vụ, là cấu phần cài đặt các bản cập nhật Windows. Bản cập nhật xếp chồng dịch vụ (SSU) đảm bảo rằng bạn có ngăn xếp cung cấp dịch vụ mạnh mẽ và đáng tin cậy để thiết bị của bạn có thể nhận và cài đặt các bản cập nhật Microsoft.

Áp dụng cho

Triệu chứng

Giải pháp

Người quản trị CNTT

Các bản cập nhật được phát hành ngày 14 tháng Hai năm 2023 trở đi có thể không được cung cấp từ một số máy chủ Dịch vụ Cập nhật Windows Server (WSUS) cho Windows 11, phiên bản 22H2. Các bản cập nhật sẽ tải xuống máy chủ WSUS nhưng có thể không lan truyền xa hơn đến các thiết bị khách. Các máy chủ WSUS bị ảnh hưởng chỉ là những máy chủ đang chạy Windows Server 2022 đã được nâng cấp từ Windows Server 2016 hoặc Windows Server 2019. Sự cố này là do vô tình xóa các loại MIME của Nền tảng Cập nhật Hợp nhất (UUP) bắt buộc trong quá trình nâng cấp lên Windows Server 2022 từ phiên bản Windows Server trước đó. Sự cố này có thể ảnh hưởng đến các bản cập nhật bảo mật hoặc bản cập nhật tính năng cho Windows 11, phiên bản 22H2. Trình quản lý Cấu hình của Microsoft không bị ảnh hưởng bởi sự cố này.

Để giảm thiểu sự cố này, vui lòng xem Thêm loại tệp cho Nền tảng Cập nhật Hợp nhất tại chỗ.

Chúng tôi đang tìm cách giải quyết và sẽ cung cấp bản cập nhật trong bản phát hành sắp tới.

Tất cả người dùng

Sau khi cài đặt bản cập nhật này hoặc các bản cập nhật mới hơn, các thiết bị Windows có một số ứng dụng tùy chỉnh giao diện người dùng bên thứ ba có thể không khởi động. Các ứng dụng bên thứ ba này có thể gây ra lỗi explorer.exe có thể lặp lại nhiều lần trong một vòng lặp. Các ứng dụng tùy chỉnh giao diện người dùng bên thứ ba bị ảnh hưởng đã biết là ExplorerPatcher và StartAllBack. Các loại ứng dụng này thường sử dụng phương pháp không được hỗ trợ để đạt được tùy chỉnh và do vậy có thể có các kết quả ngoài dự kiến trên thiết bị Windows của bạn.

ExplorerPatcher và StartAllBack đã phát hành phiên bản liệt kê sự cố này là đã được giải quyết.

Lưu ý Nếu bạn đang sử dụng bất kỳ ứng dụng tùy chỉnh giao diện người dùng nào của bên thứ ba và gặp phải sự cố này hoặc bất kỳ sự cố nào khác, bạn sẽ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng dành cho nhà phát triển ứng dụng mà bạn đang sử dụng.

Người quản trị CNTT

Sau khi cài đặt các bản cập nhật được phát hành từ ngày 10 tháng 1 năm 2023 trở đi, cấu hình thiết bị kiosk đã bật đăng nhập tự động có thể không tự động đăng nhập. Sau khi Autopilot hoàn tất việc cung cấp, các thiết bị bị ảnh hưởng sẽ ở trên màn hình đăng nhập nhắc nhập thông tin đăng nhập.

Sự cố này được giải quyết trong KB5023778.

Tất cả người dùng

Sau khi cài đặt bản cập nhật này, một số ứng dụng có thể gặp sự cố gián đoạn với tính năng nhận dạng giọng nói, nhập biểu cảm và chữ viết tay khi sử dụng tiếng Trung hoặc tiếng Nhật. Đôi khi, các ứng dụng bị ảnh hưởng có thể không nhận ra một số từ nhất định hoặc có thể không nhận được bất kỳ dữ liệu đầu vào nào từ tính năng nhận dạng giọng nói hoặc các loại dữ liệu đầu vào bị ảnh hưởng. Sự cố này có nhiều khả năng xảy ra hơn khi các ứng dụng đang sử dụng tính năng nhận dạng giọng nói ngoại tuyến.

Lưu ý dành cho nhà phát triển ứng dụng Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến tính năng nhận dạng giọng nói bằng cách sử dụng Tiêu chí ngữ pháp nhận dạng giọng nói (SRGS) trong Windows.Media.SpeechRecognition. Việc thực hiện nhận dạng giọng nói khác không bị ảnh hưởng.

Sự cố này được giải quyết trong KB5026446.

Người quản trị CNTT

Bạn có thể gặp sự cố gián đoạn khi lưu, sao chép hoặc đính kèm tệp bằng cách sử dụng các ứng dụng 32 bit, những ứng dụng này nhận biết được địa chỉ lớn và sử dụng API CopyFile. Các thiết bị Windows có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi sự cố này khi sử dụng một số phần mềm bảo mật thương mại hoặc doanh nghiệp sử dụng các thuộc tính tệp mở rộng. Các ứng dụng Microsoft Office, chẳng hạn như Microsoft Word hoặc Microsoft Excel chỉ bị ảnh hưởng khi sử dụng phiên bản 32 bit và bạn có thể nhận được lỗi "Chưa lưu tài liệu".

Người tiêu dùng sử dụng thiết bị Windows trong nhà hoặc trên các thiết bị thương mại không được quản lý có thể không gặp phải sự cố này. Các ứng dụng không bị ảnh hưởng bởi sự cố này nếu chúng là 64-bit hoặc 32-bit và KHÔNG biết địa chỉ lớn.

Sự cố này được giải quyết trong KB5027231.

Cách tải bản cập nhật này

Trước khi cài đặt bản cập nhật này

Microsoft kết hợp bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ (SSU) mới nhất cho hệ điều hành của bạn với bản cập nhật tích lũy mới nhất (LCU). Để biết thông tin chung về SSU , hãy xem Bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ và Bản xếp chồng Dịch vụ Cập nhật (SSU): Câu hỏi Thường Gặp

Cài đặt bản cập nhật này

Kênh phát hành

Khả dụng

Bước tiếp theo

Windows Update và Microsoft Update

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update.

Windows Update for Business

Không có. Bản cập nhật này sẽ được tải xuống và cài đặt tự động từ Windows Update theo các chính sách được đặt cấu hình.

Danh mục Microsoft Update

Để tải gói độc lập cho bản cập nhật này, hãy truy cập trang web Danh mục Microsoft Update.

Dịch vụ cập nhật Windows Server (WSUS)

Bản cập nhật này sẽ tự động đồng bộ với WSUS nếu bạn đặt cấu hình Các sản phẩm và Phân loại như sau:

Sản phẩm: Windows 11

Phân loại: Bản cập nhật Bảo mật

Nếu bạn muốn loại bỏ LCU

Để loại bỏ LCU sau khi cài đặt gói SSU và LCU kết hợp, hãy sử dụng tùy chọn dòng lệnh DISM/Remove-Package với tên gói LCU làm đối số. Bạn có thể tìm thấy tên gói bằng cách sử dụng lệnh sau: DISM /online /get-packages.

Chạy Windows Update Standalone Installer (wusa.exe) bằng công tắc /uninstall trên gói kết hợp sẽ không hoạt động vì gói kết hợp có chứa SSU. Bạn không thể xóa SSU khỏi hệ thống sau khi cài đặt.

Thông tin tệp

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật này, hãy tải xuống thông tin tệp cho bản cập nhật tích lũy 5023706

Để biết danh sách các tệp được cung cấp trong bản cập nhật sắp xếp cung cấp dịch vụ, hãy tải xuống thông tin tệp cho SSU - phiên bản 22621.1344.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×