Ngày 14 tháng 4, 2015 Cập Nhật cho SharePoint Foundation 2013 (KB2965232)

Thông báo

Bản cập nhật này không còn khả dụng. Để khắc phục các sự cố được mô tả trong bài viết này, hãy cài đặt bản cập nhật Microsoft Office mới nhất từ bài viết sau đây của Microsoft Documents:

Các bản cập nhật mới nhất cho các phiên bản của Office sử dụng Windows Installer (MSI)

Bài viết này mô tả bản Cập Nhật KB2965232 cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 đã được phát hành vào ngày 14 tháng 4 2015. Bản cập nhật này có một điều kiện tiên quyết.

Cải tiến và bản sửa lỗi

Dịch một số thuật ngữ và chuỗi có liên quan đến múi giờ tiếng Nga cho nhiều ngôn ngữ để đảm bảo rằng ý nghĩa là chính xác trong SharePoint Foundation 2013.

Thông tin Hỗ trợ Nội bộ của Microsoft

BUG #: 3501019 (Office15)

Thông tin cập nhật

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi cài đặt bản cập nhật này.

Kiện

Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải có đã được cài đặt.

Thông tin Bổ sung

Bản cập nhật này chứa các tệp được liệt kê trong các bảng sau đây. Thông tin tệp WSS-x-none. MSP

Tham khảo

Xem . có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản của Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×