Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Gói Cập Nhật tích lũy cho Microsoft SharePoint Foundation 2013 chứa các hotfix cho các vấn đề đã được khắc phục kể từ khi phát hành SharePoint Foundation 2013.

Lưu ý Đây là bản dựng15.0.5233.1000 của gói Cập Nhật tích lũy.

Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra những hotfix trước khi triển khai chúng trong môi trường sản xuất. Bởi vì bản dựng được tích lũy, mỗi bản phát hành mới có chứa tất cả các bản Cập Nhật về bản sửa lỗi và bảo mật đã được đưa vào bản phát hành Microsoft SharePoint Foundation 2013 Cập Nhật gói.

Các ghi chú quan trọng về gói Cập Nhật tích lũy

  • Các hotfix Microsoft Office 2013 hiện đang đa ngôn ngữ. Gói Cập Nhật tích lũy này chứa các bản Cập Nhật cho tất cả các ngôn ngữ.

  • Gói Cập Nhật tích lũy này bao gồm tất cả các gói cấu phần máy chủ. Ngoài ra, bản Cập Nhật gói Cumulative Update này chỉ có các cấu phần được cài đặt trên hệ thống.

Cải tiến và các vấn đề về bản sửa lỗi Cập Nhật tích lũy này

Gói Cập Nhật tích lũy này khắc phục các vấn đề được mô tả trong các bài viết cơ sở kiến thức Microsoft (KB) sau đây:

Cách tải gói Cập Nhật tích lũy

Bản cập nhật này chỉ sẵn dùng cho việc tải xuống và cài đặt thủ công từ Trung tâm tải xuống của Microsoft.

Vi-rút-quét khiếu nại

Microsoft đã quét các tệp này cho vi-rút bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất có sẵn trong ngày mà tệp đã được đăng. Tệp này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Thông tin gói Cập Nhật tích lũy

Hotfixes được bao gồm trong gói Cập Nhật tích lũy này

Gói Cập Nhật tích lũy này chứa tất cả các tệp. MSP mà chúng tôi đã phát hành dưới dạng bản sửa lỗi hoặc cập nhật công cộng mà mục tiêu là người dùng SharePoint Foundation 2013.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng bản Cập Nhật tích lũy này, bạn phải cài đặt Microsoft SharePoint Foundation 2013 gói dịch vụ 1 (SP1) .

Yêu cầu khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin về tệp

Đối với danh sách các tệp được bao gồm trong bản Cập Nhật tích lũy 4484309, hãy tải xuống thông tintệp.

Tham khảo

Xem thông tin về các thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft. CácTechCenter System System có chứa các bản Cập Nhật quản trị mới nhất và tài nguyên triển khai chiến lược cho tất cả các phiên bản Office.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×